Topic: Boek: De namen uit de doofpot

Ik raad alle forumleden aan om dit boek zeker eens te lezen. Het bevat boordevol informatie over linken tussen bepaalde personen, bedrijven en gerechtszaken. Bovendien vermeldt de auteur, die deelgenomen heeft aan o.a. de Bendecommissie, steeds de bron van de informatie in een overzichtelijke bronnenlijst of geeft hij bijkomende uitleg in voetnoten. Vooral heel de affaire rond het Eurosystem-contract, de wapenlobby en de diensten van Lydia Montaricourt en Fortunato Israel worden uitgebreid uiteengezet.

https://cache2.deslegte.nl/images/cached/resample/jpg/data/uploads/300/449/cms_visual_529325.jpg_1472868803000_300x449.jpg

De namen uit de doofpot

Auteur: Stef Janssens
ISBN: 9789064450969
Uigeverij: EPO
Jaar van uitgave: 1998
Paperback (15 x 22,5 cm) - 208 p.

Informatie over de auteur
Stef Janssens volgde de zittingen van de Commissie-Dutroux en was officieel medewerker van de Bendecommissie én van de Commissie-Georganiseerde Misdaad. Als deskundige maakte hij een studie over informanten. Hij beëindigt momenteel zijn studies arbeids- en organisatiepsychologie. Stef Janssens is, samen met o.a. Michel Bouffioux, co-auteur van Gladio (EPO, 1991).

Informatie over het boek
De afgelopen decennia wordt in België geen enkele van de grote gerechtelijke dossiers opgelost: van de roze balletten via de Bende van Nijvel tot de affaire Dutroux-Nihoul. Welke namen zitten er in die doofpot? In dit boek een antwoord op deze vraag, dé hamvraag van politiek België. De namen van highsocietyfiguren, ministers, magistraten, bankiers, topindustriëlen, wapentrafikanten en immobiliënmakelaars worden in dit boek naar boven gehaald en aan elkaar gelinkt. En welke rol speelt het koningshuis in dit alles? Namen uit de oude dossiers van de roze balletten duiken op in het chantagemilieu rond de figuur van Nihoul. En toch heeft de Bendecommissie figuren uit die dossiers afgeschermd en uit de context van de wapenhandel gehaald. Om te begrijpen hoe het doofpot-mechanisme werkt, moeten de affaires vanuit alle mogelijke invalshoeken benaderd worden en alle onderlinge verbindingslijnen blootgelegd. Marc Verwilghen in De Morgen: "Je ziet altijd weer dezelfden opduiken."

Inhoudstafel
Woord vooraf (Frans Lozie)
Inleiding

Deel I. De roze balletten

Hoofdstuk 1. De prins, de wapenhandelaars en de manipulaties

 • Lydia Montaricourt en Fortunato Israel

 • De wereld op zijn kop: de speurders op de pijnbank

 • Een kluwen van macht, wapenhandel en prostitutie

 • De staatsveiligheid over de wapenfabrikanten

 • 'Men spreekt over een lid van een koninklijke familie'

 • Magistraat Vandoren heeft ook een schuif

Hoofdstuk 2. Het Eurosystem-schandaal

 • Het contract van de eeuw en de wapenlobby

 • Het ontstaan van Eurosystem Hospitalier: Eurosixtem

 • Van Eurosixtem naar Eurosystem

 • Blitscarrière van revisor Michel Vaes

 • Baron de Bonvoisin en Eurosystem

 • Generale-lobbyman Pierre Géhot doet zijn intrede, ontslag van Cauchie

 • Jacques van de Velde

 • Pierre Géhot

 • Eurosystem Hospitalier in faling: de prins bemiddelt

 • De prins, de ritselaar, de lobbyman en de wapentrafikant

 • De steekpenningen

 • Fraudecircuit via een Eurossytem-vennoot

 • Onderzoek naar de rol van prostitutienetwerken in Eurosystem uiteindelijk ook in de doofpot

 • BOB'er Callens wordt op het kabinet Vanden Boeynants geroepen

 • Société Générale onder druk

 • Eurosystem fase II. Voor de Société Générale: eind goed, al goed!

Hoofdstuk 3. Roze balletten: de dossiers worden jaren later opgevist

 • Bulthé zoekt naar agendaboekjes

 • Prostituee Maud Sarr legt op de televisie verklaringen af

 • De seksenquêtes van de Brusselse Gerechtelijke Politie

 • Manipulaties: het dossier Pinon

 • De manipulaties van de Bonvoisin

Deel II. Manipulaties en doofpotten

Hoofdstuk 1. Manipulaties via het inlichtingenwerk PIO en de rol van Bende-wapenexpoert Dery

 • PIO (Public Relations Office): voorgeschiedenis

 • PIO, de Bonvoisin en Vanden Boeynants

 • Bougerol, de militaire veiligheidsdienst en extreem-rechts

 • PIO-agent Dery manipuleert het Bendeonderzoek

 • Dery en de Ruger

Hoofdstuk 2. Informanten, manipulaties en de zaak Reyniers

 • Hoe informanten onderzoeken manipuleren

 • Onbestaand informantenbeheer

 • De informanten van Reyniers in het Bendeonderzoek

 • Het eerste conflict van Troch met het trio Reyniers-Marnette-Zimmer

 • Zimmer en het trainingskamp van het Front de la Jeunesse

 • De Jonathanclub en Reyniers

 • De waarheid van De Vroom in de Bendecommissie bis

Hoofdstuk 3. Bendecommissie bis en Troch: Barbertje moet hangen

 • Magistraat Vandeputte uit de wind gezet

 • De Staerke: de manipulatie van de Bendecommissie bis

 • Benderapport censureert

Hoofdstuk 4. Bouhouche, Beijer en compagnie

 • De manipulaties van Bouhouche-Beijer

 • Mendez, Bouhouche en de Bende

 • De Bende en de Practical Pistol Shooting Clubs

 • De Dyane-overval

 • De criminele nv van Bouhouche-Beijer

 • Walibi: de vergeten Bendeaanslag

 • Bouhouche extreem-rechts?

 • Legde Hennart onrechtstreeks een hypotheek op het Bendeonderzoek?

Hoofdstuk 5. De Bendecommissie bis redt het vel van Deprêtre

 • Deprêtre grotendeels gedekt voor zijn rol in Nijvel

 • Enkel karaktertrekken zijn belangrijk. Procedures en rechtsregels: nooit van gehoord

 • Bendecommissie bis organiseert zelf een mooie doorpot rond het BKA-rapport

 • Bendecommissie bis neemt kritiekloos de resultaten van 'het tuchtdossier tegen Deprêtre' over

 • Bihay en Balfroid gediscrediteerd

Deel III. Bekende namen duiken op in de commissie-Dutroux

Hoofdstuk 1. Nihoul, Dutroux en compagnie

 • Seksfuiven in het VDB-milieu

 • De CEPIC-advocaten Dumont en Deleuze

 • Het proces Corvillain en wapentrafikant Darville

 • Affaire Guffens, Nihoul, VDB en Cools

Hoofdstuk 2. Bende-magistraat Labar

Nawoord
Bibliografie
Noten
Index

Re: Boek: De namen uit de doofpot

Dit is een publicatie van 14-15 jaar geleden. Zijn er intussen ook werken verschenen die de inhoud bevestigen of weerleggen?

3

Re: Boek: De namen uit de doofpot

Eén van de betere boeken en zeer belangrijk om het Brussel uit de jaren '70, '80 en '90 te kunnen begrijpen. Wat dan weer zeer belangrijk is om het ontstaan van de Bende te kunnen begrijpen.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Boek: De namen uit de doofpot

Heeft er iemand dit boek te koop/dubbel? Ik heb interesse.

Re: Boek: De namen uit de doofpot

Kijk eens in een aantal bibliotheken in je regio. Daar zou je het toch moeten kunnen vinden. Bijvoorbeeld in Brugge.

Re: Boek: De namen uit de doofpot

Ik volg dit forum al een hele tijd, maar dit is mijn eerste post. Ik beschik over een exemplaar van dit boek, geïnteresseerde forumleden mogen een aannemelijk bod doen via privébericht.

Re: Boek: De namen uit de doofpot

Ter info: het bewuste boek hier » archive.org

8

Re: Boek: De namen uit de doofpot

De missing link tussen de grote affaires: Stef Janssens. 'De namen uit de doofpot'

Het spreekt natuurlijk tot de verbeelding, die opeenstapeling van onopgeloste criminele dossiers die ons land de laatste twintig jaar hebben geteisterd. De litanie is bekend: het Eurosystem-schandaal, de moordaanslagen van de Bende van Nijvel, het schimmenspel rond de roze balletten, de infiltratie van de extreem-rechtse WNP in de Staatsveiligheid, de moord op PS-peetvader André Cools, het obussensmeergeld, de affaire-Dutroux/Nihoul en ga zo maar door. Het gegeven dat vaak dezelfde namen opduiken en dat er raakvlakken of zelfs mogelijke verbanden bestaan tussen sommige van deze dossiers, maakt het geheel extra intrigerend.

Stef Janssens was parlementair medewerker van de Agalev-fracties in Kamer en Senaat, en dus een bevoorrechte getuige van een aantal parlementaire onderzoekscommissies van de laatste jaren. Hij ondernam een gedurfde poging om dergelijke verbanden in kaart te brengen. Zo'n onderneming is vermetel en niet zonder gevaar, temeer omdat de auteur in zijn inleiding hoge verwachtingen oproept. "In dit boek vindt u de namen van de personages samen met de voorafgaande intriges", belooft hij. "U komt alles te weten over de roze balletten en over de rol die het koningshuis speelt in de zware gerechtelijke dossiers van de laatste jaren. Namen van relevante high society-figuren zoals ministers, magistraten, bankiers, topindustriëlen, wapenfabrikanten en vastgoedmakelaars worden uit de doofpot gehaald. Via de commissie-Dutroux wordt een parallel gelegd met het chantagemilieu rond Nihoul, waarin terug een aantal namen van de roze balletten-dossiers opduiken. Deze pikante seksdossiers worden tevens in het juiste perspectief geplaatst, met aandacht ook voor de impact op de huidige discussie over de bescherming van seksnetwerken."

De uitgever doet er nog een schepje bovenop en liet op de achterflap een wervende slogan afdrukken: "Dit boek zal alles weer opengooien!" Janssens noemt inderdaad namen, maar die zijn al jaren bekend: centraal staat de onvermijdelijke Paul Vanden Boeynants en zijn vele vrienden in politiek-zakelijke en justitieel-politionele milieus. De hooggespannen verwachtingen worden helaas niet ingelost, maar dat wil zeker niet zeggen dat Janssens daarom een waardeloos boek heeft geschreven. Hij vertrekt immers van juiste premissen, gaat redelijk voorzichtig te werk (zijn bronnen zijn hoofdzakelijk parlementaire stukken), compartimenteert zorgvuldig zijn informatie (zodat van elk gegeven duidelijk blijkt waar het vandaan komt) en trekt tot op zekere hoogte juiste conclusies.

Dat het boek desondanks de mist ingaat, is niet alleen te wijten aan de onduidelijke structuur en mogelijke tekortkomingen van de auteur - die zelf niet altijd de volledige controle lijkt te hebben over zijn materiaal en verloren dreigt te lopen in de vele plots en subplots - maar ook en vooral aan de enormiteit van de opdracht, de kolossale voorkennis die van de lezer verondersteld wordt, de nog steeds veel te fragmentarische informatie die er over deze zaken voorhanden is, het jammerlijke falen van het justitieapparaat en niet het minst de gebrekkige werking van bepaalde parlementaire onderzoekscommissies.

In grote complotten gelooft Janssens niet, maar wel in een overlapping van kleine complotjes, hand- en spandiensten en de klassieke ons-kent-ons-mentaliteit. Bescherming is inherent aan het bestel. "Iedereen beschermt iedereen, omdat men zijn eigen positie of carrièrekansen niet in het gedrang wil brengen, of omdat men zelf boter op het hoofd heeft", zei hij op de persvoorstelling van het boek.

De auteur noemt zijn methode "holistisch": om het geheel te kunnen doorgronden, moeten volgens hem "de affaires vanuit alle mogelijke invalshoeken benaderd worden en moeten alle onderlinge verbindingslijnen worden blootgelegd". Zijn belangrijkste kritiek op het werk van de Bendecommissie-bis, destijds onder leiding van de huidige justitieminister Tony Van Parys (CVP), is precies dat deze commissie niet geopteerd heeft voor een dergelijke methodologie. Interessante passages zijn die waar Janssens een vergelijking maakt tussen het officiële rapport en het stenografische verslag van de Bendecommissie-bis. Daaruit blijkt dat bepaalde informatie soms werd verdraaid of weggelaten.

Door de pijnpunten in het onderzoek naar de Bende van Nijvel elk afzonderlijk te analyseren, werd volgens Janssens geen enkele poging gedaan om een eventuele samenhang tussen bijvoorbeeld de callgirlnetwerken, de internationale wapenhandel, uiterst rechtse milities en corruptie politiemannen aan te tonen. "In haar besluiten heeft de Bendecommissie-bis expliciet de prominente high society-figuren in de seksdossiers afgeschermd en de echte roze balletten uit de context van de wapenhandel gehaald", meent de auteur. "Het merkwaardige is dat sommige van die namen ook ter sprake komen in de commissie-Dutroux/Nihoul." Maar welke conclusie uit deze en andere nogal suggestieve of insinuerende beweringen dan wel zou moeten worden getrokken, laat Janssens in het midden.

Bron: De Morgen | Georges Timmerman | 29 oktober 1998

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Boek: De namen uit de doofpot

Nieuwe link i.v.m. het boek "Namen uit de Doofpot" » archive.org

10

Re: Boek: De namen uit de doofpot

Bedankt voor de link. Geïnteresseerden mogen ook een mailtje sturen naar info@bendevannijvel.com voor een exemplaar van het boek als Word-bestand.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube