Eric Lammers over zijn voormalige vriend Jean-Louis Nemry. De vragen en antwoorden komen uit het interview van Lammers door Michel Leurquin.

Vraag: Quels ont été vos liens avec ces personnes de 1979 à 1983? Francis Dossogne, Daniel Gilson, René Froment, Alain Caers, Alain Weykamp, Jean-Marie Claus, Frederic Saucez, Jean Bultot?

Antwoord: Francis était le président. J’ai écouté ses discours et bu un verre ou deux à l’occasion. Nous n’avons jamais été intimes. Daniel Gilson, je le connaissais très peu. René Froment était mon ami. Alain Caers? Alain Weykamp est resté un ami pendant des années. C’est un de mes proches. Jean-Marie Claus, nous nous sommes croisés, sans plus. Frédéric Saucez m’a trahi avec Nemry lors de l’affaire de la Pastorale. Jean Bultot était un ami de Weykamp que je n’ai jamais fréquenté, mais que j’ai croisé à quelques reprises.

Volgens wat ik heb kunnen nagaan, hebben, noch Nemry noch Saucez, Eric Lammers aan de galg gepraat over de moord in de Herderliedstraat in Anderlecht. Wel hebben zij allebei ooit aangegeven dat zij sterke vermoedens hebben dat bepaalde WNP-leden betrokken zijn bij een aantal Bendefeiten, zoals deze aan de Colruyt in Nijvel (zie » Forum). Gaat het dan niet eerder over dat verraad waarop Lammers doelt? Zie nl. ook de volgende vragen en antwoorden van Eric Lammers.

Vraag: Pourquoi votre ami Nemry vous a accusé d’avoir participé aux faits le 17.09.1983 au Colruyt de Nivelles?

Antwoord: Je n’ai que ses dires. Il devait soit me dénoncer soit me tuer. J’aurais participé aux tueries et essayé de prendre des sous au lieu de seulement tuer. C’est faux.

Vraag: Pourquoi aviez-vous tellement peur (de Nemry ?) que vous avez demandé à votre père de vous fournir un gilet pare-balles à votre sortie de prison?

Antwoord: C’est Nemry qui avait peur de moi. Et avec raison, je voulais le tuer.

Dus kunnen wij hieruit opmaken dat Nemry niet alleen ooit Lammers beschuldigd heeft van deelname aan de Bendefeiten maar ook dat Lammers daarbij getracht zou hebben om geld op te strijken i.p.v. enkel te doden! Het is onduidelijk of hier het stelen van het geld van de buit van de bendefeiten bedoeld wordt of de uitbetaling van een premie. Volgens Lammers zijn de beweringen van Nemry allemaal fout en wou hij Nemry daarom vermoorden.

12

Link naar het volledig interview met Lammers waar in bovenstaande post wordt uit geciteerd » sites.google.com/site/tueriesdubrabant/

Lammers situeert Dauphin in de groep Nemry.