31

Ik heb het hier al verschillende malen geschreven; laat Justitie zich bezighouden met de problemen van vandaag en gisteren. Steve Bakelmans (39) vermoordde zaterdag Julie Van Espen (23). Na de verschrikkelijke details blijkt nu wederom dat Justitie verzuipt in de dossiers. Te weinig personeel, te weinig centen, Justitie en Politiek liggen er uitgeteld en languit op de grond bij. Gevolg: nalatigheid, moedeloosheid en onverschilligheid. Het moet maar eens gedaan zijn met spokenjagen jaren ’80. Morgen is er weer een nieuwe dag met nieuwe onverkwikkelijke zaken die Justitie moet aanpakken.

32

zeno wrote:

Na de verschrikkelijke details blijkt nu wederom dat Justitie verzuipt in de dossiers. Te weinig personeel, te weinig centen, Justitie en Politiek liggen er uitgeteld en languit op de grond bij. Gevolg: nalatigheid, moedeloosheid en onverschilligheid.

Het feit dat justitie "verzuipt in de dossiers" komt door jarenlange besparingen en onderfinanciering. Dit is echter geen argument om lopende onderzoeken af te sluiten. Dit is een argument om te investeren in een goede justitie, die dicht bij de burger staat en waar zaken niet eindeloos aanslepen wegens "te weinig personeel en te weinig centen".

We zullen zo'n tragische zaken nooit helemaal kunnen vermijden, maar we kunnen er wel voor zorgen dat zo'n zaken niet gebeuren omdat we als maatschappij onvoldoende middelen investeren in een goed functionerende justitie.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

33

Ik volg je redenering hoor Ben maar toch volgende bedenkingen. Betere financiering en meer personeel; absoluut waar maar in dit geval heeft de rechter gewoon de wet toegepast. Dat heeft dus niet met centen of personeel te maken maar met politici die het niet nodig vinden om de wetten van de 19de eeuw aan te passen aan de noden van vandaag. Je weet zo goed als ik dat er nooit iemand in het dossier-Bende van Nijvel zal veroordeeld worden. Dat we graag willen weten hoe de vork in de steel zat is zeker waar en we kunnen daar nog gerust jaren over blijven filosoferen maar veel meer dan bezigheidstherapie kan je het niet noemen. Kijk nu naar eerstgenoemd voorbeeld. Justitie zegt dat ze de wet hebben toegepast en Minister Geens zegt dat hij zich niet politiek verantwoordelijk voelt voor de uitspraak van een rechter … Je kan er toch niet om heen dat België gewoon één groot structureel probleem is dat veel slachtoffers gemaakt (maakt.) heeft.

Ik wil gewoon even reageren op de opmerking i.v.m. de problemen binnen justitie heden ten dage. In deze geef ik Zeno wel gelijk. Iedereen heeft het nu over de rechter, dat die persoonlijk aansprakelijk moet gesteld worden e.d.

Allemaal emotionele, begrijpelijke reacties. Maar zoals persmagistraat Jo Daenen gisteren in 'De Ochtend' op Radio 1 wist te vertellen : bij een beroepszaak is het énige criterium dat mag gehanteerd wordt bij een beslissing over onmiddellijke aanhoudig het vluchtgevaar. Gerechtelijk verleden, kans op recidive e.d. mógen nu éénmaal niet in aanmerking genomen worden.

Het gaat hier dus wel degelijk om een structureel probleem, m.a.w. bepaalde wetten dienen herbekeken en aangepast te worden. Spijtig natuurlijk dat hiervoor altijd eerst dergelijke drama's moeten voorvallen.

Het justitie apparaat zit al jaren gevangen in een kluwen van hervormingen en wetswijzigingen die eigenlijk zelden of nooit zoden aan de dijk zetten.

Mijn moeder (recent gepensioneerd) heeft ongeveer 30 jaar gewerkt als secretaresse bij een advocaat en maakte onlangs bovenstaande opmerking. Zij heeft in haar carrière heel wat onbegrijpelijke dingen zien passeren die evenwel wettelijk volledig correct waren door een soms absurde wetgeving.

35

Zeno, ik volg u redering maar ik reageerde op een zeer specifiek gedeelte: jij argumenteert dat we het Bende van Nijvel-onderzoek moeten afsluiten omdat er bij justitie te weinig middelen zijn om ons bezig te houden met zo'n oude zaken ("laat Justitie zich bezighouden met de problemen van vandaag en gisteren"). Daar ben ik echter niet mee akkoord. We hebben als maatschappij beslist om de verjaringstermijn op te trekken, dus hebben we de verantwoordelijkheid om het onderzoek te blijven voeren. (*) Een gebrek aan middelen mag je - volgens mij - niet inroepen als excuus. Indien Justitie een gebrek aan middelen zou hebben, dan moeten we investeren in justitie. Een goede, onafhankelijke justitie is te belangrijk voor een democratie.

Mijn reactie was dus geen antwoord op het feit dat de rechter de wet heeft toegepast.

(*) Of het slim was om de verjaringstermijn op te trekken, is natuurlijk een andere discussie.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Ik denk dat de conclusie inderdaad beide moet omvatten : meer doelgerichte investeringen (i.p.v. besparingen) en dit gekoppeld aan een aantal grondige wetswijzigingen om tegemoet te komen aan de hedendaagse sociale situatie en de hiermee gepaard gaande problematieken ...

37

Ben wrote:

Zeno, ik volg u redering maar ik reageerde op een zeer specifiek gedeelte: jij argumenteert dat we het Bende van Nijvel-onderzoek moeten afsluiten omdat er bij justitie te weinig middelen zijn om ons bezig te houden met zo'n oude zaken ("laat Justitie zich bezighouden met de problemen van vandaag en gisteren"). Daar ben ik echter niet mee akkoord. We hebben als maatschappij beslist om de verjaringstermijn op te trekken, dus hebben we de verantwoordelijkheid om het onderzoek te blijven voeren. (*) Een gebrek aan middelen mag je - volgens mij - niet inroepen als excuus. Indien Justitie een gebrek aan middelen zou hebben, dan moeten we investeren in justitie. Een goede, onafhankelijke justitie is te belangrijk voor een democratie.

Mijn reactie was dus geen antwoord op het feit dat de rechter de wet heeft toegepast.

(*) Of het slim was om de verjaringstermijn op te trekken, is natuurlijk een andere discussie.

Ik volg je gedachtengang Ben maar sta me toe “wij hebben als maatschappij beslist dat …” is een beetje kort door de bocht want dan kan je ook stellen dat wij als maatschappij beslist hebben dat een recidiverende verkrachter in beroep vrij mag blijven rondlopen tot Justitie tijd heeft. Daar zijn ‘wij’ dan ook verantwoordelijk voor. Ik ben trouwens ook niet persé voorstander van het afsluiten van het Bende van Nijvel-dossier maar geef geen prioriteiten aan een zaak die al meer dan 35 jaar dood gerechercheerd en uitzichtloos is terwijl recente zaken niet veel meer weghebben dan brandjes blussen. Maar alé we zullen er maar over ophouden want ik heb de indruk dat we in herhaling vallen. wink

Kenniz05 wrote:

Ik denk dat de conclusie inderdaad beide moet omvatten : meer doelgerichte investeringen (i.p.v. besparingen) en dit gekoppeld aan een aantal grondige wetswijzigingen om tegemoet te komen aan de hedendaagse sociale situatie en de hiermee gepaard gaande problematieken ...

Inderdaad. Laten we hopen dat we dat nog mogen meemaken. wink