421

remco wrote:

Insider, Henk de broer van Cees die in NL een rol speelde in de IRT affaire? Was dit niet in een hele andere tijd?

Ja dus, weet je ook iets over de Belgische situatie?

422

remco wrote:

Insider, Henk de broer van Cees die in NL een rol speelde in de IRT affaire? Was dit niet in een hele andere tijd?

Volgens mij zit daar bijna tien jaar tussen.
Mensen zijn zoogdieren die patronen kunnen herkennen, soms denken we patronen te zien die in werkelijkheid niet bestaan. Dat gezegd hebbende, bepaalde gelijkenissen met de IRT affaire vallen op. Daar kwamen rechercheurs en informanten in een dodelijke spiraal terecht, gingen opdrachtgevers vrijuit en steeg het vermoeden dat er sprake was van grootschalige, 'georganiseerde' corruptie. En ook daar kon ik me levendig voorstellen wie er belang bij hadden om die geruchten levendig te houden.

Three can keep a secret, if two of them are dead.
(B.Franklin)

423

Toen kwam het in de publiciteit. De zaak speelde al vele jaren. Cees de Jongh kocht in 1990 al diverse sportscholen van het misdaadgeld.

424

Dat zou kunnen. Maar die winsten zijn niet verkregen tijdens de trajecten die door de IRT onderzocht zijn, dat speelt zich af in de jaren negentig:

"In totaal heb ik in de periode eind 1992 tot januari 1994 van Cees de Jongh ongeveer 20 à 30 keer een verzoek gehad om hem te helpen bij het inklaren van een container"

425

Het voert te ver om hier op in te gaan Djoop.  Het gaat over de betrokkenheid van Henk de Jongh, niet zijn broer Cees.

426

coconut wrote:
Insider , is de naam van deze notaris ondertussen gekend ?
"opgericht bij een notaris waarvan ik de ondertekende stukken in bezit heb"

Bij de mogelijke of geplande staatsgreep in Belgie, een paar jaar vroeger, kennen we de notaris wel.


Halverwege de plannenmakerij beseften de samenzweerders dat ze ook Vlaamse prominenten nodig hadden, tenminste als hun plan enige kans op slagen wilde hebben. Daarom contacteerden ze de Mechelse notaris Paul Daels, de voorzitter van het IJzerbedevaartcomité, die tot zijn verbijstering vaststelde dat "het geld en de wapens voor de staatsgreep klaarlagen". Via een oud-koloniaal werd in zomer van 1973 ook toenadering gezocht tot Hubert Lampo, bekend auteur van magisch-realistische romans, die werd aangezocht om in de 'regering' die na de staatsgreep zou worden gevormd de functie van minister van Cultuur te aanvaarden. Lampo bedankte voor zoveel eer en alarmeerde meteen enkele bevriende ministers, met name Willy Calewaert, Leo Tindemans en Willy De Clercq. De poging om een Vlaamse vleugel uit te bouwen werd de samenzwering uiteindelijk fataal. De aangezochte Vlamingen lagen aan de basis van het perslek in Gazet van Antwerpen, dat de doodsteek betekende voor de putschisten. "Het was een warme zomer", schreef Hugo Gijsels, "en de eerder vage berichten over 'extremistisch gekonkelfoes' veroorzaakten nauwelijks rimpels op de politieke vijver."

Georges Timmerman in De Morgen van 13 augustus 2003

@Coconut

Het ging hier om de Nederlandse notaris Fokke van Dijk uit Den Haag, de akte is gepasseerd op 22 mei 1973. Het verhaal van Paul Daels ken ik, maar ik denk dat beide zaken alleen zijdelings met elkaar te maken hebben. Wat ik me hierover herinner is dat Carl Armfelt, de grote animator achter de geplande staatsgreep zich behoorlijk ‘in de wielen gereden’ voelde, dus tegengewerkt.

Armfelt was samen met Kees van den Heuvel betrokken geweest bij de kolonels-staatsgreep in Griekenland en hadden hetzelfde in gedachten voor België met Paul Vanden Boeynants op de hoogste zetel. Vanden Boeynants trok zich schielijk terug op het moment dat De Gazet van Antwerpen met de bovenstaande publicaties kwam en de hele planning tot staatsgreep stierf een stille dood.

Wat mij wel erg verbaasde was dat er nooit iets gepubliceerd is over de betrokkenheid daarbij van oud generaal-majoor Broekmeijer en de bestuursvoorzitter Frits Philips van het gelijknamige concern.

427

Insider, we hebben redenen om aan te nemen dat jou verhaal kan kloppen.
Wat die akte betreft. Zelfs indien we de naam weten van de opgerichte
vereniging en de doelstellingen kunnen bekijken zou ons dat waarschijnlijk niets wijzer maken. Zoals steeds zal het waarschijnlijk weer om een soort culturele vereniging gaan waarvan de vlag de lading absoluut niet dekt. Ik denk hierbij aan de vereniging Comité d' Ouwendijck die ook zogezegd een culturele vereniging was.

( Voegen we er nog aan toe dat de vereniging er in enkele jaren in geslaagd was een steuncomité bij elkaar te krijgen waarin naast een dozijn ministers, ex-ministers en partijvoorzitters ook een aantal vertegenwoordigers van de Belgische en Hollandse aristocratie opgenomen waren.)

Het "oneigenlijke doel" was dus de Belgen uit de wind zetten. Vraag is dus voor welke "operaties" precies ? VDB op een bepaalde stoel krijgen lijkt mij iets te vaag. Kan je nog iets preciseren ?

428

Sinds kort beschikken wij over een naam- en adreslijst die afkomstig is van het Interdoc- en Gladioadres Van Stolkweg 10 in Den Haag en dateert uit de jaren 74/75 van de vorige eeuw. Wij zijn zo vrij geweest om een paar figuren die daarop voorkomen voor u te selecteren. Mag u ons laten weten van welke naam u na lezing ter plekke stijl achterover bent gepletterd. Komt ie:

Brian Crozier, Robert Moss, Leonid Vladimirov Finkelstein, Geoffrey Stuart Smith, Roland Alderin, D.W.R. Hertzog, Count Hans Graf Huyn, Benoit de Bonvoisin, Pierre Emanuelli, M.M. Van Notten, Robert Doorn, C.C. Van den Heuvel, Jesse Helms, Ezra Taft Benson, William J. Casey, G. Wallace Bates, Ronald Reagan, John S.R. Schoenfeld.

Hij alweer..............De Bonvoisin

429

coconut wrote:

Insider, we hebben redenen om aan te nemen dat jou verhaal kan kloppen.
Wat die akte betreft. Zelfs indien we de naam weten van de opgerichte
vereniging en de doelstellingen kunnen bekijken zou ons dat waarschijnlijk niets wijzer maken. Zoals steeds zal het waarschijnlijk weer om een soort culturele vereniging gaan waarvan de vlag de lading absoluut niet dekt. Ik denk hierbij aan de vereniging Comité d' Ouwendijck die ook zogezegd een culturele vereniging was.

( Voegen we er nog aan toe dat de vereniging er in enkele jaren in geslaagd was een steuncomité bij elkaar te krijgen waarin naast een dozijn ministers, ex-ministers en partijvoorzitters ook een aantal vertegenwoordigers van de Belgische en Hollandse aristocratie opgenomen waren.)

Het "oneigenlijke doel" was dus de Belgen uit de wind zetten. Vraag is dus voor welke "operaties" precies ? VDB op een bepaalde stoel krijgen lijkt mij iets te vaag. Kan je nog iets preciseren ?

De naam van de stichting was 'Stichting Sun Yat Sen Center', en had inderdaad een culturele doelstelling. Deze stichting was niet de uitvoerder van de verschillende operaties maar werkte alleen faciliterend. Uit deze stichting zijn zowel 'Interdoc' in Nederland als 'Burafex' en 'PIO' in België voortgekomen. Die groepen zijn opgericht voor de uitvoering van de operaties, maar de plannen werden gesmeed bij de groep 'Prometheus'. Maar wie weet hier nog wat van en kan of wil daarover vertellen? Veel puzzelstukjes zullen dan op hun plaats vallen.

coconut wrote:

Sinds kort beschikken wij over een naam- en adreslijst die afkomstig is van het Interdoc- en Gladioadres Van Stolkweg 10 in Den Haag en dateert uit de jaren 74/75 van de vorige eeuw. Wij zijn zo vrij geweest om een paar figuren die daarop voorkomen voor u te selecteren. Mag u ons laten weten van welke naam u na lezing ter plekke stijl achterover bent gepletterd. Komt ie:

Brian Crozier, Robert Moss, Leonid Vladimirov Finkelstein, Geoffrey Stuart Smith, Roland Alderin, D.W.R. Hertzog, Count Hans Graf Huyn, Benoit de Bonvoisin, Pierre Emanuelli, M.M. Van Notten, Robert Doorn, C.C. Van den Heuvel, Jesse Helms, Ezra Taft Benson, William J. Casey, G. Wallace Bates, Ronald Reagan, John S.R. Schoenfeld.

Hij alweer..............De Bonvoisin

Dit is slecht een gedeelte van de naam-  en adreslijst,die door mij verstrekt is aan Jan Portein van Kleintje Muurkrant. De volledige lijst is in mijn bezit en bevat nog veel meer namen van het politieke front in België, voor en tijdens de 'Loden Jaren'.

430

En wie of wat houd je tegen om de volledige lijst te publiceren? Pio is dacht ik gesticht in 1974 , dan moeten we dus nog een stuk vroeger gaan. Prometheus'. ???

Tussenvraagje: Op 16 november 2012 heb jij dacht ik een schrijven aan de cel Waals Brabant gericht tav Martine Michel. Heb jij daar ooit enige reactie op gekregen ? Vragen? Ondervraging of ander gevolg?