781

bertlagaisse wrote:

Aalst is idd op veel vlakken afwijkend. Alle andere hold-ups op warenhuizen (overvallen overdag terwijl er klanten zijn) door "de bendes van Nijvel" gebeuren op een vrijdagavond. Aalst op een zaterdagavond.

Dat Aalst op veel vlakken afwijkend is van de rest, daar ben ik mee eens. Nu is het wel zo dat bijna alle supermarkt-overvallen ergens op een of andere manier wel afwijkend zijn. Moest Aalst niet van dezelfde dadergroep (of opdrachtgevers of eender wat) gepleegd zijn als bijvoorbeeld Overijse & Eigenbrakel, dan is het waarschijnlijk wel zo dat de daders van Aalst wel de intentie hadden om het op de overvalsbende van Overijse+Aalst, de "Bende van Nijvel" te laten lijken (zodat die er eventueel voor zouden opdraaien?). Er is wel voor veel afwijkingen meestal een "verklaring", maar die verklaringen zijn hypothetisch, net zoals het ook hypothetisch is dat het niet over dezelfde bende zou gaan.

PS: Colruyt Halle: donderdag 3 maart 1983. wink

Non semper ea sunt quae videntur

782

Kees BK wrote:

De beste oplossing is, schuif het in de schoenen van iemand anders, in casu De Staerke. Het domme telefoontje aan Mi Amigo krijgt plots terug een wrange bijsmaak. En De Staerke heeft zo veel uitgestoken die jaren dat zijn geloofwaardigheid en mogelijks schuld door iedereen zal worden aanvaard. Geniaal en simpel. De manipulators hadden niet voorzien dat het onderzoek terug zou weg gehaald worden uit Aalst. Als dat niet zo had geweest, ben ik er vrij zeker van dat De Staerke uiteindelijk door de gedrevenheid van de speurders, die toch meer aandacht zouden besteden (compleet menselijk) aan bewijzen à charge dan à décharge, en de juiste manipulatie, De Staerke veroordeeld had geweest voor de feiten van de Bende.

Als De Staerke een scapegoat is - wat heel goed zou kunnen - dan moet hij sowieso meer weten; o.a. wie hem naar de Delhaize in Aalst heeft gestuurd.

783

Kees BK wrote:

Stel dat wat men de bende van 85 noemt maar 1 opdracht had, namelijk het liquidatie van Finné op vraag van hogerhand, man wist te veel om hoofdstuk af te sluiten. Rest is, hoe erg ook, collateral damage, ter camouflage.

Wat Finné wist, wisten nog een hoop mensen.
Maar stel dat dit de reden was, waarom het zo ingewikkeld maken (2 overvallen en Finné op de 2de overval (1 was voldoende geweest en makkelijker)). Ze hadden hem even goed voor z'n deur of eender waar kunnen vermoorden. Ik denk dat er wel al wat "belangrijkere" mensen vermoord zijn (ook in België) op een gelijkaardige manier die véél meer wisten dan bijvoorbeeld Finné, en waarbij men niet al te veel moeite deed ter camouflage (denk maar aan André Cools).
Zolang men het natuurlijk niet weet, kan men er niet op antwoorden.


Kees BK wrote:

Als dat niet zo had geweest, ben ik er vrij zeker van dat De Staerke uiteindelijk door de gedrevenheid van de speurders, die toch meer aandacht zouden besteden (compleet menselijk) aan bewijzen à charge dan à décharge, en de juiste manipulatie, De Staerke veroordeeld had geweest voor de feiten van de Bende.

Wat zouden ze bijvoorbeeld nog kunnen gevonden hebben dat "meer belastend" kon zijn dan wat we nu hedendaags allemaal weten?


LEO wrote:

Cobra heeft het in zijn hypothese steeds over een 'geheim werkdossier van Delta' waarvan Sack op de hoogte zou zijn . Meer specifieker wordt hij niet , ook niet qua bewijzen en geloofwaardigheid !

En de CWB heeft geen werkdossiers die "geheim" zijn? smile
Ik mag het hopen dat er geheime werkdossiers zijn. Anders zou je 't de daders nog 100x gemakkelijker maken dan dat het nu al is (stelt u voor).Bossi wrote:

Op rust gestelde speurders van de Cel Delta hebben hun vrijwillige medewerking opnieuw aangeboden aan de CWB. Tot op heden weigerde men hun voorstel te aanvaarden. Derden kunnen dit bevestigen.

Het zou jammer zijn moesten ze vrijwillige tegenwerking aanbieden ;-)
Verder heeft een op rust gestelde speurder niet meer rechten en plichten als "Jan met de pet".
Als de huidige speurders vragen hebben over iets waar het oude speurdersteam (om het even wie) mogelijks kan op antwoorden, zullen ze dat wel doen. "Medewerking aanbieden" kan in principe over bijvoorbeeld hen als getuige over hoe het onderzoek verliep, maar kan niet in de vorm van "help ons eens mee na te denken over de piste van De Staerke... we hebben dit en dat recent gevonden... " (ik leg het wat eenvoudig uit natuurlijk).

De BVN is een thema/onderzoek dat nogal heftig is. Het is iets dat u kan "grijpen" en waar je alles over wilt weten. Bij een ex-speurder kan dat mogelijks nog 10x sterker zijn dat gevoel. Voor een ex-speurder die gedurende ruime tijd in een van de onderzoekscellen heeft gezeten, en op een dag stopt (om het even welke reden, pensioen bijvoorbeeld), moet het soms zeer moeilijk zijn dat men van de ene dag op de andere dag niets meer van "stand van zaken" weet of hoe het verder loopt met hetgeen ze hebben onderzocht enz enz enz.  (in principe zou het toch zo moeten dat ze niet meer geïnformeerd worden en dingen te zien krijgen... niet meer dan bijvoorbeeld de forumleden hier). Zeker als je met hart en ziel er aan gewerkt hebt zal het lastig om los te laten zijn.


coconut wrote:

Ik weet ook niet waar Cobra het over heeft maar voor zover ik het weet bestond er inderdaad een werkdossier. In dat werkdossier stonden oa uitspraken off the record .

Blijkbaar is dat werkdossier toch niet zo geheim als dat hier dus zomaar geschreven wordt smile
In een onderzoek zoals dat van de BVN is het absoluut niet abnormaal dat er een hoop zaken "off the record" worden verteld. Moest je alle sporen of gegevens of eender wat die men ooit ontdekte d.m.v. informatie dat ze "off the record" hebben ontvangen, valt er een ganse hoop weg. 

Er zijn zelfs dingen in het bendedossier waar men het gewoonweg heeft gezegd dat deze informatie off the record werd ontvangen.

coconut wrote:

Op een bepaald moment zijn ze in Dendermonde dan toch aan een computer geraakt en werd het dossier op pc overgebracht.

Dat kan je even goed ook gewoon op papier toch? Ik weet trouwens wanneer ze een PC ter beschikking hebben gekregen... rijkelijk laat wink


coconut wrote:

Ga na wie er op kosten van wie naar hoerenkoten gevoerd werd en voor wie de plankskes van XXX waren en wie er wie uit de gevangenis kon halen en klaar is Kees

Dus eigenlijk is gans het bendedossier opgelost op een kwartierke tijd? Kon je dat eens niet wat vroeger gezegd hebben... (een goeie 30 jaar vroeger liefst).
Maar goed, beter laat dan nooit... bij deze dus een oproep aan Ben:  Ben, binnenkort mag je van dit forum een herdenkingspagina maken want er moet enkel nog nagegaan worden wie er op kosten van wie naar de hoeren ging. Dan is gans het bende-mysterie opgelost. Zo zie je maar, al die jaren heeft iedereen het overdreven moeilijker gemaakt dan het eigenlijk is.

Misschien hebben we Jean Deprêtre verkeerd begrepen en bedoelde hij met "ce sont des prédateurs", simpelweg dat het hoerenlopers zijn. Hij had dan misschien toch gelijk... wat een verrassende wending plots.

Non semper ea sunt quae videntur
FreCR wrote:

PS: Colruyt Halle: donderdag 3 maart 1983. wink

D'OH. Foutje. Daarom is FreCR er gelukkig nog altijd ;-)

Nu ja, als je niets denkt en niets zegt kan je ook geen fouten maken ;-)

Ik denk dat Aalst wel dezelfde opdrachtgevers heeft als Overijse. De breuk in de bendestructuur zit volgens mij tussen golf 1 en golf 2. En er is mogelijks ook een structuurbreuk pre-Nijvel en post-Nijvel ;-). Denk ik.