711

FreCR wrote:
the end wrote:

Voor een 'gesloten commissie' heeft hij dit verteld ja, dit staat niet in de BC verslagen.
En naar mijn weten is het pas heel recentelijk dat Vernaillen het zelf verteld.

Dit staat wel in de BC verslagen.

In het verslag namens de onderzoekscommissie uitgebracht door de heren Van Parys en Laurent, het vierde deel "Getuigenverhoren", pagina 191 (document 59/9-89/90) staat een samenvatting van de openbare vergadering van dinsdag 9 mei 1989 die om 10:00 geopend werd en om 12:30 gesloten werd.

In het volledige (uitgebreider) document van de OPENBARE VERGADERING staat in steno de letterlijke bewoording van Vernaillen.
Ik citeer de voorzitter (Bourgeois), gericht aan Vernaillen:
"Wanneer U van oordeel zou zijn dat, we zijn in openbare vergadering kolonel, bepaalde inlichtingen die U wenst mede te delen of wanneer antwoorden die U op vragen van de commissarissen moet geven ergens tot een zekere vorm van geheim, beroepsgeheim, discretie of dergerlijke behoren, hebt U steeds het recht ons te vragen met gesloten deuren te zetelen en volgens onze procedure zullen wij deze vragen dan pas aan het einde van onze vergadering behandelen"

Vernaillen maakte geen gebruik van dit recht tijdens deze vergadering zodoende dat Vernaillen zijn verklaringen tijdens een openbare zitting werden behandeld en genoteerd.

FreCR wrote:
papaver wrote:

Toen ik Aalst op de voorstelling was van het boek ‘Littekens’  ben ik slechts een keer geschrokken. Vernaillen was er ook en werd door Sabine De Vos ingeleid. Over Nijvel was Vernaillen zeer duidelijk toen hij zei: “ Ik was daar ook aanwezig en had ik gemerkt dat een collega deed wat Deprêtre deed, in woede de kogelhulzen in het rond schoppen, dan had ik die collega meteen uit het onderzoek laten verwijderen!”
Ik volg dit verhaal al een tijdje, maar deze opmerking van Vernaillen had ik nog nergens gelezen of gehoord.


Dat is een gegeven dat al lang gekend is. Voor de bendecommissie in 1989 zei Vernaillen letterlijk:

Ik ben ter plaatse geweest na de overval in Nijvel waar rijkswachter Morue en de twee burgers (Fourez & Dewit) aan de benzinepomp werden gedood. Ik ben ter plaatse geweest in mijn hoedanigheid van tweede commandant van de groep Brabant.
Het onderzoek werd gedaan door de heer Deprêtre, de Procureur des Konings ln Nijvel.

Ik wil niet moeilijk doen of, doch ik heb het wel graag zo exact en duidelijk mogelijk. Er staat in het BC verslag waar jij naar verwijst namelijk 'niet' dat Vernaillen ter plaatse is geweest de nacht in Nijvel. Niet alleen dit cruciaal elementen is niet opgenomen in het uiteindelijk BC verslag maar ook andere belangrijke elementen niet. zie pagina 191 http://www.dekamer.be/digidoc/DPS/K2044 … 442881.pdf

Erbij als dit uit een open commissie komt met de pers erbij dan vraag ik me af waar de persartikels zijn die vermelden dat Vernaillen in Nijvel was ter plaatse. Ook andere artikels met bepaalde interessante details uit dit verhoor ontbreken.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

712

the end wrote:

Ik wil niet moeilijk doen of, doch ik heb het wel graag zo exact en duidelijk mogelijk. Er staat in het BC verslag waar jij naar verwijst namelijk 'niet' dat Vernaillen ter plaatse is geweest de nacht in Nijvel.

the end, in dat document zegt Vernaillen letterlijk dat hij ter plaatse was:

"Ik ben ter plaatse geweest na de overval in Nijvel waar rijkswachter Morus (sic) en de twee burgers aan de benzinepomp werden gedood. Ik ben ter plaatse geweest in mijn hoedanigheid van de tweede commandant van de groep Brabant."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

713

In welk document Ben? Dit staat niet in het 59/9-89/90 Bendecommissie-verslag blz 191. Er staat daar letterlijk:

Getuige werd slechts zijdelings betrokken naar de eerste overval in Nijvel, waarbij een rijkswachter en twee burgers aan een benzinestation werden gedood.

Enkel in de steno-versie staat hetgeen dat jij citeert, niet in het officieel.

Dat hij ter plaatse is geweest de nacht van Nijvel is zeker, maar dit stond toen niet letterlijk en duidelijk in de Bendecommissie-verslagen, ook kan ik me geen persartikel herinneren waarin dit vermeld staat dat Vernaillen in Nijvel was die nacht samen met Deprêtre.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

714

the end, ik snap niet goed waarom dit zo belangrijk is maar in beide documenten staat letterlijk dat Vernaillen ter plaatse was in Nijvel. Op pagina 191 van het door u aangehaalde document staat:

Getuige [Vernaillen] werd slechts zijdelings betrokken bij het onderzoek naar de eerste overval in Nijvel, waarbij een rijkswachter en twee burgers aan een benzinestation werden gedood. Hij heeft geen andere plaatsbezoeken gedaan (...).

Let in de laatste zin vooral op het woord 'andere'.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

715

the end, even ter verduidelijking: Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat begrijpend lezen niet je sterkste kant is en dat je u soms wel eens opzettelijk "van den domme" kunt gebaren (waar je vermoedelijk, naar mijn mening, niet al te veel moeite voor hoeft te doen).

Ik zou graag hebben dat je mijn berichten met de nodige aandacht leest vooraleer je er op reageert en mijn woorden verdraait. Ofwel doe je dit opzettelijk, ofwel is het verdraaien van mijn woorden en er een misleidende reactie op plaatsen een gevolg van dat gebrek aan begrijpend lezen. Dit is niet de eerste keer en ik denk dat het ook niet de laatste keer zal zijn.

Ik citeer mezelf:

FreCR wrote:

Dat is een gegeven dat al lang gekend is. Voor de bendecommissie in 1989 zei Vernaillen letterlijk:
"Ik ben ter plaatse geweest na de overval in Nijvel waar rijkswachter Morue en de twee burgers (Fourez & Dewit) aan de benzinepomp werden gedood. Ik ben ter plaatse geweest in mijn hoedanigheid van tweede commandant van de groep Brabant. Het onderzoek werd gedaan door de heer Deprêtre, de Procureur des Konings ln Nijvel."

M.a.w.: ik zei: Dat is een gegeven dat al lang gekend is. Voor de bendecommissie in 1989 zei Vernaillen letterlijk:blablabla

Jij reageerde:

the end wrote:

Voor een 'gesloten commissie' heeft hij dit verteld ja, dit staat niet in de Bendecommissie-verslagen. En naar mijn weten is het pas heel recentelijk dat Vernaillen het zelf verteld.

Daar gaat het al fout. Vernaillen deed dit tijdens een openbare vergadering. Dit staat wél in de bendecommissie-verslagen (ook de in steno genoteerde verklaringen behoren tot de bendecommissie-verslagen waarvan minimaal elk commissielid een afschrift ontving).
Ik citeer uit het reglement van inwendige orde van de onderzoekscommissie:

Van de verhoren zal een stenografisch verslag worden opgesteld. De getuige of deskundige zal worden verzocht het proces-verbaal van het verhoor te ondertekenen. Elk lid van de commissie zal een afschrift ontvangen van de verslagen van de openbare hoorzittingen. Wanneer een getuige in een besloten vergadering werd gehoord, zal het stenografische verslag op het secretariaat van de commissie worden bewaard waar het ter inzage ligt van de leden.

Vernaillen werd in een openbare zitting gehoord. Omtrent de openbaarheid staat in het reglement van de inwendige orde ook dat de openbare zittingen door ieder lid van de Kamer bijgewoond mag worden alsook door de medewerkers van de politieke fracties.

Omdat jij dus beweerde dat dit in een gesloten commissie werd gezegd, maakte ik onderstaande opmerking welke je eens aandachtig opnieuw moet lezen:

FreCR wrote:

Dit staat wel in de Bendecommissie-verslagen.

In het verslag namens de onderzoekscommissie uitgebracht door de heren Van Parys en Laurent, het vierde deel "Getuigenverhoren", pagina 191 (document 59/9-89/90) staat een samenvatting van de openbare vergadering van dinsdag 9 mei 1989 die om 10:00 geopend werd en om 12:30 gesloten werd.

In het volledige (uitgebreider) document van de OPENBARE VERGADERING staat in steno de letterlijke bewoording van Vernaillen. Ik citeer de voorzitter (Bourgeois), gericht aan Vernaillen:

"Wanneer U van oordeel zou zijn dat, we zijn in openbare vergadering kolonel, bepaalde inlichtingen die U wenst mede te delen of wanneer antwoorden die U op vragen van de commissarissen moet geven ergens tot een zekere vorm van geheim, beroepsgeheim, discretie of dergelijke behoren, hebt U steeds het recht ons te vragen met gesloten deuren te zetelen en volgens onze procedure zullen wij deze vragen dan pas aan het einde van onze vergadering behandelen"

Vernaillen maakte geen gebruik van dit recht tijdens deze vergadering zodoende dat Vernaillen zijn verklaringen tijdens een openbare zitting werden behandeld en genoteerd.

Omdat begrijpend lezen uw sterkste kant niet is, vat ik bovenstaand even samen voor jou:

  • pagina 191 (document 59/9-89/90) staat een samenvatting van de openbare vergadering (extra info: er zou geen samenvatting in dat openbaar voor iedereen toegankelijk document staan van een gesloten vergadering)

  • In het volledige (uitgebreider) document van de OPENBARE VERGADERING staat in steno de letterlijke bewoording van Vernaillen. (extra info: ik verwijs naar het steno-verslag waarin de letterlijke bewoording van Vernaillen staat welke ik in voorgaand bericht citeerde)

Later die dag (donderdag 5 juli 2018 om 21:52) zeg jij:

the end wrote:

Ik wil niet moeilijk doen of, doch ik heb het wel graag zo exact en duidelijk mogelijk. Er staat in het BC verslag waar jij naar verwijst namelijk 'niet' dat Vernaillen ter plaatse is geweest de nacht in Nijvel.

Ik wil ook niet moeilijk doen maar ik verwijs naar dat Vernaillen dat zei "voor de bendecommissie":

FreCR wrote:

Voor de bendecommissie in 1989 zei Vernaillen letterlijk:
blablabla

En nadien verwijs ik dat de letterlijke bewoording van Vernaillen in het het steno-verslag staat:

FreCR wrote:

In het volledige (uitgebreider) document van de OPENBARE VERGADERING staat in steno de letterlijke bewoording van Vernaillen.

Dus, nogmaals, ik wil ook niet moeilijk doen maar ik ga dat op den duur wel beginnen worden als jij mijn woorden/zinnen/berichten (moedwillig?) door elkaar begint te halen.

Ben maakte nadien de opmerking dat wat in dat document er wel letterlijk staat. Ben doelt daarmee op het document waar ik het over had. Blijkbaar begrijpen andere forumleden dus wel mijn berichten en naar welk document ik verwijs waar de bewoording van Vernaillen in staat (het steno-verslag van de verklaringen van Vernaillen).

Jij reageert daar op:

the end wrote:

Enkel in de steno versie staat hetgeen dat jij citeert niet in het officieel.

Blijkbaar begrijp je het plots wel dat het over het steno-verslag gaat. Ik wens er even ook bij te vermelden dat het steno-verslag een even-officieel document is als al de rest van de verslagen van de bendecommissie. Het is een stenografisch verslag welke ondertekend werd en welke de verklaringen bevatten die onder eed werden afgelegd. Het heeft hetzelfde officiële karakter als alle andere documenten.

Verder moet je u dus niet van den domme gebaren, je hebt dat stenografisch verslag ook gelezen. Echter deed je (ook) dit niet met de nodige aandacht aangezien de zinloze discussie rond "majoor De Mesmaecker" (stenografische notatie is daarom niet de juiste schrijfwijze, de juiste betreft: majoor Demesmaeker) niet zou zijn ontstaan in een ander topic waar je bij hoog en bij laag blijft vasthouden aan bepaalde zaken welke niet juist zijn en dan maar ten aanval trekt als je wellicht door hebt dat het niet klopte wat je beweerde. Nochtans, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Non semper ea sunt quae videntur

Het is vandaag precies 35 jaar geleden dat de Bende van Nijvel toesloeg aan de Colruyt in Nijvel en zo aan haar naam kwam. De daders van deze gruwelijke slachtpartij lopen vandaag de dag nog altijd vrij rond. Triest. sad

717

Frituurolie = grondstof voor heroïne ? Koffie = cocaïne ? Van Camp en Fourez komen daar regelmatig 'tanken' en kunnen daar binnen opzij. Rivaliserende mafia probeert die hele handel over te nemen. De eerste mafia in de rug gedekt door VDB, de tweede door Gol. ( parallel hieraan : rivaliteit tss Falangisten en Maronieten, en spanning tss Kengo en Mobutu in Zaïre )
Vergelijk ook de eigenaardige 'inbraak' jaren later in de Colruyt te Aalst waarbij twee politiemensen worden vermoord. En waarbij de inbreker ook al in de periode BVN herhaaldelijk wordt betrapt op nachtelijke aanwezigheid, naast de Colruyt woont, en er mogelijk zelfs werknemer was.