LEO wrote:

Madani Bouhouche was van Algerijnse komaf.

Voor de zuiverheid. Algerijnse vader en Belgische moeder.

182

coconut wrote:

Jongens toch... Ik citeer Bossi op het forum:

"Schriftelijke eigenhandige verklaringen en getuigenissen die geen gevolg kennen noch enig verder verhoor is geen nalatigheid of een vergetelheid. Het heeft een duidelijk opzettelijk karakter met een aanwijsbaar resultaat dat we tot op heden kennen. Ontegensprekelijk dat er een maffia heerst achter onze schermen."

En ik citeer justitiewatcher Jan Nolfs bij de voorstelling van Fortisgate:

"Laat dit boek brave burgers wakker maken, want we staan allemaal ooit, voor iéts, voor dat loket waar een rechter zit. We verdienen die dag beter behandeld te worden dan Fortis."

Indien ik op dit moment de belangrijkste magistraat van het land was zou ik ontslag nemen. Zeker weten. Wie controleert wie daar eigenlijk? Staat er daar nu echt achter iedere deur een man met een stok die HALT roept als je op weg naar de waarheid bent.

"Si on me lesse faire", zijn wij dat dan allemaal vergeten? Zouden we hier niet beter een petitie starten of een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid bedenken totdat er ergens een begin van oplossing komt. Komaan zeg, blijven jullie dit dan echt pikken?

Men hoeft geen ontslag te nemen als hoogste magistraat van het land bij het Hof van Cassatie. Men hoeft daar verantwoordelijkheid te nemen en geen toestanden te dulden die rechtsonzekerheid schapen.

Het is veel zorgwekkender indien een Procureur Generaal zich uitspraken kan veroorloven via televisie interviews en Franstalige kranten die absoluut toebehoren tot het geheim van het onderzoek. Wij staan al jaren verbolgen over het feit hoe de communicatie verloopt en over welke rechten een Procureur Generaal beschikt die volledig in tegenstrijd is met de rechten van verdediging.

Ik kan me best voorstellen en de houding begrijpen die Mstr. Vermassen aanneemt ivm met delicate gevoelige informatie. Mogelijks om op een gepast moment toe te slaan waar het openbaar ministerie geen enkele vat meer kan uitoefenen. Procureur Generaal De Valkeneer heeft schaamteloos en recentelijk bewezen hoe hij de rechten van verdediging bijzonder zorgwekkend heeft geschonden van de speurders die deel uitmaakten van de cel Delta. Ik heb ook ontzettend veel begrip voor de slachtoffers als de nabestaanden, doch ook voor onderzoekers die absoluut de confrontatie met onrecht dienen te trotseren.

Wij hebben onze ernstige twijfels over magistraten als De Valkeneer die uitspraken kunnen doen over een dossier dat nog altijd onderworpen is aan het geheim van het onderzoek. Deskundige verslagen die zijn opgemaakt en niet zijn medegedeeld aan de verdediging, waarover de verdediging op frequente vraag nog steeds geen inzage heeft gekregen, niet onderworpen werden aan enige tegensprekelijkheid en ook niet vatbaar voor kritiek. Plots kunnen we dan vaststellen dat de Procureur Generaal het opvoerde als een absoluut gegeven. Dit is echter niet meer de normale rechtsgang waar men het eerst aan een rechter overlaat om te beslissen, tegelijkertijd partijen daar een zeker wederwoord op kunnen formuleren en waarbij men nu in een situatie is terecht gekomen waar elk woord verkeerd kan worden geïnterpreteerd. Vooral waarbij de rechten daaromtrent voor het verloop van een eerlijk proces, niet meer toepasselijk is.

Het gaat aan de hoogste magistraat van het land voorbij, dat het wenselijk zou zijn dat iedereen daarin sereen kan blijven en geen straffe standpunten worden ingenomen zonder dat men het dossier kon inkijken en zonder dat men de deskundige verslagen kon bestuderen.

Wanneer een Procureur Generaal spreekt van een mogelijke manipulatie is dit geen absolute manipulatie. De minister van Justitie bekomt daarover ook verdere informatie vanwege de P.G., dewelke op zijn beurt vragen moet beantwoorden in de kamer. Info dient te geven over zaken die niet volledig geverifieert zijn.

Ik begrijp ten volle Mstr Vermassen. In deze zin dat men enorme voorzichtigheid aan de dag dient te leggen door boute inspraken dat een Procureur Generaal niet toekomt en zelfs gehouden is tot het respecteren inzake het geheim van het gerechtelijk onderzoek.

Er zijn inderdaad sluwe vossen. Zowel in de negatieve als in de positieve zin.

183

Gewoon ter info over de aanwezigheid van een Procureur Generaal bij de beraadslaging in het Hofke van Cassatie:

Tot in de jaren 1990 nam het Openbaar Ministerie deel bij de beraadslagingen in het Hof van Cassatie. België is daarvoor veroordeeld door het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Vanaf het ogenblik van deze uitspraak is de Procureur Generaal niet meer aanwezig geweest bij de beraadslagingen in het Hof van Cassatie.

184

vleermuisje1971 wrote:

Voor de zuiverheid. Algerijnse vader en Belgische moeder.

Daarom schreef Ik ook 'komaf'. smile

Ondanks het verschrikkelijke onderwerp mag er af en toe toch eens gelachen worden. lol

Jef Vermassen klaagt Bende-leden aan: ‘Breuk exclusiviteitscontract’

Meester Jef Vermassen is op zijn edelachtbare pik getrapt: oud-leden van de Bende van Nijvel gingen bij zijn confrater Walter Van Steenbrugge te biecht. Vermassen zwaait met een exclusiviteitscontract.

Dat Walter Van Steenbrugge naar buiten kwam met belangrijke informatie over de Bende van Nijvel sloeg in als een bom. Niet het minst bij Jef Vermassen, sinds jaar en dag vertrouwenspersoon van diverse Bendeleden.

‘De Bende had de reputatie uit te zijn op terreur en bloed, eerder dan op geld. Dat maakte hen ergens geloofwaardig en sympathiek’, zegt Vermassen. ‘Maar door hun verhaal te verkopen aan een omhooggevallen boerenlul als Van Steenbrugge tonen ze hun ware aard. Ik ben enorm ontgoocheld in de Bende, vooral op menselijk vlak. Na alles wat ik voor hen heb gedaan.’

Moreel laakbaar

Ook op juridisch vlak heeft Vermassen een eitje te pellen met de Bende van Nijvel. Hij schermt met een exclusiviteitscontract, waardoor stervende Bende-leden verplicht zouden zijn hun laatste biecht enkel te laten afnemen door Jef Vermassen.

‘Dat ze bij confrater Van Steenbrugge gingen aankloppen, is dus niet alleen dom en moreel laakbaar, maar je reinste contractbreuk’, pleit de topadvocaat. ‘Dit zal nog een staartje krijgen, dat kan ik u verzekeren!’

Bij de Bende van Nijvel wou niemand reageren op de aantijgingen.

Bron: De Rechtzetting | 11 januari 2018

186

Geweldig toch die slag der ego's. smile

Ook dat laatste zinnetje van de journalist slaat alles: "Bij de Bende van Nijvel wou niemand reageren op de aantijgingen." lol

187

zeno wrote:

Ook dat laatste zinnetje van de journalist slaat alles

Ik denk niet dat je de makers van De Rechtzetting kan omschrijven als 'journalisten'. wink

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

188

Ik las dat artikel gisteren ook. Ik kon een lach niet bedwingen. Dit is geen journalistiek en toch zullen sommige mensen daarin geloven en dat is jammer.

Het zijn niet de slechtste vruchten waaraan de wespen knagen.

189

Tru Dat wrote:

Dit is geen journalistiek en toch zullen sommige mensen daarin geloven en dat is jammer.

Waarom is dat jammer? Natuurlijke selectie ...

190

"Dossier Bende Van Nijvel halfjaar na onthullingen over de Reus opnieuw muurvast"

Precies zes maanden nadat de zogenaamde Reus van de Bende van Nijvel [Christiaan Bonkoffsky] is ontmaskerd, liggen honderden tips en nieuwe dossiers terug te rotten op de bureaus van de speurders. Dat zegt David Van de Steen, één van de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Hij en zijn advocaat Jef Vermassen blijven zeggen dat enkele hooggeplaatsten, onder wie enkele politici die nu nog leven, alles in de doofpot willen houden. Advocaat Vermassen vestigt intussen zijn hoop op het nieuwe, 30-koppige team dat het onderzoek naar de Bende van Nijvel voert.

Bekijk hier de reportage » www.tvoost.be