Re: Danièle Zucker

Een profiler is natuurlijk geen speurder. Het lijkt me niet normaal dat een profiler met concrete namen komt. Misschien is dat ook de reden voor de irritatie bij justitie? Dat zij op hun stoel is gaan zitten en dat zij daar ook nog voor moeten betalen. Vandaar dan dat gedoe met die factuur. Dat hele verhaal met die namen is mogelijk helemaal opgeblazen. 

Belangrijkste conclusie is vooral dat zij in de reeks '82 en '83 banditisme zag, weliswaar eentje van het zeer extreme soort, maar toch. En als ik het goed heb trokken ook Canadese profilers dezelfde conclusie. Ik ben dan nog lang niet overtuigd. Het stadium waarin het dossier zich bevindt moet je doorgaan met profilen. Ik begrijp dat er te veel dossierstukken zijn, en daardoor het 1 groot moeras is geworden. Maar als bewijzen er niet komen, wat moet je dan anders? Vergeet Zucker en laat een Amerikaanse specialist het nog eens over doen. Of geef Zucker dan ook 1985 om te onderzoeken en te vergelijken met de eerdere reeks. Keep it rolling.

Re: Danièle Zucker

Zucker was inderdaad niet de eerste die richting banditisme wees. Ook twee Franse profilers deden dat eerder. Plus, ook de conclusies van de Canadese profilers die zich vooral met het bepalen van de comfortzone bezighielden, zouden in die richting kunnen worden uitgelegd.

Het is niet standaard dat een profiler namen noemt, maar het komt wel vaker voor. Zeker in een groot en onoverzichtelijke dossier als dit, waarbij menig speurder aan tunnelvisie lijdt, zou dat zelfs begroet mogen worden. Zucker is er echter publiekelijk voor afgestraft. Het is een 19e-eeuwse koddebeiermentaliteit waaraan dit dossier kapot gaat.

Ik vermoed dat Amerikaanse profilers ook aan banditisme zouden denken. Alleen al in de VS zijn er tal van voorbeelden van brute, "zinloos" gewelddadige misdrijven dat een Amerikaanse politieman echt niet aan een complot gaat denken. Een slimme samenzweerder met politieke doelen gaat wel iets professioneler te werk dan de Bende van Nijvel.

33

Re: Danièle Zucker

Kan het dat de echte initialen van "Eddy" N.L. zijn? Ik meen dat te zien in de documentaire op 44'00" en dacht niet het hier al ergens te hebben gelezen. In de lijst van verdachten op het forum komt er niemand voor met die initialen, die bovendien familielid kan zijn van een ex-werknemer van de Auberge. Vind trouwens dat het werk van Zucker door de onderzoekers op een onwaarschijnlijk flauwe manier wordt afgedaan als onzin.

Na een jaar meelezen is dit overigens mijn eerste post hier. smile

Re: Danièle Zucker

Het probleem is net dat de waarheid niet aan het licht mag komen. wink

Ze mag al van geluk spreken dat er geen boom op haar hoofd is omgevallen.

Re: Danièle Zucker

Inderdaad. Ze deden het ook lijken op banditisme met een reden. Heb dit reeds in ander topic aangehaald maar toch nog eens voor de goede orde: Denk aan Victor Ostrovski! Deze ex-Mossad agent heeft begin jaren 90 twee boeken geschreven over zijn werk bij de Mossad. Volgens hem is de WNP gedirigeerd door de Mossad en bestond de Bende van Nijvel uit WNP-leden. Het doel was strategie van de spanning, onder meer.

Servo per Amikeco

Re: Danièle Zucker

Kali wrote:

Kan het dat de echte initialen van "Eddy" N.L. zijn? Ik meen dat te zien in de documentaire op 44'00" en dacht niet het hier al ergens te hebben gelezen. In de lijst van verdachten op het forum komt er niemand voor met die initialen, die bovendien familielid kan zijn van een ex-werknemer van de Auberge. Vind trouwens dat het werk van Zucker door de onderzoekers op een onwaarschijnlijk flauwe manier wordt afgedaan als onzin.

In het artikel van La Dernière Heure van 2 oktober 2015 geeft Gilbert Dupont meer informatie over de piste en de verdachte die Danièle Zucker in het vizier had, nl. de 18 jarige Nicolas L. Als dat inderdaad haar theorie is, dan begrijp ik nu volkomen de reacties van de speurders en de procureur in 2012 op het rapport Zucker. Want die theorie rammelt langst alle kanten!

Kort samengevat komt de theorie van Zucker op het volgende neer:

 • Tijdens haar onderzoek verneemt Zucker dat een kuisvrouw in de Auberge des Chevaliers gewerkt heeft in 1981 en 1982, dus tijdens de periode van de verschillende inbraken in de herberg;

 • Deze kuisvrouw had een broer, een zekere Nicolas L., geboren in 1964 en was dus 18 jaar in 1982;

 • Nicolas L. kent de herberg in Beersel;

 • Nicolas L. woonde toen in Lembeek waar in mei 1982 de Santana gestolen werd;

 • Nicolas L. werkte in een restaurantkeuken op het Kasteleinplein in Elsene, dus binnen een straal van 2,5 km van de plaats waar eveneens in mei 1982 de Austin Allegro gestolen werd;

 • Nicolas L. was bij het gerecht gekend voor drugshandel, verkrachting, inbraak en diefstal met geweld;

 • Tijdens één van de bendefeiten (niet gespecificeerd dewelke) wordt een auto opgemerkt met een valse nummerplaat EXA146. De wagen met de echte nummerplaat rijdt soms rond het Kasteleinplein waar Nicolas werkte;

 • Eind september 1982, in de periode van de diefstal bij Dekaise in Waver, verdwijnt Nicolas een aantal weken. Hij verschijnt pas terug midden oktober 1982 terug bij zijn werkgever;

 • Op 22 december 1982 worden bij de inbraak in de Auberge des Chevaliers en de moord op Vanden Eynde wijnflessen, etenswaren, borden, bestek en twee keukenzeven gestolen;

 • Ook in Maubeuge en Nijvel werden etenswaren en wijnflessen gestolen en in Ohain werd een restaurant overvallen door de Bende van Nijvel.

 • Nicolas L. bestelde voor het Kerstfeest van 1982 de volgende etenswaren: 300 gram zalm, 150 gram ganzenlever en drie kreeften. Met welk geld vraagt Zucker zich af?;

 • Kerstfeest is twee dagen na de inbraak in de Auberge des Chevaliers en de moord op Vanden Eynde;

 • Nicolas L. was opgeroepen om op 2 januari 1983 zijn legerdienst te starten. Hij vlucht echter weg en installeert zich in Zwitserland;

 • De onderzoekspiste rond Nicolas L. is niet nieuw. Ze werd al vernoemd in de jaren ’80 maar nooit gevolgd. Er waren toen andere prioriteiten en de toenmalige speurders stelden dat Nicolas op een dag wel zou terugkomen naar België en er nog altijd tijd zal zijn om hem te ondervragen.

Op het eerste zicht lijkt dit een aantrekkelijke theorie, doch rammelt ze stevig. Ik geef hieronder een aantal argumenten waarom ik niet in deze piste geloof:

 • Nicolas L. werkte in een restaurantkeuken in Elsene. Waarom zou hij gaan inbreken in het restaurant in Beersel waar zijn zus werkte, en niet in het restaurant waar hij werkte in Elsene? Het restaurant in Elsene kende hij immers veel beter dan dat van Beersel. Bovendien zou een vingerafdruk in Elsene geen problemen opleveren want hij werkt daar. Terwijl het achterlaten van een vingerafdruk in Beersel hem wel een probleem zou bezorgen;

 • Waarom zou Nicolas L. ingebroken hebben in Beersel om er wijnflessen, borden, enz … te stelen terwijl hij in het restaurant waar hij werkte dit onopvallend zou kunnen gedaan hebben door bijvoorbeeld gespreid in de tijd eens een bord of wijnfles mee naar huis te nemen?

 • Er wordt een link gemaakt met de diefstal van de Austin in Elsene in mei 1982. Daarbij stelt Zucker dat die diefstal door iemand moet gedaan zijn die ongeveer 20 minuten of 2,5 km zou gewandeld hebben en dan de Austin gestolen hebben. Dit is te belachelijk voor woorden. Op geen enkele manier kan immers nagegaan worden van waar de daders van de carjacking vandaan kwamen. Waarom zou Nicolas L. eerst 2,5 km gewandeld hebben en dan besloten hebben om een auto te carjacken. Heeft ze wel eens gekeken naar de manier waarop Nicolas L. zich meestal verplaatste tussen zijn woonplaats in Lembeek en dat restaurant in Elsene? Was dat met de auto of het openbaar vervoer? Of reed hij met iemand mee? Te voet zal het zeker niet geweest zijn.

 • De carjacking gebeurde door twee gewapende daders. De website van de speurders vermeldt hierover de volgende beschrijving van de daders: Twee mannen, elk gewapend met een revolver met lange loop, gaan onder bedreiging van hun wapens, over tot de diefstal van een grijze metaalkleurige Austin Allegro. (…) De daders die Frans spraken worden beschreven als twee mannen van ongeveer veertig jaar oud. De eerste dader was 1,80 m groot, mager, zwarte haren, snor en droeg een muts (zie robotfoto). De tweede dader was mager met gekruld haar en snor, grijsachtig getint.” Dit lijkt mij niet echt een beschrijving te zijn van een jonge kerel van 18 jaar. Bovendien was hij vergezeld door een tweede dader en waren ze gewapend met een revolver met lange loop. Als Nicolas L. te voet van het restaurant van het Kasteleinplein gekomen is, zal hij dat wapen zeker niet mee gehad hebben. Zijn kompaan zou dan dus de twee wapens moeten hebben meegebracht en Nicolas L. ergens onderweg opgewacht hebben.

 • Er wordt bij een bendefeit (dewelke?) een auto gezien met valse nummerplaat. De auto met de echte nummerplaat zou dikwijls rond het Kasteleinplein gereden hebben. Dit betekent dat de eigenaar van de echte nummerplaat dus ofwel in de buurt van het Kasteleinplein werkte of woonde. Volgens Zucker zou Nicolas deze nummerplaat dus hebben opgemerkt, gekopieerd en gebruikt hebben bij een ander bendefeit. Het feit dat een WNP-lid bij DIV werkte vind ik toch wel een aanwijzing van een héél ander kaliber, dan dat verhaal van Zucker.

 • Ze verwijst ook naar het feit dat Nicolas L. (18 jaar) eind september 1982, dus op het moment van de overval op Dekaise, verdwenen is en niet is komen werken. Ziehier de beschrijving van de daders van de overval op Dekaise vermeld op de website van de speurders: “Dader 1: Man, tussen 1m75 en 1m80, 35 jaar, middelmatige lichaamsbouw, kastanjebruin haar en een snor. Dader 2: Man, ongeveer 1m75 groot, tussen de 30-35 jaar, middelmatige lichaamsbouw, zwart haar, dikke wenkbrauwen en een snor. Dader 3: Man, 1m70 groot, 40 jaar, zware massieve lichaamsbouw, licht kastanjebruin haar." Trek dus zelf maar uw conclusies.

 • Nicolas had een luxemaaltijd besteld voor het Kerstfeest. Volgens Zucker is dat een aanwijzing en vraagt ze zich af met welk geld hij dat betaald heeft. Wel die kerel werkte toen en had een loon. Zo simpel is dat. En wie weet woonde hij nog bij zijn ouders en had hij geen huurkosten.

 • Begin 1983 vlucht Nicolas L. weg i.p.v. zijn legerdienst te doen. Ook dat is volgens Zucker een belangrijke aanwijzing. Wat veel plausibeler is, is dat die kerel gewoon geen goesting had om zijn legerdienst te gaan doen en dat hij dus al lang van plan was om er tussenuit te muizen en naar het buitenland te vluchten en dat hij zich dus op Kerstmis nog eens goed wou laten gaan vooraleer te vluchten.

 • Als Nicolas L. in 1983 in Zwitserland zat kan hij dus ook niet aan de andere Bendefeiten hebben deelgenomen. In die periode waren er nl. nog landgrenzen. Moest hij in die periode terug naar België gekeerd zijn, dan zou hij aan de grens onmiddellijk zijn opgepakt. Hij moet immers geseind geweest zijn. Enerzijds als deserteur omdat hij niet opgedaagd is voor zijn legerdienst en anderzijds omdat speurders interesse in hem hadden en volgden wanneer hij terug zou komen.

 • En dat van Ohain vind ik het beste van al: er werd een restaurant overvallen > dus hebben de daders een link met het restaurantmilieu > Nicolas L. is kok > dus dat klopt! Jongens toch, wat voor een analyse is me dat. In Ohain wilden de daders ofwel een auto stelen, ofwel de kassaopbrengst hebben, ofwel om een duistere reden Van Camp vermoorden. Er is dus nougabollen een link met het restaurantwezen!

37

Re: Danièle Zucker

Mijn gedacht, mero...

Re: Danièle Zucker

Sterke analyse, Merovinger. Keep up the good work!

39

Re: Danièle Zucker

Bedankt voor de samenvatting en de kritische analyse, zeer sterk. Als dit het niveau is van het rapport van Zucker, dan lijkt de kritiek van de Cel Waals Brabant terecht:

L'enquête Nicolas L. n'a pas été continuée. "Pfff, c'était du vent", confie un enquêteur actuel. "Ce travail de Danièle Zucker ne vaut rien."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Danièle Zucker

Nog één ding en dan stop ik: volgens Google Maps bedraagt de afstand tussen het Kasteleinsplein in Elsene en de plaats waar de Austin Allegro gestolen werd, geen 2,5 km maar 4 km. Te voet zet je daar dus ongeveer 50 minuten en geen 20 minuten op. Maar Nicolas L. kan natuurlijk eerst even de tram of bus genomen hebben natuurlijk. tongue

Ziehier de woorden van de procureur in maart 2012 over haar rapport: "partiel, partial et à la limite de l’escroquerie intellectuelle". Ik begrijp dus nu waarom.