Hubert Lampo verijdelde de staatsgreep van 1973

Uit politierapporten en latere getuigenissen voor parlementaire onderzoekscommissies kan worden afgeleid dat het aantal complotteurs in 1973 op ongeveer honderd man mag worden geschat. Er was sprake van een dertigtal Luikse legerofficieren die zichzelf de Rode Haan noemden en een veertigtal Vlaamse officieren gegroepeerd in de Zwarte Leeuw. Zij konden rekenen op een onbekend aantal rijkswachters, een handvol ambtenaren en burgers en enkele onbekend gebleven rechtse prominenten.

Voormalig Humo-journalist Hugo Gijsels noemde in zijn boek De Bende & Co (Kritak, 1990) voor het eerst een aantal namen: para-kolonel en PRL-parlementslid Jean Militis, ex-minister van Defensie José Desmarets (PSC), de gewezen stafchef van het leger Georges Vivario, procureur Raymond Charles (voorzitter van het Hoog Comité van Toezicht), voormalig rijkswachtgeneraal Fernand Beaurir, majoor Jean Bougerol (chef van de privé-inlichtingendienst PIO), graaf Arnould de Briey (een hoge ambtenaar van het Abos) en natuurlijk de onvermijdelijke baron Benoît de Bonvoisin.

Ondanks de maandenlange voorbereiding ging de staatsgreep niet door. Volgens de verklaringen van Christian Amory voorzag het scenario dat "een vooraanstaand politiek persoon" de macht zou overnemen. Met die omschrijving kan enkel defensieminister Vanden Boeynants bedoeld zijn. "Twee uur van tevoren werd zijn privé-secretaris op de hoogte gebracht van de plannen en de rol die hem was toebedeeld. Deze personaliteit weigerde. Daarmee hield alles op."

Halverwege de plannenmakerij beseften de samenzweerders dat ze ook Vlaamse prominenten nodig hadden, tenminste als hun plan enige kans op slagen wilde hebben. Daarom contacteerden ze de Mechelse notaris Paul Daels, de voorzitter van het IJzerbedevaartcomité, die tot zijn verbijstering vaststelde dat "het geld en de wapens voor de staatsgreep klaarlagen". Via een oud-koloniaal werd in zomer van 1973 ook toenadering gezocht tot Hubert Lampo, bekend auteur van magisch-realistische romans, die werd aangezocht om in de 'regering' die na de staatsgreep zou worden gevormd de functie van minister van Cultuur te aanvaarden.

Lampo bedankte voor zoveel eer en alarmeerde meteen enkele bevriende ministers, met name Willy Calewaert, Leo Tindemans en Willy De Clercq. De poging om een Vlaamse vleugel uit te bouwen werd de samenzwering uiteindelijk fataal. De aangezochte Vlamingen lagen aan de basis van het perslek in Gazet van Antwerpen, dat de doodsteek betekende voor de putschisten. "Het was een warme zomer", schreef Hugo Gijsels, "en de eerder vage berichten over 'extremistisch gekonkelfoes' veroorzaakten nauwelijks rimpels op de politieke vijver."

Bron: De Morgen

2

club_le-happy-few wrote:

Volgens de verklaringen van Christian Amory voorzag het scenario dat "een vooraanstaand politiek persoon" de macht zou overnemen. Met die omschrijving kan enkel defensieminister Vanden Boeynants bedoeld zijn. "Twee uur van tevoren werd zijn privé-secretaris op de hoogte gebracht van de plannen en de rol die hem was toebedeeld. Deze personaliteit weigerde. Daarmee hield alles op."

Wat ik altijd zeer hilarisch heb gevonden in het verhaal van deze staatsgreep is dat de comploteurs de belangrijkste persoon van het hele complot - de man die de macht moet overnemen - slechts twee uur op voorhand contacteren. Is dat niet amateuristisch? Ze hebben ook duidelijk helemaal niet ingecalculeerd dat hij (VDB) nee zou zeggen.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Misschien lachwekkend maar het was toen toch ook de Franstalige beau monde (met extreem-rechtse sympathieën) die hier voor te vinden was. Pas naar het einde toe realiseren ze zich dat ze ook een paar Vlamingen nodig hebben smile. Ik ben er zeker van dat VDB zeker meer wist over de Bende van Nijvel. Zijn ontvoering door Bende Haemers heb ik altijd verdacht - opgezet spel - gevonden.

4

club_le-happy-few wrote:

Ik ben er zeker van dat VDB zeker meer wist over Bende van Nijvel. Zijn ontvoering door Bende Haemers heb ik altijd verdacht - opgezet spel - gevonden.

Volg je die redenering dan beschuldig je Haemers en zijn bende van betrokkenheid bij de Bende. Maar of VDB meer wist over de Bende weet ik toch niet zeker. VDB was een te publiek figuur om zich met zo'n zaken bezig te houden. Het kan natuurlijk wel dat bepaalde personen uit zijn omgeving betrokken waren bij de feiten en dat hij daardoor misschien bepaalde zaken had opgevangen.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

Als ik zo dingen over VDB lees van in zijn begin periode dan moet ik toch vast stellen dat hij er toch zou kunnen bij betrokken geweest zijn,toch als de Bende een politieke zaak zou zijn. Hij was louche figuur, die van seksfeestjes en geld hield en hij had extreem rechtse sympathieën. Dat wil natuurlijk niets zeggen maar hij en zijn vriendjes: generaal Beaurir, Desmarets, kolonel Militis, procureur Charles hebben toch wel veel gemeen en het waren mannen met macht. En ik denk toch dat er een verband is met extreem-rechts en de Bende

VDB en hoogstwaarschijnlijk een paar andere politieke figuren en of magistraten hebben heel goed geweten wat er aan de hand was, al dan niet rechtstreeks betrokken. Hadden dit normale overvallen geweest, waren die gasten al lang gepakt geweest, of had men daar al lang een sluitende verklaring voor kunnen geven.

Maar omdat iets of iemand blijkbaar op een slechte manier in de spotlights zou komen te staan als het uitkomt (hetzij als opdrachtgever, hetzij als slachtoffer van een onwelriekende afpersingszaak) moet het deksel op de beerput blijven. Dat is volgens mij de enige conclusie die je echt kan trekken. Mochten ze er niks mee te maken hebben, dan hadden ze er alles aan gedaan om die gangsters te pakken maar dat is nooit gebeurd.

7

Inderdaad Herr Flick, dat zo een bende overeind kan blijven is enkel te danken aan dat soort lui.

8

Herr Flick wrote:

Maar omdat iets of iemand blijkbaar op een slechte manier in de spotlights zou komen te staan als het uitkomt  (hetzij als opdrachtgever, hetzij als slachtoffer van een onwelriekende afpersingszaak) moet het deksel op de beerput blijven.

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel voerde de speurders soms naar de donkere kanten van corrupte politiekers en agenten in dit land. Sexfeesten, chantage, huurmoorden, ... Het was de normaalste zaak in het Brussel van de jaren tachtig. Zoals ik al eens reeds aanhaalde op dit forum staat het daarom nog niet vast dat deze personen betrokken waren bij de Bende. Maar als men te diep was blijven graven naar bepaalde pistes in het onderzoek, hadden ze waarschijnlijk andere onfrisse zaken gevonden.

Op de website vind je nu een uitgebreid artikel over de staatsgreep in 1973. Al blijf ik het een zeer ongeloofwaardig verhaal vinden. Andere » Extreem-rechts

Staatsgreep in België

In augustus 2003 was het precies dertig jaar geleden dat door een gericht perslek definitief het waanzinnige plan werd gekelderd om een militaire staatsgreep te plegen in ons land en de parlementaire democratie te vervangen door een rechts kolonelsregime naar Grieks model. De complotteurs beschikten over geld, wapens, politieke connecties en de vereiste expertise om hun plan te kunnen uitvoeren. Een 'hoge personaliteit', wellicht toenmalig PSC-minister van Defensie Paul Vanden Boeynants, destijds het boegbeeld van de gespierde rechterzijde, weigerde echter op het cruciale moment de leiding van de operatie op zich te nemen, waarna het plan als een mislukte soufflé ineenzakte.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Ben in de week aan het grafkelder geweest van VDB in Evere. Het graf ligt er maar onverzorgd bij voor een "miljardair" met zoveel "connecties".

club_le-happy-few wrote:

Ik ben er zeker van dat VDB zeker meer wist over de Bende van Nijvel. Zijn ontvoering door Bende Haemers heb ik altijd verdacht - opgezet spel - gevonden.

Ik deel je mening Club. Volgens mij wist hij er zeker meer over.