1

Topic: Jean-François Jonckheere

Van 1988 tot 1990 heeft het onderzoek naar de Bende van Nijvel een heuse nationale coördinator, substituut Jean-François Jonckheere. Maar die opdracht is een regelrechte mislukking geworden, geeft hij voor de Tweede Bendecommissie zelf toe op 30 mei 1997. Vooral in Nijvel lag het parket dwars als er informatie over het dossier Mendez werd gevraagd.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Jean-François Jonckheere

http://nsm08.casimages.com/img/2014/03/13/14031309563014738712063016.jpg

Re: Jean-François Jonckheere

Jonckheere voor de tweede bendecommissie:

http://3.t.cdn.belga.be/belgaimage:176924:preview:watermark?v=54d4c2ec&m=ebigekoi

4

Re: Jean-François Jonckheere

Nummer 6. Volgens Frans Reyniers in de Bendecommissie was de oprichting van de Delta-cel dus een blunder.
Delta moest gestopt worden want er werden teveel juiste linken gelegd.

Uit het proces 'Reyniers':

"De gerechtelijke politie had een beperkt budget voor informanten en trachtte de tipgevers op andere manieren een dienst te bewijzen. En een groot deel van de magistraten waren perfect op de hoogte van die gunsten.

Het aantal 'acties' dat de Gerechtelijke Politie van Brussel onder leiding van Frans Reyniers daartoe ondernam is schrikwekkend lang, nummer 5. Chronologisch vanaf nu.

1. 'Dossier 'Pinon': 3 cassettes als bewijsmateriaal waarvoor nooit pv's werden opgesteld en die ook nooit neergelegd werden ter griffie, maar werden bewaard bij GP Frans Reyniers. Bij overhandiging aan de Bendecomissie door Frans Reyniers bleken ze geen nuttige informatie te bevaren. Correctie: geen nuttige informatie MEER te bevatten.

2. 'Zoekactie Ronquières: WIE pookte het vuur op, door te stellen dat Delta pas dagen voordien opeens naar Ronquières werd geleid om de wonderbaarlijke zoekactie met gekend resultaat te ondernemen terwijl er een interne nota bestaat van 20 SEPTEMBER 1986, van de procureur van Dendermonde aan de procureur van Gent, waarin FORMEEL besloten werd de zoekactie in het kanaal uit te breiden tot "Large de Fauquez", de plaats in Ronquières die in het rapport Soignies wordt genoemd.

3.Leugen:Philippe Vermeersch werd door Gérard Lhost in de Deltacel geplaatst Misschien moet er ook eens nagegaan worden wie het foutieve gegeven verspreidde dat Gérard Lhost ervoor zorgde dat speurder Philippe Vermeersch bij de Delta-cel werd gevoegd, gekoppeld aan de beruchte zoekactie die daarop zou gevolgd hebben... ook dat is NIET WAAR dus. Alweer een bewust manoeuvre van sommigen.

4.Een poging om Freddy Troch via de ondervraging van Sonja Camps in diskrediet te brengen
Sonja Camps kende Frans Reyniers persoonlijk, maar ook Robert Darville (de wapentrafikant van de Bende Haemers). Freddy Troch moest Sonja Camps verhoren. "Dat verhoor was een steriel verhoor, dat ik zelfs niet durfde voeren op de manier die ik het wou, omdat ik wist dat zij, vanaf het ogenblik dat zij mijn bureau verliet, opnieuw naar Reyniers ging. Ik voelde me geblokkeerd. Achteraf stond er een artikel in de krant waarin Sonja Camps zegt dat Troch haar heeft verhoord en vragen heeft gesteld over leden van de parketten van Nijvel en Brussel, waarover ik uiteraard geen enkele vraag had gesteld. Dat zou mijn bevoegdheid niet geweest zijn. Trouwens, het zou toch direct aan de oren van Reyniers gekomen zijn. Toch lanceert men dat bericht, erbij zeggend: “ik heb niets gezegd”. Dat zijn van die zaken waarbij ik me afvraag: laat u nu de alarmklok luiden of hoe zit het? Wat voor nut heeft dat?"

5.Rogatoire commissie naar gevluchte Bultot in Paraguay, GP in plaats van Bende van Nijvel-speurders:
Toen in 1987 een rogatoire commissie naar Paraguay vertrok om Bultot te ondervragen, werd de plaats van de twee echte Bendespeurders Ruth en Lachlan ingevuld door De Vroom, toenmalig GPP-chef van Charleroi. (Deze de Vroom was er overigens ook verantwoordelijk voor dat de moord op Christine Van Hees nooit werd opgelost.)

6. Frans Reyniers wilt rechtstreeks deelnemen aan het onderzoek naar de Bende van Nijvel:
In 1987, toen het onderzoek naar de Bende van Nijvel nog de volle mediabelangstelling genoot, had de ambitieuze Frans Reyniers zich opgedrongen bij de onervaren coordinator-magistraat Jonckheere om de Brusselse Gerechtelijke Politie mee op te nemen in het enquêteteam. Hij meldde zich als de Belgische flik nummer één met referenties van de Bergense procureur-generaal Demanet. Over referenties gesproken!

Georges Demanet zijn zoon Philippe Demanet werd door een Brussels onderzoeksrechter in verdenking werd gesteld voor verzerkingsfraude. Demanet junior zou de verzekering voor ruim drie miljoen BEF opgelicht hebben na een valse aangifte van diefstal van zijn Porsche . De miljoenen werden uitbetaald door Thierry Dehaan , fraude-expert bij Royale Belge, die werd aangehouden in het kader van de autozwendel rond Marc Dutroux.

Frans Reyniers kreeg van nationale coordinator Jonckheere carte blanche om enkele elementen uit te zoeken. Jonckheere verklaarde achteraf tijdens zijn getuigenis het gevoel te hebben dat Reyniers hem misbruikt had.

Jonckheere zijn gevoel was terecht!

Tiens wrote:

"Persoonlijk wens ik u echter te zeggen dat ik, hoewel ik bewondering heb voor het vele werk dat door de heer onderzoeksrechter Schlicker werd gedaan, de ongerustheid van de heer onderzoeksrechter Lacroix deel nadat er nieuwe onderzoeksdaden door de aan de zaak onttrokken magistraat werden voorgeschreven, met het gevaar dat hij in voorkomend geval - gezien hij niet meer bevoegd is - eventueel de mogelijke latere nietigverklaring zou kunnen veroorzaken van passende en geslaagde onderzoeksdaden."

... en ook bijvoorbeeld dit van onderzoeksrechter Lacroix aan de voorzitter van de rechtbank van Charleroi:

"Ook onze Dendermondse collega de heer Troch, die ook in dat onderzoek geïnteresseerd is, werd NIET ingelicht (de onderzoeksrechter van Dendermonde onderzoekt de roofmoorden die op 9 november 1985 in Aalst werden gepleegd, in relatie tot de feiten van Eigenbrakel en Overijse).

Dergelijk gebrek aan informatie over nochtans belangrijke feiten lijkt mij het gunstige verloop van het onderzoek te hinderen. Mijn collega van Dendermonde en ikzelf begrijpen, nadat wij dat samen hebben besproken, NIET waarom alle autoriteiten die belang hebben bij de resultaten van de expertises er zo worden buiten gehouden."

Het parlementair onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen van de organisatie en de werking van het politie- en justitiewezen op basis van de moeilijkheden die gerezen zijn bij het onderzoek naar de 'Bende van Nijvel' bulkt uit van de voorbeelden, die al van bij het begin aantonen dat het onderzoek blundert en gemanipuleerd werd.

Nogmaals dat bovenstaande dus verduidelijkt, Delta MOEST gestopt worden en dat is ook gelukt.
Tot vandaag wordt er nog steeds getwijfeld aan mogelijke manipulatie in het onderzoek naar de 'Bende van Nijvel'…