351

Ruf Nachtergaele wrote:

Volgens het parket-generaal heeft het incident tussen de slachtoffers, de onderzoekers en bepaalde televisiezenders niet plaatsgehad, en zelfs als dat wel het geval zou zijn geweest, heeft het niet geleid tot het ontslag of de terugtrekking van bepaalde onderzoekers.

Dan moet ik nu vaststellen dat de familie Palstermans de waarheid niet heeft gesproken in hun verklaring in verband met hun inzage in het dossier als burgerlijke partij en waarover zij hun beklag in het openbaar hebben geuit. In verband met de aanwezigheid van een journaliste en twee enquêteurs die dag en de gevolgen daarop.

Ruf Nachtergaele wrote:

Onder welke vorm gaat u een kopij krijgen ?

Dit heeft echter geen enkel belang of dit op rechtmatige wijze of onrechtmatige wijze is bekomen. Daarvoor zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen en sta ik volledig achter het team zoals ik ook beroepshalve mijn volledige verantwoordelijkheid opneem.

Indien men in de huidige situatie zijn taak in eer en geweten zou opnemen en zonder enige ontoelaatbare druk en bescherming vanuit de politiek en magistratuur, liggen er sowieso een aantal arrestaties en aanhoudingen voorhanden. Politiekers, magistraten, leden Staatsveiligheid, Gerechtelijke Politie, ex Rijkswachters, WNP’ers enz... hadden al reeds het voorwerp moeten uitmaken tot aanhoudingen.

We zijn ook niet geholpen met enquêteurs die uitblinken in hun lengte, ademhaling, hardlopen en lang afstand zwemmen. Wel met onderzoekers die de wilskracht en de capaciteiten hebben in inzicht en doorzicht van hun onderzoek waarmee ze gelast zijn.

Deze enquêteurs hebben uiteraard een persoon nodig die hen in bescherming neemt van zodra zij enige obstructie in hun onderzoek ervaren dat duidelijk een belemmering vormt of zou kunnen vormen.   

Tot op heden lijkt niemand zijn verantwoordelijkheid te durven nemen om tot drastische maatregelen over te gaan die duidelijk naar voor komen uit onze gegevens en alle voorgaanden.

Bossi wrote:
Ruf Nachtergaele wrote:

Volgens het parket-generaal heeft het incident tussen de slachtoffers, de onderzoekers en bepaalde televisiezenders niet plaatsgehad, en zelfs als dat wel het geval zou zijn geweest, heeft het niet geleid tot het ontslag of de terugtrekking van bepaalde onderzoekers.

Dan moet ik nu vaststellen dat de familie Palstermans de waarheid niet heeft gesproken in hun verklaring in verband met hun inzage in het dossier als burgerlijke partij en waarover zij hun beklag in het openbaar hebben geuit. In verband met de aanwezigheid van een journaliste en twee enquêteurs die dag en de gevolgen daarop.

om verwarring te vermijden: die uitspraak "Volgens het parket-generaal......" is uitgesproken door minister Geens, en is niet afkomstig van mezelf.

353

Ik stel eens te meer een gebrek aan dossierkennis vast bij het parket-generaal . Of zou het kunnen dat de uitspraken van de fam. Palstermans niet passen in de vooringenomen context van het P-G ? Of zou dit een waarheidsgetrouwe TV - reportage over de werking van het gerecht in de weg staan ?

354

1. die journaliste was een fotografe van Leuven. ( gemakkelijk terug te vinden)
2. de 2 speurders, Nederlandstalig, die naderhand uit het onderzoek werden geweerd geven voorlopig niet thuis. Waarom??
ze hebben niets te vrezen. Speurders die hun job doen en daarvoor door eender welke "magistraat" uit de cel worden verwijderd zullen door ons dik en dun worden verdedigd zonder dat ze hun beroepsgeheim dienen te schenden.
Tot op heden zijn al onze inspanningen om deze speurders te contacteren vruchteloos gebleken. Spijtig want zo komen we geen stap verder in de afbraak van het " manipulatie schild"
3. Wat betreft die P.G. die veel tamtam maakt en iedereen beschuldigd info achter te houden maar zelfs al vanaf 2010 op het dossier "zit": één grote bedenking: zijn eerste daad als P.K. van Charleroi
ontsloeg een onderzoeksrechter + een  commissaris omdat die personen  niets constructief deden binnen de cel en dat hij zijn favoriet o.r. naar boven schoof die al een halve gevangenis al gevuld...........
Enkele jaren later verdedigt deze o.r. zich in het bende dossier wat betreft weinig of geen progressie: Kan alles niet doen. Moet nog mijn dagelijkse dossiers als o.r. ook nog doornemen....
Moet er nog melk zijn ?????

De brief van Palsterman is kenschetsend hoe er met die onderzoek wordt geleurd en gespeeld, gelogen en bedrogen door alle partijen.
Tot op heden heeft nog niemand dit relaas met bewijsmateriaal weerlegd omdat ze gewoonweg niet kunnen.
Mensen die de waarheid vertellen worden afgedreigd......  en Minister Geens, tja wat kan ik daar op aanmerken:
was de advocaat binnen het vroegere ACW die de Dexia en het Argo dossier voorbereidde en nu aan de andere kant staat van de juridische barrière..... Belangenconflict??? geloof dat dit begrip allang een loos begrip is in onze hedendaagse juridische politiek.

daar stinkt iets sinds de uitspraak van ene Albert : << JE SUIS COUVERT>> het begin van de Cosa Belgica dat nog steeds duurt en zolang de Monarchie geen afstand neemt  als een loden gordel rondom de nek hangt van onze maatschappij.(tot in de eeuwigheid zeker.

voor Jan met de Pet is zelfs hardnekkige geruchten genoeg om zijn leven tot een hel te maken.
Voor geprivilegieerde heeft men een vloot harde ontegensprekelijke bewijzen nodig omdat  deze categorie een fortuin kan geven aan ' slimme' advocaten die zelf niet meer praten over de feiten maar over de lacunes in het onderzoek.

Dit noemen wij en Klasse Justitie. Nog een frappant voorbeeld. Een grote gekende Belgische firma met "roots" in de politiek en de magistratuur maakt zich schuldig aan fiscale fraude voor etterlijke tientallen miljoenen euro's maar mag zijn "straf" afkopen in diverse steden en gemeenten voor enkele onnozele tienduizenden euro's omdat anders  de steden schrik hadden voor een lange gerechtelijke veldslag. Leze en schrijve: deze firma pleitte schuldig..... Heeft stemmen nog zin ????
Dus geen geld geen strafafkoping.

en niettegenstaande zijn er nog steeds moedige magistraten, speurders, politici die zich willen inzetten voor de maatschappij maar door hun rol afhankelijk zijn van "hogere"machten en dus verplicht zijn om tijdig in te binden.

Gekker kan het niet
@La Cosa Belgica

355

kan gemakkelijk een "telefoonboek" vullen van "markante" zaken waar blijkbaar niemand schuld aan heeft.

Conclusie: als die die hards zich niet verenigingen zal het als individu of individuen ontzettend moeilijk worden een 'paard van Troje' te sturen binnen het bende onderzoek.
Deze forums bestaan al decennia, zijn een historisch document hoe het gesteld was en nog met de Belgische "democratie"
maar de vrees bestaat dat me vroeg of laat alle 'gevaarlijke" individuen via hun systeem macht één voor één het zwijgen zal opleggen.
En ik spreek uit ervaring ( ben niet de enige zijn er nog duizenden)
en ondertussen gaan de misbruiken en de orgiën maar verder alsof er "niets" gebeurd is.

Overleven is een kunst
@La Cosa Belgica

356

dus zelf met een 'dossier' met harde bewijzen zal het nog niet lukken.
Een bende dossier met duizenden kaasgaten verstikt in 3.000.000 pagina's heeft een reden:
zoals Lammers het zei:
"Parler c'est mourir"
in 2018???? alles is hier mogelijk.
Elke persconferentie van de regering wordt vooraf geprepareerd.
Om een goede politieke crocodil te worden dient men eerst een formatie 'Desinformatie' te volgen: opgericht tijdens de dynastie Gol.
Veel vertellen (vooral ambtelijke taal) met nietszeggende feiten

http://goo.gl/images/BBuCsJ

cobra wrote:

heb enkele weken gehoord van een boek ' Gevaar Demol" en de zwanengang voor de rechtbanken (uiteindelijk voor niks)
heb dit boek nooit gelezen ( lees geen boeken om een objectiviteit te waarborgen) maar ga nu op zoek naar dit boek want iets zegt me dat ik hier een ontbrekend stuk van mijn puzzel ga vinden.
waarom? nota's Willy Acke.
Na 20x lezen : waarom moest WIlly geparachuteerd worden naar P.G. Gent voor wat?
en waarom verhing hij zich ? zonder bril????? zaakje stinkt ( denk aan Latinus en Van Vinck zelfde M.O.)
wat zie ik: een apostille van A. Vandoren voor verhoor Demol in 1981
vervolg: 2 dagen later met een nota :"ne doit pas être entendu"
en wat opvalt het volgende pagina van het notaboek werd via een wit blad onleesbaar gemaakt ( de onderstaande tekst werd via dat blad onleesbaar gemaakt... En toen wist ik het..... waarom?? zoals een bliksemschicht. Wat stond op dat blad en wie heeft dat afgedekt?? wat mocht niet geweten worden? En wie van de delta cel gaf die info aan WIlly?
beetje puzzelen en je komt er.
De waarheid is nog erger dan de fictie.
En plots besef je hoe gevaarlijk die info was en  nog steeds is.
Zonder enige twijfel : Willy Acke wist teveel.....  on the record; zelfmoord: off the record: wil dat PV wel eens lezen. ( vooral zonder bril???)
Ziet je , it's not over yet.
Kill the messenger not the message. Nog altijd van kracht.

Gek zijn doet geen pijn.
@La Cosa Belgica

Cobra je moet geen spoken zien waar er geen zijn en niet te hard van stapel lopen. Je bewering dat er informatie uit het boekje van Acke zou verborgen geweest zijn met een wit blad is namelijk onjuist.

Als je goed kijkt dan zie dat pagina 38 tweemaal in het PDF-kopie terug te vinden is. Dat komt omdat in het boekje het kantschrift geplakt en geplooid is op de linkerkant van pagina 38. De persoon die de kopies gemaakt heeft, heeft eerst het kantschrift opengeplooid en gekopieerd waardoor het kantschrift ook deels over de rechterkant van pagina 38 terecht is gekomen (zie rechts van het kantschrift de naam Alain). Daarna heeft die persoon het kantschrift opnieuw dichtgeplooid en opnieuw een kopie genomen van pagina 38 zodat het rechterdeel van die pagina zichtbaar is. Daar zie je dezelfde tekst met de naam Alain terugkomen.

De contouren van het wit blad op de linkerzijde komen perfect overeen met de vorm en de ligging van het dichtgeplooide kantschrift. er werd dus helemaal geen info verborgen.

Wat niet wegneemt dat het inderdaad wel bizar is dat het kantschrift (op dat ogenblik in 1981) niet mocht worden uitgevoerd en Demol niet mocht ondervraagd worden. 

http://nsm07.casimages.com/img/2018/02/05//18020510104514738715536593.jpg
http://nsm07.casimages.com/img/2018/02/05//18020510093014738715536587.jpg

cobra wrote:

toen ik begon op het frans forum op 7.11.2017 vond ik via de site een link naar een Dos Pinon
deze link bestond als sinds 2014 ( Deprêtre die het volledig dossier + de rest bezat stierf in 12.06.2012.)
iemand heeft dit dossier in gescand en op het net gebracht.
Dus sinds 2014 konden vele forumleden dat dossier lezen en wat was hun final analyse : ZIP.
geen data analisten op het forum.

cobra, het dossier Latinus/Pinon staat al sinds 2010 op wikileaks, dus dik twee jaar vóór het overlijden van Deprêtre. De link naar dat dossier op wikileaks werd op dit forum reeds op 6 juli 2010 door echogain (Forum) en op 22 augustus 2012 door mezelf (Forum) gepost. Ondertussen werd er al zeer veel informatie uit dat dossier gepost hier op dit forum. Een aantal forumleden, waaronder Ben en mezelf, zijn daar dus wel degelijk mee bezig geweest. Alleen hebben wij niet de verbanden gemaakt die jij maakt omdat dit speculatieve verbanden zijn waarvoor, voorlopig althans, geen bewijzen voor zijn. Maar misschien weet jij meer.

cobra wrote:

na verder onderzoek op het internet kwam ik op 1 vreemde link uit in november 2012 ( geen directe herkenning dos pinon).
Toen ik daar opdrukte moest eerst lid worden , betalen voor het downloaden . Het betrof hier het 'ongekuiste' dossier Pinon
en daarna nog 7 andere links gevonden na dit ' virtuele ongekuiste' dossier.

Het zou fijn van jou zijn om die bewuste link uit november 2012 naar de 'ongekuiste' versie te delen want ik vind die link niet. En als die link niet meer zou werken dan kan je het dossier zelf ergens opnieuw naar het net uploaden en ons de nieuwe link daarnaar bezorgen. Op deze manier zouden wij makkelijker uw eventuele informatie kunnen volgen.

360

ga eens die link zoeken... is een actieve roulerende link ( verspringt af en toe naar een andere pagina = geprogrammeerd)

bedankt. Ben niet onfeilbaar. ( goddank dat er nog oplettende forum leden zijn)

van wie is die handtekening????
Wat lezen wij
:
Feit is en blijft bizar. Demol geen huiszoekingsmandaat gevraagd door BSR bxl ( was toen reeds politieofficier==>> nog nooit een dergelijke reden van niet aflevering huiszoekingsmandaat gehoord. Weet ook niet wie o.r. die mandaat geweigerd heeft
weet dus van Demol niet veel af  (vreemd maar is zo)
Effen recapituleren: leger ( Vottem) ==>> ligt daar geen comité ouwendijck ( heb gelezen dat Demol lid was van deze vzw onder peterschap van ene Filip ( prins).=>> allemaal royalisten en .......
ga bij de RW doet aan prive -oefeningen in Vorst bij ene Calmette, wordt uitgekozen samen met 59 andere elite onder de elite voor een doorgedreven speciale training in Marche ( ==>> kampen van extreemrechts)
komt daar als primus uit ( scherpschutter, meester in gevechtssporten) wordt ingedeeld bij het toen super elite ABT (de cowboys van Bxl) en plots laat hij een fantastische carrière liggen om bij een log bureaucratische gemeentepolitie te gaan van Brussel Hoofdstad ( of zoals ze vroeger bij de elite van de RW zeiden : bij de "facteurs" van de gemeente) haalt zijn brevet in 1 jaar (straf zelf 1,3 jaar overgedaan.) wordt politieofficier op de 6de afdeling( de rijke pieten kwartier), gaat solliciteren bij Schaerbeek voor politiecommissaris wordt daar unaniem benoemd door de brigade Nols ( = Vlamingen hater)  begint "BND" strategie ( maar nog erger dan François) wordt hoofdcommissaris ( voorgedragen door ene PS en getekend door een SP Tobback = vreemd allemaal)
komt dan plots in onverwachte ( of zelf gecreëerde????) wolken terecht, komt een tuchtonderzoek en wordt afgezet omdat hij "gelogen" heeft over zijn "lidkaart" bij de FJ waar hij volgens zijn verklaring verliefd werd op een kaderlid ( ???? heb al van alles gehoord maar dit was een ultra nieuwe uitvinding) , Wordt direct opgevist door Vlaams Blok( universitaire medewerker van ene parlements lid => Demol: licensié en droit) wordt plotseling Franstalige hater en vreemdelingenhater ( zijn ze dat niet allemaal bij extreem rechts?) uiterst rabiaat Vlaming, gebombardeerd als stemmenkanon voor Brussel,?? ( verwezenlijkingen???) krijgt dan ruzie met zijn broodheren en samen met een dame verlaat hij het Vlaams gedoe om als onafhankelijke te zetelen.
Daarna werkzaam bij Ugent als mobiliteitsexpert ( volgens info)
Conclusie: een mooi voorbeeld van een "politieke prostitutie"
en nota's WIlly Acke : lees maar eens over die extreemrechtse lijst die bij Dossogne gevonden is.....wie daar op stond?


en ik blijf er bij: moet en ga dat boek lezen ( voor éné keer wijk ik af van mijn lijn ( nooit boeken lezen over de bende) want de reden van betwisting ( foto of zo lijkt mij ver gezocht over een integriteit.
Als je de nota's van Willy Acke gelezen en vooral begrepen heb wel dan ben ik mijn tijd aan het verknoeien.
Willy had het geheim ontdekt en vooral wie,wat waarom...... Dat er nochtans duidelijk in en vooral wie moet vrezen voor een verhoor tot het einde.
Staat genoeg in om heel het juridische systeem naar de duivel te helpen een voeding distributie reus doen te "bloeden" '(fiscaal)

Stel dat een P.G. (heb Van Honstré ook gekend==> geen plezierig vent) mij zou verbieden dit onderzoek verder te zetten (heb dergelijk geluk niet gehad) en dat afdreigingspapier tekenen
dan kreeg hij binnen de 24 uren "bezoek" op zijn kantoor,
werd direct een huiszoeking gedaan ( geval van heterdaad= fiscaal= voortdurend misdrijf) en
heel de boekhouding van deze bank ( bank van het Palies) meegenomen door het team.
en moest die dan beginnen te brullen (Van Honstré)
effen naar mijne plombier gebeld ( ene Rene Hacquin) en dan via het IPC center in Brussel laten "lekken".
Herinner mij nog de ABOS affaire.
Maar de RW was een elitair militair gedoe. Dus zullen deze leden van de BSR wel een bevel van  hogerhand hebben gekregen ( en de Rijkswacht was gestoeid op de militaire stugge  structuur= ein Befehl ist ein  Befehl. (anders  krijgsraad)
ben ooit  eens in de kazerne van Etterbeek een "gestrafte" BOB 'er tegen gekomen die het kwartier van de OFF aan het verven was en de ordonnans was van een Rijkswacht officier ( een BOB met 17 jaren dienst nog wel)
Wat waren dat voor zotten die Rijkswacht officieren die het nu nog altijd voor het zeggen hebben  na de eenmaking
Wat niet lukte tijdens de jaren 80 hebben ze cadeau gekregen van ene Minister.
Heb een "discrete" rondvraag gedaan gedurende jaren rondom de eenmaking:( gevraagd door een derde partij)
resultaat aan de top: verdachtmakingen, jaloezie, politie prostitutie, politieke prostitutie enz. zoals dat het geval was tijdens de beginjaren comités  ( had toen een "indicateur" bij Tobback)
dus: deze "enquête werd herhaald enkele jaren later en gaf praktisch "eenzelfde "resultaat: eerst de ex-officieren van de RW ( allen een universitaire graad = directeur = wet werd op hun lijf geschreven) dan de commissarissen van de PJ en dan de 'facteurs" van de gemeentepolitie.
En wie hier durft beweren dat ik de gemeente politie "neerhaal"  heb ik maar één antwoord: praat niet met politieke prostituanten meer die de zolen van  hun schoenen afliepen  (of nog erger: feiten verdoezelden) en dan de klokkenluiders aanpakken ( lafaards komt je op elk niveau tegen maar vooral daar waar men ze normaal niet zou verwachten = top) en van de gemeentepolitie gemaakt hebben wat ze toen voor gezien werd: een "politiek" orgaan. Tour court