Re: Jean Bultot

Had Bultot het wapen wel daadwerkelijk dringend nodig? Ofwel had hij de opdracht de Staatveiligheid bij de zaak te betrekken met een nepvraag, ofwel had hij drang naar aandacht (het is in dat geval wel zeer toevallig dat de overval de volgende dag plaats vond, wat er op duidt dat Bultot op de hoogte was van hetgeen op til stond), of wel stond hij in voor de logistiek en/of uitvoering van de overval, maar dan is de vraag waarom hij in aller ijl een wapen moest zoeken terwijl hij zelf een notoir wapenfreak was en waarschijnlijk over een rijk gestoffeerd arsenaal beschikte.

Misschien omdat deze wapens geregistreerd waren. Feit is dat Bultot uiteindelijk van Delsaut geen wapen ter beschikking heeft gekregen. Feit is ook dat de onderzoekers hier wenkende kansen de nek hebben omgewrongen, en dat het inderdaad geen kwaad zou kunnen Bultot eens grondig aan de arrogante tand te voelen.

12

Re: Jean Bultot

Biggus Dickus wrote:

Zou het niet interessant zijn om Bultot nog eens - hard - te ondervragen?

Dat hadden ze moeten doen als ze die informatie hadden,nu lacht hij dat gewoon weg. Waarom is er zo weinig moeite gedaan in dit onderzoek. Bultot had een machinegeweer nodig zegt hij, dus als ze wat moeite gedaan hadden konden ze hem toch geschaduwd hebben of toch meer informatie winnen waarom hij dat machinegeweer nodig had? Is dat de normaalste zaak dat gangsters (of informanten) zomaar wapens aan de staatsveiligheid kunnen vragen?

Ben wrote:

Of wou Bultot zich enkel interessant maken tegenover die informant?

Klopt, maar wat ik nu zit te denken is het volgende: Bultot wist van de aanslag die ging gebeuren. De Bende vraagt Bultot een dienst en Bultot weet zeker dat het in orde komt. Dus, de Bende wil via Bultot de Staatsveiligheid schaakmat zetten, door een wapen van hen te gebruiken. Want zeg nu zelf Bultot en zijn vrienden huurden garageboxen vol met wapens,dus waarom had hij anders dat wapen nodig?

De deal gaat niet door, de Bende is razend op Bultot dat zijn idee faalt. De Bende blijft bij hun plan. En probeert Bultot in nauwe schoentjes te brengen, met die halfverbrande spullen die bij de uitgebrande GTI gevonden zijn. Misschien ver gezocht maar wat moet men op den duur gaan denken.

13 (edited by Maurice 11-03-2008 22:21)

Re: Jean Bultot

Biggus Dickus wrote:

Bultot zou de avond voor de raid op Aalst een agent van de Staatsveiligheid hebben gebeld met de vraag of deze  geen machinegeweer had, want hij had er dringend eentje nodig.

Het zou kunnen dat Bultot - die klaarblijkelijk (minstens) "goed geinformeerd" lijkt over de Bende - het vermoeden had dat Delsaut een informant van iemand (Rijkswacht, GPP of Staatsveiligheid) kon zijn en hem daarom wilde testen.

Het testen van die informant zou evenwel dom geweest zijn op dat moment, indien hij op voorhand op de hoogte was van de raid die gepland was de dag erna. Maar, gelet op de gegevens die we te horen hebben gekregen via Kuros met betrekking tot de avond voordien (om negen uur aan het atelier!) kan het zijn dat Bultot op het moment van het gesprek met die informant (vraag om machinepistool) nog niet op de hoogte was dat de raid de volgende dag zou doorgaan, dit zou pas diezelfde avond (nacht) beslist kunnen zijn in het café van Kuros.

Ben wrote:

Of wou Bultot zich enkel interessant maken tegenover die informant?

Dat kan natuurlijk altijd in een wereldje dat aaneen hangt van straffe verhalen. Als dan de volgende dag de overval plaatsvindt  en Bultot merkt dat hij (op een verkeerd gekozen moment) zijn mond voorbijgepraat heeft tegen een informant van de Sv, is hierin misschien de reden te vinden van zijn plotse vertrek (vlucht) naar Paraguay, temeer gezien hij zijn contact met die informant niet geheim kan houden voor zijn "Bende-vrienden".

Wanneer zijn "Bende-vrienden" op de hoogte komen van het contact tussen Bultot en de informant, zal dit niet op gejuich onthaald zijn geweest, reden waarom "men" beslist kan hebben de "verbrande" Bultot op te offeren via de half-verbrande aanwijzingen, goed wetende dat hij nooit meer zal praten (in voorkomend geval gelet op zijn eigen betrokkenheid).

Nog iets dat in dit "scenario" past is het feit dat na deze raid (voor zover bekend) de Bende verdwijnt.  Er zijn daarna gaan overvallen meer, de wapens en overige voorwerpen worden gedumpt. Had men misschien schrik dat ze door de loslippigheid van Bultot de kans liepen geïdentificeerd te worden ?

14

Re: Jean Bultot

Maurice wrote:

Wanneer zijn "Bende-vrienden" op de hoogte komen van het contact tussen Bultot en de informant, zal dit niet op gejuich onthaald zijn geweest, reden waarom "men" beslist kan hebben de "verbrande" Bultot op te offeren via de half-verbrande aanwijzingen, goed wetende dat hij nooit meer zal praten (in voorkomend geval gelet op zijn eigen betrokkenheid).

Ik denk toch ook dat het zoiets in die aard moet geweest zijn. In ieder geval Bultot weet meer.

Maurice wrote:

Nog iets dat in dit "scenario" past is het feit dat na deze raid (voor zover bekend) de Bende verdwijnt. Er zijn daarna gaan overvallen meer, de wapens en overige voorwerpen worden gedumpt. Had men misschien schrik dat ze door de loslippigheid van Bultot de kans liepen geïdentificeerd te worden?

Inderdaad, en Bultot vluchtte om zijn leven te redden en wie nog iets wist moest er ook aan en dat hebben ze wel nog gedaan. Ik denk dat ze nog 1 daad hebben gedaan en dat is Mendez vermoord, ze hebben hem het zwijgen opgelegd. Hij was een gevaar voor de Bende, hij zal wel ook meer geweten hebben dan dat hij in feite mocht weten.

Eigenlijk bedoel ik dat hij zelf beginnen zoeken is naar zijn gestolen wapens en dingen te weten gekomen is en dat hij tot de conclusie kwam dat zijn wapens bij de Bende zaten. De Bende-leden zullen te weten gekomen zijn dat Mendez opzoek was naar klaarheid en dat hij dicht bij de waarheid zat (hij zei voor zijn dood dat het onderzoek van de Bende in de Mirano moest gezocht worden). Mendez wist dat ofwel de Bende zijn wapens had of Bouhouche bij de Bende betrokken was en dat Bouhouche wapens aan de Bende leverde. Waarom anders die paniek dat hij vanuit Porto Rico belde na de raid op aalst.

Re: Jean Bultot

Maurice wrote:

Maar, gelet op de gegevens die we te horen hebben gekregen via Kuros met betrekking tot de avond voordien (om negen uur aan het atelier!) kan het zijn dat Bultot op het moment van het gesprek met die informant (vraag om machinepistool) nog niet op de hoogte was dat de raid de volgende dag zou doorgaan, dit zou pas diezelfde avond (nacht) beslist kunnen zijn in het café van Kuros.

Als de theorie van Kuros klopt lijkt het me onwaarschijnlijk dat pas enkele uren op voorhand werd beslist wanneer de overval zou plaatsgrijpen, gezien er toch wat voorbereiding aan te pas moet gekomen zijn.

Een verklaring die misschien minder hout snijdt, maar de zaken vanuit een ander perspectief benadert, is dat Bultot Delsaut nooit heeft gebeld om een wapen, en dat die de dag nadien ook nooit bij hem is komen aperitieven en bijgevolg nooit de bekentenissen heeft afgelegd, wat ook kan verklaren waarom het bandje verdwenen is: het heeft nooit bestaan.

Dit zou betekenen dat de Staatsveiligheid Bultot een serieuze peer heeft gestoofd, want hij kwam inderdaad in nauwe schoentjes te staan en moest de plaat poetsen.  De half-verbrande verwijzingen naar Bultot duiden dan op het mogelijke feit dat iemand van de Staatsveiligheid in contact stond met de Bende.

16

Re: Jean Bultot

In ieder geval de aanslag in Aalst was toch goed voorbereid, als je weet dat er schutters op de daken kunnen liggen en dat je al 3 jaar gezocht word, dan ga je toch aan de veiligheid beginnen denken.

Biggus Dickus wrote:

Een verklaring die misschien minder hout snijdt, maar de zaken vanuit een ander perspectief benadert, is dat Bultot Delsaut nooit heeft gebeld om een wapen, en dat die de dag nadien ook nooit bij hem is komen aperitieven en bijgevolg nooit de bekentenissen heeft afgelegd.

Zou Bultot dat dan niet verklaren dat het onzin is/was. Hij is toch de dag erna gaan verklaren dat er Nederlanders bij betrokken waren en hij heeft later gezegd (of onlangs toen het verscheen?) dat het onzin was. Dus daar kun je toch uit afleiden dat hij wel degelijk op bezoek bij Delsaut is geweest.

17 (edited by Biggus Dickus 13-03-2008 11:03)

Re: Jean Bultot

Renne wrote:

Zou Bultot dat dan niet verklaren dat het onzin is/was. Hij is toch de dag erna gaan verklaren dat er Nederlanders bij betrokken waren en hij heeft later gezegd(of onlangs toen het verscheen?) dat het onzin was. Dus daar kun je toch uit afleiden dat hij wel degelijk op bezoek bij Delsaut is geweest.

Ik weet niet, het is maar hoe je het bekijkt: heeft Bultot verklaard dat hij het verhaal van Delsaut op zich onzin vindt, of heeft hij verklaard dat hetgeen hij in de tijd aan Delsaut verteld heeft klinkklare nonsens was? In het eerste geval zou de Staatsveiligheid (misschien in samenspraak met de Bende of de mensen erachter) Bultot een loer kunnen gedraaid hebben waarna hem de grond hem te heet onder de voeten werd en hij het hazenpad koos.

In het tweede geval kan men niet anders dan aannemen dat Bultot wist waar de klepel hing, of alleszins bepaalde zaken had opgevangen, en dat hij daar prat op ging. Dan rest ons, in de veronderstelling dat het tijdstip van de overval al langer dan de nacht ervoor was bepaald, de vraag waarom Bultot bij Delsaut om een mitrailette ging vragen.

18

Re: Jean Bultot

Biggus Dickus wrote:

in de veronderstelling dat het tijdstip van de overval al langer dan de nacht ervoor was bepaald, de vraag waarom Bultot bij Delsaut om een mitrailette ging vragen.

Die overval was zeker gepland, de nacht voor de overval hebben ze alles de laatste keer verkend. Eigenlijk is die mitraillette belachelijk als je weet dat ze garageboxen vol wapens hadden en dat hij zelf eigenaar was van een schietclub.

Er kan een bepaalde betekenis achter zitten ook hé, als maakt dat Bultot verdacht. Het lijkt wel dat ze wouden zeggen er is weer een aanslag op komst. En dan die verbrandde spullen, het zal wel een betekenis hebben maar ik krijg er kop noch staart aan.

Re: Jean Bultot

Biggus Dickus wrote:

Als de theorie van Kuros klopt lijkt het me onwaarschijnlijk dat pas enkele uren op voorhand werd beslist wanneer de overval zou plaatsgrijpen, gezien er toch wat voorbereiding aan te pas moet gekomen zijn.

Daar volg ik je in, natuurlijk was de raid goed voorbereid. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de raid al niet eerder kan voorbereid geweest zijn en dat nog juist de "GO" moest gegeven worden. In dat geval kan het nog steeds geweest zijn dat die GO die avond in het café van Kuros gegeven werd na een laatste verkenning, terwijl er mogelijkerwijze nog andere verkenningen vooropgesteld waren. Het blijft natuurlijk maar een hypothese.

20

Re: Jean Bultot

Renne wrote:

Is dat de normaalste zaak dat gangsters(of informanten) zomaar wapens aan de staatsveiligheid kunnen vragen?

Bultot vroeg een wapen aan Delsaut, niet aan de Staatsveiligheid. Bultot wist waarschijnlijk helemaal niet dat Delsaut een informant was van de Staatsveiligheid. Delsaut bezorgde Bultot wel vaker wapens, ze zaten per slot van rekening in dezelfde schietclub. Dus als Bultot zou proberen de Staatsveiligheid te betrekken met een nepvraag, dan wist Bultot dat Delsaut een informant was, wat ik ten zeerste betwijfel.

Bultot vertrouwde Delsaut, hij vroeg dikwijls wapens aan hem. Bultot belde de dag voor de overval nog steeds met het volste vertrouwen naar Delsaut, maar deze keer was de vraag zeer dringend. Hij had dringend een wapen nodig. Wat Bultot echter niet wist, was dat Delsaut voor de Staatsveiligheid werkte en dat diezelfde Delsaut zich de volgende avond begon af te vragen waarom Bultot opeens zo dringend een wapen nodig had. Delsaut heeft zich waarschijnlijk dezelfde vraag gesteld: het is een wapenfreak, hij heeft wapens genoeg. Waarom belt die in hemelsnaam - de avond voor het bloedbad in Aalst - naar mij voor een wapen? Delsaut is nieuwsgierig en vraagt Bultot om langs te komen en plaatst een afluisterapparaat.

Maurice wrote:

Wanneer zijn "Bende-vrienden" op de hoogte komen van het contact tussen Bultot en de informant, zal dit niet op gejuich onthaald zijn geweest, reden waarom "men" beslist kan hebben de "verbrande" Bultot op te offeren via de half-verbrande aanwijzingen.

We weten toch niet zeker dat Bultot of zijn 'Bende-vrienden' wisten dat Delsaut een informant was van de Staatsveiligheid? Normaal gezien gaat een informant dat niet overval verkondigen dat hij voor de Staatsveiligheid werkt. Dus nogmaals, de kans dat Bultot - of iemand anders - wist dat Delsaut een informant was, is zeer klein.

In de teskt over Bultot staat trouwens iets raar: "Dat was dus zondag 10 november 1985, vers van de pers, nog voor de papiertjes in het bos werden ontdekt."

Hier wordt gezegd dat de papiertjes op hetzelfde moment werden gevonden als het uitgebrande wrak van de Golf GTI. Raar, ik ging er altijd van uit dat die papiertjes en de cheques van de Delhaize in Overijse werden gevonden op 9 november, voor de aanslag in Aalst. Maakt Douglas De Coninck hier een vergissing of hebben wij al die tijd verkeerde informatie gelezen?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube