1 (edited by the end 06-04-2013 22:00)

By early August 1964 Congolese government forces, with the help of the groups of white mercenaries under their own command, were making headway against the Simba rebellion. A mercenary fighting for the West in the Congo gives the following account:

It seemed to me we had been taking villages apart, innocent villages of peaceful farming folk who did not want any part of this war, all the way along the track from far down in the south. We would turn up unexpectedly, open fire without warning, race through the place, burning every pathetic shanty and shack to the ground regardless of who might be inside. The idea was to spread the image of our determination and ruthlessness; to terrorise the whole area; to give the rebels an example of what they were in for. It seemed almost certain that the villagers knew nothing about the activities of the rebels.

Unsuspecting women were hustling around, carrying water and going about the last of their day's chores. Children were playing in the dust, laughing and shouting to one another. We paused for a few minutes, and then came the order to fire. There was a great crackle of shots from machine guns and our deadly new Belgian rifles. Women screamed and fell. Little children just stood there, dazed, or cartwheeled hideously as bullets slammed into them.

Then, as usual, we raced into the place, still firing as we went. Some of us pitched cans of petrol on to the homes before putting a match to them. Others threw phosphorus hand grenades, which turned human beings into blazing inextinguishable torches of fire.

For a while, as we raced along, there was bedlam. Shrieks, moans, shrill cries for mercy. And, above all, the throaty, half-crazed bellowing of those commandoes among us who quite obviously utterly loved this sort of thing. Then, as we moved away beyond the village, the comparative silence, the distant, hardly distinguishable cries of the wounded, the acrid smell of burning flesh.

These mercenaries were trained to never, 'in any circumstances', take prisoners. Even if men, women and children come running to you... even if they fall on their knees before you, begging for mercy, don't hesitate. Just shoot to kill.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

U plaatst dit in het forumonderdeel Daders. Wat is nu eigenlijk uw punt?

3 (edited by the end 07-04-2013 00:57)

Dag Werner, waarom ik dit plaats bij daders: omdat het duidelijk over een dader gaat van een misdaad tegen de mensheid, zomaar vrouwen en kinderen afschieten, doet me denken aan de aanslagen van 85. Ik weet niet waar het anders te plaatsen. Hier op het forum een tijd terug postte jij om eens in de richting van Zaire te kijken, dit kwam ik onder andere tegen, misschien zijn er van die huurlingen Belgie terecht gekomen? Het gaat meer om een mogelijk profiel van de daders, er zijn er niet zoveel die zoiets vertellen.

Bron » en.wikipedia.org | nl.wikipedia.org

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Waarom zouden die huurlingen in België terecht komen terwijl landgenoten van eigen bodem aan die operatie hebben deelgenomen? Je moet dit plaatsen in het juiste kader van de tijdsgeest. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ik het goedkeur. Er bestaat zoiets wat men omschrijft als 'the white man's burden' (Kipling). Dit is een zeer sterk stereotiep gedachtegang die zelfs heden hardnekkig aanwezig is.

De kern van de zaak is dat veel van die huurlingen nooit professionele militairen zijn geweest. De zaak wordt ook vaak geromantiseerd tot een niveau van ongeloofwaardigheid. Denk maar even aan de Wilde Ganzen. We spreken hier duidelijk over een patroon van ontmenselijking van de tegenstander, wat nog niet wil zeggen dat men eenzelfde attitude kan aanleggen voor de eigen bevolkingsgroep.

In 1983 knoopt Israel terug banden aan met Congo, dit ten koste van arabische invloeden en Belgische belangen. De inzet is de mineralenrijke provincie Katanga en in tweede orde het mogen leveren van militair materiaal. Die internationale strijd om de macht en ihb om de trafiek in diamant levert de logica van de Bende van Nijvel.

Wie zijn nl. de verliezers op Belgische bodem: de politieke vleugels en de Brusselse zakenmensen die graag zoete broodjes bakken met de Arabieren, en een aantal mensen die sleutelposities bezetten in de trafiek van diamant. Dit dan verweven met de overname van de drugs voor wapens handel met de falangisten. De precieze rolverdeling is onduidelijk: Mossad, CIA, ARI, ...

Waarom Delhaizes? Dat is deels dwaalspoor, deels teambuilding, deels eliminatie van sleutelfiguren in genoemde trafieken.

Voila. Aan jullie nu om het hard te maken. Ik heb de voorbije weken al veel voorzetten gegeven. Please keep going now.

Om de relaties tussen Zaïre en Israël te begrijpen, kan je hier beginnen » csis.org

Van de mensen waarmee ik nu in de clinch lijk te liggen, kreeg ik een heel concreet voorstel twee jaar geleden: of ik niet mee wilde, naar ... Zaïre. Met verwijzing naar een professor, de naam werd niet gegeven, maar het was niet al te moeilijk hem te deduceren (kindheksen+lacan), die heel goed een stuk van de Kasai kent, dat bekend staat om diamantsmokkel.

Omdat ik denk dat die mensen waarmee ik in de clinch lig, wel degelijk ook hebben geraakt aan de Bende van Nijvel destijds, en dat wordt volkomen onafhankelijk van mij ook bevestigd door wat Niet Simpel mij onlangs vertelde, hoop ik dat Ben ook deze post laat staan.

Bij gelegenheid moet je maar eens het laatste boek van Ludo De Witte lezen » www.vanhalewyck.be

Ook vader Buslik is in verband gebracht met Zaïre, meer bepaald trafiek van gevechtsvliegtuigen naar Katanga, in een recent artikel op Apache.

10

Over de band tussen Al Ajjaz, de oorlog in Katanga en de Safari Club:

Een ander onderwerp dat Al Ajjaz blijkbaar interesseerde was de crisis in de Congolese provincie Shaba (Katanga). Na een inval door 'linkse' opstandelingen vanuit Angola in 1977 riep dictator Mobutu de hulp in van het Westen. De opstand werd uiteindelijk neergeslagen door Marokkaanse en Egyptische troepen. De interventie werd gefinancierd door Saudi-Arabië en discreet gesteund door de VS, België, Frankrijk en andere westerse landen. Paul Latinus beweerde dat hij op vraag van Al Ajjaz een dossier had samengesteld over de rol van de Marokkaanse troepen en Israël in de Shaba-operatie.

In feite, zo kwam pas vele jaren nadien aan het licht, was de interventie in Shaba het werk van de Safari Club. Dat bleek een geheim internationaal samenwerkingsverband van de inlichtingendiensten van Frankrijk, Iran (toen nog onder de sjah), Egypte, Marokko en Saudi-Arabië. De naam verwijst naar de Mount Kenya Safari Club, eigendom van wapenhandelaar Adnan Khashoggi, waar de club voor het eerst vergaderde.

De organisatie werd opgericht op initiatief van Alexandre de Marenches, de baas van de Franse geheime dienst SDECE, en was specifiek bedoeld om de communistische invloed in Afrika te bestrijden en om geheime operaties uit te voeren die de CIA (na het Watergate-schandaal) niet meer kon of mocht doen. Vanzelfsprekend bestond er coördinatie tussen de Safari Club, de CIA en de Mossad.

Het is perfect denkbaar dat Al Ajjaz in Brussel actief was in opdracht van de Safari Club, mogelijk zelfs als financier of opdrachtgever van geheime operaties. Volgens kenners groeide de organisatie uit tot een 'tweede CIA', een parallelle versie van de Amerikaanse geheime dienst, die volledig ontsnapte aan elke parlementaire democratische controle. Of de Safari Club ooit werd opgedoekt, is onduidelijk.

Feit is dat ook na de val van de sjah in Iran (1979) de Safari Club een rol speelde in de Iran-Contra affaire, de geheime wapenleveringen aan Iran waarmee de contra's in Nicaragua werden gefinancierd. Ook bij de bewapening en financiering van de Afghaanse moedjahedien (en dus bij de start van Al Qaeda), die in de jaren tachtig vochten tegen de Sovjet-bezetting, was de Safari Club nauw betrokken.

Bron: Apache | Georges Timmerman | Januari 2016

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube