Er zitten hier inderdaad meer "academici" de laatste tijd dan dat je wellicht kan vermoeden. De vraag is dus, kan hun onderzoek nog slechter dan het "onderzoek" dat tot nu toe gebeurde? Wat het ook gaat worden, we zullen er ons vrees ik moeten bij neerleggen.

PVDA was altijd vragende partij naar een derde onderzoekscommissie. Ik begrijp die vraag volkomen. Maar gezien de resultaten van de vorige twee stel ik vast dat men niet in staat is de politiek te overstijgen bij het neerleggen van de conclusies.

Natuurlijk hebben ook academici linkse of rechtse broodheren.

42

coconut wrote:

Oplossing; maak een deel van het forum afgesloten voor mensen die weten waar ze mee bezig zijn.

Allemaal goed in theorie, maar hoe zou je dat praktisch regelen? Hoe kan je bepalen wie er weet waarmee hij bezig is en wie niet? Waar trek je de grens?
Als je dat laat bepalen door een menselijke factor, iemand die beslist wie wel en wie niet... dan creëer je mogelijks een eenzijdige mening of gedachtegoed van die persoon waarbij er mensen uitgekozen worden die in dezelfde richting kijken en creëer je een vals gevoel van juistheid.

Daar bovenop zijn er nog wel wat situaties bedenkbaar welke misschien niet al te makkelijk zijn om op te antwoorden. Ik geef een voorbeeldje:  wat doe je met iemand die tot deze groep wilt behoren maar absoluut geen kennis heeft van de Bende van Nijvel maar wel meer afweet van een specifiek iets dan iedereen hier samen weet (bijvoorbeeld iemand die de allerbeste vriend was van slachtoffer Jean Szymusik en ons tot in detail alle connecties, vrienden, kennissen, incidenten, plaatsen die hij bezocht, enz. zou kunnen vertellen... zonder te weten of dit enig verband kan hebben of niet).

Ik geef een 2de voorbeeldje: wat doe je indien bijvoorbeeld iemand zoals Philippe De Staerke zich zou aanbieden met de vraag of hij kan mee volgen en reageren? Je kan moeilijk gaan beweren dat hij "er niets van kent" wellicht. Sommigen zijn er al jaren van in de veronderstelling (geweest) dat Apostolos Papadopoulos er anders uit zag dan de foto welke nu op het forum staat. Philippe De Staerke kon ongetwijfeld vertellen dat dit hem niet was.

En wat doe je dan bijvoorbeeld met zogenaamde "mensen die weten waar ze mee bezig zijn" waarbij na enige tijd blijkt dat de stelling die ze met van alles en nog wat hebben trachten te bewijzen, er compleet naast zitten terwijl "de groep" dit als "juist" had aanschouwd? Ga je die dan degraderen tot "mens die niet weet waar hij mee bezig is" en van dat afgesloten deel gooien?

Wat doe je met 2 "mensen die weten waar ze mee bezig zijn" waarbij die 2 lijnrecht tegenover elkaar komen te staan waarbij de ene het compleet tegenovergestelde zegt van de andere en er maar 1 van de 2 juist kan zijn. Wie gaat dan bepalen welke van die 2 juist is? Wat doe je dan met de andere? Weet deze dan "niet waar hij mee bezig is" en moet je die dan ook van dat afgesloten deel gooien?

Volgens mij is het in praktijk moeilijker om te zetten dan in theorie. In een ideale wereld zou dit veel makkelijker zijn, maar in een ideale wereld had men ook geen feiten zoals deze toegeschreven aan de Bende van Nijvel en zou de vraag zich niet stellen.

Non semper ea sunt quae videntur

43

Over de uitspraak van Paul Ponsaers en het artikel: In het artikel staat:

Om alsnog de waarheid te achterhalen spiegelt hij zich aan de wijze waarop historici enkele jaren terug onthulden dat de moord in 1950 op Julien Lahaut het werk was van een anticommunistisch netwerk.

Paul Ponsaers weet wel wat hij zegt wellicht, maar ik denk dat je het Bende van Nijvel onderzoek en het dossier rond Julien Lahaut en de wijze waarop historici dit laatste dossier aanpakten, dat je die 2 kan vergelijken met elkaar of afspiegelen met elkaar.
Misschien bedoelt hij het niet helemaal op die manier, maar het komt wel over op die manier voor sommigen.

De situatie rond het dossier Lahaut was totaal anders dan deze rond de Bende van Nijvel. Na het afsluiten van het dossier Lahaut waren er bijvoorbeeld nog zéér cruciale gegevens boven water gekomen. In de termijn van afsluiten van dat dossier en de opdracht dit te laten onderzoeken, zat ook wel ruime tijd (wat niet noodzakelijk hoeft bij bijvoorbeeld het Bende van Nijvel-dossier). CegeSoma kreeg de opdracht tot dit onderzoek meer dan 60 jaar na het feit.

Verder is de maatschappij nog steeds merkbaar enorm gevoelig voor alles rond het onderwerp "Bende van Nijvel". Dit was toen CegeSoma de opdracht kreeg, bijlange niet zo gevoelig. Julien Lahaut was voor de meerderheid van de Belgen wellicht niet meer dan "iets voor in de geschiedenisboeken van België". Uiteraard horen de feiten rond de Bende van Nijvel ook in de geschiedenisboeken te staan, maar de feiten rond de Bende van Nijvel zijn, ondanks het laatste feit meer dan 33 jaar geleden zich afspeelde, nog steeds brandend actueel. Dit is wel duidelijk dat als iets rond de Bende van Nijvel de pers haalt, dit soms de kop is van alle krantenpagina's en het hoofdnieuws is op tv. Ik vraag me af of het de krant zou halen indien men een huiszoeking zou doen bij iemand die misschien iets te verbergen heeft rond de moord op Julien Lahaut. Ik denk het niet. Rond de Bende van Nijvel is dit wel het geval. Duidelijk nog steeds maatschappij gevoelig.

De omvang van het Bende van Nijvel-dossier is ook absoluut niet vergelijkbaar met de omvang van het dossier rond de moord op Julien Lahaut. De omvang van het Bende van Nijvel-dossier is waanzinnig groot tot in het absurde toe. CegeSoma kreeg voor het Lahaut onderzoek een financiële steun van 200.000€ en heeft er 3 jaar aan bezig geweest. De financiële steun is misschien van minder groot belang als men eindelijk tot antwoorden zou kunnen komen, maar ikzelf kan niet inschatten op welke termijn men misschien tot resultaat zou kunnen komen in het Bende van Nijvel-onderzoek.

Het is ook niet makkelijk om te bepalen wie in staat is om dit monsterdossier aan te pakken. Een jaar geleden kwam Peter van Koppen in de media waarin deze liet uitschijnen in staat te zijn om dit dossier op te lossen. Ik kan mijn scepticisme daar over moeilijk verbergen. Hij zei:

"Waarschijnlijk zijn we 2 jaar bezig met 6 wetenschappelijke medewerkers, 2 administratieve medewerkers en een grote groep studenten die aan deelprojecten meewerken."

Mijn reactie: I don't think so. Misschien bedoelde hij dat hij met 6 medewerkers en 2 administratieven en een groep studenten in staat was om een afgedrukt exemplaar van "het dossier" voor hemzelf en zijn 6 medewerkers en 2 administratieven... van Charleroi tot in Nederland te transporteren. Dan zou dit me wel een realistische doelstelling zijn. Als deze Nederlander om kosten te besparen eventjes om het dossier zou rijden met zijn aanhangwagen tot aan het maximaal toegelaten gewicht... dan zou hij meer dan 100x heen en terug moeten rijden. smile

Gelukkig voor hem hoeft dat allemaal niet te gebeuren want het dossier is gedigitaliseerd ondertussen. Hij moet er dan wel rekening mee houden dat als hij het zou nodig vinden om een gedrukt exemplaar aan zijn medewerkers en hemzelf te geven, dan kan hij dit dan zelf afdrukken. Indien hij over een standaard kopieermachine zou beschikken welke je bijvoorbeeld in copycenters en grotere bedrijven of scholen kan terug vinden (en dus tamelijk snelle afrukken maakt), zou hij meer dan 3 jaar nodig hebben indien hij deze tijdens de werkuren zou laten kopiëren.

Uiteraard zou dat niet op die manier gebeuren, dat weet ik wel. Ik wil enkel maar aantonen dat ik het vermoeden heb dat sommigen niet echt goed beseffen hoe groot dit dossier wel is.

Dan vertrouw ik de CegeSoma al wat meer op gebied van inschattingen.

Rudi Van Doorslaer die betrokken was in het onderzoek bij Lahaut door CegeSoma is ongetwijfeld een bekwaam professor. In een artikel rond de hypothetische vraag tot onderzoek van het Bendedossier kwam het bij mij wel over (maar mogelijks heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd) alsof men dan het dossier vanuit één bepaalde invalshoek met een op voorhand bepaalde richting naar daders of motief zou aanpakken. In dat geval zou het resultaat misschien eerder "alles of niets" zijn, ik weet het niet.

Behalve enkele praktische en wettelijke zaken zijn er nog wel wat zaken waar ik aan denk zoals bijvoorbeeld:

Ook al zou men het dossier sluiten en mogelijke daders compleet buiten de mogelijkheid tot vervolging stellen... Houden deze historici/wetenschappers er rekening mee dat er mogelijks wel nog daders of medeplichtigen of opdrachtgevers in leven zijn en er tot op vandaag misschien wel tot zware criminele feiten in staat zijn waar ze als individu niet tegen opgewassen zijn?

De speurders in het speurdersteam zijn mensen die werkzaam zijn bij de federale politie en die een opleiding hebben gehad waar het aspect rond "contact" met een potentiële crimineel niet in ontbreekt. Wellicht hebben de meesten reeds relevante ervaringen met het "spreken met potentiële daders en er onderzoek rond uitvoeren" en kunnen deze misschien beter dan een historici inschatten wanneer je uw eigen in gevaar brengt en hoe daar op te reageren. Dat ex-bendespeurder Eddy Vos de goedkeuring vroeg en kreeg om een vuurwapen te mogen dragen buiten z'n werkuren en dus tijdens zijn vrije tijd, dat is niet voor niets...

Ik wil niet paranoia gaan doen, maar 't lopen wel serieus wat geschifte personen rond. Dat de personen welke bendefeiten hebben gepleegd serieus geschift en gevaarlijk waren, daar zullen er me weinigen over tegenspreken. Of deze nog in leven zijn, dat weet ik uiteraard niet.

Ik denk niet dat de onderzoekers van CegeSoma die enkele jaren geleden het dossier van Julien Lahaut bestudeerden, zichzelf bloot stelden aan een wereld waarin mogelijks nog levende en serieus geschrifte betrokkenen rondliepen. Deze vraag of opmerking zal toen niet van toepassing geweest zijn.

Non semper ea sunt quae videntur

44

Wat betreft een apart forum voor "mensen die weten waarmee ze bezig zijn". Effe mijn mening: Laten zoals het momenteel is! Iedereen op zich kan beslissen wat relevant is of niet. Sommige lees ik diagonaal wegens niet ter zake. Andere lees ik aandachtig, slaag de gegeven info op in gedachte en volg het verloop. Moet toch kunnen zonder al de rompslomp erbij!

45

FreCR wrote:

Over de uitspraak van Paul Ponsaers en het artikel:

Rudi Van Doorslaer die betrokken was in het onderzoek bij Lahaut door CegeSoma is ongetwijfeld een bekwaam professor. In een artikel rond de hypothetische vraag tot onderzoek van het Bendedossier kwam het bij mij wel over (maar mogelijks heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd) alsof men dan het dossier vanuit één bepaalde invalshoek met een op voorhand bepaalde richting naar daders of motief zou aanpakken. In dat geval zou het resultaat misschien eerder "alles of niets" zijn, ik weet het niet.

De reden waarom de historici van het Lahaut-dossier zelf de link leggen naar het dossier Bende van Nijvel heeft niet meteen te maken met de manier waarop ze de daders van de moord op Lahaut hebben gevonden. Het gaat erom dat ze een beschermingsnetwerk hebben blootgelegd dat het onderzoek naar de moord in het honderd liet draaien. Heel wat mensen en instanties die tot dit beschermingsnetwerk - dat een aardig loopje nam met de scheiding der machten - behoorden waren begin jaren '80 nog steeds zeer invloedrijk en machtig. Je vind er hiervan trouwens een aantal met naam en toenaam op het forum.

Eén van hun hypotheses is dat hetzelfde netwerk actief is geweest in de obstructie van het Bendedossier, omdat de werkwijze op het eerste zicht zeer gelijkaardig is. Die hypothese zou dus zeker een uitgangspunt zijn. Het lijkt mij uiteraard wel verkeerd om daar alleen al je middelen op in te zetten.

Als student geschiedenis ben ik in de jaren '90 voor een groot stuk 'gevormd' in het CegeSoma. Daar heb ik in ieder geval geleerd dat de 'historische waarheid' meestal een complex geheel is van allerlei factoren die op elkaar inspelen, gekoppeld aan de tijdsgeest. Een genuanceerd beeld dus. Ik heb veel vertrouwen in die mensen!

46

Koen_H wrote:

Eén van hun hypotheses is dat hetzelfde netwerk actief is geweest in de obstructie van het Bendedossier, omdat de werkwijze op het eerste zicht zeer gelijkaardig is. Die hypothese zou dus zeker een uitgangspunt zijn. Het lijkt mij uiteraard wel verkeerd om daar alleen al je middelen op in te zetten.

In dat opzicht zouden ze bij CegeSoma beter een onderzoek/studie doen naar de reden waarom het onderzoek een gigantische warboel is geworden en wat allemaal de redenen zijn waarom het compleet in de vernieling is gereden. Daarbij moeten ze in de eerste plaats diegenen die in het onderzoek betrokken waren spreken (speurders, magistraten, ...).

Volgens mij zijn er tamelijk wat obstructies gebeurd die zéker niet te wijten zijn aan een of andere "hogere macht" en die gemaakt zijn door personen die helemaal niets met de Bende van Nijvel te maken hebben.

Het bendedossier is op bepaalde momenten volgens mij mogelijks "grondig misbruikt" door mensen die er niets mee te maken hebben en geen enkel voordeel (maar ook geen nadeel) door hadden dat het dossier een nog grotere warboel werd dan het al was, maar wel wisten dat dit het gevolg ging zijn van hun misbruik. Er zullen hier wel mensen begrijpen wat ik bedoel. Indien het onlogisch is voor sommigen, zal ik wel eens wat voorbeeldjes geven binnenkort.

Non semper ea sunt quae videntur

Pure hypothese. Stel dat een groot aantal moorden die toegeschreven werden aan de Bende gepleegd zijn om een aantal mensen het zwijgen op te leggen en als verwittiging naar anderen toe. Stel dat die mensen getuige waren van beestigheden waarbij mensen van het hof aanwezig waren of erger nog mee deden. Stel dat er aan het hof één of andere smeerlap zat die niet vies was van bovenstaande maar bovendien enorme grote sommen zwart geld op zijn rekening had komende van drugsgelden. Fantaseer er desnoods zelf nog wat viezigheid bij.

Welke historicus zou deze hypothetische waarheid mogen neerschrijven? (Gesteld dat deze ontaarde xxx nog in leven was.)