Beste Merovinger, ik kan zo direct niet antwoorden op de juiste datums, niet vergeten dat het om een oude lang durende zaak gaat, en mijn geheugen stopt op juiste datums, nummers ed. Ik ga morgen op de zolder eens kijken of ik nog loonfiches en contracten en informatie kan vinden. Maar stel U niet veel voor van wat ik nog kan brengen.

Die die op de hoogte zijn zijn de BOB met alle datums ed. Ik heb met het Comité P op 5 september 2012 de oude getuigenissen terug bekend gemaakt. Ik heb nu kortelings vastgesteld via het internet dat op 28 november 2012 het dossier nieuwe elementen zou hebben, en zo "ergens" ook nieuwe huiszoekingen werden uitgevoerd. Heeft dit te maken met het contact van 05-09-2012. Ik denk het wel. Waarschijnlijk is dit, en de andere "verklaring" dan ook ernstig genomen.

Ook de andere werknemers van de wapenwinkel en kleding kunnen daarin verduidelijken wanneer de periode was. Ook de oude boekhouding en PV's die opgesteld werden zouden normaal zichtbaarheid moeten brengen over deze datums. Een insider bij de politie kan dit uitzoeken, en ik ben al lang uit het circuit, en niet meer in de mogelijkheid deze informatie te bekomen.

In ieder geval, ik tracht jullie op de hoogte te houden, zover ik juridisch ook kan gaan, want dergelijke informatie kan nogmaals het onderzoek schenden, en is dan ook strafbaar, wat ik niet wil.

Voor die wie geïnteresseerd zijn: de betreffende cataloog met de wapens van die periode van de desbetreffende wapenwinkel staan te koop aangeboden op » cgi.ebay.fr

23 (edited by Robert French 07-01-2013 00:47)

Robert French wrote:

Voor die wie geïnteresseerd zijn....

de betreffende cataloog met de wapens van die periode van de desbetreffende wapenwinkel staan te koop aangeboden op:

82-83-84...in een van deze staat zonder twijfel het juiste wapen in vermeld, en ook de uitleg van de patronen. OPGEPAST!! Dit zijn unieke exemplaren en zijn moeilijk te vinden!!! dus indien interesse best snel toeslagen....OOk mijn foto staat in op de eerste bladzijde onder het personeel...

http://cgi.ebay.fr/LOT-DE-5-CATALOGUES- … 0694502611

http://cgi.ebay.fr/CATALOGUE-KETTNER-19 … 7ce89a79..

http://www.priceminister.com/offer/buy/ … seurs.html

24

Beste Robert, als u een grootwarenhuisovervaller was, die van geweld hield, zou u dan een - zoals hoger vermeld - specifiek geladen riot gun verkiezen of een Heckler & Koch zoals de MP5SD? Ik stel deze vraag omdat Deprêtre er van uitging dat een riot gun slechts door gewone (domme) bandieten gebruikt zou worden en niet door "professionals".

Leek één van die twee andere mannen die bij Haemers waren, misschien op "Johnny" De Staerke?

25 (edited by Robert French 07-01-2013 12:06)

Beste Charly, het schrikt mij even Uw vraag door te nemen en iets dieper te bestuderen. Waarom vraagt U specifiek naar dit soort Wapen? Heeft U ergens wat informatie bekomen die gaat omtrent eventuele relaties van mij?

Tweede, het HK wapen is veel jonger, en dus niet te vergelijken met de functie en degelijkheid van oude riotguns. Beide zijn zeer uiteenlopend. Tevens, de MP5SD is in verschillende versies en munitie en op militaire basis gebouwd vanaf .22. Deze special-force MP is enkel te verkrijgen in publieke versie, met speciale vergunning, de Nato uitvoeringen 5.6 zijn onmogelijk "officieel" aan te schaffen in België.

Ik kan, maar wens niet, hier te vertellen wat de toekomst is van Heckler & Koch en de nieuwe versie, laadvermogen en nieuwe nato munitie. Ook niet wat dit wapen als inpakt heeft in handen van bepaalde gangsters en de schade die ze kunnen aanrichten. Ik weet "perfect" dat dit op internet ook niet behandeld word, daar dit militair geheim is tussen Heckler & Koch en de militaire adviseurs van bepaalde landen. Tevens staat dit nato-wapen en de nieuwe modellen alleen in de militaire catalogus 2013 van Heckler & Koch, die normaal niet in de handen kan komen van Burgers.

Meer kan en mag ik niet zeggen. Blijft natuurlijk dat Heckler & Koch wel duidelijk beschikt over een "superieur" wapen gamma met zeer specifieke en "uitsluitend" militaire aangelegenheden. 

Op uw tweede vraag, De Staerke werd niet door mij aangewezen bij de ondervraging van de BOB. Mogelijk werd verwacht dat het wel een van die personen zou geweest zijn die samen met Haemers de winkel hebben bezocht.

26 (edited by Merovinger 07-01-2013 13:47)

Ik denk dat de vraag van Charly ingegeven is door de diefstal van HK's uit de Rijkswachtkazerne in Etterbeek in januari 1982 en de tekening die na de overval in Aalst in 1985 is gemaakt. Het overgrote deel van de anti-terreurwapens vonden de speurders zes jaar na de diefstal, op 17 november 1987, in de koffer van een gestolen auto die geparkeerd stond in een garagebox aan de Hippocrateslaan in Woluwe, die door Madani Bouhouche onder een valse naam gehuurd werd.

Op de blog van Willy spreekt u over foto's die in 1996 in Zuid-Amerika zijn genomen van leden van de Bende van Nijvel en van Haemers (of leden van zijn bende). Patrick Haemers heeft zelfmoord gepleegd in 1993. Zijn kompanen (Basjrami, Lacroix, Zeyen, ...) zaten in 1996  in de cel. Haemers en Zeyen werden in 1989 opgepakt in Brazilië op basis van info van een informant.

Bent u zeker van het jaartal 1996? Zo ja, kunt u, voor zover dit het onderzoek niet schaadt, iets meer zeggen over de personen die in 1996 gefotografeerd werden? Nog een ander vraagje: kent u Robert of Jean-Claude Darville? U was wapenhandelaar. Kende u uw collega Dekaise uit Waver? Wat werd er in het wapenmilieu over hem gezegd?

Robert, heeft u als wapenhandelaar ooit deze encyclopedie gezien? Dit moet blijkbaar een uiterste zeldzame gids zijn. Deze gids werd gevonden tussen ander bewijsmateriaal van de Bende van Nijvel.

Beste Merovinger,

Voor U zijn datums belangrijk, voor mij praat ik over periodes. Zoals ik reeds melde, oude zaken en geheugen, zijn de reden waarom ik spreek in de periode.

Deze tweede zaak, die U kan lezen bij Willy is in verder onderzoek, maar wel degelijk behandeld in dat jaar door de Gerechtelijke politie van Antwerpen. U zal zelfs de initialen van de betrokken agent zien: Dhr. W.W.

Ik kan dit in detail wat meer specifiek  uitspitten, en hoef daarvoor mijn kopie van mijn reispas te bekijken, wat ik ook reeds schreef over mijn eerste ontmoeting met Haemers, ook daar is de juiste datum moeilijk "zo" te vernoemen. De beruchte foto's zijn vroeger genomen als 1996, en erkend bij de gerechtelijke politie. Ik heb ook geschreven dat deze enige tijd werd nagetrokken door het parket, en zodoende later bevestigd dat het wel degelijk om "leden" ging van de bende.  Zoals U zegt, via een informant.

Dat is nu juist het probleem de informanten wereld heeft geen duidelijk "statuut" en is dan ook een vrij onzeker vooruitzicht over bepaalde dossiers. Meeste informanten werken op basis van "eigen ondersteuning". Dit wil zeggen dat als ze iets nodig hebben, ook snel een verhaal kunnen bij elkaar rapen, en dit melden. In de wereld van de onderhandelingen, en gezien de ernst van sommige zaken ook de ernst word gezien van de justitie om snel toe te happen. Dit maakt de echte "informanten" hun werk moeilijk, daar ook "nu" de politie diensten de wijze van werken kennen en zodoende "moeikijk" kunnen uitfiltreren wat de waarheid is. Doch foto's zijn dan ook zeer belangrijk in dergelijk onderzoek, en leveren een extra bewijs van plaats en datums en aanwezigen.

Het gedeelte dat beschreven is in Willys blog heeft een lange tijd in beslag genomen, rondom 6 maanden heeft "de bron" met verschillende personen gepraat die "direct" in contact stonden met deze bendeleden. Het is iets dat niet in een keer werd bij elkaar gebracht. En om deze informatie te bekomen werd alleen gewerkt met directe getuigen. Een informant kan dan ook geen druk uitoefenen om informatie te winnen, dat kan de politie wel. Dus in de meeste gevallen word ook de gegevens via de informant en zuiverheid in deze, over langere tijd verspreid en bewerkt. Doch zijn de contacten directer als die van de politie, zo lang er geen infiltratie bestaat. Directere contacten zijn dan ook vrij gevaarlijk, en kan je niet met druk uitoefenen. De kans bestaat dat je te ver gaat, en je hun aandacht aantrekt dat je te geïnteresseerd bent, en zodoende ook gevaar loopt.

Het is een "echte"  Job! Met vele aspecten die je moet met je ervaring en techniek aanhouden. Sommige van deze "echte" informanten leven dus op het scherp van het mes, en je kan in vele dossiers lezen dat het ook soms fout afloopt, zeker als bepaalde gangsters zich in het buitenland, en meestal in een soort van Wild-West land hun gesprekken voeren. De contacten moeten in alle belang onder scherpe vriendschappelijke voorwaarden blijven, en of zelfs met bewezen diensten die ook buiten gerechtelijke aanvaardbare vorm worden uitgevoerd. Dit kan gaan tot zelfs de uitvoering van de zwaarste misdaad om verder informatie te winnen in het volste vertrouwen.

En dit alles werd rond 1996 overgedragen aan de gerechtelijke in een dossier met de foto's. Meer mag Ik u niet vertellen.

Wat betreft de vraag van Charly betreft, inderdaad is het mogelijk dat hij deze vraag stelt in het verloop van het onderzoek naar de bende van nijvel, en de oude gesprekken. Doch zoals ik zei, ik geen specialist ben in de zaak rondom de bende van Nijvel.

Om veel en weinig uit te leggen, deze informatie blijft beperkt en betreft "gevoelig" in een kleine cirkel van mensen die met dergelijke informatie echt werken. Ik wens niemand teleur te stellen, maar zoals de vraag begint "Als u een grootwarenhuisovervaller was" is al een vrij persoonlijke vraag, en zoals ik bewust ben lezen ook andere mensen hier mee. Dat wil niet zeggen dat er rond de pot gedraaid moet worden, maar alles op zijn tijd en in evenwicht met.

Robert of Jean-Claude Darville: in meeste kringen en rond bepaalde personen worden meestal de namen niet vermeld. In die wereld dragen ook al  deze mensen een "spitsnaam" of bijnaam. U zal ook wel merken, en gelezen op Willys Blog dat RF een onbestaande naam is die ik gebruik.

Dekaise uit Waver: Natuurlijk werden we, en zeker via klanten, geinformeert naar het bestaan van dergelijke wapenhandels, en hun promoties, zelfs gevoelige informatie. Er bestond een uitlevering van bepaalde moeilijk te krijgen onderdelen, die dan zo intern gezocht werden per telefoon voor bepaalde klanten.

Ik was meer bezig met de nieuwe wapens algemeen. Dus zowel oorlogswapens als verdediging, jacht en sport-schieten. Later ook met de adviseurs en verkoop van militie en bewaking en bewapening. Ik adviseerde ook militaire adviseurs van bepaalde geheim diensten en bepaalde "kleine" eenheden in de OPS. Mijn collega was zeer geïnteresseerd in oudere wapens en herstellingen, alsook de lange lijst van onderdelen voor deze antiquiteiten, dus meer in contact met andere wapenhandelaren. Ik kan dus geen persoonlijke visie geven van de wapenhandel Dekaise uit Waver.

29 (edited by Robert French 07-01-2013 14:57)

Merovinger wrote:

Robert, heeft u als wapenhandelaar ooit deze encyclopedie gezien? Dit moet blijkbaar een uiterste zeldzame gids zijn. Deze gids werd gevonden tussen ander bewijsmateriaal van de Bende van Nijvel.

Beste Merovinger, ik ken deze uitgave persoonlijk en heb hem ook in de winkel en thuis gehad. Zelf, voor persoonlijke interesse had ik vele Amerikaanse boekdelen. Inderdaad, de meeste van deze uitgaven zijn in zeer kleine oplage verschenen. Ze waren ook niet goedkoop. Doch iemand die dergelijk bezit heeft van zo een hoog waardig technisch boek, moest ook begrijpen waarover de inhoud gaat. Ballistische waarde berekeningen, was in dergelijke boeken ook belangrijk voor het juiste gebruik van wapen en munitie. Men kocht zoiets niet om de plaatjes te bekijken! Ook munitie verzamelaars zouden eigenaar zijn van deze uitgaves.

Tevens, dit soort van boeken, werden het meeste verkocht aan mensen die oude wapens hadden, en die het herladen van munitie uitvoerden. De berekening van de juiste zwart-poeder lading ten overstaan van de juiste grain (gewicht van de kogel), de vormgeving van de kogel en inpakt en ballistisch traject. Ook meeste scherpschutters gebruiken dit boekdeel om te leren.

30 (edited by Robert French 07-01-2013 22:21)

Aan Charlie en Merovinger, ik heb de link naar het deel van de Heckler & koch destijds van de Diane groep bekeken. Het is de eerste uitgave van de MP5. Vanuit deze basis werd later in andere kalibers deze verbetert tot dat wapen waar Charlie mij de vraag stelt.

Schijnbaar is de MP op de tekening de genaamde MP5 van H&K. Maar zoals ik schreef, dit wapen was uitsluitend in handen van OPS, dus niet mogelijk om aan te kopen in een wapenwinkel zonder de nodige begeleidingsbrieven en vergunningen. Indien deze gestolen werden in een kazerne, kan het zijn dat deze wapens op de zwarte markt terecht gekomen zijn. De versie van de Diana groep is 9mm parabellum.

Niet vergeten dat in de US dergelijke wapens vrij verkocht worden zelfs in NATO munitie, maar er bestaat een zware controle op het wart uitvoeren vanuit de US naar andere landen. Tevens ballistische gegevens bij gebruik van deze wapens is klaar en duidelijk, ook al gebruik je 9mm Parabellum of elke ander verkocht kaliber.