1

Topic: Herman Dullaerts

Herman Dullaerts zat op de vakschool in Aalst en maakte carrière als rijkswachter en werd lid van de BOB in Brussel. Dullaerts zong in de vakschool vaak marsliederen en was dol op het nummer 'Te voet naar Scherpenheuvel'.

Begin 1981 muteerde Dullaerts naar de kazerne van Erpe-Mere. Een disciplinaire maatregel want hij stond bekend als agressieveling. Op 8 mei 1981 verdween een grote partij wapens uit de rijkswachtkazerne (» Forum). Als planton verliet hij die dag als laatste het pand. Hij bleek de hoofdverdachte. Alle sporen waren uitgewist met een brandblusapparaat.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Herman Dullaerts

"Te voet naar Scherpenheuvel". Is dit niet te voor de hand liggend? Maar goed, hebben we een foto van Herman Dullaerts? En waar heb ik dat nou meer gehoord, dat sporen uitwissen met een brandblusser? En die verdwenen wapens: MP 5?

Re: Herman Dullaerts

Ben wrote:

Herman Dullaerts was dol op het nummer 'Te voet naar Scherpenheuvel'.

Wat is de bron van dit detail?

4

Re: Herman Dullaerts

Guy Bouten heeft contact gehad met een vriend van Dullaerts uit de tijd dat ze samen in de vakschool zaten. De info komt uit het boek 'De Bende van Nijvel en de CIA' van Guy Bouten.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

Re: Herman Dullaerts

Ik ken iemand die de zoon van Herman Dullaerts goed kent. Zou nog heel weinig contact hebben met zijn vader omdat hij een groot alcohol probleem heeft.

6

Re: Herman Dullaerts

Via mail kwam dit verhaal binnen over Herman Dullaerts:

Gezien de gang van zaken betreffende Bonkoffsky Christiaan wil ik enkele inlichtingen verstrekken. Betrokkene kreeg in 1982 de "pullman", dit is een gedwongen mutatie van de groep Dyane naar het Rijkswachtdistrict Aalst, meer bepaald de brigade Aalst.

Een zekere Dullaerts Herman kreeg in 1981 een zelfde maatregel opgelegd. Hij kwam van de BOB Brussel en werd naar het Rijkswacht district Aalst gestuurd, meer bepaald naar de brigade Erpe-Mere. Betrokkene had een agressief karakter. In mei 1981werd er 's nachts ingebroken in de brigade Erpe-Mere. Een tiental machinegeweren werden er gestolen. De sporen werden uitgewist door een brandblusser leeg te spuiten. Dullaerts werd hiervoor verdacht daar hij als laatste het bureel had verlaten.

Bonkoffsky en Dullaerts hebben mekaar zeker gekend, misschien al te Brussel maar zeker in Aalst, daar er maandelijks districtsoefeningen doorgingen in Aalst. Beide personen heb ik niet persoonlijk gekend. Ik heb als rijkswachter dienst gedaan in de brigade Haaltert, ook deel uitmakend van het district Aalst (1977-1982). Beide personen zijn aan de drank geraakt. Mogelijks hadden zijn een speciale band met mekaar. Of Dullaerts Herman nog leeft weet ik niet.

Dullaerts Herman zou voor zijn pensioengerechtigde leeftijd ontslagen zijn.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

7

Re: Herman Dullaerts

Nieuwe Rijkswachters

Het Rijkswachtkorps van Erpe-Mere kreeg een gevoelige uitbreiding. Voor juli waren er hier zes Rijkswachters in dienst. Op die datum kwamen er vier bij en per 1 september verwacht men nog een vijfde. De versterking heeft enerzijds te maken met een nationale uitbreiding van de Rijkswacht en anderzijds met een gebiedsuitbreiding van het korps Erpe-Mere. Met name heeft men zich ook aangepast aan de nieuwe gemeentegrenzen: Aaigem, Bambrugge en Burst die destijds bij de rijkswacht van Herzele hoorden, vallen nu onder de bevoegdheid van Erpe-Mere. Meteen telt onze gemeente 21 politiefunctionarissen: 11 rijkswachters en 10 gemeentelijke agenten en veldwachters. Het betekent dat er in Erpe-Mere 1 wetsdienaar is per 856 inwoners.

De nieuwe rijkswachters heten:

Hermant Dullaerts uit Mere.
Ludo B. uit Sint-Goriks-Oudenhove
Christian F. uit Markedaal
Zij waren tevoren ingeschakeld in een korps te Brussel.
Lucien N. uit Nieuwerkerken komt van Aalst over.
Tenslotte Lucien V. uit Nieuwerkerken vervoegt Erpe-Mere op 1 september.

Bron: De Voorpost | 15 juli 1977 | aalst.courant.nu

8

Re: Herman Dullaerts

Heb zonet mijn oor eens te luisteren gelegd bij een bron die vertrouwd is met Erpe-Mere. Herman zou nog in leven zijn. Zeflde levenswandel een beetje als Bonkoffsky. Inderdaad aan de drank, een gek en zot van wapens. Zou ooit op café zijn pistool eens bovengehaald hebben voor de fun; en meer van die toestanden.

9

Re: Herman Dullaerts

Ik heb ook eens geluisterd en hoe raar het ook klinkt en ze noemden hen (nu) de bende van jenijvel.

Re: Herman Dullaerts

Kees wrote:

Bron: De Voorpost | 15 juli 1977 | aalst.courant.nu

Er is een artikel over een zekere C.B. die kogels kreeg toen hij in zijn tuin wandelde.