Een creatieveling ziet in dat ie een geweldsdivisie nodig heeft, om daarmee in de toekomst val alles te kunnen doen. Van afrekeningen tot bedreigingen, psychologische oorlogsvoering. Er zit iemand echt plannen te maken die anders waren dan de plannen tot nu toe. Het zal dan idd beginnen met zware laag geschoolde criminelen.

Deze creatieveling zal mijns inziens zelf niet meedoen aan raids. Is wrs niet het type dat graag in een achtervolgde auto zit op een landweg met 150 km/h. Ik ben het ook duidelijk eens met de schrijvers hier die constateren dat de bende op zoek is naar de ideale vlucht auto. Niet te opvallend, wel heel wendbaar en snel. In het begin zijn 1 of meer overvallers zelf ook sleutelaars. De Saab 900 bv. wordt zo veranderd dat ie meer pk's heeft en een hogere top.

Wat ik echter nog niet teruglees hier in de discussie dat de hoofdinkomsten van de bende en de creatieveling, niet de overvallen zijn, of de wapenhandel, maar de drugs. Het geld wordt verdiend met drugs. Booming business in de jaren '80.

De wapens en het geweld zijn er in de eerste plaats om de drugshandel te beschermen. Maar door extreem-rechtse sympathieën en een zieke geest, blijft het niet bij het beschermen van de drugslijnen alleen. De creatieveling krijgt er een kick van als hij de onderzoeken en rechtsgangen kan beïnvloeden. Ze deinzen nergens voor terug. Als het moet zorgen ze er gewoon zelf voor dat een belangrijk persoon gechanteerd kan worden.  Om dit wereldje te begrijpen moet met met een jaren '70 en jaren '80 geest er naar kijken.

De geweldsdivisie stelt aanvankelijk nog niet veel voor. Een paar opdrachten. Vesten stelen, een paar kleine afrekeningen. Daar kunnen verschillende opdrachtgevers aan te pas komen. Alleen alles dat met wapens te maken heeft blijft centraal. De contacten moeten summier geweest zijn. Ik denk dat hoogstens 1 lid van de bende de regisseur heeft gekend. Het zal ook niet zo zijn dat de regisseur de bendeleden volledig onder controle had. Er kunnen ook best 2 regisseurs geweest zijn. De bendeleden zullen mogelijk zelf in '82 en '83 , niet het idee hebben gehad dat ze in een Bende van Nijvel zaten.

De bendeleden van het begin, zullen wellicht extreemrechtse sympathieën hebben gehad, maar waren zeker niet politiek actief. Ze hadden door de samenwerking nu de beschikking over wapens, geld, drugs en niet te vergeten bescherming. Alleen vrouwen ontbreken er nog aan. Ik neem aan dat ze geen homo's waren. Mogelijk waren ze gewoon getrouwd. Minstens 1 bendelid had kinderen. Daar werd ie aan herinnerd toen het 2,5 jarig meisje in Temse door het huis rende en riep: "niet schieten". Voor ze weggingen hebben ze het kind terug in bed gelegd.

2 (edited by Raf 14-01-2010 14:09)

Dat de geweldsdivisie aanvankelijk niet veel voorstelt, daar ben ik het niet mee eens. Het stelen van de vesten is zeker geen routineklus. Bestudeer grondig het dossier Temse en je zult snel merken dat dit een bijzonder goed geplande en georganiseerde overval is.

Het is wel zo dat de bende zijn tactiek geperfectioneerd heeft in de loop van zijn bestaan. Kijk naar de Pirate Mammoth Sniper techniek die pas in 1985 ten volle tot uiting kwam. Het zijn van begin af aan geen amateurs geweest, ze zijn met de jaren meer "vertrouwd" geraakt met hun manier van werken, en hebben deze verder ontwikkeld.

Zeker waren het geen amateurs, maar zware gangsters! Ik bedoel dat de samenwerking aanvankelijk niet veel voorstelde. Eerst een test om een eendenroer te gaan halen. Dan laten ze zien dat ze meer durven. Een complete bestelling gaan halen bij wapenhandel de kaise. Tussendoor doen ze nog wat inbraken en auto diefstallen, maar die zullen niet in opdracht zijn geweest. Dan krijgen ze wrs hun eerste huurmoord (Beersel) en 2 weken later nog eentje. De samenwerking wordt dan serieuzer. De gangsters worden zelfverzekerder.

Dan volgt er weer een periode van auto's stelen en supermarktovervallen. Het geweld neemt nu steeds meer toe. Ze hebben de aanval als verdediging gekozen. Gaan er van uit dat ze beter bewapend (en geïnformeerd) zijn dan elke tegenstander die ze tegen zullen komen. En dat ze met hun vuurgeweld volgende politie altijd van zich af kunnen schudden. Tevens kennen ze de weg er erg goed in die streken.

Maar ook deze reeks overvallen en diefstallen lijken me niet in opdracht uitgevoerd. Hoogstens hadden de gangsters een soort carte blanche gekregen van de gene van buiten de bende die hen opdrachten gaf. De volgende opdracht kwam een half jaar later en had enige voorbereidingstijd nodig. Het 'stelen' van de vesten.

Het is voor de hand liggend dat de zelfde gangsters deze klus hebben geklaard. Het leveren van de vesten voor veel geld. Als dat ook lukt, gaat het alleen maar verder en verder. Ergens zit een regisseur en ergens zijn gewoon echte gangsters. De regisseur kan de gangsters alles laten uitvoeren. De gangsters mogen doen wat ze willen. De hoofdgangster is de enige die het contact onderhoudt. Vanaf Temse heerst er bij de daders en bedenkers euforie. Immers de geheime vesten, laten schaamteloos zien dat informatie van binnenuit is gekomen.

Met zo'n bende kan je alles, afpersingen, overvallen, liquidaties, drugs controleren. In gangstertermen gezegd, de wereld lag op dat moment aan hun voeten. Ze zijn iedereen te slim af. Zo moet dat hebben gevoeld. Onaantastbaar. Voor gangsters en regisseur(s).

Maar ik blijf erbij dat drugshandel hun grootste inkomstenbron moet zijn geweest. Dat is alleen niet makkelijk in kaart te brengen zoals bij een overval. Inderdaad Temse was geen kleine klus, maar de zwaarte van de klus zat m vooral in het verkrijgen van de informatie. De raid zelf met overbewapening was niet moeilijk, zeker als je bereid bent te moorden op alles wat in de weg loopt, om je missie te klaren.

Temse is het omslagpunt geweest. Vanaf nu doden ze ook zeg maar voor de "fun". De regisseur gaat vanaf dat moment het moorden ook actief verlangen van zijn bende. Mogelijk om afpersingen te doen. Of om de staat te destabiliseren. Daar waar het geld zit kan de bende handelen. Snel veel geld verdienen door het net affe anders te doen dan anderen.

Na Temse begint de verandering van meedogenloze gangsters naar een soort politieke groep met vage achtergronden. Het geweld is nodig om de druk op de ketel te houden. Dit is in ieder geval voorlopig mijn visie.

4

We mogen er niet te snel van uitgaan dat het dezelfde groep van personen was die "evolueerde". De geschiedenis kan best op een meer discontinue wijze verlopen zijn, bv. door het werken met telkens nieuwe teams (afhankelijk van de doelstelling en de missie).

5 (edited by noordeling 16-01-2010 01:16)

Daar ben ik het niet mee eens. Allereerst denk ik dat de gene die opdrachten verstrekt (de bedenkers) niet verandert van '82 - '85. Wat betreft de gangsters (de uitvoerders), die uiteraard gedeeltelijk autonoom waren, ga ik er vanuit dat gedurende '82 -'83 het dezelfde groep betreft die hoogstens kleine wisselingen telt. Wellicht een clubje van een man of 5-6, die niet altijd allemaal meegaan.

Wat opvalt is vooral de overmoedigheid tijdens de acties. Waarschijnlijk hebben ze training gehad, bereiden ze raids voor, en weten ze gewoon welke wapens ze kunnen verwachten van de politie bij een confrontatie. Ze hebben vele malen meer vuurkracht. Het ergste wat kan gebeuren is dat de auto kapot gaat of een lekke band krijgt. Die kwetsbaarheid beginnen ze steeds meer te beseffen. Vandaar dat er wrs een autoliefhebber bijkomt en er wrs vanaf nu altijd 2 auto's meegaan. (hier kunnen kleine vissen als chauffeur bij gezeten hebben. Of er iig rugdekking is geregeld voor als het mis gaat. Ze worden professioneler.

Wat betreft het moorden. Ik denk dat aanvankelijk er alleen 1 killer was. Hij hoeft niet perse de leider van de bende te zijn. De killer hoeft niet perse de gene te zijn die contact had met de bedenkers van de opdrachten. De killer kan zelfs aan de groep zijn toegevoegd. Maar zijn mede bendeleden zullen wrs het moorden gaan overnemen.

Door het moorden zal er ook onderling wel eens spanning hebben geheerst. Ik denk wie praat kon/kan een kogel verwachten. Ook is het goed voor te stellen dat na de periode van moorden bij de daders een depressieve tijd aanbreekt met flarden van herinneringen, mede door drugsgebruik. Zelfmoord is dan niet uit te sluiten.

Via een twitter-bericht van deze site zag ik een filmpje waarin uitgelegd werd dat er 4 typen seriemoordenaars zijn. Kort gezegd:

  1. De idealist

  2. Voor sex

  3. Uit sadisme

  4. Geld/huurmoord


De eerste moord die de bende zou hebben gepleegd, valt is eigenlijk vooral vooral toe te schrijven aan dat de bende kennelijk heeft afgesproken: Wat er ook gebeurt, we worden niet gepakt. Ze hebben in de wapenhandel niet geschoten, er was dus kennelijk geen plan om te moorden die dag. Wellicht was de politie er sneller dan ze hadden berekend. en was het eerder 'doodslag' dan moord.

De tweede moord op de nachtwaker van de herberg, is gedaan op sadistische wijze. Waar komt dit sadisme ineens vandaan? Dat moet toch haast wel een opdracht zijn. 95% kans daarop. Je zou je ook nog kunnen voorstellen dat deze killer mogelijk al eerder heeft gemoord nog voor het eerste bendefeit. Je mag het niet uitsluiten. En ik neem aan als er zulke aanwijzingen waren, dat het dan in dossier zou staan. Maar op basis van de gegeven feiten en bewijzen kan je niks bijna niks helemaal uitsluiten, blijft het dus bij bespiegelingen. Dat is overigens ook een zuur en bitter compliment aan de Bende van Nijvel. Ze hebben hun werk wat dat betreft echt goed gedaan. Bewijzen in deze zaak vergaan sneller dan menig dinosaurus.

Ik probeer een profiel te krijgen van de uitvoerders op basis van hun daden.

De ervaringen tijdens de tweede moord (Beersel) doet de killer niet besluiten om van wapen te wisselen. Hij pleegt de tweede moord (Angelou) met hetzelfde wapen. Wie gaat er nou met een vrij groot wapen op straat lopen dat bij een moord is gebruikt en dat niet eens het perfecte killerswapen is? Waarom geen pistool? (Als iemand een ander antwoord heeft dan ik dan hoor ik het graag!) Ze hadden toch voldoende keus. Het gebruik van het zelfde wapen duidt wat mij betreft op een bewijs voor huurmoord.

De logica in de zaken is nog steeds ver te zoeken. Maar ik hoop dat ik op dit forum hardop na mag denken. Wordt vervolgd. Aanvullingen, vragen, kritiek is gewenst!

6

Ik blijf er bij: er is niet voldoende reden om aan te nemen dat het steeds dezelfde personen waren, niet "op het veld" en zelfs niet wat de "organisatoren" betreft. We moeten blijven beseffen dat er mogelijk verschuivingen zijn opgetreden in de structuren. Zich blindstaren op een starre, coherente groep zou de evolutie van het onderzoek kunnen verhinderen.

7

Noordeling, je zet duidelijke conclusies neer en bekijkt de zaken op een aparte manier. Ik heb me een tijdje afzijdig gehouden (maar steeds meegelezen) omdat ik me toch niet zo kon vinden in vele van de aangehaalde pistes.

Zoals de vaste kern op dit forum wel zal weten gaan mijn gedachten uit naar een ingehuurde groep van huurlingen, mensen die in teamverband in gevechtsomstandigheden geleefd hebben en te contacteren zijn voor louche zaakjes. Alleen heb ik geen bewijzen in die richting alhoewel de modus operandus van de daders sterke gelijkenissen heeft.

Verder kan ik akkoord gaan met je gedachtengang: Opdrachtgevers via contactpersoon naar uitvoerders. En niemand kent iemand.

8 (edited by noorderling 26-09-2010 13:12)

Ik haal deze drie dingen uit elkaar. Iemand kan psychopathisch zijn, een drang om te moorden en anderen pijn te doen of iemand kan psychopathisch zijn in combinatie met ADHD. Als ik kijk naar hoe de killer reageerde, denk ik als eerste aan ADHD. "Hee daar staat een man te pissen bij het hek (Fourez)", dus knallen maar. "Hee er is iemand boven, dus gelijk martelen en afschieten (Vanden Eynde)". Ten derde: zwakzinnig. Dat is bij mij gewoon een gevoel. Als ik kijk naar de activiteiten waar de killer zich mee bezig houdt, denk ik aan iemand met een zeer laag IQ. Hoeft niet perse zo te zijn.

- Psychopatisch: misschien, maar mogelijk ging het hem vooral om geld.
- Zwakzinnig: is mogelijk (zeer beïnvloedbaar door anderen).
- ADHD: denk van wel. Het is actie-reactie bij deze persoon.

9 (edited by Boemerang 26-09-2010 14:08)

noorderling wrote:

Als ik kijk naar hoe de killer reageerde, denk ik als eerste aan ADHD.


Wat je denk ik bedoeld is dat één, of meer bendeleden impulsief handelden. Of er een in rondjes ging rennen of aan concentratieverlies leed is onbekend. Je kan dit impulsief schieten ook linken aan practical shooting. Bij deze "rode draad" in het verhaal leert men immers om tijdens het lopen van een traject te schieten op doelen die plots tevoorschijn komen. Zie ook de Reus die op bewegende reclameborden schiet.

Verder weten we wel welk(e) wapen(s) maar niet precies wie op Fourez, VDE of de hond schoot. Het is ook niet zeker of VDE de daders betrapte of dat de daders zijn kamer binnenstormden. Dan trek ik ook nog eens de Killer/Oude/Reus theorie in twijfel. Soms is de Killer de Reus of de Reus de Killer. Dan zijn er nog meerdere Reuzen en de Oude zoals in de robotfoto is enkel bij Overijse en Eigenbrakel gezien. Weer zo'n "feit" van de CWB dat alleen maar meer vragen oproept en waarvoor, voor zover wij weten, het bewijs ontbreekt. Alleen al het patroon dat daar in zit vind ik al verdacht.

Auto's worden aan de lopende band gestolen en is zeker in die jaren voor een beetje crimineel een koud kunstje. De Bende van Nijvel echter weet niet hoe je een auto openbreekt en start zonder sleutels. Het zijn ook nog eens slechte inbrekers, hier in Lembeek gooien ze met veel kabaal een ruit in en in Maubeuge en Nijvel wil het met inbreken ook al niet erg lukken. Beginnende crimineeltjes die wel al flink bewapend zijn, auto's ombouwen en een fikse schietpartij niet schuwen? Lijkt me sterk. (Opvallende uitzondering: de "knappe" inbraak in Erps-Kwerps 1985.) De carjackings zijn al helemaal een opvallende en risicovolle manier om aan auto's te komen.

Hoe hebben ze trouwens die 1e auto in handen gekregen? (de Austin)

Hee, ik heb ineens een eigen theorie. Oorspronkelijk stond deze tekst ergens onder een discussie, maar heeft vermoedelijk Ben deze apart gezet. Het is niet zo zeer een vaste theorie. Vooral een aantal bedenkingen en het aftasten welke logica er te vinden is. Een soort poging tot een wiskundige benadering. Nu ik mezelf teruglees, vind ik mijn 'theorie' iets te veel van de hak op de tak, en soms spreek ik mezelf tegen.

dim wrote:

Ik blijf er bij: er is niet voldoende reden om aan te nemen dat het steeds dezelfde personen waren, niet "op het veld" en zelfs niet wat de "organisatoren" betreft. We moeten blijven beseffen dat er mogelijk verschuivingen zijn opgetreden in de structuren. Zich blindstaren op een starre, coherente groep zou de evolutie van het onderzoek kunnen verhinderen.


Helaas moet ik dim hierin vooralsnog gelijk geven. Na jaren van denkwerk, heb ik nog steeds geen vaste kern in mijn bende-theorie gevonden. Van Gladio tot en met de kok van mevrouw Zucker, welke theorie kan je definitief wegschrappen? Mijn theorie is dus nog lang niet klaar.

Blijft over, de paar aanwijzingen van getuigen:

1. De Staerke in de supermarkt van Aalst;
2. Robert Becker gezien door getuige Temse;
3. Zus van de Staerke gezien voor autodiefstal in Eigenbrakel.

Harde bewijzen zijn het kennelijk niet, maar ze wijzen in een bepaalde richting.

Ook over het moorden wil ik nog wat zeggen. Je hoorde het van soldaten in WO II, en je hoort het van gangsterleden uit midden en zuid Amerika, je hoorde het van kindsoldaten in Afrika, van psychopaten... Het moorden kent gewenning. De moorden van de Bende van Nijvel doen mij meer denken aan een 'uit-de-hand-gelopen-hobby', dan aan een politieke opdracht.