Article van Sud Le Pays ivm De Baets en Regina Louf » www.scribd.com

Als dit de waarheid is, dan was het waarschijnlijk, volgens mij, geen toeval dat Tania Van Acker heeft gebeld precies waneer De Baets bij Connerotte stond.

swansongunsung wrote:

Article van Sud Le Pays ivm De Baets en Regina Louf.  

» www.scribd.com

Als dit de waarheid is, dan was het waarschijnlijk, volgens mij, geen toeval dat Tania Van Acker heeft gebeld precies waneer De Baets bij Connerotte stond.

Dit is mijn inziens zeker niet "de" waarheid, maar bevat wellicht en zéker bepaalde elementen die waar zijn; uit wat ik ken van de dossiergegevens omtrent Tania Van Acker, zijn er verklaringen geweest die haar verdenken van Regina Louf gekend te hebben ruim vóór 1989; die verklaringen werden onderzocht, Tania werd daarover ondervraagd, en er gebeurde zelfs een huiszoeking bij haar ; ook over De Baets en zijn relatie met een ex-prostitué werd onderzoek gedaan. Ik heb het sterke vermoeden dat Ferroni een amalgaam maakt van waarschijnlijkheden en feitelijkheden gebaseerd op dossiergegevens van onder meer uit het onderzoek dat onderzoeksrechter Pignolet voerde/gevoerd had.

In het boek de X-dossiers is sprake van de journaliste Nancy Ferroni die het artikel schreef (zij het dat haar naam niet genoemd wordt maar wel haar codenaam W05)

5 juni 1998. Bij de Brusselse BOB meldt zich getuige W05. In het proces-verbaal 106.707 kunnen we lezen dat deze zoveelste anonieme getuige niet met de letter X wenst te worden aangeduid. `Gezien het actuele klimaat', laat ze in haar verklaring acteren. W05 doet die dag een heel verhaal over een gewezen rijkswachter die aan de bron zou liggen van een lek dat de integrale Neufchâteau-dossiers op de redactietafels van De Morgen en Télé Moustique zou hebben gebracht.

De getuigenis geeft enkele dagen later aanleiding tot een grootscheepse gerechtelijke actie waarvoor onder meer een `cel terrorisme' wordt ingeschakeld. Er worden huiszoekingen verricht. Verschillende mensen worden geconvoceerd voor een verhoor. Zo ook de auteurs van dit boek, van wie er één - Marie-Jeanne Van Heeswyck - in de dolle sfeer van die dagen haar baan verliest. Later komen we er achter wie de mysterieuze getuige W05 is. Zij is een Franstalige journaliste. Een collega.

Ik denk dat het is de waarheid, Ruf. Debaets heft nooit klacht ingediend. Hij heeft dat wel gedaan bij andere journalisten. Waarom niet in dit geval? De verschuldigen zijn zeer zwaar.

swansongunsung wrote:

Ik denk dat het is de waarheid, Ruf. Debaets heft nooit klacht ingediend. Hij heeft dat wel gedaan bij andere journalisten. Waarom niet in dit geval? De verschuldigen zijn zeer zwaar.

Hij kan er gewoon geen zin meer in gehad hebben; want hoeveel procedures liepen er al die tijd die te maken hadden met hem? Op bepaald ogenblik heeft hijzelf met Bille de klacht tegen Knack stopgezet. Het werd een eindeloos gevecht en het kostte geld, ook al waren het soms advocaten die door de vakbond betaald werden.

35

Ik heb me ook verdiept in het hele X-Dossier. De reden is eenvoudig. Dezelfde soort manipulatie als in het Bendedossier wordt daar gebruikt. En in een overtreffende trap. En er zijn overlappingen in de personen. Het tijdperk is gelijk.

Met de info die X1 hier te goeder trouw geeft is misschien een patroon te herkennen. Minstens 6 Rijkswacht linkt ze op dit moment aan haar afschuwelijke calvarietocht.

Stel: Bepaalde RW en BOB moet in een bepaalde wereld onder controle worden gehouden. Hoe doe je dat? Dat ze in hun privé naar de miekes gaan (mocht dat zo zijn), tot daar aan toe. Maar dat ze zich vergrijpen aan kinderen of adolescenten... da's andere koek natuurlijk.

Wie heeft dit chantagemiddel gebruikt, in welk netwerk werd er gechanteerd met pedofilie? En wat moesten de mensen die zo gestrikt werden allemaal niet doen? Onderzoekje boycotten, bewijs laten verdwijnen, valse piste prioriteit geven, wie weet zelfs actie uitvoeren, etc, etc.

Ik heb zo mijn eigen idee hierover maar The End weet dit misschien beter te koppelen omdat de belangen zich situeren bij de protagonisten die hij van dichtbij volgt.

Ik heb de laatste dagen in het boek "De X-dossiers: wat België niet mocht weten over de zaak-Dutroux" zitten neuzen en kan enkel tot de vaststelling komen dat er een link kan gelegd worden met de chantage zoals bij Eurosystem. Je mag het draaien of keren zoals je wil, steeds komen er (dezelfde) rijkswachters in voor die nadien gelinkt worden aan CIA - Mossad - Staatsveiligheid. Steeds draait alles om belanghebbende die chanteerbaar zijn om informatie te krijgen, wapens plaatsen en rechtse sympathieën aantonen.

Deze chantage loopt van Eurosystem kader naar club Le Jonathan en voor de echte vieze mannen naar deze zaak.