1 (edited by Boemerang 26-01-2011 23:06)

Commissie Privè-milities (1980/81)

Verslag parlementair onderzoek betreffende de problemen i.v.m. de ordehandhaving en de private milities » senate.be
{PDF, 259 pags}

Heeft iemand dit rapport wel gelezen? Staan verhoren in met Beaurir, Albert Raes, Militis. Ook komt de Target 121 (Leopoldsburg) ter sprake i.v.m. Weykamp en Paul. Midden tijdens dit parlementaire onderzoek vlucht Latinus naar Chili m.b.v. extreem-rechtse (be)vrienden. Latinus komt dan ook niet voor in dit rapport, hij is onder de radar gebleven en maakt later zijn come-back

Kumbaya, it never hurts to help !

3

Begin jaren 1980 kwam er steeds meer kritiek op de rijkswacht. Vooral het verzamelen van informatie over vakbondsafgevaardigden door de Bijzondere Opsporings- en Bewakingsbrigades (BOB) zette kwaad bloed. Louis Tobback kwam op 12 juni 1980 met een wetsvoorstel dat de rijkswacht verbood inlichtingen over 'levensbeschouwelijke, culturele, syndicale of politieke activiteiten' in te winnen of te bewaren. In de toelichting bij het wetsvoorstel schreef Tobback:

"Bovendien heeft de technologische vooruitgang die zich sedert de wet van 1957 heeft voorgedaan een onvermoede wereld van mogelijkheden geopend. En het is bekend dat de rijkswacht die technologische vooruitgang in de uitoefening van haar preventieve taak heeft ingeschakeld en dat in de waaier van databanken de zogeheten rijkswachtcomputer een niet onaanzienlijke plaats bekleedt. Bovendien kan men door het samenbrengen van gegevens tot bepaalde profileringen komen."

De BOB moest stoppen met zijn Micro-fiches B waarop politiek gevoelige informatie stond.

Op 19 maart 1980 werd in de Senaat een parlementaire commissie opgericht die de toepassing van de wet op de privé-milities en de werking van de bevoegde overheidsinstanties op het gebied van de ordehandhaving ging onderzoeken. Deze commissie, onder leiding van de socialistische senator Jos Wijninckx, stelde in juli 1981 haar verslag voor. De commissie-Wijninckx besloot dat de Vlaamse Militanten Orde (VMO) en het Front de la Jeunesse banden hadden met elkaar en met buitenlandse extreem-rechtse organisaties. Hoewel er heel wat onderzoekswerk werd verricht over mogelijke banden tussen extreem-rechts en de rijkswacht stopte de commissie daarover plots haar werkzaamheden.

Bron: Apache | Walter De Smedt | 18 augustus 2016

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube