21

Re: Orde van de Zonnetempel

Ik ben geboren en getogen in Aalst. En ik neem deze piste zeer ernstig! Voor 1985 Aalst in elk geval. K.V. die sinds jaar en dag continu verblijft in de psychiatrie in Lede, kan mogelijk meer vertellen. Indien deze piste juist is, valt voor mij alles op zijn plaats. Indien mij iets overkomt, psychiatrie, 'zelfmoord', ongeval, blijf dan asjeblieft zoeken in deze richting.

Deze piste en wellicht ook piste Podevijn.

22

Re: Orde van de Zonnetempel

Hieronder een quote van Denis Guillaume, parachutisten (!) als de moderne vorm van tempelridders, strijd tegen kommunisten als de nieuwe Kruisvaart. Zou wel graag een keer weten wie er nog lid was van een parachutistenclub, Bouhouche, Bender, wie nog ?

"Je quitte prématurément l’école militaire pour entrer dans l’ordre de chevalerie de notre époque, les parachutistes (...). J’ai ressenti l’envie de revêtir à nouveau l’armure de chevalier. Il fallait que je reparte en croisade. La croisade des années 1970, c’était la guerre contre le communisme de l’Union soviétique, l’empire des ténèbres!"

Re: Orde van de Zonnetempel

Marcel Barbier, Lucien Dislaire, D. Guillaume, Martial Lekeu, ...

24

Re: Orde van de Zonnetempel

Lees in dit verband zeker de Wikipedia-pagina over Luc Jouret.

25

Re: Orde van de Zonnetempel

Maurice Fusier van Radio France brengt OTS in verband met wapentrafieken en witwassen van geld, enorme sommen zelfs, die vooral richting Australië zouden zijn weggewerk. Hij wijst er ook op dat de volwassen slachtoffers van de collectieve zelfmoorden, 63 stuks in 3 verschillende landen, allen boekhouders waren van OTS.

Ook wil ik hier nog een keer de aandacht vestigen op Denis Guillaume, omdat hij een duidelijke link is tussen ESR en OTS. En nog een keer de aandacht vestigen op de verknoping van OTS met P2. Alhoewel ik daar weinig details over vind.

Re: Orde van de Zonnetempel

http://2.t.cdn.belga.be/belgaimage:4839941:preview:watermark?v=54d4c2ec&m=cbghkiee

Bij deze foto staat volgend onderschrift:

This undated photo distributed by the Surete de Quebec shows Luc Jouret, reportedly the leader of a religious cult, The Order of the Solar Temple.

27

Re: Orde van de Zonnetempel

Volgens een getuige zouden leden van de Orde van de Zonnetempel meermaals naar Brussel zijn gekomen. Wat het bestaan van een vestiging van de beweging aan de Charleroise steenweg betreft, lopen de meningen uiteen: een getuige bevestigt dat die nog bestond op het ogenblik van de collectieve zelfmoord, zelfs in 1996 nog anderen beweren dan weer dat er geen enkel spoor van een activiteit van die beweging is op de genoemde plaats.

De beweging zou uit verschillende niveaus bestaan:

  • eerste niveau: de bewegingen "Archédia", "La Source" in België, "Amenta" in Zwitserland of ook nog de "Golden Way" (Michel Tabachnik);

  • tweede niveau: de Orde van de Zonnetempel;

  • derde niveau: de meesters van Zurich, dit zijn min of meer onsterfelijke wezens die in ondergrondse ruimtes leven en zich volgens Di Mambro onder andere met inwijding zouden bezighouden. Een getuige twijfelt aan hun bestaan.

Een deel van de leden van de Orde van de Zonnetempel was aanhanger van de Vernieuwde Orde van de Tempel (VOT), geleid door Julien Origas, een oud-lid van de Gestapo. Luc Jouret heeft eveneens deel uitgemaakt van de Vernieuwde Orde van de Tempel en had relaties met Origas en andere sekten (Les Chevaliers du Lotus d'Or, Sierra 21). De vzw's "Archédia" en "La Source" werden ontbonden. De eerstgenoemde zou contacten hebben onderhouden met Luc Jouret, terwijl Jouret, Di Mambro en zijn echtgenote in de tweede gesignaleerd werden.

"Archédia, science et tradition des Ardennes" werd gesticht in de jaren 1980. Die vereniging predikte de terugkeer naar de natuur, de ecologie en een gezonder spiritueel leven. Na zijn terugkeer uit de Filippijnen, heeft Luc Jouret er conferenties gegeven (over homeopathie en een gezond leven in verbondenheid met de natuur), waarna hij doorreisde naar Frankrijk (meer bepaald naar Bordeaux en Annemasse) en Zwitserland. Bepaalde leden van Archédia hebben de lessen van Jouret in Bordeaux bijgewoond.

Volgens een getuige zou Jouret hebben gepoogd de leden van Archédia te scheiden (de echtparen mochten niet samen in Frankrijk aankomen). Daarop hebben de personen in kwestie beslist uit de beweging te stappen en werd de vereniging ontbonden.

La Source werd gesticht door het echtpaar Paulus-Kesseler in het begin van de jaren 1980. Ze waren op zoek naar een nieuwe spirituele ervaring. Jouret werd door de vereniging uitgenodigd om er conferenties te geven over homeopathische geneeskunde, de terugkeer naar de natuur enzovoort. Di Mambro zal er na zijn verblijf in Frankrijk ook naartoe komen. Hijzelf, zijn echtgenote en Jouret maken deel uit van een kern die inwijdingsplechtigheden houdt in Warnach. Sommige leden van La Source zijn later naar Frankrijk of Zwitserland getrokken. Anderen zijn teruggekeerd naar hun dorp van herkomst. Zo zou zich in Clairefontaine een groep hebben gevormd rond priester Motmans, voormalig aalmoezenier van het leger, die door het bisdom Namen-Luxemburg uit zijn priesterambt werd ontzet. Hij onderhield contacten met Josiane Kesseler (ze zou er yogales hebben gevolgd). Josiane Kesseler en haar echtgenoot, Jean Paulus, die door Luc Jouret in België uit La Source werden aangetrokken, zijn in Zwitserland omgekomen.

Er wordt gezegd dat priester Motmans zeer geschokt reageerde op het nieuws van de collectieve zelfmoord in de Orde van de Zonnetempel en op het moment van de gebeurtenissen kisten aan het vervoeren was van zijn woonplaats naar een niet nader genoemde plaats. Over de levenswijze binnen de sekte merkt een getuige op dat alle aanhangers, op de leiders na, naast hun beroepsbezigheden tot laat in de avond vrijwilligerswerk deden (bijvoorbeeld met een spade op het veld werken). Na dat werk werden nog pseudo-tempelplechtigheden gehouden. De volgende ochtend moesten de volgelingen om 5 uur opstaan om andere plechtigheden bij te wonen. Bovendien waren ze onderworpen aan een streng dieet.

Volgens een getuige stond Luc Jouret bij de overheid al voor de jaren 1980 bekend om zijn extreem-linkse politieke overtuiging tijdens zijn studies aan de ULB. Hij was lid van de Waalse communistische jongeren en van de vereniging België-China. Vervolgens heeft hij zijn legerdienst vervuld in het tweede Bataljon paracommando in 1977. Hij zou eveneens in Zaïre, meer bepaald in Kolwezi, zijn geweest. Jouret legde een opvallende belangstelling aan de dag voor de alternatieve geneeswijzen. Hij is met zijn moeder naar de Filippijnen gereisd. Hij zou ter zake door de Orde der Geneesheren zijn terechtgewezen. Later heeft hij in Brussel een dokterspraktijk geopend. In 1984 heeft hij België verlaten om hoofdzakelijk in Zwitserland en in Canada te verblijven.

Bron: Eindverslag parlementair onderzoek naar sekten in België

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

28

Re: Orde van de Zonnetempel

http://i21.servimg.com/u/f21/19/33/69/64/gladio12.jpg

Bron » tueriesdubrabant.winnerbb.com

29

Re: Orde van de Zonnetempel

De PLO kreeg miljoenen (promissory notes) in de Irancontragate. Dit stond reeds in het Parlementair Secterapport inzake de secte Ecoovie. Arafat bezocht destijds Dirix (Nagels) van Pax Mundi in Indonesie. Thans is daarover nog meer  te lezen in de druppelende Panama-papers ... Alsook over Werner Mauss, die met Raes en Gilissen "de Orchidee" opfleurde tussen Leuven en Diest.

Re: Orde van de Zonnetempel

dim wrote:

On regarde du côté d' Antibes, on relit le dossier OTS (et ses membres), on examine Framatome.

Dit is super interessant! Het zal wel weer toeval zijn dat Latinus en WNP iets met Chooz te maken hebben zeker! Framatome > Chooz > WNP > Latinus > Lekeu > Nijvel! Link Aalst? Maar dit niet alleen, ook de link met wapenhandel met Zuid-Amerika. Voor de een of andere reden vraag ik me af of er vanuit Aalst een link is met de luchthaven van Oostende en Polen of Zweden.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.