Gezien de mogelijke toekomstige betrokkenheid van Peter van Koppen bij het onderzoek van de Bende van Nijvel lijkt het mij opportuun om dit in een aparte topic te zetten en de discussie daarover in dit topic verder te zetten.

Peter van Koppen (Haarlem, 13 juli 1953) is een Nederlandse rechtspsycholoog, verbonden aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) te Leiden. Hij studeerde na het VWO aan het Triniteitslyceum in Haarlem psychologie in Groningen, waarvan hij het doctoraal haalde in 1977. Hij studeerde Rechten in Groningen en Amsterdam. In 1978 behaalde hij zijn kandidaats Rechten.

In 1984 promoveerde hij in de Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een dissertatie getiteld Determinanten van privaatrechtelijke beslissingen. Van 1978 tot 1992 werkte hij aan de juridische faculteit in Rotterdam. Eerst in het privaatrecht, later in het strafrecht. In 1986-1987 en 1990-1991 verbleef hij aan het NIAS te Wassenaar. Vanaf de oprichting in 1992 werkte hij tot eind 2008 bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Van 1990 tot 1996 was hij fractievoorzitter voor D66 in de Gemeenteraad van Haarlem.

Van Koppen is in een groot aantal zaken als getuige-deskundige opgetreden, onder meer bij het assisen-proces van de parachutemoord in België. Hij was wetenschappelijk adviseur in een onderzoek van een Interregionaal Recherche Team (IRT) en lid van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken van het Korps landelijke politiediensten.

Peter van Koppen is hoogleraar rechtspsychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en sinds juni 2004 aan de Universiteit Maastricht.

Bron: Wikipedia

In het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel wordt in december 2017 door één van de nabestaanden, Diederik Palsterman, aan onderzoeksrechter Martine Michel gevraagd om beroep te doen op de cold case expertise van Peter Van Koppen.

Slachtoffers willen hulp van gerenommeerde specialist - Komt Nederlandse topexpert zaak-Bende Van Nijvel oplossen?

De nabestaanden van de slachtoffers van de Bende van Nijvel willen dat Peter van Koppen, een gerenommeerde Nederlandse expert in cold cases, het onderzoek naar de Bende overdoet. Dat hebben ze gevraagd aan justitieminister Koen Geens op de jaarlijkse bijeenkomst van Bende-slachtoffers. De CD&V’er zou het idee niet ongenegen zijn.

(…) “We gaan volgende week een verzoekschrift indienen bij de onderzoeksrechter om professor Peter van Koppen aan te stellen als expert”, zegt Johan Heymans, advocaat op het kantoor van Walter Vansteenbrugge. Hij komt op voor Diederik Palsterman, die zijn vader verloor bij de aanslag in Aalst. “Van Koppen is niet de eerste de beste: hij is als cold case-expert erg gerenommeerd in Nederland. Hij heeft een team van tien experten ter beschikking op twee universiteiten, Amsterdam en Maastricht. We hopen dat hij de daders kan vinden of dat hij toch de goede onderzoekspiste kan blootleggen. Van Koppen is een nuchtere Nederlander. Iemand die niet verkrampt als je het woord rijkswacht laat vallen.”(…)

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Nederlandse coldcasespecialist wacht op groen licht: “Ik kan niet garanderen dat we Bende-mysterie zéker zullen oplossen”

De Nederlandse coldcasespecialist Peter J. van Koppen (64) wacht op groen licht vanuit België om zich met zijn onderzoeksteams op het dossier van de Bende van Nijvel te storten. “Ik ga niemand de garantie geven dat het ons zéker zal lukken, maar we zullen een serieuze beredeneerde poging doen om eindelijk antwoorden te geven op bepaalde vragen”, aldus van Koppen, die denkt een tweetal jaar nodig te hebben.

In ons land is hoogleraar gerechtspsychologie Peter J. van Koppen enkel bekend van zijn passage in het proces rond de parachutemoord waar hij brandhout maakte van het gevoerde politie-onderzoek, in Nederland wierp hij met zijn onderzoeksteams een ander licht op talloze gerechtelijke onderzoeken. Hij loste zelfs een moord op waarvoor al iemand onterecht veroordeeld in de cel zat. Net daarom zochten advocaat Walter Van Steenbrugge en de kinderen van Bendeslachtoffer Jan Palstermans contact met van Koppen. “Voor een frisse blik van experten die los staan van de Belgische justitie en het politieapparaat”, klinkt het.

Bron: Het Laatste Nieuws | 12 december 2017

Kan deze "cold case"-expert het dossier van de Bende van Nijvel oplossen?

De nabestaanden van 1 van de slachtoffers van de Bende van Nijvel hebben een verzoekschrift ingediend om Peter van Koppen het dossier van de Bende van Nijvel te laten analyseren. Deze Nederlandse expert wist eerder al moordzaken op te lossen. "Terzake" sprak met hem. (...)

"Ongetwijfeld zullen allerlei krachten het oplossen van deze zaak tegenwerken", zegt hij vanavond in "Terzake" op Canvas. "Tegelijk hebben we veel ervaring met onderzoek van oude zaken. Meestal ontdekken we daarbij gegevens die niemand ooit eerder heeft opgemerkt."

Goedkoop is zo'n analyse niet. "Waarschijnlijk zijn we 2 jaar bezig met 6 wetenschappelijke medewerkers, 2 administratieve medewerkers en een grote groep studenten die aan deelprojecten meewerken. Met alle salarislasten komen we uit op bijna 900.000 euro." (...)

Als het Belgisch gerecht Van Koppen en zijn team onder de arm neemt, wil hij elke piste in vraag stellen. Zo gelooft hij niet zonder meer de bekentenissen die een ex-rijkswachter op zijn sterfbed zou hebben afgelegd. Hij zou zijn broer hebben verteld dat hij als "de Reus" lid was van de Bende van Nijvel.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Bekijk hier de reportage » www.vrt.be

Kan een "nuchtere Nederlander" helpen bij het onderzoek naar Bende van Nijvel?

Nabestaanden en slachtoffers van de Bende van Nijvel hebben een Nederlandse expert gevraagd als extern onderzoeker. Wat denkt hij te kunnen bijdragen aan een dossier van miljoenen pagina's?

"Een verse blik", dat is het belangrijkste wat Peter van Koppen naar eigen zeggen kan toevoegen aan het Belgische onderzoek naar de Bende van Nijvel. De Nederlandse rechtspsycholoog en coldcase-expert is door nabestaanden en slachtoffers aangezocht om het decennia aanslepende onderzoek naar de bendeleden over te doen. Daarmee krijgt hij mogelijk een rol in een van de grootste misdaaddossiers van België.

"Het grote voordeel is dat wij buitenlanders zijn", zegt Van Koppen, hoogleraar rechtspsychologie aan de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam, gisteren aan de telefoon. "We kijken met een versere blik tegen deze zaak aan dan de Belgen. We zijn niet behept met allerlei vooroordelen over deze zaak. Ik weet dat er in het verleden allerlei fouten zijn gemaakt in het onderzoek, maar ik ken de details niet. Dat helpt om een open blik te bewaren." (...)

Van Koppen kan zich vinden in die beschrijving, maar benadrukt dat hij niet vanuit één theorie vertrekt. "Een open blik betekent ook dat wij niet bij voorbaat uitgaan van daders bij de rijkswacht. Wij pakken een zaak wetenschappelijk aan, op basis van de feiten. De roddels die deze zaak hebben vervuild wil ik zo veel mogelijk tot het einde bewaren." (...)

Ook over de recente doorbraak, door een bekentenis van rijkswachter Chris B. op zijn sterfbed dat hij lid van de Bende was, is Van Koppen sceptisch. "Het vergt heel veel onderzoek om de waarde van deze bekentenis te achterhalen", zegt hij. "Dat wordt nog een moeilijke zaak." (...)

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Een paar bedenkingen:

  • Twee professoren hebben reeds het dossier doorgelicht (niet zeer grondig, maar goed); Fijnaut en Verstraeten (deze laatste trouwens ook een advocaat van Clottemans). Zij deden feitelijk voorbereidend werk voor de Bendecommissie ... Er zijn over het onderzoek al twee kamercommissies geweest om te onderzoeken of de regelgeving verbeterd zou kunnen worden opdat onderzoeken in de toekomst beter gevoerd zouden kunnen worden.

  • Kan zijn dat Van Koppen, Gerard en anderen speciale methoden hebben om zaken te onderzoeken, maar het wil niet zeggen dat omdat (volgens hen) hun methode voor één keer gewerkt heeft, deze ook in andere zaken zou werken. Uiteindelijk moeten ze bronnen hebben en concrete aanwijzingen. Als die er niet zijn, sta je nergens.

5

Merovinger wrote:

Goedkoop is zo'n analyse niet. "Waarschijnlijk zijn we 2 jaar bezig met 6 wetenschappelijke medewerkers, 2 administratieve medewerkers en een grote groep studenten die aan deelprojecten meewerken. Met alle salarislasten komen we uit op bijna 900.000 euro."

Moest ik Koen Geens zijn zou ik zeggen: Deal, je krijgt er zelfs 1.000.000 € voor en 250.000 van Delhaize er bovenop. Op voorwaarde dat het via een "no cure no pay" methode is (m.a.w.: geen gewenst resultaat = 0€ betalen).

Moest ik Peter Van Koppen zijn zou ik antwoorden: Zot, dat doe ik niet. Wij geloven dat niet zelf hoor, dat wij dat kunnen oplossen.

Non semper ea sunt quae videntur

6

Die advocaat Johan Heymans, van de door verdriet verscheurde kinderen Palstermans, die eender welke mogelijkheid willen accepteren om hun pijn te zalven, zou beter een ietsje ethiek aan de dag leggen om hun de kees van Koppen te ontraden dan aan zijn eigen winstbejag te denken. De advocaten Callebaut en Vermassen, die ook nabestaanden vertegenwoordigen, zul je niet met zo'n ridicuul voorstel zien afkomen.

7

Ik heb niet veel hoop in een niet officieel onderzoek. De slechte adem van de politiek heeft het ganse dossier besmet van enkele uren na de eerste vaststellingen (Nijvel/Deprétre) tot vandaag. Een buitenstaander (Van Koppen) moet zijn wijsheid halen uit een dossier dat bulkt van de manipulaties en ontdekken wat men hem wil laten ontdekken. Met welke wapens er gemoord is of met welke wagens er gereden werd doet niets meer terzake. Opflakkeringen ala Tinck en Bonkoffsky helpen ons niet vooruit, evenmin als details over Bouhouche en Beijer. Ik denk niet dat de heer Van Koppen binnen enkele jaren kan komen zeggen: "De Bende van Nijvel was de apocalypse van het liederlijke leven van politici in de jaren '70".

8

En toch blijf ik geloven in een onafhankelijk onderzoek, wetende dat meer dan 35 jaren gerechtelijke dwaling niets opgeleverd hebben. Het wantrouwen is terecht, de hoop moet blijven, vind ik. Dat is het minste wat je de nabestaanden moet (kunnen) gunnen en ook al diegenen die al zo lang met deze materie bezig zijn.

De budgetten die hier aangehaald worden, stellen vanuit deze optiek niets voor.

Van mij mag elk van de slachtoffers 1 miljoen euro krijgen, ik zal ze niet benijden. Maar dat is het punt niet denk ik. Maar waarom de zaak niet laten uitpluizen door historici van onze eigen universiteiten? Een ander punt, wie van de daders of opdrachtgevers gaan we nog kunnen veroordelen. Ik denk dat Leo hierboven het prachtig verwoord heeft. "Met welke wapens er gemoord is of met welke wagens er gereden werd doet niets meer terzake." Hetgeen in de jaren 80 gebeurde zal helaas moeten geklasseerd worden bij die andere Belgische doofpotten of de politieke ontsporing van de rechtspraak. Voor diegenen die het vergeten waren, dat was al zo in de jaren 50.

De moord op Lahaut; Een oud dossier, maar belangrijk als precedent voor de politieke ontsporing van de rechtspraak. In 1950 verstoorde communistenleider Julien Lahaut de beëdiging van koning Boudewijn door ‘Vive la République!’ te roepen. Korte tijd later werd hij vermoord. De dader had hooggeplaatste opdrachtgevers, maar dat werd pas duidelijk in 1985, toen twee historici hem op het spoor kwamen. Hij behoorde tot de leopoldisten, een extreem-rechtse kring van edelen, militairen (onder anderen kolonel René Mampuys van het Belgische Gladio) en Opus Dei-prelaten rond de afgezette 'collaborateur-koning’ Leopold III. Zij blokkeerden het gerechtelijk onderzoek, zodat hun man nimmer werd gepakt.

10

Coconut, dat vind ik best wel goed beoordeeld van jou. En dan komen we uit bij het fameuze netwerk van André Moyen, of de restanten ervan. En van Bende van Nijvel: de wapens doen eigenlijk niet meer ter zake, wegens gemanipuleerd, doorgegeven, het voorwerp van nepverslagen etc.