1

Ik verwijs naar een artikel van 'Klokkenluider.nl' dat geplaatst werd op de drukbelezen website www.infowars.com. Dat de Britse, Nederlandse e.a. 'royals' reeds eeuwenlang betrokken waren met drugsmokkel (opium) is ondertussen algemene kennis. Dat Bernhard een ex-Nazi was, betrokken bij de Lockheed affaire, met verbindingen naar WACL en de anti-marxistische, pro-Amerikaanse groeperingen, staat vast.

Dit artikel legt volgens mij een mogelijke link met de drug-pedofilie cases in België in de jaren 80-90. Drugtsaar Henk Rommy (NL) genoot bescherming van Bernhard (verbinding met Bruno Farcy, Claude Leroy, Jean Gol). Het pedofilie-aspect kan een rol gespeeld hebben in de Bende van Nijvel-motieven, bv. uitschakelen van getuigen of de jacht op de fameuze video-tapes (Fourez-Dewit). Waren op deze tapes niet de Belgische maar wel de Dutch Royals in volle glorie te zien? Of beide? Had De Pauw er daarom zoveel geld voor over?

"In one of the most damning episodes of the criminal history of this family, it was revealed that the personal lawyer of Beatrix, Frits Salomonson, who also was a member of the Committee of Guardians of the crown prince, was the prime whitewasher of the Bruinsma drug-millions, transporting them from the criminal underworld to the ‘legal’ business communities through a criminal stock-exchange listed phantom-company that was only there for whitewashing drugs money."

"So the ‘groundwork’ for possible further revelations about criminal activities of ‘the family’ was already there, giving Mabel Wisse Smit an easy ride. In an horrendous –and still widely debated- epilogue to this chapter of Dutch royal history, the politician that broke the news of the criminal role of her majesties counsel, Maarten van Traa, died in a car accident shortly after the revelations that is till this day shrouded in clouds and mysteries."

"The name Frits Salomonson is not only tied to whitewashing of drugs money. The man was a well known homosexual and pedophile against whom is strong evidence of having raped, brutalized and even tortured young children. This same lawyer introduced the late husband of Beatrix, Claus, the father of Friso, into the New York gay scene as has been published by the MSM. Claus’ homosexuality was a public secret but became a threat to public safety and the ..."

» www.infowars.com

2

Er was ook het vreemde verhaal over een wagen met een nummerplaat verbonden aan het Nederlandse koningshuis in Aalst. Richard Van Wijck was een Nederlander, Claude Leroy zat tot over zijn oren in drugshandel met Nederlandse uitlopers en Bernhard, tja Bernhard...

Romy's opkomst in de drugsscene dateert uit de beginjaren tachtig en werd geschraagd door een paar goede contacten in België. Een daarvan was de beroepsgokker Baptist Andries, die wanneer dat zo uitkwam nuttige informatie uitwisselde met een Brusselse substituut-procureur, Claude Leroy. [...] Maar het betekende wel het einde van de carrière van Leroy, die eind 1985 wegens schending van het ambtsgeheim tot anderhalf jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Hij ging onmiddellijk in hoger beroep, erop wijzend dat hij met het leveren van informatie aan de onderwereld meer aan de weet wilde komen over de Bende van Nijvel en andere tot dat complex behorende affaires."

"[...] Volgens een rapportage van dat team had Bultot daarin onder meer het volgende vermeld: "Claude Leroy werd tijdens zijn proces geconfronteerd met een ongewoon personage: Romy Henk, persoon die superbeschermd wordt door een lid van de koninklijke familie in Nederland. Wanneer Leroy Claude gepoogd had om zulks te verklaren zou hij jong zijn gestorven". Troch en de zijnen hadden weliswaar andere prioriteiten, maar hun nieuwsgierigheid naar deze kwestie was wel degelijk gewekt. Een citaat uit een ander vertrouwelijk verslag van het onderzoeksteam dd. 32-06-86: "Leroy heeft als magistraat een internationale drugszaak behandeld. In deze zaak zou hij op "iets groots" gestuit zijn. Hooggeplaatste personen die internationaal gezagsdragend zijn, zouden in deze zaak betrokken zijn. Het onderzoek daarin werd uitgevoerd door Frans Reyniers van de gerechtelijke politie in Brussel. Henk Romy diende in deze zaak te worden verhoord. Toen Reyniers op rogatoire - getuigen verhorende - commissie naar Nederland moest, bleek dat Romy al gewaarschuwd was". [...] In deze zaak zouden in België geen vooraanstaande personen zijn betrokken, doch in Nederland zou het kopstuk ervan prins Bernhard zijn. Als uitvoerder in verband met deze drugszaak wordt de naam Romy Henk genoemd, man die grote sier voert in Nederland, aldaar de hand boven het hoofd wordt gehouden door ?."

"[...] Zoals al in eerdere afleveringen aan de orde kwam, droeg noch het OSJ- noch het Comtrax/FI-netwerk waarmee de prins gelieerd was een erg koosjer karakter. Verbindingen binnen dit kader met Syrische wapen- en drugsclan van al-Khassar, met de maffia, met (ex-) nazi's en de regimes van Paraguay, Marokko en Pakistan die kapitalen verdienden aan, cq. op de been bleven dankzij de drugshandel, liggen dicht onder de oppervlakte. Om maar niet te spreken van de connecties die ZKH indertijd onderhield met mensen als de maffia- en Mossadbankier Tibor Rosenbaum en de internationale wapen- en drugsfinancier Robert Vesco. En de huidige relatie via de exclusieve greens van een extravagante golfclub in Spanje tussen ZKH en George Bush, de regisseur van een formidabele stroom van wapens voor drugsdeals in het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Het is dus misschien wel wat onverwacht dat de naam van de prins opduikt in het Belgische Bende van Nijvel-dossier, maar echt vreemd is het ook weer niet."

Verder nog het opmerkelijke feit dat de naam van Leroy op documenten stond die werden gevonden in de hangar de Diakostavranos Michael. En dan zitten we in de zaak Dutroux !!! Bvb in de brief van Casper Flier aan Lelièvre Michel: “C'est une bonne expérience. Il faut absolument éviter ce genre d'erreur car dans le futur ca peut couter chèr […] Claude Leroy est libéré mercredi passé et a mis son adresse chez moi […] Un des 4 hollandais sera libéré le 13/05 et c'est moi qui le conduirait en Hollande […] Donc tous avance mais malheureusement pas assez vite”. Die "hollanders" waren waaarschijnlijk Mink David, Broerse Joe Sang, Nieuwenburg Jan et Ligtvoet Michel (PV112.538 23/08, PV150.616 17/03/97, PV112.861 29/08).

3

Misschien dat onze Nederlandse vrienden op deze site ons wat kunnen helpen in het verder uitklaren van deze affaires?

4

dim wrote:

Verbindingen binnen dit kader met Syrische wapen- en drugsclan van al-Khassar, met de maffia, met (ex-) nazi's en de regimes van Paraguay, Marokko en Pakistan die kapitalen verdienden aan, cq. op de been bleven dankzij de drugshandel, liggen dicht onder de oppervlakte.

Met de Syriër Al-Khassar zitten we alvast opnieuw in de IranContra en BCCI-affaires. Parallel liep in Nederland en België in de jaren 80 het Khan-verhaal m.b.t. tot de diefstal van uranium-centrifuge plannen bij Urenco in Nederland voor rekening van Pakistan, dat een eigen atoombom ontwikkelde. Qadeer Khan woonde in België en had o.a. gestudeerd in Leuven. Hij keerde in 85 terug naar Pakistan waar hij als held der natie wordt gevierd. De bank BCCI financierde het 'Islamic Bomb' project. Ook Libye, Iran, Irak sprongen op de kar. Israel had toen reeds kernwapens.

Even herinneren dat Paul Latinus ingenieur in de nucleaire branche was. Minister Lubbers was op de hoogte van Khan's activiteiten in Nederland. De CIA liet Khan begaan en steunde het Pakistaanse nucleaire project als counter-balance tegen aartsvijand India's  kernarsenaal, dat door de Soviets was geleverd. Zelfs China was betrokken bij de technologie-transfer, hetgeen later onder Clinton een schandaal veroorzaakte in de USA, toen bleek dat Chinese hoofdofficieren ( van de Rode variëteit! niet die van Taiwan) zich vrij in de USA bewogen en er grote sier maakten. Ze hadden zelfs toegang tot US militaire wapenstocks.

Terzijde over het aspect Nucleair-uranium verrijking: Iran was met België, Nederland, Frankrijk in het EURODIF project gestapt om aan verrijkt uranium te komen via het Urenco centrifuge-procédé. Toen in '79 Khomeini de winkel overnam van de Shah, kwam Eurodif zijn afspraken niet na, hetgeen de Iraniers erg boos maakte. In Frankrijk vielen dus enkele slachtoffers, waaronder George Besse, de 'vader' van de Franse atoomindustrie. Uiteindelijk werd Iran zijn inzet terugbetaald en stapte Teheran in het 'Islamic Bomb' project met Pakistan's Bhutto (vader van Benazir) en het consortium dat via bank BCCI was opgezet. In BCCI zaten ook CIA,MI-6, Mossad, Saudi's, PLO, ... Wie BCCI zegt, zegt ook o.a. Ghaith Pharaon, Saudi miljardair, stroman van BCCI in de USA, vriend van o.a. Jimmy Carter en de Bush-Clan en zakenpartner van Jean-Pierre Van Rossem.

echogain wrote:

Ik verwijs naar een artikel van 'Klokkenluider.nl' dat geplaatst werd op de drukbelezen website www.infowars.com. Dat de Britse, Nederlandse e.a. 'royals' reeds eeuwenlang betrokken waren met drugsmokkel (opium) is ondertussen algemene kennis. Dat Bernhard een ex-Nazi was, betrokken bij de Lockheed affaire, met verbindingen naar WACL en de anti-marxistische, pro-Amerikaanse groeperingen, staat vast.

Leest u op diezelfde site dan ook maar eens het verhaal Joris Demmink.

6

Mincky wrote:

Leest u op diezelfde site dan ook maar eens het verhaal Joris Demmink.

Inderdaad lijkt het Demmink-verhaal en de perifere toestanden te wijzen op het bestaan van een soort pedofiele besteldiensten die courant leverden aan de hoogste kringen. Nieuw is wel de extreme arrogantie vd betrokkenen die zich blijkbaar buiten bereik van justitie weten en dus ontouchable.

De journalist Micha Kat laat in deze zaak bij zijn uitspraken geen onduidelijkheid bestaan. Ik hoop dat hij roestvrij-stalen bewijzen heeft voor zijn beweringen. O wee indien niet! Overigens kondigde hij aan dat een 'supergetuige' binnenkort de beweringen hard zou maken. Een verbinding met de zaak Dutroux-Nihoul is niet uit te sluiten. Zeker opvolgen deze affaire.

» www.klokkenluideronline.nl

Niet onderzocht spoor Bende van Nijvel leidt naar Nederland

Het werd al die tijd over het hoofd gezien, maar er is een spoor in het onderzoek van de Bende van Nijvel dat naar Nederland loopt en dat mogelijk zelfs aantoont dat de slachtoffers niet zomaar lukraak gekozen werden. Dat blijkt uit documenten die De Morgen kon inzien, zo meldt de krant vandaag.

Ten tijde van de bloedige aanslag op de Delhaize van Aalst in 1985 doken in de omgeving plotseling enkele Nederlanders op: Bertus L., Robertus B. en Wilhelmus P. Kort na de overval verdwenen ze weer. Een getuige verklaarde dat hij een Mercedes met 'geel-zwarte' nummerplaat in de buurt van de Delhaize had gezien. De drie woonden in de buurt van het gezin Van de Steen, dat op de zoon na volledig uitgemoord werd.

Meer » Nieuws

Er is altijd sprake geweest van die Mercedes. Kan men die drie Nederlanders effectief aan die Mercedes koppelen.

En waarom heeft het zolang geduurt hen te identificeren? Zijn ze nog in leven? Het is inderdaad vreemd, drie mannen die net dan opduiken en kort daarna verdwijnen. Is er iets geweten over hun uiterlijk, postuur,...

Zou het dus echt kunnen dat Aalst niet dezelfde uitvoerders had, als de andere aanslagen. Maar ze wel over dezelfde wapens beschikten. Hebben ze het te bont gemaakt, en heeft men dan maar uit veiligheidoverwegingen de Bende stopgezet. Waren andere overvallen uit politieke redenen, en wilden (enkele betrokkenen) men met deze aanslag gewoon enkele persoonlijke rekeningen vereffenen onder de naam "Bende van Nijvel"?

Heeft dit te maken met de nieuwe getuigenis van David?

Er is toch iets aan het bewegen lijkt me. De robotfoto, reconstructie, dna-profielen, vele tips en nu dit. Laat ons hopen dat Vos op "een goed" spoor zit en er mag voor gaan.

Niet onderzocht spoor Bende van Nijvel leidt naar Nederland

Vijfentwintig jaar geleden keek David Van de Steen, negen jaar oud, in de tweeloop van de 'reus' van de Bende van Nijvel. 'Bam! En mijn heup was weg.' Tot vandaag tracht hij te begrijpen waarom de Bende zo nodig zijn zusje, zijn vader en zijn moeder moest hebben. Waarom de reus achter hem aan rende, tot in de winkel. Misschien is er nu een begin van een antwoord. Exclusief: het een kwarteeuw lang vergeten Nederlandse spoor.

Nieuws » Niet onderzocht spoor Bende van Nijvel leidt naar Nederland

Lees het hele verhaal op de website. Onderzoek » Dendermonde