Re: Verjaring

Misdaden die altijd voor assisen moeten komen, zoals die van de Bende van Nijvel, mogen pas na twintig jaar verjaren. Daardoor kunnen de daders nog tot veertig jaar na de feiten gestraft worden. Charles Michel (MR) diende een wetsvoorstel in die zin in dat straks door de Kamer wordt in overweging genomen.

Meer » Misdaden Bende van Nijvel mogen pas na 20 jaar verjaren

62

Re: Verjaring

Kan deze soap nog wat langer duren. Misschien was het beter om te wachten tot na de bijeenkomst met de nabestaanden en slachtoffers. Dan hadden we misschien een zicht op het feit of de speurders nu effectief een concreet spoor hebben.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Verjaring

Hierbij de volledige tekst van het wetsvoorstel van Charles Michel »  www.dekamer.be

Re: Verjaring

Merovinger wrote:

Hierbij de volledige tekst van het wetsvoorstel van Charles Michel »  www.dekamer.be

Onze Vlaamse vrienden kunnen nu vragen hun Kamerleden om te stemmen voor deze wetgeving.

65

Re: Verjaring

Toen in 2011 Eddy Vos het onderzoek niet meer mocht leiden, verscheen dit in de pers:

"Het onderzoek wordt voortaan geleid door de federale politie in Charleroi. De onderzoekscel Waals-Brabant, zo valt in Brusselse politiekringen te vernemen, is voortaan een graasweide voor lamme politiepaarden. Hiermee wordt, vier jaar voor de verjaring in 2015, het Bendeonderzoek opgegeven."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Verjaring

"Er is voorlopig geen nood aan een wettelijk initiatief om de verjaring van de misdaden van de Bende van Nijvel te stoppen omdat er nog twee en half jaar tijd is. De feiten zijn op 10 november 2015 verjaard en er werken nog altijd 12 personen voltijds aan dat onderzoek." Dat zegde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) zopas in de Senaat aan Bert Anciaux (sp.a).

Meer » Nieuws

67

Re: Verjaring

Ik zou wel eens willen weten wat het resultaat van dit onderzoek was:

Eerder kreeg het college van procureurs-generaal de opdracht om na te gaan of de moorden van de Bende van Nijvel niet als "misdaden tegen de menselijkheid" konden worden gedefinieerd. Dan zouden ze nooit kunnen verjaren. Maar het resultaat van die studie, dat was aangekondigd tegen de lente van 2012, werd nooit bekend gemaakt.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Verjaring

Dit verdient toch wel een parlementaire vraag, niet?

69

Re: Verjaring

Het volledige debat:

Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over de nakende verjaring van de feiten rond de Bende van Nijvel (nr. 5?3197)

De heer Bert Anciaux (sp.a): Kort geleden bleek na onderzoek dat een aantal bewijsstukken in verband met de bende Van Nijvel, die in november 1986 uit het kanaal Brussel-Charleroi waren gevist, op dat moment minder dan een jaar in het water lagen. Dat voedt de geruchten en overwegingen dat het schimmige onderzoek naar de bende van Nijvel werd gemanipuleerd. De opgedoken bewijsstukken, onder andere wapens, bankbiljetten en een kogelvrij vest, zouden immers een relatie leggen tussen de eerste golf van overvallen, in 1982 en 1983, en de tweede golf in 1985. Het laten opduiken van die bewijsstukken zou best een moedwillige daad kunnen zijn om nog meer verwarring, valse sporen en verwijzingen naar andere misdaden te doen ontstaan.

Ik hoef het uitzonderlijke belang van de al even uitzonderlijke raid van moordende overvallen niet te benadrukken. Toch komt de verjaring van de feiten snel nabij, blijkbaar op 10 november 2015.

Uiteraard mag de minister over het onderzoek zelf niets zeggen, maar ik heb enkele algemene vragen. Bevestigt de minister dat de feiten verbonden aan de bende van Nijvel zullen verjaren op 10 november 2015? Zal de tijd die tot dan rest, ongeveer tweeënhalf jaar, volstaan om het onderzoek op een bevredigende manier af te ronden? Wat is de timing? Hoe zal de minister ervoor zorgen dat het onderzoek naar de bende van Nijvel tot resultaten zal leiden? Welke maatregelen dringen zich op en wat is de timing daarvoor? In een vorig antwoord werd aangekondigd dat er binnenkort een aanzienlijke vooruitgang zou worden gemaakt. Is dat juist?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie: Op 10 november 2015 zullen de feiten inderdaad verjaard zijn. Het is nu mei 2013, dus er resten nog ruim twee jaar. Het debat over een eventuele verlenging van de verjaringstermijn van de feiten zal op een bepaald ogenblik moeten worden aangegaan, maar vandaag, ruim twee jaar vóór de verjaring, is het te vroeg om ons daarover uit te spreken.

Het onderzoek, waaraan zich nog altijd twaalf personen fulltime wijden, zal uiteraard tot het einde worden voortgezet, maar we weten op dit moment uiteraard niet of dat resultaten zal opleveren. Het parket bevestigt dat volgens een recent rapport van het NICC de wapens en de overtuigingsstukken die de cel-Delta van Dendermonde onder leiding van rechter Troch in november 1986 in het kanaal te Ronquières heeft gevonden, één of twee maanden voor de vondst ervan in het kanaal zijn geworpen, en niet onmiddellijk na de laatst gepleegde feiten. Dat nieuwe gegeven houdt de onderzoekers bezig, maar het is niet zeker of het de mogelijkheid biedt om het onderzoek op een nuttige wijze vooruit te helpen. Ik benadruk dat tweeëneenhalf jaar voor de verjaring van de feiten twaalf onderzoekers fulltime bezig zijn met het dossier. Laat ons hen vooral de mogelijkheid bieden alle pistes te onderzoeken.

De heer Bert Anciaux (sp.a): Er resten nog tweeënhalf jaar, maar we kunnen evengoed zeggen “nog slechts” tweeënhalf jaar. Dat is trouwens de termijn die nog rest tot het tijdstip van een eventuele veroordeling. We moeten ook nog rekening houden met de duur van een proces. De minister heeft gezegd dat ze, indien nodig, zal voorstellen om die verjaringstermijn te verlengen.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie: Ik zeg in de eerste plaats dat er nog tweeënhalf jaar resten voor de verjaring en dat het vandaag nog te vroeg is om de verjaringstermijn te evalueren.

De heer Bert Anciaux (sp.a): De minister heeft toch ook gezegd dat het nog te vroeg is om eventuele maatregelen te nemen.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie: Het is vandaag te vroeg om zich daarover uit te spreken. Er zijn twaalf onderzoekers fulltime met het onderzoek bezig. Laat hen hun werk nog een tijd voortzetten. Misschien weten we over een jaar meer om met kennis van zaken te beslissen.

De heer Bert Anciaux (sp.a): Ik zal dit dossier hoe dan ook verder volgen. Ik hoop dat er een doorbraak komt, zoals aangekondigd. Ik reken daar nog altijd op. Voor het einde van deze regeerperiode zal het parlement of de regering hoe dan ook bewarende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de verjaring niet kan optreden.

Bron » www.senaat.be

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

70

Re: Verjaring

Indien het dossier van de Bende van Nijvel zou verjaren, zou het wel eens mogelijk kunnen zijn, dat er alsnog na de verjaring een juridische procedure kan gevoerd worden als, met de nadruk op als, onze strafwetgeving ook een zekere evolutie doormaakt.

De misdaad van agressie

Art 8 bis:
1. For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations. (g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.

» wikipedia.org

Ook België heeft de intentie om dit verdrag te ratificeren:

Didier Reynders sprak zijn hoop uit dat de twee amendementen die tijdens de herzieningsconferentie van Kampala in 2010 werden aangenomen spoedig door alle ondertekenende landen zullen worden geratificeerd. Hij herhaalde dat België van plan is om dat te doen.

Bron » diplomatie.belgium.be

Uiteraard is dit enkel op het ICC van toepassing en aangezien het ICC geen dossiers behandelt van feiten die gepleegd zijn voor 2002, hebben we daar niet veel aan. De discussie die men in België heeft gevoerd rond de Kampala bijeenkomst brengt toch een mogelijke evolutie van de Belgische strafwetgeving voor de toekomst met zich mee. In het (afgesloten) wetsvoorstel van Alain Destexhe staat: ervoor te zorgen dat de Staten die Partij zijn, hun voorbehoud opgeven en hun intern recht aanpassen aan het Statuut van het Internationaal Strafhof. Wel opletten, dit is geen voorstel om internationaal strafrecht op te nemen in het eigen strafwetboek » www.senate.be

Met de hedendaagse evolutie zien we ook dat de genocidewet werd opgenomen in het Belgisch strafwetboek, waardoor er altijd een Belgische persoon, ofwel een slachtoffer of een dader moet zijn, plus dan nog de houding van 'schuldig verzuim', om in België een procedure op te starten. De verjaring kan in de toekomst nog alle kanten uitgaan...