371

@ cobra
Dat je op het einde bent gekomen betwijfel ik want dat heb je al zo vaak beloofd. smile Ik heb je schrijfsels ook gelezen maar Raes (86) en Smets, Jandrain, Vanden Boeynants, & Co waarover jij schrijft zijn niet meer onder ons. Wat wil je dan? Een traliewerkje rond hun graf? Gaat dan die frustratie tanen?

Je bent helemaal niet begaan met de dodelijke slachtoffers van de overvallen. Want indien dat het geval was geweest had je jacht gemaakt op de planners, op de overvallers, op zij die de trekker overhaalden, op zij die onschuldige mensen de dood injaagden (wat niet eens noodzakelijk was tijdens hun rooftochten) en de nabestaanden met een levenslange pijn en leegte opzadelden!

Wie knalde op C. Haulotte, op J. Broeders & zijn vrouw, op M. Morue, op J. Fourez en E. Dewit, op F. Vermaelen, op J. Szymusik en M. Slomka, op R. Engelbienne, op G. Platanne, op B. Djuroski, op R. Van Kildonck, op J.P. Bussiau, op S. Notte, op L. Bennekens, op Léon Finné, op E. Nys, op D. Nys, op M.J. Mulder, op M.T. Van den Abiel, op G. Van de Steen, op R. Van de Steen, op G. de Smet en op J. Palsterman?

Mocht er een nobel doel in uw posts schuilen, zou u tijd en energie hebben gestoken om op deze mensen hun vragen een antwoord te vinden i.p.v. schimmige epistel-gevechten met Smets, Beaurir, Vanden Boeynants, Deprêtre en voor mijn part de koning van jakkamakka. Hun nabestaanden wat kloten? Allemaal voor jouw ego te zalven? Neen je bent zo egocentrisch dat je enkel verhaal wil halen op mensen die jou je hele leven links hebben laten liggen. En je sleurt er hier nog een paar anderen (ze zijn makkelijke meelopertjes en ze hebben het niet eens door) mee de vernieling in. Goed bezig kerel!

372

De mensen op dit forum zijn mensen van vlees en bloed he, geen machines die werken bij een druk op een knop, laat ons dat aub niet vergeten. Er kan een overlijden zijn in de fam. , een kind opgenomen in een ziekenhuis etc... Bossi, Cobra, Leo en ik proberen in team te werken maar helaas worden we de laatste tijd oa met bovenstaande  feiten geconfronteerd, De ene probeert dan in te springen voor de andere, meer moet je daar niet achter zoeken, maw wij steunen mekaar in moeilijke tijden.

@ Zeno
Ga alsjeblief je mond spoelen

373

Jongens toch, dat wordt hier allemaal met veel aplomb geventileerd... Ik word daar eerlijk gezegd wat mismoedig van. Het lijkt of de inzichten van vele jaren waarnemen nog maar weinig waard zijn. Vier forumleden werken 'in team'. Ik vraag me af of dit forum daarvoor wel het aangewezen platform is. Ik vind het wat bedroevend dat wij - doodgewone forumleden - overspoeld worden met informatie, waaronder heel wat déja vu, maar met een wat agressieve ondertoon. Ik verwijs naar een van de berichten van een van de 'teamleden', waarbij die liet verstaan dat, wie een van hen op de korrel neemt, met hem te doen krijgt, 'Capiche?'. Treurig, bedroevend. Als dat de stijl van het forum moet worden, dan wil ik daar feestelijk voor bedanken, hoewel ik de zaak al sedert 1982 op de voet volg. Er zullen er zo niet veel zijn. Maar de wijsheid en de waarheid, neen, die heb ik niet in pacht. Waarvoor mijn excuses.

@  Aubanel ; U mag gerust zeggen dat ge mij  ( De Onkreukbare ) bedoeld.
Ik heb nooit gezegd dat ze met mij te doen krijgen...........
Ik heb gewoon gezegd dat wie deze mensen gaat kleineren / vernederen die doet met mij hetzelfde.
Omdat deze mensen me gewoon nauw aan het hart liggen. En ik zelf in mijn leven al een hele boel zulke
zaken zelf veel te veel meegemaakt heb. Sommige mensen behoren tot de vreeselijkste diersoort.......
Geloof me die mensen proberen gewoon iets te bewegen een oplossing te zoeken voor deze schande van het gerecht. Ze liggen er letterlijk in de nacht wakker van.
Sommige verwijten dat ze te veel focussen op de slechte / corrupte onderzoekers . Maar geloof me het gaat over het geheel van A tot Z.
Laat ons gewoon samenwerken , zo eenvoudig is het. Velen kunnen een stuk van de grote puzzel aanbrengen.
No hard feelings......

375

sorry maar denk je nu echt dat ik niet moedeloos word van al die verwijten.

Hun nabestaanden wat kloten.......aan cobra.........meelopertjes.........

Normaal ga ik niet in op verwijten maar Zeno lijkt niet te kunnen stoppen.  Je kan toch op een beschaafde manier zeggen dat je het ergens niet mee eens bent.

Het is ook absoluut niet mijn stijl. Neem mij dan ook niet kwalijk aub dat ik er u attent op maak dat de uitspraak die u aanhaalde niet van ons team kwam,

Die uitspraak kwam van iemand die het na lang zwijgen ook op zijn heupen kreeg van al dat geruzie en haantjesgedrag.

En trouwens, wat is er mis met samenwerken.

376

@ zeno

1. je kent geen bal af van onderzoeken of wat dan ook.
2 . Kill the Messenger ( hopelijk versta je engels)
3. Kan je wel in contact brengen met de cel als je dat liever hebt
4. Suggestie: je alias aan te passen : één letter maar zero i.p.v. zeno
maar volgens je posts ben je naar niet ver meer van af.
5. Lafaards kom je altijd tegen zelfs op plaatsen waar men ze nooit vermoed
6. Als je het beter weet, doe het dan maar steek je energie niet in laffe smerige aanvallen maar in opbouwende kritiek en niet in nutteloze" pieren" posts
vroeg of laat kom je een hacker tegen ( o.a. van anonymus) en dan heb je prijs.
7.Steek uw tijd in iets positief en indien je de onnozele piet wil uithangen daar zijn mogelijkheden genoeg op het internet
8. Van  dossier kennis zal ik maar zwijgen....... maar neem de telefoon en bel naar de cel.  Daar brandt de lamp hier alleen een vuurtje dat door integere mensen wordt  brandend gehouden.
9. En als ik te dicht bij de waarheid kom ;; wel er zijn 5 landen waarmee België geen uitleveringsverdrag heeft maar zelfs daar ben je nooit gerust.
10. Wraak is het ergste en langstdurende motief . Den daaraan als je begin te spuien op dit net

377

@zeno

was nog iets belangrijks vergeten.
Dank zij de niet aflatende druk door sommige slachtoffers en ondergetekende ( diverse mails naar cel en Minister van Justitie  )
is er een gevoelige verandering van onderzoek gekomen en voor Pasen '( als ze mogen) kan iedereen ( als ze mogen) de waarheid lezen. Hen vervolgen juridisch gaat zeer moeilijk worden.
Door de toevloed van gelijkvormige kopijen van gerechtelijke onderzoeken op het internet ( verschoningsdaad : d.i. geen vervolging mogelijk betreffende de info van deze dossiers) door klokkenluiders ( met de beste bedoelingen ) of de bendeleden of hun 'raadgevers' ( verschoningsdaad) zal er alleen nog de blootstelling aan de openbare schande overblijven en een burgerlijke procedure nopens de schadevergoedingen voor de slachtoffers.
Maar ga hier geen les geven in wetten en besluiten.
Gezien gij het toch beter weet t'is aan u.
Ik wacht af totdat ik 'groen' licht krijg . (heeft niks met de slachtoffers te maken maar wel met een lopend gerechtelijke onderzoek)

@La Cosa Belgica

als er na Pasen dan klaarheid is, en het gerecht moeite zal doen om schuldigen te veroordelen, wat is dan de volgende taak die we als forumleden nog kunnen doen? boeken schrijven? of ons beschermen, van identiteit veranderen en verhuizen? Zijn forumleden, actieve of minder actieve beschermd?

379

cobra wrote:

@ zeno

1. je kent geen bal af van onderzoeken of wat dan ook.
2 . Kill the Messenger ( hopelijk versta je engels)
3. Kan je wel in contact brengen met de cel als je dat liever hebt
4. Suggestie: je alias aan te passen : één letter maar zero i.p.v. zeno
maar volgens je posts ben je naar niet ver meer van af.
5. Lafaards kom je altijd tegen zelfs op plaatsen waar men ze nooit vermoed
6. Als je het beter weet, doe het dan maar steek je energie niet in laffe smerige aanvallen maar in opbouwende kritiek en niet in nutteloze" pieren" posts
vroeg of laat kom je een hacker tegen ( o.a. van anonymus) en dan heb je prijs.
7.Steek uw tijd in iets positief en indien je de onnozele piet wil uithangen daar zijn mogelijkheden genoeg op het internet
8. Van  dossier kennis zal ik maar zwijgen....... maar neem de telefoon en bel naar de cel.  Daar brandt de lamp hier alleen een vuurtje dat door integere mensen wordt  brandend gehouden.
9. En als ik te dicht bij de waarheid kom ;; wel er zijn 5 landen waarmee België geen uitleveringsverdrag heeft maar zelfs daar ben je nooit gerust.
10. Wraak is het ergste en langstdurende motief . Den daaraan als je begin te spuien op dit net

@Ben
Wordt het geen tijd om actie te ondernemen. Of je het wilt inzien of niet, je site is gekaapt door personen die er op uit zijn hun gefrusteerde meningen en zienswijze door te drukken. Hoe ik over Cobra cs, denk is bekend, op hun lariekoek wil ik niet eens ingaan.

Maar het wordt wat anders als deze sprookjesvertellers een kritiekloze acceptatie van hun onzin gaan eisen. Ik vind dat Zeno met goed gemotiveerde bedenkingen naar voren kwam maar dit schijnt niet te mogen. Hoe lang gaat deze klucht nog duren voordat we weer op een normale manier met het Forum verder kunnen?

Van mafkezen die met een stelling komen zoals: "Vanaf heden wordt het hele Forum gemonitord", kun je geen normale discussie verwachten. Dat blijkt ook wel, er is sprake van een pagina's lang dialoog, enkel gestimuleerd door het team van mede-patiënten

Laat je werk niet kapotmaken.

380

Insider,

Breek me aub de mond niet open. Niemand van mijn team heeft de pers al gehaald voor diefstal, afpersing, oplichting en bedrieglijke praktijken. Tru Dat heeft zich nog zeer zacht uitgedrukt wat uw persoon betreft.

Ik kan u eventueel adviseren om opnieuw een poging te ondernemen om uw schrijven te richten aan de Federaal Magistraat die is aangesteld. We kunnen ook haar aandacht erop vestigen. Met grote zekerheid is de maatschappij meteen een aantal jaren van u verlost en zal dit ook een veiligheidsgevoel teweegbrengen in uw onmiddellijke omgeving en zelfs ver daarbuiten.   

@ Cobra en Coconut,

Behandel de negatieve berichten als ondergeschikt, te verwaarlozen en als onbestaande. Het heeft geen enkele zin om hier aandacht aan te besteden wat een negatieve invloed teweeg brengt op uw werk door jullie reacties op het onzinnige wat enkel tijdsverspilling inhoud.

Gaat het aan jullie voorbij wanneer men onderstaand bericht leest en waarvan ik de naam van de forumgebruiker niet meer vermeld en zelfs niet meer noemenswaardig beschouw door:

Zeno wrote:

M. Capelle en Francine Lyna, twee vrouwen op de belangrijkste posities. Wel dat is nu eens positief.

Blijkbaar kende betrokken persoon maar één naam van een magistraat bij het Fed. Parket. Namelijk Frédéric Van Leeuwen. Anderzijds verwacht ik nog oorlog tussen de onderzoekscel en Brussel. De werking en mentaliteit kennende.

Wat we verder positief moeten noemen aan het onderzoek van wijlen onderzoeksrechter Lyna, is mij de vraag. Betrokkene is overleden in 2013 op 91 jarige leeftijd. Ik kan alleen maar bevestigen dat onderzoekers niet vrolijk werden in de ernstige nalatigheden die mevrouw Lyna zich toegeëigende. Zonder meer heeft dit schade teweeg gebracht naar een oplossing van het dossier.

Voor het overige heeft het voor mij ook geen enkele waarde over de onzinnigheid die men uitdrukt wat RAES Albert en SMETS Christian betreft.