Begrijp me niet verkeerd, ik vind de Gladio echt wel interessant. Vind alleen dat het soms te veel over Gladio zelf gaat met een lijst van 100 namen waar dan bellen bij moeten gaan rinkelen. Terwijl ik op dit forum het liefst lees over een link met of naar de bende. Een logisch verhaal waarom de Bende van Nijvel een Gladio-eskader zou zijn. Als het al een politieke bende was, lijkt mij een andere opdrachtgever meer waarschijnlijk.

En het is waar dat ik me stoor aan een type als Insider. Die doet alsof ie meer weet en al die jaren heeft gezwegen. Het is niet logisch dat je dan dingen op dit forum gaat aankondigen. Ik ga morgen ook stoppen met roken en beginnen met sporten. Het is zo makkelijk gezegd. Geen woorden maar daden is een oud gezegde, maar nog altijd actueel.

noorderling wrote:

Die doet alsof ie meer weet en al die jaren heeft gezwegen. Het is niet logisch dat je dan dingen op dit forum gaat aankondigen.

Waarom niet? Zeker als, bijvoorbeeld, je hebt het gevoel dat de ploeg van Eddy Vos niet 100% betrouwbaar is. En ik kan wel geloven dat de laatste uitspraken van David Van de Steen heeft een indruk gemaakt op hem.

noorderling wrote:

Geen woorden maar daden is een oud gezegde, maar nog altijd actueel.

Als Insider zegt de waarheid, dans zijn zijn woorden zeer belangrijk. Hij zegt dat hij aanwezig was bij enkele ontmoetingen van de Burafex. Dat is enorm, als het de waarheid is. Noordeling, misschien heb je gelijk. Maar tot nu toe zie ik geen enkel bewijs van leugens of manipulatie. Dus, ik blijf de berichten van Insider met veel interesse lezen.

Bedankt voor de objectiviteit Swansongunsung, dit kan me alleen stimuleren om verder opening van zaken te geven. Op jullie vragen zal ik zo snel mogelijk ingaan, maar eerst de achtergronden. Helaas kan ik niets alles in een keer doen, om computerredenen. Ik zal hierover deze week contact met Ben opnemen. Maar hieronder eerst het begin, hopelijk hebben jullie er iets aan.

Ja, wie ben ik? En wat kan ik weten over de Bende van Nijvel? En over de personen die er achter zitten? Is het een hypothese? Ja, het is een hypothese, maar wel een met een achtergrond en op feiten gebaseerd. Allereerst wat achtergrond informatie over mijzelf. In 1972 werd ik benaderd door een persoon, een ambtenarentype, die zich legitimeerde als zijnde van binnenlandse zaken. Hij refereerde aan zaken die ik tijdens mijn diensttijd voor de Militaire Inlichtingendienst had verricht en vroeg of ik belangstelling zou hebben om op parttime basis toe te treden tot een super geheim onderdeel van deze dienst.

Nadat hij zich er van had overtuigd, dat die belangstelling inderdaad aanwezig was, gaf hij aan dat ik binnenkort opgeroepen zou worden. Dit gebeurde middels een sollicitatie oproep om getest te worden voor de toenmalige Gestichtswacht (GEWA).  Die bewaakten de buitenzijde van gevangenissen en sloegen eventuele opstanden en relletjes neer. Het bleek dat ik en nog twee anderen heel andere vragenformulieren kregen dan de overige kandidaten. Indien hier vragen over gesteld werden, moesten wij zeggen dat we getest werden voor een andere functie. Enkele weken later volgde de lichamelijke keuring en de fysieke testen.

Na gebleken geschiktheid, werden we verwacht in Den Haag aan de Stolkweg, hier was Interdoc  gevestigd. Interdoc, die anders dan geschreven pas in 1963 effectief startte, was opgericht als een bureau gericht op misleiding en desinformatie. De leidende krachten van het begin waren Louis Einthoven, oud hoofd van de BVD en hoofd van dienst Operatiën, de Nederlandse Gladio en Cees van den Heuvel, oud hoofd opleidingen van de BVD. Bij Interdoc volgden de gesprekken over wat voor opdrachten we zouden gaan krijgen.

Het bleek te gaan over een specifieke undercover organisatie die altijd werd aangeduid als “De Dienst”, reden hiervoor was, dat je indien nodig altijd kon verzinnen wat voor dienst het was. Iedere agent moest beschikken over een cover die nagetrokken kon worden en waarin je voor “De Dienst” interessante figuren kon ontmoeten, zoals: restauranthouder, entertainer, leraar, jurist, politieagent etc. Ook kregen we actiebegeleiders toegewezen, in mijn geval was dat Kurt Görlitz uit Den Haag, waarover later meer.

De organisatie was de spionagetak van O(peratiën), van de inlichtingendienst buitenland, die later bekend zou worden als de Nederlandse Gladio. Dit alles ging in directe samenwerking met de C.I.A. die “De Dienst” en Interdoc financierde. Die installeerde hiervoor bij Interdoc, hun eigen man Graaf Carl Armfelt, die tevens de opdracht had stay-behind organisaties op te richten in Nederland en België. Interdoc werkte nauw samen met Het Public Information Office (PIO), geleid door Jean Bougerol, toen officieel een Parallel inlichtingendienst van het Belgische leger, maar eigenlijk een privé dienst van Paul van den Boeynants.

De opleiding was voor zover mogelijk steeds in het weekend gepland, meestal onder het mom van sportweekenden. We kregen dan les in spionage- en infiltratietechnieken en alles wat daarmee verband hield. De militaire training kregen we bij de Nationale Reserve (Natres), evenals  de schietoefeningen. Ook werden er survival weekends georganiseerd, op de Veluwe, in de Drentse bossen en in de Ardennen. Vanaf 1975 ben ik bij veel acties betrokken geweest, zoals het schaduwen van verdachte personen, o.a. Philip Agee, Hans van Mierlo, Greetje Bedier de Prairie, nu bekend als Gretta Duisenberg en Qadeer Khan, de atoomspion. Ook nam ik deel aan Operatie M, die de bevrijding van Pieter Menten tot doel had. Bij deze mislukte operatie verloren twee mensen het leven, Loek van der gaag en Jopie Nipius.

Vanaf midden zeventiger jaren kwam er steeds meer samenwerking met de Belgische tak en ben ik via Armfelt in contact gekomen met Vanden Boeynants, de Bonvoisin, Francis Dossogne en Faez al Ajjaz en Paul Latinus. Met Al Ajjaz ben ik verschillende keren naar Beiroet geweest i.v.m. verkoop van wapens. Bij deze verkopen waren ook Armfelt en Hans Teengs Gerritsen betrokken. Teengs Gerritsen zal nog vaker aan bod komen. Hij behoorde ook tot de leiding van “De Dienst”. Ook was ik met Al Ajjaz bij besprekingen op Cyprus met hooggeplaatste Nederlanders en Rifat Assad, hoofd van de Syrische veilgheidsdienst.

Dit alles was de inleiding tot wat eigenlijk het belangrijkste is voor het forum. De relatie tot de figuren die steeds genoemd worden in relatie tot de Bende van Nijvel. Eind jaren ’70 werd er steeds meer samengewerkt tussen De Dienst en de PIO. Armfelt bewerkstelligde via Al Ajjaz en VDB, dat mensen van onze groep konden meetrainen in België, bij SDRA8, bij Front de la Jeunesse, New Akropolis en andere groepen  en met onderdelen van de Belgische Special Forces. Bij verschillende van deze trainingen werd er les in close combat en silent killing gegeven door Ferrari Calmette en Peter van Haperen, beide heren waren in die tijd actief in de Full Contact karate wereld. Calmette in België en Van Haperen in Nederland. Van Haperen was ook Jiujitsu specialist en leerde ons om iemand te wurgen zonder enig spoor na te laten, doet dat ergens aan denken?(Latinus)?

Wie er verder allemaal bij betrokken waren en wat hun rol daar in was, zal ik in het vervolg hierop aangeven of op gerichte vragen van jullie,ik stel jullie meedenken en de betoonde steun erg op prijs. In 1981 werd ik toegevoegd aan de groep van Haperen die een coup moest voorbereiden in Suriname. Van Haperen, die als cover een sportschool runde aan de Noorderhaven in Groningen was op dat moment bezig met een diepte infiltratie bij de Zuid-Molukkers. Hij woonde samen met Paulien Thenu van de familie Thenu uit Bovensmilde en zij hadden samen een dochter. De familie Thenu was zeer militant, vader Chadrak was een van de gijzelnemers van de Indonesische ambassade, broer Cornelis zat in de eerste trein bij De Punt, broer Izaak zat in de school in Bovensmilde en zwager Bob in het provinciehuis te Assen.

Het geeft wel aan hoe belangrijk de Surinaamse zaak was om iemand die zo diep ingevoerd was in de Molukse wereld hieruit te halen. Van Haperen loste het probleem op door drie van de actiefste militanten mee te nemen als zijn kader voor de coup met de belofte hen te steunen als zij na die tijd een actie tegen Indonesië zouden ondernemen. In een eerdere posting heb ik al geschreven dat Carl Armfelt, aan Paul Latinus  de opdracht had gegeven uit Chili terug te komen om de Westland New post op te richten.

Volgende keer, de planning van de coup en de training in België.

34

Dank insider voor de zeer belangrijke informatie. Ik kijk ongeduldig uit naar het vervolg. Ik onthou voornamelijk de CIA-gestuurde sleutelrol van Armfelt in zowel België als Nederland en de nauwe samenwerking die hierbij ontstond tussen Interdoc en PIO, wat ondermeer leidde tot de oprichting van WNP. CIA > Armfelt > Interdoc (Nl) + PIO (B) > Latinus > WNP

Ik ben vooral geïnteresseerd in de rol die Calmette speelde op het terrein (naast de opleidingsessies in close combat) en hoe dit eventueel vertakte naar lokale extreem-rechtse groepjes in Waals-Brabant, lokaal gespuis (Borains?) en criminele bendes (bv Haemers/Darville?). Ook had ik graag meer geweten over wat nu de eigenlijke relevantie was van Degrelle in het hele verhaal (leider of klein grut, symboolfunctie of actieve financierder, strateeg of stroman, ...?).

En who the hell is die Al Ajjaz eigenlijk, mogelijk één van de meest obscure figuren in het ganse dossier. Wat dreef die man? Geld of ideologie?

35 (edited by swansongunsung 15-11-2010 12:01)

Insider wrote:

Armfelt bewerkstelligde via Al Ajjaz en VDB, dat mensen van onze groep konden meetrainen in België, bij SDRA8, bij Front de la Jeunesse, New Akropolis en andere groepen  en met onderdelen van de Belgische Special Forces.

New Akropolis, een groep dat ik kende helemaal niet. Interessant.

» wikipedia.org | www.kelebekler.com

Insider wrote:

Van Haperen

Vreemde man » www.rnw.nl

36 (edited by tommy 16-11-2010 11:11)

Insider, ooit Christian Smets ontmoet of training van gekregen? Die man zijn rol is altijd al zeer onduidelijk geweest in WNP. Had de Belgische staatsveiligheid een rol? Ik ga nu misschien wat vlug maar volgens mij was het niet toevallig dat in de pauze van de Bende van Nijvel de CCC-aanslagen plaatsvonden. De staatsveiligheid poetste zijn blazoen op door nu wel hun duit in het zakje te doen voor de CCC, maar heeft nooit meegewerkt als het over extreem-rechts ging.

37

Insider wrote:

Armfelt bewerkstelligde via Al Ajjaz en VDB, dat mensen van onze groep konden meetrainen in België, bij SDRA8, bij Front de la Jeunesse, New Akropolis en andere groepen  en met onderdelen van de Belgische Special Forces.

Ik heb destijds onderstaande gepost op het forum van Tueriesdubrabant:

[...] Spanje was het eerste Europese land waar NA zich vestigde, in 1972 tijdens het Franco-regime. Ook nu nog zijn NA-aanhangers bewonderaars van Franco [...] Ook de Franse parlementaire onderzoekscommissie die een rapport over sekten in Frankrijk opstelde, laat zich uiterst negatief uit over NA: "De vereniging is uitgesproken anti-democratisch en ijvert voor een aristocratisch en totalitair bewind onder leiding van een door God gekozen "caudillo" (Spaans voor "aanvoerder van krijgsvolk")". In 1987 organiseerde NA een conferentie in Lyon, samen met een instituut dat is verbonden aan de nieuw-rechtse denktank-organisatie GRECE. [..] De eerste Belgische afdeling van de sekte werd op 30 mei 1978 in Brussel opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk. De leiding van NA-België was zeker tot 1988 in handen van "professor" Maria Angela Gilardi, een Peruaanse 'archeologe' die zich door haar volgelingen "nationaal commandant" laat noemen. In de eerste helft van jaren '80 opende NA afdelingen in Luik, Gent, Antwerpen en Namen.

De Gentse afdeling werd zeker tot 1988 geleid door Didier Vital, de rechterhand van commandant Gilardi. [...] De "nationaal commandant" van NA-Duitsland is Walter Gutdeutsch. Er zijn 3 lokale afdelingen: in München, Stuttgart en Hamburg. [...] De NA-organisatie bestaat uit diverse kringen. [...] Deze nauwelijks te infiltreren binnenste kring bestaat uit 3 geledingen: "het Veiligheidskorps", "de Arbeidsbrigade" en "de Vrouwenbrigade". Wie lid is van een brigade draagt tijdens de activiteiten van de organisatie resp. een zwart, een kaki of een blauw-wit uniform. De leden van de 3 afdelingen worden er tot op het bot van doordrongen dat ze "het zesde, bijna goddelijke mensenras" zijn.

Het Veiligheidskorps is een regelrechte paramilitaire privé-militie. De leden van het Veiligheidskorps zijn beroepsmilitairen en beoefenaars van vechtsporten. Volgens een interne vertrouwelijke nota van de sekte is dat korps "het embryo" van wat ooit "de Romeinse Garde of het leger van Napoleon" zou moeten worden. In een intern bulletin van het Veiligheidskorps bevindt zich een illustratie van een knielende soldaat die de Hitler-groet brengt aan een adelaar die voor een opgaande zon staat. Diverse ex-leden, waaronder de Belgische Ann Schreurs, hebben bevestigd dat het brengen van de Hitler-groet tot de vaste gebruiken behoort. Dat gebeurt op de NA-manier: leden strekken de rechterhand en roepen "Ave J.A.L." (afkorting van Jorge Angel Livraga).

Een soort "Heil Hitler" dus. Ex-NA-leden hebben verklaard dat het Veiligheidskorps trainingskampen hield in de Ardennen. In 1982 gaf Livraga daar zelf les in pistoolschieten. In één van zijn 3 kastelen in Spanje had Livraga een uitgebreid arsenaal aan wapens opgeslagen. NA heeft in België contacten gehad met de gewelddadige neo-nazistische organisatie Westland New Post (WNP), waarvan het bestaan in 1983 werd ontdekt. René Haquin, journalist bij de Brusselse krant Le Soir, heeft vastgesteld dat NA de lokalen van de sekte aan de Brusselse Troonstraat ter beschikking heeft gesteld aan WNP. WNP-leider Paul Latinus was lid van NA, evenals de WNP-leden Marcel Barbier en Michel Libert.

Barbier ging de gevangenis in wegens een schietpartij met zijn broer en wegens een dubbele moord op 2 mensen in Anderlecht die toevallig zijn weg kruisten. Die slachting vond plaats in het kader van de WNP-"trainingsactiviteiten". Libert, die nauwe contacten onderhield met de nationale NA-commandant, was ook één van de oprichters van de neo-nazistische sekte Iggdrasil/Irminsul. Libert bleek een bijzondere voorkeur voor Keltische cultussen te hebben. In het Belgische Staatsblad van 22 augustus 1985 stond hij samen met de Brusselse Rijkswachter Lucien Marbaix vermeld als oprichter van "Les Compagnons du Christ-Graal". Dat is een druïdenclub die zich opwerpt als verdediger van Westerse waarden. Ook gaf Libert bij NA cursussen Keltische filosofie.

38

Insider wrote:

Hij refereerde aan zaken die ik tijdens mijn diensttijd voor de Militaire Inlichtingendienst had verricht en vroeg of ik belangstelling zou hebben om op parttime basis toe te treden tot een super geheim onderdeel van deze dienst.

Zéér interessant. Lijkt een beetje op het verhaal van Robert Beijer of ben ik verkeerd.

Insider wrote:

De opleiding was voor zover mogelijk steeds in het weekend gepland

Uit hoeveel personen bestond die groep?

39 (edited by Insider 16-11-2010 14:50)

Het vervolg komt zaterdag of zondag. Het moet toch wat uitgebreider dan ik eerst van plan was omdat alles anders uit het verband gerukt wordt. Heel veel zaken door jou genoemd komen dan aan bod. Ook zie ik dat je al eerder gepost hebt over New Acropolis. NA heeft ook samen met WNP, VMO en Voorpost kampen georganiseerd in de Ardennen. Een van de kampen waaraan ik deelnam werd gehouden nabij Houffalize, in de bossen ongeveer 3 kilometer voorbij de camping.

Livrage gaf hier inderdaad schietles, maar ook Calmette en Bouhouche. Ook werd op dat kamp getraind met stokken en bamboe zwaarden. Calmette en Van Haperen gaven er les in harde uitschakelingstechnieken. De rest van het weekend waren er oefeningen in survival, klim- en abseiltechnieken. Ik kom daar nog uitgebreid op terug. Ook op de schaduwtechnieken en andere trainingsactiviteiten.

tommy wrote:

Insider, ooit Christian Smets ontmoet of training van gekregen? Die man zijn rol is altijd al zeer onduidelijk geweest in WNP. Had de Belgische staatsveiligheid een rol? Ik ga nu misschien wat vlug maar volgens mij was het niet toevallig dat in de pauze van de Bende van Nijvel de CCC-aanslagen plaatsvonden. De staatsveiligheid poetste zijn blazoen op door nu wel hun duit in het zakje te doen voor de CCC, maar heeft nooit meegewerkt als het over extreem-rechts ging.


Christian Smets heb ik wel ontmoet, maar nooit les van gekregen. Van sommige deelnemers heb ik wel gehoord hoe de training was gegaan. Iedereen was zeer onder de indruk, door de geheimzinnigheid, de codenamen en dan nog wel verzorgd door iemand van de Staatsveiligheid, met de rang van kolonel in hun eigen organisatie de WNP als instructeur. Zij voelden zich echt onderdeel van het grote geheel.

Bij Armfelt sloeg dit alles niet aan. Waarschijnlijk omdat hij hem niet kon plaatsen en te weinig invloed op hem uit kon oefenen. Vanaf het moment dat Bouhouche toetrad tot de WNP kwam was de rol van Smets ook min of meer uitgespeeld. Wij deden om een andere redenen niet mee metde training van Smets. Ten eerste hadden wij reeds les in schaduw en infiltratietechnieken gehad van Carl Armfelt en andere instructeurs van "De Dienst" in Nederland, maar meer nog omdat wij op dat moment cursus kregen in anti-terreurtecnieken in Brussel.

Deze cursus werd gegeven door Robert Thomas, lid van de veiligheidsdienst van de EG. Zoals je ziet komen de lijnen van de verschillende organisaties steeds weer bij elkaar. De piste waar het eigenlijk om gaat, wordt volgens mij teveel genegeerd en dat is wie verbond deze lijnen? Ik zet hier een vraagteken, maar uit mijn ervaring met de groepen en de hoog geplaatste personen waar ik mee te maken had, is voor mij de enige conclusie -Burafex-!

Ik ben het met je eens dat de aanslagen van de CCC niet toevallig in die pauze plaatsvonden, maar onderdeel waren van een vooropgesteld sinister plan. Uiteraard als hypothese, maar vanuit mijn wetenschap logisch. Eerst het Suriname-verhaal met zijn Belgische roots en dan de gevoltrekkingen. Ik ben benieuwd wat jullie kunnen toevoegen. Er zitten hier op het forum echt speurders tussen.