131

Darty wrote:

Dat er karaktermoord op Deprêtre is gepleegd, staat voor mij wel vast, ook omdat ik veel te veel conclusies over zijn vermeende daden tegenkom, zónder ook maar een spoor van bewijzen daarvoor te zien. Het is alsof hij niets goed kon doen.

Wel, één ding heb je alvast gemeen met Deprêtre, we vinden niets dus er is niets. Binnen gebracht op justitie door Vanden Boeynants en dan weet je dat je carrière er als volgt zal uitzien: alles verbergen dat mijn broodheren in een slecht daglicht zou kunnen plaatsen. En dat heeft hij tot zijn laatste snik met verve gedaan. Zijn broodheren, de leden van de CEPIC. 's Morgens gingen zij naar de mis en 's namiddags naar de hoeren.

Ik heb Jean Deprêtre gekend. Hij is afkomstig van Rebecq. Hij was uiterst katholiek. Hij heeft het onderzoek volledig de verkeerde kant opgestuurd. Was hij onder dwang? Een zeer vrome katholiek die dus seks met minderjarigen zou hebben gehad, als PK des konings te Nijvel de hulzen in het rond stampte aan de Colruyt van Nijvel, de Saab naar de schroothoop deed verdwijnen ... Een vrome katholiek aan wie het neerschieten van mensen niets deed en waarvoor hij ongevoelig was? En aanwezig op de begrafenis van Marcel Morue met een lijkbiddersgezicht... Wat was dat voor een man? Een super toneelspeler? De heimelijkheid in persoon?

133

Zijn grootste fout is geweest dat ze alles op het spoor Borains hebben gezet en geen serieuze inzet meer op andere scenario's. Toen de Borains in 1986/1987 werden vrijgesproken lagen de echte daders (sommige vermoed ik letterlijk) op het kerkhof. Dat de overval in Nijvel niet is opgelost, met al het bewijsmateriaal (oa niet verbrande wagen) en getuigen (de inbrekers waren niet vermomd) is een schande!

134

Bekijk de zaak ook door mijn advocatenbril.

Met betrekking tot de overval bij of op de Colruyt in Nijvel, met drie dodelijke slachtoffers, namelijk het koppel Jacques Fourez en EIilse Dewit en rijkswachter Marcel Morue plus een gewonde: rijkswachter, Jean-Marie Lacroix, welke overval is gepleegd op 22-09-1983, permitteer ik mij op te merken dat de bij die overval, gebruikte, teruggevonden, niet in brand gestoken Saab 900 turbo, na forensisch (sporen)onderzoek daaraan, is teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar daarvan, garage Jadot. In het strafprocesrecht was en is dat een volstrekt normale gang van zaken! Dit klemt te meer, omdat deze zaak, waaraan de Bende van Nijvel haar naam te danken heeft, zich afspeelde in een periode (derde kwart van1983) waarin er (kennelijk) onvoldoende zicht was op de draagwijdte van het toen - op dat moment, in dat tijdsgewricht - door het parket van Nijvel (o.l.v. Deprêtre) genomen besluit die Saab aan rechtmatige eigenaar, garage Jadot, terug te geven.

Met andere woorden: ook de procureur des Konings (openbaar aanklager) van Nijvel, Deprêtre kon toen niet, althans onvoldoende overzien welk (potentieel) groot nadeel voor justitie het teruggeven van die Saab aan de eigenaar daarvan met zich zou meebrengen, zeker als justitie toen zicht zou hebben gehad op de daarop volgende overvallen in Ohain en Beersel en - in 1985 - Eigenbrakel, Overijse en Aalst en de stand van de wetenschap op het vlak van DNA-onderzoek in de jaren die daarop zouden volgen. Om daar later, met de kennis van dat moment, daar schande van te spreken, gaat er bij mij niet in. Sterker nog, ik vind dat een gotspe.

Wat er na de overval in Nijvel met de witte Mercedes-Benz 190, met een kogelgat linksachter in het kofferdeksel, van de N.V. van Jacques Fourez is gebeurd, weet ik niet.

Dat ik een doorgesnoven Alain Vincx, na de overval in Nijvel, met doodsverachting of -verlangen, langs een vanwege de politie van Eigenbrakel opgeworpen hinderlaag zie racen, is op dit ogenblik gewoon even mijn dingetje, waaraan ik vooralsnog niet veel waarde hecht. Had ik maar een dossier...

135

Of zonder advocatenbril: eigenlijk wil je zeggen dat ze niet in de toekomst konden kijken.

136

En maar goed ook dat u het bekijkt door uw advocatenbril! Had ik maar een dossier zegt u, wel, we hebben hier in België advocaten van slachtoffers die, niet één keer maar misschien tien keer, gezegd hebben, ik heb het dossier nog nooit ingezien. Niet dat zij geen inzet tonen naar de slachtoffers toe of naar de zaak in het algemeen. Integendeel zelfs.

137

Mijn punt gaat helemaal niet over het teruggeven van de Saab, maar over alle bekende feiten en aanwijzingen op dat moment (zonder de 85 golf). Deprêtre heeft ergens de afslag Borains genomen en geen of onvoldoende aandacht besteed aan andere sporen. Een typisch voorbeeld van tunnelvisie, t/m het achterhouden van ontlastend bewijsmateriaal. Deprêtre heeft dat waarschijnlijk zelf ook ingezien gegeven zijn verklaringen en aanwijzingen vlak voor zijn dood.

Scaramouche wrote:

Een zeer vrome katholiek die dus seks met minderjarigen zou hebben gehad

Wat is hier de bron?

In de samenvatting van de X-dossiers, die toch op het internet te vinden zijn, wordt vermeld dat Deprêtre verliefd was op getuige X2.

140

Ik kom terug op het feit dat deze man de kogels weg schopte en dat deze man zware pogingen deed om alle mogelijke dossiers naar zich toe te trekken die van ver of kortbij met de Bende te maken hadden. Tot en met het achterhouden van rapporten en wapens.

Ik heb daar eigenlijk maar één verklaring voor. Deprêtre wist waar hij mee bezig was en hij deed wat men hem opdroeg. Schatplichtig aan VDB en zeer waarschijnlijk ook gechanteerd met iets in de sfeer van X-toestanden. Misschien had hij nog gehoopt dat "het" niet door zou gaan ... in ieder geval was die schop tegen die kogels een uiting van innerlijke woede. Zeer waarschijnlijk ook uitgekozen op zijn profiel.

Een lijdende man, een woedende man en een leidende man. Met "ce sont des prédateurs" had hij gelijk. Ik vraag mij alleen af of hij het niet over andere roofdieren had dan de Borains. Misschien hadden andere roofdieren de Borains ingehuurd. Mogelijk.

Hetgeen hier boven staat dacht ik al lang maar ik twijfelde. De laatste dagen hebben we documenten ontvangen die deze twijfels wegnamen. Deprêtre kan niet meer veroordeeld worden als medeplichtige. Het enige proces dat er voor mij moet en kan komen is een proces tegen de Belgische staat. Ik vraag mij af of ik de enige ben die er zo over denkt. Ik hoop van niet.