Nog een illustrie van heel het Belgische systeem: roll

"Staatsveiligheid kan al weken niemand in de gaten houden"

De Staatsveiligheid ligt al meer dan een maand op apegapen. Dat schrijft De Tijd. Volgens Alain Winants, de chef van de Staatsveiligheid, kan men zelfs niemand meer in de gaten houden met een simpel cameraatje. "Gelet op de wereldwijde terreurdreiging bevinden we ons in een zeer benarde situatie, om het eufemistisch te zeggen. De geloofwaardigheid van België krijgt een ferme deuk", zegt Winants.

Meer » Nieuws

Jouw berichtje is wel al een tijdje geleden ingezonden, maar het is inderdaad wel waar wat je zegt!

Wat de veiligheid van de staat betreft, denk ik persoonlijk dat hier meer aan contraterrorisme wordt gedaan door andere buitenlandse veiligheidsdiensten, zoals de Mossad en de CIA, aangezien de capaciteiten van de Belgische Staatsveiligheid. Wel triest eigenlijk, want uiteindelijk zullen terreurorganisaties zich ook hier gaan vestigen, wat nu zelfs al een feit is.

Een probleem dat zich afgezien van terrorisme stelt, dat laten we niet vergeten, ook door een bijzondere eenheid van de FedPol wordt opgevolgd, is dat tevens ons land een belangrijke rol speelt in de wereldpolitiek. Brussel is the place to be voor heel wat prominenten en beleidsmakers. Er is het Europees Parlement, de NAVO en zo voorts.

Bijgevolg heeft Brussel van alle steden op de wereld de grootste dichtheid van aantal buitenlandse spionnen per vierkante km. Dwz dat onze VSE met een enorm aantal spionnen moet rekening houden om de nationale veiligheid te vrijwaren. Het geheel, wordt feitelijk in stand gehouden door een complex systeem van onderlinge afspraken en overeenkomsten tussen verscheidene diensten.

De grote vraag is, in hoeverre bepaalde diensten misbruik maken van die overeenkomsten om op Belgisch grondgebied hun zin te doen. Ook heeft de VSE dus niet voldoende effectieven om een serieuze contraspionnage effort te leveren. Er is weliswaar nog de GISS - General Intelligence and Security Service of in nederlands: ADIV - Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid) vroeger gekend als de SDRA van Defensie. Maar ook de GISS is een relatief kleine dienst.

Servo per Amikeco

4

Mankracht! Om bv. iemand 24/24 te observeren heb je minstens 10 man en twee voertuigen nodig plus de nodige gesofisticeerde communicatiemiddelen. Ik heb mijn twijfels dat men over zoveel gespecialiseerde mankracht kan beschikken in geval van.

5 (edited by DeadLetterBox 19-07-2012 10:56)

Het aantal effectieven die operationeel worden ingezet zal wel niet openbaar gemaakt worden. Maar voor onverwachte situaties heeft men natuurlijk een reserve die men kan oproepen. Men werkt ook vaak met freelancers. Zo beroept de VSE zich op privé detectives. Voor een langdurige discrete observatie bestaat een basisteam van minimum bezetting uit 3 personen met 3 voertuigen, per shift. Normaal gezien is er een volumewagen of bestelwagen bij , die als statische observatiepost kan gebruikt worden. De twee overige voertuigen zijn meestal kleine stadswagens met een degelijke motor zoals een VW of een Honda Civic.  Vaak maakt men gebruikt van een moto omdat die erg mobiel is en altijd kan parkeren en ook snel vooruit kan om de route te anticiperen.

Voor de communicatie gebruikt men versleutelde radios en gsm's. In een ideale operatie kan men op een hondertal surveillanten rekenen, waarvan sommigen hun rol na 3minuten al uitgespeeld is. Onze VSE beschikt uiteraard niet over de middelen om dergelijk grootse operaties op touw te zetten, en zeker niet op korte termijn en niet op een manier die geen invloed zou hebben op andere operaties. Men kan tegenwoordig wel manschappen vervangen door technologie.

Stel dat je de gewoonten hebt vastgesteld van het target, dan kan je wagens met observatieapparatuur parkeren langs de gekende routes om het target op te volgen. Of een verborgen camera in een veld, boom, haag om het huis te observeren. Deze kunnen zogenaamde "slimme camera's" zijn met gezichtsherkenningstechnologie of nummerplaatherkenning. Uiteraard, kostelijk prijskaartje. Het is er ongetwijfeld zoals bij de Politie of andere overheidsdiensten vaak dweilen met de kraan open.

Servo per Amikeco

6

Tiens...Jaren terug waren er in de school voor motorrijders van PolBru enkele "burgers" die de know-how van het motorrijden kwamen aanleren. Nooit geweten wie ze waren.

haha, voila, dat hoort bij de opleiding

Servo per Amikeco

SELOR organiseert elk jaar in maart sollicitaties voor een dergelijke job, en via sociale netwerken proberen ze ook nieuwe inspecteurs voor de buitendiensten te vinden, maar wat zijn de verreisten om hiervoor in aanmerking te komen?

Ik kan me voorstellen dat je een goede talenkennis moet hebben(Nederlands, Frans, Duits, en best ook een/meerdere "vreemde" ta(a)l(en): Arabisch, Farsi, Chinees,...), maar weet iemand hier soms iets meer over?
En welke opleiding kun je hiervoor best vooraf volgen?

Je moet slagen voor een test. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat je uit een bundeltje info binnen een bepaalde tijd een rapport moet schrijven waaruit blijkt of men zich al dan niet zorgen moeten maken voor een terreur-aanslag. Een keer je daar op doorgekomen bent, zal men kijken naar extra kwalificaties. Stel uw vraag eens aan Selor zelf, ik denk dat ze u dan wel wat opsturen. BTW er zijn verschillende functies bij de Staatsveiligheid, bijgevolg ook verschillende examens.

Dat kan ik eens proberen, ja! Ik ben wel nog wat jong om iets voor Staatsveiligheid te kunnen betekenen, 14 namelijk. Qua job zou ik zeker en vast veldwerk willen doen! Achter een bureautje zitten is helemaal niets voor mij. Op school ga ik over enkele jaren Spaans en Duits krijgen, en ik wil graag ook wat Arabisch leren. Ik ben ook op zoek naar cursussen lichaamstaal, zelfverdediging, en alles wat wel van pas kan komen bij de SV. Tips zijn altijd welkom. smile