Re: Alain Moussa

Moussa en Daniël B; zijn vrijgelaten onder voorwaarden. De voorwaarden zijn dat ze hun beschuldigingen intrekken en hun excuses aanbieden aan de nabestaanden.
De zoveelste kwakkel dus...
https://www.dhnet.be/actu/faits/alain-m … 39dc61c5d4

42

Re: Alain Moussa

Django68 wrote:

Moussa en Daniël B; zijn vrijgelaten onder voorwaarden. De voorwaarden zijn dat ze hun beschuldigingen intrekken en hun excuses aanbieden aan de nabestaanden.
De zoveelste kwakkel dus...
https://www.dhnet.be/actu/faits/alain-m … 39dc61c5d4

Uiteraard, tijd voor de speciallekes hier om terug vallen op de doofpottheorie.

43

Re: Alain Moussa

Allee de Staercke zijn plezier zal niet opkunnen
Het kan altijd maar ik denk dat de Staercke in de val gelokt is
Gans zijn werkwijze is gekopieerd
Golf GTI
Valse melding in Halle

Re: Alain Moussa

Ce qui est étonnant c'est que Moussa dans ses accusations se désigne comme un complice des Tueurs. Ce qui est encore plus étonnant c'est qu'il espérait toucher la prime, comme si Delhaize allait la donner aux Tueurs ou leurs complices.

Wat verbazingwekkend is, is dat Moussa in zijn beschuldigingen zichzelf aanduidt als een handlanger van de Killers. Wat nog verbazingwekkender is, is dat hij hoopte de premie te ontvangen, alsof Delhaize deze aan de Killers of hun handlangers zou geven.

45

Re: Alain Moussa

Het is niet uitgesloten dat er enige waarheid zit in zijn verklaringen, maar deze passage voegt mijns inziens niets toe aan wat we al wisten.

Re: Alain Moussa

On lui demande simplement de s'excuser publiquement. PDS et DS pourrait exiger plus pour dénonciation calomnieuse. Ca coûte très cher les dénonciations calomnieuses (prison, amende). Le suspect 'Abdelah' de Chronos pourrait aussi porter plainte. Pourquoi il ne le fait pas?

Hij wordt gewoon gevraagd om publiekelijk zijn excuses aan te bieden. PDS en DS zouden meer kunnen vragen voor lasterlijke aanklacht. Lasterlijke veroordelingen (gevangenis, boete) zijn erg duur. Ook Chronos' verdachte 'Abdelah' zou aangifte kunnen doen. Waarom doet hij het niet?

Re: Alain Moussa

Django68 wrote:

"Moussa en zijn neef en vertrouwenspersoon Daniel B."
Heeft er iemand meer letters van deze persoon zijn familienaam?
Een "Daniel" klinkt interessant!

Dan B. was vroeger uitbater van café " La vue de Bruxelles" in Ganshoren.
Aangezien de "moussa"-zaak gesloten is, is het nutteloos om een naam van een persoon die vreemd is aan de zaak, mee te delen.

48

Re: Alain Moussa

Het stelt mij wel een klein beetje gerust dat de speurders zo een uitleg geven over deze 2
Dat komt over dat ze wel weten wie de daders zijnen dat ze op een goed spoor zitten

49

Re: Alain Moussa

Volgens Carl Devos gaat het in de politiek niet van kwaad naar erger maar naar genant, Hetzelfde bij justitie, Moussa werd vrijgelaten op voorwaarde dat hij zich publiekelijk zou excuseren bij PDS, bij Bulthot (????????) EN bij de slachtoffers

De termijn voor die excuses verliep gisteren om 12u......op straffe van opnieuw te worden opgepakt. Et maintenant ???

50

Re: Alain Moussa

"Veel blazen en weinig wind "