Er zijn dus meerdere gesprekken geweest tussen de broer en Bonkoffsky over de Bende. Dat is al veelbelovend. Dan is de kans redelijk groot dat er toch wel wat details en concrete elementen gedeeld zijn in die gesprekken. De advocaat van de broer lost zelf niet veel informatie, maar zegt wel dat de broer het gevoel heeft dat de speurders nog steeds niet het volle pond geven op deze piste (te gek voor woorden als er na 35 jaar eindelijk een bekentenis opduikt), maar hij denkt wel dat het in de juiste omstandigheden snel opgelost kan worden. Ook dat laatste doet sterk vermoeden dat de broer redelijk concrete informatie gedeeld heeft. De broer heeft al eens de namen van Bouhouche en Beijer laten vallen, en niet vergeten 'Python' van de groep Diane. Die heeft toen meteen in de media alles geminimaliseerd en Bonkoffsky afgeschilderd als een opschepperige kwibus.

Daarnaast heeft de broer ook toenadering gezocht tot mensen met wie Bonkoffsky mogelijk ook gesproken heeft. Ik denk dan aan die huisgenoot van Bonkoffsky of zijn ex-vrouw. Wie het ook is, die mensen staan blijkbaar niet te springen om zelf te praten, uit angst.

Dat de broer er heilig van overtuigd is dat Bonkoffsky een "soldaat was in een groter geheel" doet vermoeden dat er iets meer over dat geheel geweten is. Als je die informatie kan koppelen aan de verhalen van Rijkswachters die het bevel kregen om te wachten of niet in te grijpen, dan zit je denk héél dicht bij het grote plaatje.

722

Als het waar is wat ik net vernam dan was Bonkoffsky de reus niet. Dan klopt wat Claude Dubois mij vertelde destijds.

Een verstandig man bemint de zee maar blijft aan land  !!! zo verstandig zal ik dus wel niet zijn .

723

Aubanel wrote:

Advocaat broer vermoedelijke Reus Bende van Nijvel: “Als ik morgen ongeval heb: het zal géén ongeval zijn”

Ook zelfmoord kwam ter spraak dat geen zelfmoord zal zijn. Ik leg hiermee al onmiddellijk het verband met Willy Acke wat bij zijn familieleden pas nadien vragen opwierp. Plaats van aantreffen brilmontuur en de afstand tot het aantreffen van het lichaam, vandalisme autobanden. Mstr. Lenssens verwijst meermaals naar zijn confrater, Mstr. Vermassen. Dit in verband met verder te onderzoeken pistes. Verder gaat het hem niet alleen over de uitspraken van Chris Bonkoffsky vanop zijn sterfbed. Andere uitspraken vanwege Chris Bonkoffsky dateren reeds van veel vroeger. Mstr. Vermassen deed recentelijk nog uitspraken zonder namen te vernoemen. Naar mijn gevoel hoogtijd om Robert Beijer eveneens van zijn pied de stal te halen en aan een grondig verhoor te onderwerpen.

Spijtig dat de familieleden van Chris Bonkoffsky een wrang gevoel hebben ingevolge de wijze waarop het onderzoek loopt. Hun moed en tussenkomst is alleszins bijzonder lovenswaardig te noemen.

Om alle objectiviteit nu te bekomen, zou ik het zelfs wenselijk achten om onderzoekers aan te stellen die nooit deel hebben uitgemaakt van het vroegere Rijkswachtkorps. Daarmee doel ik eveneens op de leden die deel uitmaken van het Comité P.

724

Robert Beijer ondervragen heeft geen enkele zin.

Een verstandig man bemint de zee maar blijft aan land  !!! zo verstandig zal ik dus wel niet zijn .

725

FreCR wrote:

Wat is de bijnaam van politieagenten? Smurfen, en die wonen in een bos.

Het doet hier weinig of niets ter zake maar toch even een rechtzetting. De naam smurfen is toegekomen aan personen die deel uitmaakten van een politiekorps. Zij droegen uniformen van licht blauwere kleur. Hun hoofdtaak waren de parkeercontroles en verkeersregeling. Ze oefenden ook geen gewapende functie uit.

Tru Dat wrote:

Robert Beijer ondervragen heeft geen enkele zin.

Om redenen?

726

Pinokkio kan van hem nog iets leren.

Een verstandig man bemint de zee maar blijft aan land  !!! zo verstandig zal ik dus wel niet zijn .

727

Dit is geen redenen om hierin te berusten.

Kijk eens aan! Maar toch weten we eigenlijk nog niks meer! Maar dat er dus wel meer geweten is door deze of gene die al eens gehoord werd of ondervraagd en ja zelfs al aangehouden is en zelfs veroordeeld is (weliswaar in verband met andere feiten/zaken) heb ik ook al gezegd. En ja, dat er dus criminelen zijn die meer weten en dat er advocaten zijn die meer weten en dat er "familie/vriernden/kennissen" is/zijn die meer weten, enzoverder enzovoort. Dat is wel zeker.

En ja, nu na meer dan een paar jaar zou (de broer meer hebben gezegd of aanhoord of geweten) ah dat het wel echt een circus is is duidelijk en intussen is er niks meer geweten dan wij die blijven gissen en doen zoals we dit al lang doen.

Tru Dat wrote:

Als het waar is wat ik net vernam dan was Bonkoffsky de reus niet. Dan klopt wat Claude Dubois mij vertelde destijds.

En wat vertelde Claude Dubois je dan juist?

Daar ben ik ook wel benieuwd naar. En ook naar wat u "net vernam".