41

Uiteraard is er politieke bescherming. Heel veel dossiers mochten niet onderzocht worden ... Het waarom? Dan zou er teveel bovenkomen dat het daglicht niet mag zien. Niet dat deze personen bij de feiten van de Bende van Nijvel betrokken zijn maar omdat andere zaken niet publiek/openbaar mogen gemaakt worden. Corruptie, misdaad en andere strafbare feiten moeten toegedekt blijven. Ik schreef het reeds eerder, De Valkeneer is niet de hoogste macht.

42

Dan is het heel simpel, zet een team speurders op de piste die niet mocht onderzocht worden. Zolang men dit niet doet is het onnodig verder cinema te verkopen. Dit dossier zet aan tot straffeloosheid. Als de dikkekoppen zich alles mogen permitteren, waarom wij niet? Gewoon schandalig tegenover de slachtoffers. Durft er nu echt niemand het deksel van deze stinkende beerput opentrekken? Al tientallen jaren gaat men zoeken op de verkeerde plekken. Wat Adinkerke betreft zit het er dik in dat het is opgekuist.

43

Het kan opgekuist zijn. Het kan er nooit gelegen hebben. Het kan ook een straf verhaal zijn tussen gevangenen, die scheppen wel meer op over straffe zaken om stoer te doen.

Eigenlijk moet het hele onderzoek opnieuw en dan zaak per zaak, niet het geheel samen. Maar dan wel door een neutraal onderzoeksteam dat niet politiek aan banden kan gelegd worden.

44

En waarom zwijgen onze volksvertegenwoordigers? Ze zijn door ons verkozen om onze stem te laten horen in het Parlement. Waarom worden er geen vragen gesteld over het onderzoek in het parlement? De volksvertegenwoordiger die het drama van de Bende ter sprake brengt en blijft aandringen wordt de lieveling van  de bevolking! Maar geen enkele neemt het risico! Is men zo bang voor represailles? Dat de minister van Justitie zich even laat horen met prietpraat is uit eerlijke schaamte (en met verkiezingen in het vooruitzicht).

45

Tru Dat wrote:

Uiteraard is er politieke bescherming. Heel veel dossiers mochten niet onderzocht worden ... Het waarom? Dan zou er teveel bovenkomen dat het daglicht niet mag zien. Niet dat deze personen bij de feiten van de Bende van Nijvel betrokken zijn maar omdat andere zaken niet publiek/openbaar mogen gemaakt worden. Corruptie, misdaad en andere strafbare feiten moeten toegedekt blijven. Ik schreef het reeds eerder, De Valkeneer is niet de hoogste macht.

Ik zeg nooit, nooit. Bewijsstukken die op de dienst overtuigingstukken verdwijnen? Ik sluit de medewerking niet uit van Hoofdgriffiers, griffiers of bedienden handelend krachtens een opdracht. Het spreekt ook voor zich waarom bepaalde dossiers niet aan een onderzoek mochten onderworpen worden. Geen haan die er over kraaide dat het dossier opzettelijk werd verdoken. Men voldoet en voltrekt aan de opdracht tot stilzwijgendheid. Uitzonderlijk hangt hier de weegschaal van Vrouwe Justitia wel steeds in evenwicht. Hoe onwerkbaar het kan worden middels een uitzonderlijke tussenkomst vanwege een magistraat, is het voorbeeld geweest bij de Eerste Voorzitter bij het Hof van Cassatie, de heer Ghislain Londers. Een hogere magistraat hadden en hebben we niet ter beschikking.

We zijn een bevolking dat weerloos en oogluikend toeziet. Ik kan me absoluut niet van de indruk ontdoen dat ook de bendecommissies een beschermende taak vervullen.

46

We zijn een bevolking dat weerloos en oogluikend toeziet. Ik kan me absoluut niet van de indruk ontdoen dat ook de bendecommissies een beschermende taak vervullen.

Dat heet dan politiek ... staat even ver van de modale burger dan de Bende van Nijvel van de opdrachtgevers.

47

kenza wrote:

Als de dikkekoppen zich alles mogen permitteren waarom wij niet!

Omdat het cru gezegd zijnde, gemakkelijker is en meer opbrengt om u een parkeerboete te geven dan zware criminaliteit op te lossen waar "ze" geen eurocent mee verdienen. Sad but true. Ik denk dat de slachtoffers deze vorm van onrechtvaardigheid helaas al lang aanvoelen (en niet enkel slachtoffers in de zaak van de Bende van Nijvel).

LEO wrote:

En waarom zwijgen onze volksvertegenwoordigers? Ze zijn door ons verkozen om onze stem te laten horen in het Parlement. Waarom worden er geen vragen gesteld over het onderzoek in het parlement? De volksvertegenwoordiger die het drama van de Bende ter sprake brengt en blijft aandringen wordt de lieveling van de bevolking! Maar geen enkele neemt het risico! Is men zo bang voor represailles? Dat de minister van Justitie zich even laat horen met prietpraat is uit eerlijke schaamte (en met verkiezingen in het vooruitzicht).

Omdat velen onder hen geen flauw benul hebben waarover het gaat, laat staan dat ze een deftige vraag stellen welke het onderzoek verder kan helpen. Als je ziet dat sommige volksvertegenwoordigers het zelfs voor elkaar krijgen om vragen te richten tot de verkeerde minister die dan moet antwoorden dat hij/zij daarop niet kan/mag antwoorden omdat dit de bevoegdheid is van een andere minister, dan weet je genoeg over hoe ver hun kennis soms reikt in bepaalde onderwerpen.

Bossi wrote:

Bewijsstukken die op de dienst overtuigingstukken verdwijnen? (...) Ik kan me absoluut niet van de indruk ontdoen dat ook de bendecommissies een beschermende taak vervullen.

Er zijn onderzoeken, totaal andere dan de Bende van Nijvel, waarbij er zaken verdwenen zijn waarvan je zou denken "hoe is het in godsnaam mogelijk dat men dit kan laten verloren gaan" en waarbij er geen van de partijen echt belang bij heeft dat deze vermist zijn en dit dus niet opzettelijk gebeurde. Bij het onderzoek naar de Bende van Nijvel zijn er naar mijn mening wel bewijzen opzettelijk "verdwenen" maar ook bewijzen "per ongeluk" verdwenen of vernietigd aangezien dit zo'n groot dossier is.

Wat een parlementaire onderzoekscommissie betreft, daar zitten leden in van elke partij, ook de oppositie. Voor diegene die een korte uitleg over de werking er van willen lezen » Nieuws Als "professionele onderzoekers" er al niet in slagen, dan stel ik me luidop de vraag of politiekers dit wel kunnen.

P-51 wrote:

Dat heet dan politiek ... staat even ver van de modale burger dan de Bende van Nijvel van de opdrachtgevers.

Schitterend gezegd (en wellicht de waarheid).

Non semper ea sunt quae videntur

48

FreCR wrote:

Als "professionele onderzoekers" er al niet in slagen, dan stel ik me luidop de vraag of politiekers dit wel kunnen.

Hier kom ik later nog op terug wat politiek betreft.

Er niet in slagen of opzettelijk verhinderd worden om als onderzoeker te kunnen slagen door allerlei tussenkomsten is een groot verschil. De frustraties en de uitspraken hieromtrent vanwege véél onderzoekers zijn legio. Collega's die wel degelijk de knepen van het vak kennen, iets zeer nauw aanvoelen en het milieu door en door kennen.

Het verhinderen tot het arresteren en het aanhouden van de kleine uitvoerende garnalen geeft de ultieme bescherming voor de grote betrokken steuren.

FreCR wrote:

Bij het onderzoek naar de Bende van Nijvel zijn er naar mijn mening wel bewijzen opzettelijk "verdwenen" maar ook bewijzen "per ongeluk" verdwenen of vernietigd aangezien dit zo'n groot dossier is.

Waarvoor trouwens ook een proces verbaal is opgemaakt voor opzettelijke vernietiging. Ik ben van oordeel dat men zich vergist, is altijd mogelijk, doch dat men fout is, dient men zijn fout toe te geven. In dit uitzonderlijk Bende van Nijvel-dossier worden fouten en ontoelaatbare handelingen wraakroepend en schaamteloos toegepast. Daden van willekeur en eigenwilsbeschikkingen in de uitoefening van zijn ambt met voorrang van rechtsmacht.

Het toevertrouwen van voormelde macht aan dergelijke lieden acht ik derhalve ook een bijzonder gevaar voor de maatschappij.

Ik ben formeel dat de bendecommissie hun aanhoudingsbevoegdheid niet heeft aangewend dat verschillende aanhoudingen zou rechtvaardigen. Onder andere het gebrek aan een duidelijk signaal wat de bevoegdheid betreft van een onderzoeksrechter.

49

Er zijn processen genoeg waar justitie klungelt en bewijsmateriaal verliest. Waardoor vaak vrijspraak het resultaat is en justitie niet werd tegengewerkt noch gemanipuleerd. Onvoldoende werkingsmiddelen tekort aan goed geschoold personeel infrastructuur die niet geschikt is voor de beoogde doeleinden en natuurlijk onkunde slordigheid enz. ...

En ter aanvulling nog maar niet perse in het geval van de Bende van Nijvel edoch om te duiden hoe gek het er aan toe kan gaan:

Een verkeerd tijdstip, vaak enkele minuutjes. Een verkeerdelijk geformuleerde of niet genoeg verduidelijkte opdracht (bv. huiszoeking). Een handtekeningetje dat ontbreekt (alhoewel meerdere personen moeten een handtekening plaatsen en er dus toch wel iemand zou moeten merken dat er eentje ontbreekt). Enzoverder. Dit alles leidt tot vrijspraak en dergelijke meer.

Kortom: op vlak van justitie en co (de hele reutemeteut) is Belgie echt wel een apenland.