151

Re: Michel Nihoul

Ces soupçons, il est vrai, ne sont pas complètement neufs. En décembre 1976, un diplomate d'Allemagne de l'Est avait remis au Département politique fédéral un rapport sur Lenzlinger établi par le Parquet de son pays. Ce dossier signalait que le Zurichois se livrait notamment aux «enlèvements d'enfants, au trafic de femmes et au trafic d'armes.

Ik kan geen link plaatsen naar mijn bron gezien deze niet meer bestaat:

31/03/2011: Le site hebdo.ch n'existe plus. En raison de la fin de la publication de L'Hebdo, le site internet du magazine n'est désormais plus accessible. Les archives papier sont disponibles en libre accès sur Scriptorium, le site de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne.

Dus wel nog te vinden op Scriptorium.

Ik heb geen idee sinds wanneer Nihoul deze twee mannen kende (Lenzlinger en Feldbinger). Maar het is een feit dat men in België zeer goed op de hoogte was van hun praktijken via getuigenissen. Bij mijn weten nooit onderzocht. Geen interesse.

Had men het wel onderzocht had men Nihoul en Feldbinger zeer waarschijnlijk kunnen opsluiten voor moord op deze Zwitserse Hans Ulrich Lenzinger én had men bij hun netwerk uitgekomen. Ik gebruik de woorden als, indien en zeer waarschijnlijk maar het is een feit dat Nihoul en Feldbinger aanwezig waren in Zurich op het moment van de moord én een vrouw heeft vermeld dat haar man de moord aan haar bekende. Een Belgische vrouw.

Maar neen, Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks moesten eerst nog vermoord worden (en zelfs Weinstein), de X'en moesten nog belachelijk gemaakt worden. Anneke Lucas die ook over Nihoul sprak moet verder leven met een trauma, net zoals Laetitia Delhez en Sabine Dardenne. En dan zwijgen we nog over Christine Van Hees waarvan we de moordenaar nog niet kennen. En al de anderen die we nog niet gehoord hebben.

Re: Michel Nihoul

Via deze link alsnog te vinden op internet » swprs.files.wordpress.com (PDF)

153

Re: Michel Nihoul

Dat Nihoul in de jaren 70 in de cel belandde was het gevolg van de lichtzinnigheid van zijn echtgenote, dat stond letterlijk in een brief van minister Joseph Michel waarmee hij Nihoul vrij wou krijgen. Bij een tweede poging is dit gelukt en kreeg Nihoul gratie.

"Mijnheer de directeur. Ik werd gecontacteerd door Mijnheer Michel Nihoul die thans een straf uitzit in de gevangenis van Sint-Gillis. Wilt u zo de vriendelijkheid hebben om dit verzoek met welwillendheid te onderzoeken en er het gevolg aan te geven dat u het verstandigst lijkt? Ik meen te weten dat Mijnheer Nihoul in deze situatie terecht kwam door een opeenvolging van jammerlijke omstandigheden, ten gevolge van de lichtzinnigheid van zijn echtgenote, en dat hij geenszins de mentaliteit heeft van een vervalser.”

Een paar jaren later ontsnapt Nihoul alweer de dans en alweer dankzij een lichtzinnige echtgenote, deze keer die van zijn toenmalige partner in crime (letterlijk en figuurlijk) en dankzij een onderzoeksrechter die geen geloof hecht aan deze lichtzinnige echtgenote. En dan kom ik nu bij een zin uit een post van Dim die meer dan het onderzoeken waard is.

"In '93 liet onderzoeksrechter De Haan de curator weten Nihoul niet te vervolgen in de zaak DCN "omdat de man niet kan worden gelokaliseerd". De curator wordt enkele dagen later opgebeld door de BOB die hem vraagt niet door te gaan met de zaak-Nihoul omdat die "zou leiden tot de moord op Mendez".

» Forum

"De curator begrijpt niet hoe het kan dat onderzoeksrechter De Haan hem in april 1993 laat weten dat hij Nihoul niet mag vervolgen in de zaak DCN Benelux omdat de man niet kan worden gelokaliseerd. “Als iemand om de paar jaar twintig miljoen pikt, blijkt het Brusselse gerecht zelfs niet in staat te zijn om uit te vinden waar die iemand woont”, besluit hij. Hij begrijpt al evenmin waarom hij enkele dagen later een telefoontje krijgt van de BOB van Brussel die hem zegt dat hij niet moet doorgaan met de zaak-Nihoul want dat die zou leiden tot de zaak van de moord op Juan Mendez."

» Michel Nihoul

De naam van de onderzoeksrechter kennen we dus, De Haan. Het moet dus een koud kunstje zijn te achterhalen wie de curator was die deze uitspraak deed en van wie hij het telefoontje kreeg. Ik herhaal voor diegenen die denken dat ze niet goed gelezen hebben;

Niet doorgaan met de zaak Nihoul want dit zou leiden tot de zaak van de moord op Juan Mendez. ???

Voor diegenen die mee willen helpen zoeken. We hebben 2 telefoontjes na te gaan. Ten eerste naar wie ging de telefoon van Mendez van uit het buitenland?

Tijdens de Bendeoverval op 9 november 1985 was Mendez in Zuid-Amerika. Ook toen reageerde hij erg nerveus en belde hij meermaals naar zijn vrouw voor meer nieuws over de feiten. Maar hij belde niet alleen naar zijn vrouw. “Ik denk dat hij in Venezuela was”, vertelde zijn gewezen advocaat Jean-Paul Dumont ons ooit.

“Nadat hij had gehoord van de overval, heeft hij gebeld naar de schietclub waar hij lid van was. Daarmee heeft Mendez zijn doodvonnis getekend. Wie weet wie daar in de Practical Pistol Shooting Club de telefoon heeft opgenomen, weet ook wie Mendez heeft vermoord. En het was niet Bouhouche die heeft afgehaakt.”

Ten tweede van wie kreeg de curator een telefoontje (Bob Brussel).

Ik ben deze post begonnen met "lichtzinnige echtgenotes", ik zal eindigen met minder lichtzinnige echtgenotes die volgens mij net iets te weinig "verontrust "zijn zoals ze dat in gerechtstermen zo schoon uitdrukken. De ene woonde tot voor kort aan de zee en de andere ergens in Wallonië. Oppakken en zeer langdurig ondervragen. MD en DT.

154

Re: Michel Nihoul

In België had een sukkelaar van een pedofiel dekmantels nodig om aan zijn trekken te komen. Zo bood de VZW ADHEH vakantie's aan zee aan voor weeskinderen. Publiciteit werd gratis verzorgd door sommige kranten en Nihoul himself droeg natuurlijk ook zijn steentje bij door zijn bont (dek)mantel te verkopen die hij droeg tijdens "de affaire".

» Nieuws

Bovenstaande wisten wij al langer, in Nederland deden ze dat open en bloot (letterlijk en figuurlijk) » nl.wikipedia.org

155

Re: Michel Nihoul

Gisteren eens de test gedaan na uren en dagen snuffelen in allerlei documentatie van PV"s tot brieven tot en met het staatsblad.
Ik tikte in Google de woorden Nihoul, Langlois en Joseph Michel in. Dit was het resultaat;

  • Er is iets dat we niet wisten over Onderzoeksrechter Langlois (De Morgen)

  • Politieke peetvader van Langlois haalde Nihoul uit de cel (De Morgen)

  • Nihoul uit de cel (De Morgen)

  • Aanval op Langlois ingezet (Het Nieuwsblad)

  • Langlois pleit Nihoul vrij (De Standard)

  • Langlois vindt Dutroux een geisoleerde pervert (De Standaard)

Eigenlijk kan ik het niet beter samenvatten.

We weten van Langlois dat hij dank zei de PSC en Joseph Michel eerst politieker en daarna onderzoeksrechter werd (de zoon van Michel was zijn buurman) en dat Michel er vast van overtuigd was dat Nihoul het slachtoffer was van een lichtzinnige echtgenote. Dat zijn feiten.

Om te weten hoe de man dacht volgende passage:

"Toen Marc Dutroux beweerde dat hij Julie en Mélissa nooit seksueel misbruikte, werd hij voetstoots geloofd door onderzoeksrechter Langlois. Paul Marchal herinnert zich levendig hoe Langlois tijdens een onderhoud met grote overtuiging poneerde dat het “materieel onmogelijk” is om met een volwassen penis de vagina van een kind te penetreren."

Probleem pedofilie opgelost. Het is materieel onmogelijk!

Hebben we een materieel bewijs dat Langlois de zaak Nihoul manipuleerde?

"Frisque: “Precies. Al sinds 1996 tracht ik duidelijk te maken dat het toch wel een gigantisch toeval moet zijn hoe de zaak-CME en de ontvoering van Julie en Mélissa elkaar raken via Nihoul. Toen ik deze week vernam dat Langlois vijf dagen voor die uitzending van Au Nom de la Loi heeft zitten vergaderen met de makers, kreeg ik zowat een hartaanval. Kijk (scharrelt in wat documenten), hier is de brief die ik op 27 september 1997, tien dagen later, naar de RTBF stuurde. In de reportage werd met grote stelligheid geponeerd dat uit het onderzoek ‘onomstotelijk was gebleken’ dat Nihoul geen geheime Zwitserse rekening bezit.”

“Dat is belangrijk, aangezien die rekening gebruikt werd voor het wegmoffelen van het CME-smeergeld. Ik voegde aan de brief het bewijs toe van de opening van de rekening D5-942.276.0 bij de Société de Banque Suisse. Hier, kijk: ‘Genève, 18 oktober 1982.’ Getekend: Michel Nihoul, Troonstraat 16 te Brussel. Ik heb dit document, meer dan één keer al, naar Langlois opgestuurd. Als nu blijkt dat hij mee ten grondslag lag aan die reportage, dan is minstens bewezen dat hij bewust de boel heeft zitten te manipuleren.”

Georges Frisque, de "gerechtelijke gek" zoals hij in het Brusselse gerechtsgebouw wordt genoemd, is volgens mij minder gek dan men ons wil laten geloven. Ik zou het kind met het badwater niet weggooien.

» Zaak Dutroux

156

Re: Michel Nihoul

Een van de goede vrienden van Nihoul was Bajart. Over hem vinden we deze post terug op het forum:

En fin de vie, Monsieur E.B, fut inculpé pour détournement, blanchissement d'argent, escroquerie, or et argent illicite, dissimulé en Suisse. Dans sa villa à St Jeanet, fut découvert des documents, léguer par le comte de W-W. Ces dossiers lui permettaient de faire chanter n'importe qui en Belgique, fusse même le Roi et il le clamait haut et fort.

Cet homme prenait des vacances avec Léon Degrelle, dont l'ancienne épouse était sa voisine. Il dirigeait une agence de voyage, de publicité (dont son seul client était Delhaize) et de mannequins. Madani Bouhouche a travaillé quelques mois pour lui comme secrétaire.

Huit de ses connaissances ont été exécutées par les tueurs du Brabant Wallon, dont le banquier Léon Finé qui organisait ses transports d'argents. Bizarrement, toutes ses activités ont été reprises par les américains.

Is het jullie ook opgevallen dat Bouhouche ooit als secretaris voor Bajart werkte en dit terwijl de enige klant van Bajart zijn publiciteitsfirma King Advertising Delhaize was? Kan hier de oorsprong liggen van de Delhaize-overvallen?

Quant à Edmond Bajart, surnommé "le racketteur", je ne sais toujours pas comment il a reçu les archives de Willy Weemaes, secrétaire privé et ami de Léopold III.

Post van Hervé » tueriesdubrabant.1fr1.net/

Wat die mannequins-affaire betreft. Ik weet met vrij grote zekerheid dat die meededen aan modeshows gefinancierd door het Waalse gewest en dit bijvoorbeeld in de "Golf du Berquit". We weten  ondertussen allemaal in welke toestanden de "afterparty's" uitgemond zijn.

We weten ondertussen ook van de curator dat hij niet verder mocht zoeken bij Nihoul omwille van het verband met de dood van Mendez. Mocht er om diezelfde reden ook niet verder gezocht worden op het spoor Bonkoffsky? Christiaan Bonkoffsky leidt ons tot René Mayerus (Jean Bougerol, Douglas MacArthur II), Martial Lekeu (Edmont Bajart, Léon Degrelle) en Beijer-Bouhouche.

157

Re: Michel Nihoul

Niemand, maar dan ook niemand, heeft opgemerkt dat ik hier info gegeven heb die niet klopt met andere info hier op dit forum. Dat wil zeggen dat we heel slecht bezig zijn. Er zijn verzachtende omstandigheden, want iedereen is onder de indruk van de info van Hipa. Het is erg gesteld met dit land als slachtoffers min of meer verplicht worden dit soort info naar buiten te brengen om alsnog een poging te doen om de daders van deze gruwelijke feiten te vinden.

En laat ons eerlijk zijn, hoe meer info we krijgen hoe duidelijker het wordt dat men in staat had moeten zijn de daders te vinden. Ik durf zelfs een stapje verder gaan en zeggen dat "men" zeer waarschijnlijk wist wie de daders waren. En dat men even goed wist wie manipuleerde of wie het onderzoek tegen hield en waarom.

Neem nu de man hier boven vermeld, Bajart. Er zijn 8 bekenden van hem geëxecuteerd. Dat kan toch geen toeval zijn.

Laat ons aub meer focussen op inhoud.

Re: Michel Nihoul

coconut wrote:

» xeper.org (PDF)

Michael A Aquino. Psychological Operations! Priest of Set? Zurich? Nihoul?

Af en toe geloof ik mijn eigen ogen niet. Via Nihoul en Zurich kwam ik terecht bij een zekere Aquino die zichzelf uitgeroepen had tot
"Priest of Set" (Satanisme). Ik ga wat info opzoeken en wat vind ik, een militaire achtergrond Psychological Operations. Staat dit ook niet op het cv van een zekere Bougerol?

Hello! Here a lot of informations about Aquino » olivernevermind.wordpress.com

Unfortunately I don't speak dutch, but maybe someone can translate. In my opinion Aquino is the interface between Dutroux-Network, Satanism and Gladio.

coconut wrote:

Ik heb geen idee sinds wanneer Nihoul deze twee mannen kende (Lenzlinger en Feldbinger). Maar het is een feit dat men in België zeer goed op de hoogte was van hun praktijken via getuigenissen. Bij mijn weten nooit onderzocht. Geen interesse.

Had men het wel onderzocht had men Nihoul en Feldbinger zeer waarschijnlijk kunnen opsluiten voor moord op deze Zwitserse Hans Ulrich Lenzinger én had men bij hun netwerk uitgekomen. Ik gebruik de woorden als, indien en zeer waarschijnlijk maar het is een feit dat Nihoul en Feldbinger aanwezig waren in Zurich op het moment van de moord én een vrouw heeft vermeld dat haar man de moord aan haar bekende. Een Belgische vrouw.

Have you a source his wife was Belgian?

159

Re: Michel Nihoul

Yes I have. Is it correct that you tried to contact her longtimes ago. Because i think she spoke about you. You can reach me via the site. Welcome by the way.

160

Re: Michel Nihoul

En toch hadden de Belgische speurders in december een gegronde reden om de satanische toer op te gaan en de vzw Abrasax uit Forchies-La-Marche bij Charleroi onder de loep te nemen. Tijdens huiszoekingen in het chalet van Bernard Weinstein, de vermoorde handlanger van Dutroux, vonden ze in september een vreemd, getypt briefje. Op dat briefje stond: "Liefste Bernard, vergeet niet hem eraan te herinneren dat het grote feest eraan komt en dat we een cadeau verwachten voor de hogepriesteres. Anubis." Ook vonden de speurders bij Weinstein een reeks brieven afkomstig van diens moeder waarin uitvoerig over Satan, duivelse rituelen en sekten werd geschreven.

Ze hebben dus een brief en ze hebben een getuige, maar ze vinden niets.

In de pers was ten tijde van de huiszoekingen sprake van een bestelbon waarin aan Weinstein gevraagd werd op achttien verschillende data slachtoffers te leveren. Zo'n bon heeft nooit bestaan, blijkt uit het onderzoek. Een kroongetuige die beweerde dat Weinstein soms bij Abrasax kwam, bleek dan weer om privé-redenen wrok te koesteren tegen Kindermans.

Altijd was het zogezegd uit wrok dat mensen getuigden. Hoe zij De Wever het ook alweer in 't Antwerps 'zet die ploat af'.