11

Bij deze wil ik toch een lans breken voor de toenmalige rijkswacht. Tegen een goed georganiseerde bende trokken de ordediensten op alle terreinen steeds aan het kortste eind. Niet in het minst door het trage en gammele wagenpark maar ook door,zoals hierboven aangegeven, een onbeveiligde interne communicatie.Met vrij eenvoudige apparatuur kon men destijds 24u op 24u de communicatie van de rijkswacht beluisteren .Hiervan heeft de bende dankbaar gebruik gemaakt niet alleen bij de uitvoering maar vooral ook bij de gedetailleerde voorbereiding van de aanslagen.Daarom vind ik het kortzichtig om alle rijkswachters als mogelijke mededaders te beschouwen.Ikzelf acht het wel waarschijnlijk dat er bij de dispatching bewuste fouten werden gemaakt.Zo vonden de aanslagen in 85 steeds plaats in een weekend.Wie was daar die bewuste avonden als verantwoordelijke aan het werk? Verliep de dispatching steeds via dezelfde centrale enz.?

Ik ben de laatste om de 'gewone' rijkswachter de schuld te geven. 99% van het korps was te goeder trouw. Soms een beetje op het randje (genre goeie fles wijn om een PV te laten schrappen) maar extreem banditisme zoals de bende? No way.