1

Jean-François Godbille was de eerste substituut van het parket van Brussel en de Brusselse financiële parketmagistraat, die onder meer de zaken tegen Benoit baron de Bonvoisin, koppelbaas Carmelo Bongiorno of Didier-Pineau-Valencienne mee in goede banen hielp.

"Alvorens hier te komen getuigen, heb ik aan mijn gezin gevraagd of ze met mij de risico's willen delen die aan mijn getuigenis verbonden zijn." Met deze woorden toverde Jean-François Godbille, eerste substituut van het parket van Brussel, een dreigende wolk boven de hoofden van de parlementairen van de tweede Bendecommissie. "Het gaat hier niet om folkloristische zottekes", beklemtoonde Godbille, daarmee verwijzend naar de smalende wijze waarop Jean Deprêtre tijdens een eerdere zitting van de Bende-commissie het onderzoeksspoor naar extreem-rechts naar het land der fabelen verwees. "Het gaat hier om roofdieren, om doders."

Een uitgebreid verslag van zijn getuigenis voor de tweede Bendecommissie vind je hier » Onderzoek

Het dossier Godbille kan je hier lezen » Forum

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Godbille bij zijn eedaflegging tijdens de tweede Bendecommissie:

http://nsm08.casimages.com/img/2014/04/28/14042809384014738712186869.jpg

3

In een rond 1990 door de toenmalige substituut Godbille gemaakte analyse van de toestand in het Brussel van de jaren tachtig werd een zeer schokkend beeld opgehangen van de situatie in onze hoofdstad. Het was de tijd van de Bende van Nijvel, Westland New Post, de CCC, de bende rond Patrick Haemers en Philippe Lacroix, het wisselkantoor Kirschen & Co en Hilaire Beelen, baron Benoît de Bonvoisin, de drugszaakjes van rijkswachtcommandant François, ... Moord, afpersing, geweld, drugshandel, grootschalige fraude, ontvoeringen en bankovervallen: alles leek wel mogelijk in het Brussel van de jaren tachtig.

Ook de wapenhandel kwam in het vizier van Godbille, met daarbij al vanaf 1984 herhaalde malen ook de figuur van Jacques Monsieur. Het zou echter nog achttien jaar, tot eind 2002, duren voor Jacques Monsieur voor die feiten ook effectief werd veroordeeld. Met diezelfde Godbille als aanklager voor het openbaar ministerie. Het proces werd echter achter gesloten deuren gevoerd en eindigde in mineur met een voorwaardelijke straf voor toch zware feiten. Opvallend was dat ook geen enkele van zijn kompanen zich die dag met hem moest verantwoorden. Het toont de feitelijke straffeloosheid aan waarvan velen toen in Brussel genoten.

Bron: Handelaar des Doods | Willy Van Damme

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

"Volgens echos die wij konden opvangen concentreerde Godbille dinsdag zijn betoog achter gesloten deuren rond de Banque Copine als witwascentrum, Euromeat als transportkanaal voor allerhande trafieken, en een aantal medische laboratoria dat zijn plaats had in een wereld van drugsproductie."

Dat laatste plaatst de moord op Paul Cams duidelijk in de context Bende van Nijvel en de notaris van Euromeat was Lefère.

5

Guy Bouten was ooit getuige van het exposé van Godbille voor de tweede parlementaire Bendecommissie. Tijdens een bijeenkomst achter gesloten deuren toonde hij de commissieleden verschillende transparanten met elk een apart organigram. Zo was er een van leden van extreemrechts en van enkele schietclubs. Een tweede was van zedenzaken waarin prominenten en callgirls en minderjarigen betrokken waren. Een derde toonde de drugs- en wapenhandel in ons land en nog een ander de werking van geheime politiediensten en privédetectives.

Op zich verschafte geen enkel transparant uitsluitsel, maar toen ze op elkaar werden gelegd, ontstond een veel scherper beeld. Godbille stootte op een pijnpunt, mogelijk de Bende en haar opdrachtgevers, dat hij als volgt omschreef:

"Il est permis de se poser la question en ce qui concerne les Tueurs de Brabant, la question du chantage à l'égard d'une bonne société bruxelloise, compromise dans les affaires de la drogue, de sexe, de l'argent noir, dans le financement et la corruption qui y peut en découler, du groupe politique. Ces personnalités peuvent difficilement porter plainte. Progressivement la justice, les institutions, sont paralysées par un groupe de personnes contrôlées par des organisations criminelles internationales membres de la cosa nostra."

In Italië slaagde een oligarchie van corrupte zakenlui, terroristen en maffiosi - met een fervent anticommunisme als bindmiddel - erin de staat te domineren. Gewiekste criminelen namen de opportuniteit te baat om met de hulp van corrupte politie en extreemrechtse avonturiers de elite van het land te chanteren en zich straffeloos uit te leven in de lucratieve drugs- en wapenhandel. Iedereen die niet in de pas liep of uit de biecht klapte, werd geliquideerd. Gebeurde in België hetzelfde?

Dat Belgische milieu vormde één kluwen en kon rekenen op de medewerking van enkele vooraanstaande politici, politiemensen en magistraten, wat Godbille opnieuw de bedenking ontlokte dat de weigering om de financiële dossiers in relatie tot de drugs- en illegale wapenhandel te analyseren tot een impasse zou leiden en de arrestatie van de daders van de Bendeovervallen onmogelijk zou maken:

"Ne risque-t-on pas d'aboutir à une situation favorable à la mise en place par une association internationale de malfaiteurs d'un réseau cloisonné de relations mafieuses où la loi du silence se substitue à la loi? Le paravent d’honorabilité de quelques hautes personnalités à créer un sentiment d'immunité dans le chef des malfaiteurs, qui continueraient à les prendre en otage. Le système institutionnel belge risquerait d’être vassalisé aux intérêts de la pègre."

Bron: De Bende van Nijvel - verraad, manipulatie, geheime diensten | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

6

Godbille slaat nagels met koppen:

(...) In relatie tot de Bende van Nijvel betekende dit volgens Godbille dat haar acties moesten worden gezien als de uitingen van een mafieus controlesysteem:

"In het licht van de strategie van het gerucht, in mijn dossiers van de financiële afdeling verspreid door personen uit eenzelfde invloedssfeer met een extreem-rechts tintje, personen van wie extreem-rechts gebruik heeft gemaakt - die mensen dienen immers geen ideaal maar wel idealisten - mag men zich inzake de bende van Nijvel de vraag stellen hoe het zit met de afpersing van "gegoede" Brusselse kringen, die verwikkeld waren in drugszaken, seksschandalen, zwartgeldaffaires, in financiering en omkoping van politici die daaruit kunnen voortvloeien. Die personen kunnen moeilijk aangifte doen."

"Langzamerhand worden gerecht en instellingen verlamd door een groep van mensen die gecontroleerd worden door internationale criminele organisaties, leden van de causa nostra? En in het bijzonder, zo zal straks blijken, - ik zeg dit altijd tussen aanhalingstekens, zonder peremptoire bevestiging -, in het bijzonder de Amerikaanse tak ervan. Dat is niet zomaar een idiote hypothese."

Meer concreet formuleerde Godbille twee hypothesen omtrent het mechanisme dat in de acties van de Bende van Nijvel werkzaam zou zijn:

"Omtrent de dossiers van de bende van Nijvel kunnen twee hypothesen worden geformuleerd die onderling niet onverenigbaar zijn. De eerste hypothese is dat de handelende vennoten de geldschieters afpersten. Een groep personen uit extreem-rechtse sfeer - wat niet noodzakelijk betekent dat de hele extreem-rechtse beweging bij de zaak betrokken is - of personen die zich daarop beroepen hebben druk uitgeoefend op diegenen die hun zakken vullen. En door middel van wapens laten zij zeer zichtbaar hun handtekening achter; men komt immers uit op een spoor in Ronquières, waar men een hele reeks aanwijzingen op een rij heeft gezet. Ze gaan niet onopvallend te werk. Neen, ze zijn in camouflagepak en geven dat openlijk af. Ik heb min of meer de indruk dat zij iemand willen aanwijzen."

"De tweede hypothese is dat de handelende vennoten uit het milieu die geldschieters voor hun karretje willen spannen, door sporen uit te wissen, door hen te gebruiken, door hen aan te wijzen. Dat allemaal om het gerecht te verlammen. Die zaken kunnen trouwens chronologisch worden nagegaan. Ik denk in eerste instantie dat men zijn toevlucht heeft moeten nemen tot die geldschieters en ik was getroffen door de manier waarop WNP zichzelf de grond heeft ingeboord."

"Het is vreemd een extreem-rechtse organisatie te horen zeggen: "Ik ben extreem-rechts, ik heb die en die slagen uitgevoerd, ik heb dat en dat gedaan." Zij hebben zichzelf zelfs beschuldigd van een dubbele moord op commando (van Latinus). Ik denk hierbij aan Barbier. Zij beschuldigden zichzelf dus van buitengewoon ernstige feiten. Zij richtten de organisatie ten gronde waarvan ze lid waren. Dat allemaal om wie of wat te beschuldigen? De Staatsveiligheid, het gerecht."

"Wij moeten verder gaan en de zaak subtieler analyseren. Wie zit er achter WNP? Ik ga uit van de volgende hypothese: volgens Bernard Mercier is het Burafex, het bureau voor de nevenactiviteiten."

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 5)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Ben wrote:

Godbille slaat nagels met koppen:

"Langzamerhand worden gerecht en instellingen verlamd door een groep van mensen die gecontroleerd worden door internationale criminele organisaties, leden van de causa nostra? En in het bijzonder, zo zal straks blijken, - ik zeg dit altijd tussen aanhalingstekens, zonder peremptoire bevestiging -, in het bijzonder de Amerikaanse tak ervan. Dat is niet zomaar een idiote hypothese."

En door middel van wapens laten zij zeer zichtbaar hun handtekening achter; men komt immers uit op een spoor in Ronquières, waar men een hele reeks aanwijzingen op een rij heeft gezet. Ze gaan niet onopvallend te werk. Neen, ze zijn in camouflagepak en geven dat openlijk af. Ik heb min of meer de indruk dat zij iemand willen aanwijzen."

Ciolini alsook Massagrande passen perfect in dit plaatje, de uitlopers van het NBD-schandaal in Italië en Amerika zijn veel belangrijker dan men vermoed. En dan vooral de koppeling met wapenhandel. Albert Gillet is in deze ook wel belangrijk, hij werd verschillende keren speciaal naar Amerika overgevlogen om te getuigen in de pizza connectie-zaak, alsook werd hij verhoord in de grote maffia rechtzaak in Italië begin jaren tachtig. Het is ook in Maimi dat een gelijkaardig iets zich voordeed met de supermarktmoorden in Maimi.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

8

the end wrote:

Het is ook in Maimi dat een gelijkaardig iets zich voordeed met de supermarktmoorden in Maimi.

Heb je toevallig meer info over deze feiten?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Belandde geld van Kazachgate bij scouts?

Het gerecht onderzoekt of er – via minister van staat Armand De Decker (MR) – smeergeld van Chodiev en co. terechtgekomen is bij een religieuze scoutsorganisatie. 

Het Brusselse parket kondigde gisteren aan dat het zijn onderzoek naar vermoedelijke corruptie in de Kazachgate-affaire stopzet en overdraagt aan het parket-generaal. De reden daarvoor is, zegt het parket, dat er ‘nieuwe’ informatie is binnengekomen waaruit blijkt dat er ook onderzoeksdaden naar een magistraat gevoerd moeten worden. Maar omdat een magistraat voorrecht van rechtsmacht geniet, moet het onderzoek gevoerd worden door de hogere magistratuur en niet meer door het parket.

De Standaard en Le Vif achterhaalden dat de magistraat naar wie bijkomend onderzoek wordt gevoerd, de Brusselse advocaat-generaal Jean-François Godbille is. 

Meer » Nieuws

10

Je gelooft je ogen niet, de jaren 70-80-dossiers zijn nog springlevend. Katholieke scouts (zoals het opusiaanse BJB-geweld destijds dat in Houffalize op boot camp ging), IEPS-kopstuk De Decker en zijn "Atlas-maffia", de Przedborski-slaaf prins Alexander, en niemand minder dan Godbille in persoon!!? Wat is dit??