1

Het onderstaande fragment komt uit een artikel dat verscheen in het weekblad Humo in februari 1990, enkele dagen voordat Vanden Boeynants voor de Eerste Bendecommissie moest verschijnen. Het leek me vooral interessant in het licht van de verklaring van forum-lid Kuros, over het feit dat sommige slachtoffers in Aalst zijn vermoord in opdracht en dat er een mogelijk verband is met sex-fuiven.

(...) In een nota van december 1988 zet de gerechtelijke politie zelfs een scenario op papier waarbij ervan uitgegaan wordt dat leden van de Brusselse BOB na de inbeslagname van het adressenbestand van Tuna een dossier zouden hebben samengesteld waarmee ze een aantal prominenten konden chanteren. In de nota worden prins Albert, rijkswachtgeneraal Beaurir, Vanden Boeynants en Charly de Pauw genoemd. De bende die de chantage zou hebben opgezet bestond volgens de nota uit Madani Bouhouche, Jean-Marie Millet, Jean-Pierre Stienon, Martial Lekeu, Christian Pattijn en een zekere Callens. Met uitzondering van Callens figureren de namen van deze BOB'ers en ook ex-BOB'ers ook in het dossier van de Bende van Nijvel.

Nog steeds volgens hetzelfde scenario zou één van de originele chantage-videotapes door Charly De Pauw van de afpersers zijn afgekocht voor 140 miljoen frank. Een kopie van deze tape zou dan weer in de handen van Jacques Fourez gevallen zijn. Fourez werd op 17 september 1983 op de parking van de Colruyt in Nijvel door de Bende van Nijvel vermoord. Het dossier van de gerechtelijke politie bevat ook een vertrouwelijk synthese-rapport opgesteld door Gérard Bihay van de Info-sectie van de BOB van Nijvel. In dit rapport wordt aan de hand van het slachtofferonderzoek een verband gelegd tussen de roze balletten, extreem-rechts en een aantal moordaanslagen van de Bende. [...] In deze versie zou het telkens gaan om koelbloedige afrekeningen die als overvallen gecamoufleerd werden. Ook hier zou sex-chantage weer aan de basis liggen van de moorden.

Bron: Humo

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Aan de seksfuiven werden minderjarigen ook verplicht zich seksueel te laten misbruiken. Een meisje zou na een avond zichzelf een kogel door het hoofd schieten. Een andere vrouw zou zich dood rijden ook na één van de vele wilde nachten.

Ik heb toch soms de indruk dat Roze Balletten eerder een afleidingsmaneuver is. Wat niet wegneemt dat er zowel criminelen en eventueel mensen met "hoog aanzien" aanwezig zullen geweest zijn. Maar het is volgens mij niet de hoofdreden van de gewelddaden. Kan best zijn, een individuele afrekening (afrekening in milieu) met iemand, maar niet bv. de aanslagen op Delhaize (meerdere personen).

4

Er word vaak met klem ontkent dat chantage dossiers niet bestaan en dat bepaalde foto's en video's van minderjarigen en naakte jonge meisjes  met bekende figuren niet bestaan maar op een bepaald moment werden er wel degelijk pv's en video's ontdekt bij politiediensten. Een officier van de gerechtelijke Politie ontkent het bestaan van de video's voor de Bende commissie. Terwijl die man zijn overste nadien komt toegeven dat ze wel bestaan en dat ze opgeborgen liggen bij de gerechtelijke politie in Brussel maar ze zijn waardeloos. Raar toch, want normaal moeten deze spullen bij de griffie liggen. Na een tijdje word het dossier van de eerst niet bestaande cassettes overgedragen naar de onderzoeksrechter belast met het onderzoek naar de Bende van Nijvel.

Maar die durft er geen uitleg over geven. Wat denk jij dat daar aan de hand is? Volgens bepaalde journalisten staan wantrouwig tegenover het dossier Pinon. Zij stellen telkens als extreem rechts in het vizier van Justitie komt,vanuit die hoek de roze balletten worden opgerakeld. In die optiek zou het dossier Pinon niets meer zijn dan een versluierde vorm van chantage. Het lijkt wel een codeboodschap die enkel voor ingewijden haar volle betekenis krijgt. De codeboodschap komt van de extreemrechtse groepen en individuen met als boodschap: Raak niet aan onze belangen of wij maken het dossier Pinon openbaar! Ze suggereren dat ze het complete dossier van Pinon in hun bezit hebben en ze zien dit als hun levensverzekering!

De affaire Pinon-Mendez-Bende van Nijvel hangt aan elkaar. Bij de vriendin van Bultot Claudine Falckenburg vond men in haar adresboekje het nummer van Pinon. Bultot nam deel aan Practical Shootings waar Bouhouche, Mendez, de garagist Weykamp, Bob Louvigny, Beatrice Bosquet en Jean-Marie Paul van de partij waren. Deze laatste schoot na een schietoefening onder leiding van Bouhouche een Algerijn dood.

Bouhouche stelde VDB voor om delen uit het strafdossier tegen VDB (de ex minister) uit het Justitiepaleis te stelen. VDB weigerde dat. De Staatsveiligheid zou aan Beijer gevraagd hebben om delen van het dossier-Pour uit het Justitiepaleis te stelen

5

Koning Albert kwam ook vaak op bezoek in het Aalsterse. Hij kocht er een motor bij Garage Podevijn, die man had nauwe contacten met Mendez, Beijer, Bouhouche, Bultot, ... En ook zij waren op die seksfuiven.

Wij trekken ons dat niet aan maar voor het hof zou dit een schandaal zijn, als het zou uitkomen dat Albert connecties had met mensen die dicht bij de bende van Nijvel stond of er zelf inzaten. En dat is één van de redenen dat het onderzoek nooit deftig onderzocht is geweest. Denk jij dat speurders bij de koning gaan aankloppen of hij op die feestjes aanwezig was? Neen, gewoon doofpot in en daar stopt het.

Heb je gezien wat het resultaat was van de laatste uitschuiver? En dat was gewoon iets, wat ook iedereen die de gazet alle dagen grondig leest al lang zelf had uitgevogeld (de voorkeur van Albert II voor bepaalde politieke scenario's).

Kan je je even voorstellen wat er zou gebeuren als je morgen een video online zou zetten waarop te zien is hoe onze vorst in de confituur ligt te walsen met een paar blote madammen? En dan mogen die nog meerderjarig zijn. Dan staat het zwart op wit hé. Nu kunnen we speculeren zo veel we willen en voor wie een beetje nadenkt, waar rook is zal wel vuur zijn nietwaar, maar we hebben geen fotokes, filmpjes of echte getuigenissen.

En als ze ooit bestaan hebben zullen ze nu wel al lang vernietigd zijn, of er moet nog een of andere pensioen gerechtigde snoodaard ze nog ergens in een kluis hebben, als levensverzekering. Dus ik denk niet dat we ons nog illusies moeten maken om die ooit nog terug te vinden.

7

Nog een berichtje vanop deze site, waar je kan zien wanneer men dicht bij de koning (toen nog prins) komt dat alle wegen (onderzoeken) stoppen:

"Toen we bij Faez Al Ajjaz een huiszoeking deden en een foto vonden van hem met prins Albert, broederlijk naast elkaar in de sofa, wisten wij dat het onderzoek voor ons was afgelopen.' Niet dat de ex-BOB'er onze huidige koning in verband wou brengen met wapenhandel. Maar een zekerheid had hij wel. Hij en zijn collega waren door hun onderzoek naar de onderwereld wellicht een gevaar geworden voor de bovenwereld. Het web rond personen zoals Madani Bouhouche of Faez Al Ajjaz is zo groot en er zitten zo'n belangrijke personen tussen, dat het ononderzoekbaar is."

8

Zoals verwacht:

"Dit is een storm in een glas water. De beelden komen van de uitzending Ecran Témoin op de RTBf in 1992. Ik heb die uitzending toen opgenomen op video."

Dit verklaarde de persoon die het filmpje op het internet heeft gezet tegenover Het Laatste Nieuws. Ik ga volledig akkoord met de zin : 'Dit is een storm in een glas water'. Heel dit gebeuren is pure sensatiepers dat het onderzoek op geen enkel moment vooruit helpt. Het enige voordeel is dat de Bende van Nijvel nu even terug in het nieuws komt. En - persoonlijk - dat deze website opeens een gigantische stijging heeft qua bezoekers.

Wie ligt daar nu nog wakker van? Hij heeft toch ook een buitenechtelijke dochter en ging regelmatig vreemd ...

Inderdaad, wie ligt daar nu wakker van.  Het dossier van de Roze Balletten toont duidelijk aan dat bepaalde mensen in België de macht hadden/hebben om een onderzoek te blokkeren. Daarom zijn de Roze Balletten nog niet het motief van de Bende maar stel u de reactie voor als een bepaalde onderzoekscel ontdekt dat onze kroonprins - of andere politiekers - met minderjarigen ligt te voozen. Dat hij een buitenechtelijke dochter heeft kunnen we nog aanvaarden, maar sex met minderjarigen is iets compleet anders. Het Belgische evenwicht zou volledig verstoord worden en de toekomst van ons land  zou niet meer zeker zijn. Daarom zorgen bepaalde krachten in België ervoor dat bepaalde onderzoekspistes niet onderzocht konden worden. Om bepaalde mensen te beschermen en het Belgisch evenwicht te behouden.

Faez Al Ajjaz: Deze Syriër komt in 1970 als journalist in Brussel wonen, maar al snel moet de journalistiek wijken voor minder frisse bezigheden. Volgens het rapport onderhoudt hij contacten met extreem-rechtse middens en is hij betrokken bij trafieken, onder meer met diamanten uit het toenmalige Zaïre. Zijn wagen werd gebruikt bij de aanslag op rijkswachtmajoor Vernaillen in Hekelgem. Al Ajjaz is een kennis van Van Baelen en Bouhouche. Daarnaast wordt zijn ook dikwijls genoemd in het onderzoek naar Westland New Post.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Nog een groter probleem waar onze huidige vorst in betrokken kan zijn, is zijn toenmalige functie. Hij was kroonprins en dus pipo van buitenlandse handel en we zien hier sporen naar wapenhandel, al dan niet illegaal, diamantenzwendel, ...

1 + 1 = 2, hij moet bv. nog maar contacpersoon x met contactpersoon y hebben samengebracht om al betrokken te zijn in een of andere onfrisse zaak. Herinner u die Nederlandse prins die betrokken was in het Lockheed-Martin schandaal.

Het akkefietje van Lorre met de zeemacht vorig jaar heeft toch ook voor weken media aandacht gezorgd, gelukkig is de Lorre maar kroonprins op de 9e plaats en binnenkort op de 10e of 11e plaats, dus kon het zoveel kwaad niet, maar laat dat eens gebeuren met Prins Filip. Ik moet er u geen tekeningske bij maken zeker hé. Hebben ze bovendien ook nog sjans dat het huidige klimaat ook beter toelaat hierover te "communiceren" en de boel te regelen.

10

Ben wrote:

Daarom zijn de Roze Balletten nog niet het motief van de Bende maar stel u de reactie voor als een bepaalde onderzoekscel ontdekt dat onze kroonprins - of andere politiekers - met minderjarigen ligt te voozen.

En omdat er politiekers en prinsen bij betrokken waren zullen we wellicht nooit te weten komen of dit iets met de Bende te maken had. Want het onderzoek stopt als men de naam van een koning of prins hoort, toch in de jaren van toen. Het was in ieder geval wel een interessante manier om mensen met een hoge functie te kunnen chanteren en dingen te laten doen die anders niet zouden doen voor gangsters.