411

sunna, je hebt dus extreem-rechts en apart daarvan nazi. Ikzelf heb op deze site gezegd dat dat twee aparte stromingen zijn. Bonvoisin is geen nazi. Wat betekent extreem-rechts? Dat hij op het Vlaams-Belang zou stemmen? Dat hij "ethisch"-conservatief is? Dat hij meer voor kapitalisme is en bijgevolg anti-communist? Die laatste twee wil ik gerust aannemen, dat is verbonden aan zijn CEPIC-engagement. Daarmee zeggen we dus inderdaad niets over de Bende. Als politie of rijkswachters meededen, wat los van het Bonkoffsky-verhaal, zeker moet geweest zijn, is de kans groot dat er mensen met extreem-rechtse sympathieën bij betrokken waren, want veel van hen zijn extreem-rechts georiënteerd. Maar betekent dit ook dat extreem-rechts het motief is voor de bende-aanslagen? Niet bewezen. Je kan daar veel over zeggen, maar ik vrees dat dit zeker niet de juiste invalshoek is om de Bende op te pakken, net zomin als de theorie "dat het psychopaten/sociopaten zijn" de juiste invalshoek is om resultaat te boeken.

Mensen die in dienst van of ten diensten van handelen hoeven in geen enkel profiel te passen. Ze voeren enkel de opdrachten uit zoals die door bevel zijn gegeven. Daarom maken inlichtingendiensten juist graag gebruik bij hun acties van mensen die niet in het profiel passen. Een stoffige leraar , een vishandelaar of zeeman is een goede dekmantel. In de hoogtij dagen van de koude oorlog waren heel wat zeemannen eenmaal terug van zee als eerste op de diensten om hun waarnemingen en eventuele foto's te delen. Dus een persoon van type A kan zijn doen en laten aanpassen naar een type E persoon om de actie op bevel te kunnen uitvoeren. En wat betreft het onderscheid tussen nazi of rechtsdraaiende pretpraat maakt niet uit. Zij worden net als die jonge jihadisten voor andermans karretje gespannen.

413

Mijn persoonlijke top drie van meest groteske Insider beweringen:

  1. Bouhouche, Delperdange en Farkas als pirate mammoth sniper team.

  2. José Vanden Eynde en Constantin Angelou vermoord omdat ze de plannen hebben gelekt voor een staatsgreep in Suriname.

  3. WNP en PIO opgericht door Armfelt als stay behind netwerken.

414

Charly wrote:

sunna, je hebt dus extreem-rechts en apart daarvan nazi. Ikzelf heb op deze site gezegd dat dat twee aparte stromingen zijn. Bonvoisin is geen nazi. Wat betekent extreem-rechts? Dat hij op het Vlaams-Belang zou stemmen? Dat hij "ethisch"-conservatief is? Dat hij meer voor kapitalisme is en bijgevolg anti-communist? Die laatste twee wil ik gerust aannemen, dat is verbonden aan zijn CEPIC-engagement. Daarmee zeggen we dus inderdaad niets over de Bende. Als politie of rijkswachters meededen, wat los van het Bonkoffsky-verhaal, zeker moet geweest zijn, is de kans groot dat er mensen met extreem-rechtse sympathieën bij betrokken waren, want veel van hen zijn extreem-rechts georiënteerd. Maar betekent dit ook dat extreem-rechts het motief is voor de bende-aanslagen? Niet bewezen. Je kan daar veel over zeggen, maar ik vrees dat dit zeker niet de juiste invalshoek is om de Bende op te pakken, net zomin als de theorie "dat het psychopaten/sociopaten zijn" de juiste invalshoek is om resultaat te boeken.

ik denk dat het woord of begrip 'sociopaat' hier op dit forum nog nooit gevallen is, ter verduidelijking Anders Breivik was een sociopaat, andere linken, gemeenschappelijke kenmerken laat ik aan de specialisten dezer forum over. Profilers mogen zich natuurlijk ook altijd melden.

415

Volgens mij is die meerdere keren gevallen bij het profilen van 'de Killer'. Met goede reden overigens. Alhoewel deze categorie over het algemeen prima in staat is zich anders voor te doen; een psychopaat ben je 24/7, dat uit zich meestal al op jonge leeftijd en manifesteert zich op tal van manieren.

De kans dat er mensen met extreem-rechtse sympathieën bij betrokken waren is m.i. even groot als de kans dat het een poging is geweest van partijen als de CCC om de relatief onstabiele Belgische maatschappij verder te ontwrichten terwijl men en passant de rechterflank de schuld toeschoof. Het is hoe dan ook een complot, waarbij rijkswachters en notabelen waarschijnlijk gechanteerd zijn, hand- span diensten verricht hebben zonder te weten wat het motief van de daders was. De overeenkomsten met de IRT affaire in NL is treffend. Het zou me dan ook niks verbazen als een deel der feiten verklaard kan worden aan de hand van een mislukte infiltratie van de Belgische onderwereld, berucht om wapenhandel, huurlingen etc. -geen gebrek aan sociopaten.

416

Vraagje voor insider, aangezien hij gisteren terug was op dit forum: Over welke Lammers gaat het hier, u zal dat zeker weten.

"De man die uiteindelijk verantwoordelijk was voor de hele affaire, was een Amerikaan van Zweedse afkomst: graaf Carl Magnus Torsten Armfelt, spin in het wereldwijde web van de anticommunistische intrige. Het was deze lange, magere verschijning die De Bok overtuigde van de communistische infiltratie in de progressieve partijpolitiek in Nederland. Dit alles organiseerde Armfelt vanuit zijn winkeltje in oosterse snuisterijen in de Belgische badplaats Knokke.

Twintig jaar na dato is De Bok, die na de ondergang van De Krant op Zondag naar de Belgische Standaard uitweek, bereid zijn bron prijs te geven. 'Ik kende hem als Armfield of iets dergelijks. Ik was op zijn spoor gekomen via de inlichtingenexpert van De Telegraaf, Anne Snippe, en mijn adjunct- hoofdredacteur Van Rosmalen. Armfield kwam zo uit een roman van John le Carre lopen, hij leek een kruising tussen Fred Astaire en Teengs Gerritsen. Ik heb hem drie keer ontmoet. Al die keren hadden we afgesproken op straat, en telkens stond hij opeens naast me.'

Bij de eerste ontmoeting met Armfelt kreeg De Bok een lijst met acht namen te zien. Van der Lek en Lammers stonden daar inderdaad op. Daarna volgde een lijst met dertig namen. Lammers en Van der Lek stonden ook daar weer op."

Is er een link met de Belgische Lammers? Ik veronderstel dat het hier gaat om het prominente PvdA-lid Han Lammers. Bovenstaande tekst komt vermoedelijk uit de Groene Amsterdammer.

417

insider, ik had nog een vraag voor jou, een cruciale vraag voor mij (hopelijk ook voor de rest van het forum). Is het stuk uit één van uw posts,  informatie of desinformatie?

"Helaas mevrouw, van commissaris Eddy Vos, mocht ik nimmer meer vernemen. Of toch wel? Op vrijdag 13 januari 2012 moest ik verschijnen voor de krijgsraad te Paramaribo. Door deze krijgsraad werd ik gehoord over de betrokkenheid van de huidige President van Suriname, Desi Delano Bouterse in de decembermoorden in 1982 en of de geplande coup met de Belgische betrokkenheid hiertoe aanleiding kon zijn geweest. De maandag daarop, 16 januari verschenen er in de meeste Belgische kranten grote artikelen over mijn getuigenis en de Belgische betrokkenheid (bijlage 6). De dag daarop 17 januari vraagt commissaris Vos overplaatsing aan naar een andere dienst (bijlage 7). Ook nu weer toeval? Of was de commissaris bang om zich te moeten verantwoorden voor het feit dat hij van alle zaken afwist maar hier, om welke reden dan ook, geen onderzoek naar heeft gedaan?"

418

coconut wrote:

Van Finné is geweten dat hij zwart geld naar Luxemburg bracht, zo waren er waarschijnlijk honderden. Er was ook geweten dat hij informant was. We zullen dus moeten gaan zoeken naar details die "anders" waren of opvielen. Ik ga gewoon af op mijn geheugen, men zal mij hier wel corrigeren indien ik de mist in ga. In zijn bureau hingen 3 politie of rijkswachtuniformen ( belangrijk verschil dat ik vergeten ben) Waarom? Wat deed hij hiermee ? Er was eveneens geweten dat hij gewapend rondliep, dit laatste was door de bank  uitdrukkelijk verboden.

Hij had nauw contact met Reyniers , dus 3 details die niet "gewoon" waren. Hij reed rond met een opvallende wagen waarop een vlag hing "van één of andere bananenrepubliek" Misschien deze opvallende dingen zodat de focus eerder daar op valt dan op de persoon zelf .

Maar een paar uur na zijn dood gebeuren de raarste dingen. Men ( politiedienst) gaat zijn huis binnen om zogezegd zijn honden af te maken. Hoogst ongebruikelijk. Wie ging binnen op bevel van wie en wat zocht men ?  In normale omstandigheden had men zijn dochter kunnen verwittigen ivm de honden.

Persoonlijk denk ik niet dat hij vermoord werd ivm zijn ontboezemingen over de staatsgreep. Half Belgie wist dat, tot en met de Vlaamse schrijver die minister zou worden in de nieuwe regering.

Moet het motief dus niet eerder gezocht worden ivm het feit dat hij informant was ? Want zonder motief geraken we niet bij de daders.

Maar stel dat hij inderdaad de Krugerrands via Bouhouche of Beijer had en dat men hem dus als getuige had willen vermoorden, waarom werden er dan Kerstfoto 's  genomen met de Cartier horloges om de pols van de vrouwen.

Jij suggereerde dat we die vraag aan Beijer zouden moeten stellen, hij zal hier inderdaad kunnen op antwoorden denk ik. Die vraag zullen we dus op het franstalige forum moeten stellen aangezien hij daar aanwezig is.
Goed, hoe kunnen we verder ?

Ja, het verhaal van de Cartier's is bekend. Ik weet alleen niet of de dames ze mochten houden. Wat me meer bezig houdt, is dat het goud en de Krugerrands niet boven water zijn gekomen. Men had het over goudstaven of baren. Maar wat wogen die en hoe waren ze gemerkt. Hier zit nogal wat verschil in en op deze manier kun je ook nagaan waar ze gebleven zijn. Ik las ergens op het forum dat het over een miljoen Krugerrands zou gaan. Dat is onmogelijk. Welke gewicht zou dat zijn, laat staan de waarde. Wie weet dat wel?

419

De geschiedenis van BURAFEX:

In 1972 na de reorganisatie van Interdoc en bepaalde samenwerking tussen Belgische groepen, werd een overkoepelend orgaan opgericht met vertegenwoordigers van diverse rechtse partijen uit Nederland en België met de symbolische naam ‘Prometheus’, - hij die vooruitdenkt-, bekend om zijn listigheid en brenger van beschaving.

Prometheus werd samengesteld uit groepen met een politieke signatuur uit de lage landen zoals: Cercle Pinay, Académie Européenne de Sciences Politiques, Milpol, Mouvement Européenne, League for European Cooperation en Interdoc, dit in navolging van de Bilderberg groep maar dan meer gericht op de belangen van België en Nederland. Enkele namen: Baron Benoit de Bonvoisin, Paul Vanden Boeynants, Prins Alexander, Florimond Damman, Paul Vankerkhoven, Carl Armfelt, Kees van den Heuvel, Jim Janssen van Raaij, Herve d’Ursel, Baron Paul De Launoit, Marcel de Roover, Bernard Mercier en Nicolas de Kerchove d’Ousselghem. Deze lijst is lang niet volledig, maar is wat ik me herinner van enkele vergaderingen waar ik bij de beveiliging was betrokken.
Zoals ik hiervoor al aangaf waren de vergaderingen besloten en mocht ik niet binnen aanwezig zijn. Mondjesmaat hoorde ik wat van Armfelt, zoals het hoe en waarom van BURAFEX.

De groep vergaderde onregelmatig, in verschillende samenstelling en onder wisselend voorzitterschap. Altijd in een andere plaats/stad en altijd achter gesloten deuren. Voor deelname aan zo’n vergadering kreeg men een persoonlijke uitnodiging, samen met de programmapunten die niet openbaar mochten worden.

Vanuit Prometheus werd, om bepaalde plannen te realiseren, een overkoepelende werkgroep samengesteld, begin jaren ’80 was dat BURAFEX. Met welk doel? In dit geval: destabilisatie of machtsovername? Wie het weet mag het naar voren brengen. Feit blijft, dat er diverse personen bij die vergaderingen aanwezig waren met een achtergrond en verwijzingen naar staatsgrepen, zoals: André Moyen, Kees van den Heuvel en Carl Armfelt.

De geschiedenis hierboven is wel interessant wat betreft Leon Finné. Paul De Launoit, was de financiële man van Prometheus maar kon niet als zodanig naar buiten treden. Om die reden was ook Finné bij sommige vergaderingen aanwezig waar zijn financiële vaardigheden van pas kwamen en hij het vuile werk voor De Launoit op moest knappen. Op deze manier zal hij in 1973 op de hoogte geraakt zijn van de staatsgreep-plannen om Vanden Boeynants aan de macht te brengen.

Bij de vorming van BURAFEX, begin jaren ’80, was de situatie anders, daar was Finné wel meestal aanwezig, want bij BURAFEX was hij de financiële man. Bij alle toevalligheden rond Finné, kan dit er nog wel bij. Ook nu weer was er sprake van staatsgrepen, een geplande coup in Suriname die gezien werd als een proloog voor de uitgestelde staatsgreep in België. En ook nu weer maakte Finné hier gewag van. Of dit de oorzaak was van zijn dood weet ik niet maar het kan een stapeling van factoren zijn. Misschien komen we daar achter.

Drugsgeld is zoals je zegt een andere factor. Het ging hier dan wel om wapens voor drugs maar laten we eerst eens zien of er anderen met aanwijzingen komen.

420

Insider, Henk de broer van Cees die in NL een rol speelde in de IRT affaire? Was dit niet in een hele andere tijd?