In verband met de reportage over Hammarskjöld :

Directed by Mads Brügger; Starring Mads Brügger, Göran Björkdahl, Dag Hammarskjöld, Neddy Banda, Jan Beuckels, Hilding Björkdahl, Roger Bracco.

Familielid? Zou wel erg toevallig zijn, dezelfde achternaam. Deze mens zal dus hoogstwaarschijnlijk wel (heel) wat meer weten over de achtergrond van Roger ...

Bron (o.a.) » www.chicagoreader.com

Ik denk dat ik al een paar keer vermeld heb in een ander topic dat dit de neef is van Beuckels de huurling en dat deze neef politie agent is.

73

Bouten over Beuckels

Ik heb ondertussen het aspect “Beuckels” in Boutens laatste boek nagezift, waarbij er natuurlijk nogal wat is dat niet te bevestigen of te weerleggen valt.

Wat ik links en rechts gelezen heb, duidt er alleszins op dat B waarschijnlijk wel een huurling is geweest die deelnam aan de operatie “ommegang”, onlosmakelijk verbonden met de operatie Rode Draak/ paradrop op Stanleyville van 24 Nov 64. Guy Quanten schreef daar nog niet zo heel lang geleden een zeer goed gedocumenteerd boek over.

Uiteindelijk, als wat Bouten over diens achtergrond en leven schrijft klopt, dan is het alleszins een persoon die als kandidaat Bendelid wel degelijk de interesse zou moeten wekken van een speurder die zulke dossiers zou gelezen hebben, en daar dus verder op wil werken. Als wat Ben al schreef klopt is het dus helemaal niet onlogisch dat blijkbaar het Federaal Parket ermee bezig was, of is mee bezig geweest. Of indertijd Jumet “alleen maar” na diens dood met de ouders zou zijn gaan spreken is een stelling van Bouten, en gelukkig voor hem zal het gerecht noch de speurders daar commentaar op leveren.

Wat me echter stoort, is dat Bouten niet schrijft “dit is een plausibel kandidaat”, maar wel “B=de Killer”. Wat op de achterflap van het boek staat kan je Bouten niet verwijten, dat is immers de uitgever, maar Bouten schrijft wel degelijk “Ik zal aantonen dat”

In die zin ben ik overal zijn “basisfeiten” en zijn argumentatie nagegaan, en ik kom tot besluit dat hij dat dus helemaal niet aantoont. Ik vrees zelfs, moest dit een thesis zijn voor het behalen van een graad in de criminalistiek, dat hij gebuisd zou zijn.

De grote meerderheid van zijn vertrekpunten (de “basisfeiten”) zijn twijfelachtig, dikwijls speculatief en ik meen in één geval duidelijk onwaar. Zijn argumentatie is soms fout, en in sommige gevallen zelfs een kromme redenering. Om een argumentatie te beoordelen is het erg behulpzaam om deze om te zetten in een wiskundige formule en dan wordt het meteen duidelijk.

Ik heb het enkel en alleen over zijn boek. Ik kan dus niet oordelen wat hij eventueel nog heeft en niet wil prijsgeven.

Moest het gerecht dus morgen kunnen bewijzen dat Beuckels inderdaad een Bendelid was, dan kan Bouten zich jubelend een kroon op het hoofd zetten. Maar dan niet op basis van de argumentatie in zijn boek.

Ik heb jaren geleden een boek gelezen over een “mijnheer Z” (om niet te verwarren met de X uit de nota) die verhaalt hoe hij als reserveOfficier van de Para’s indertijd in de Congo belast werd met pacificatie van een gebied, en waarbij hij het bevel kreeg over een compagnie Congolezen met wat jeeps en pantservoertuigen. Daar leest men dat het er daar niet zo fijntjes aan toe ging. Op een bepaald moment durfde hij “zijn mannen” niet meer tegenhouden toen ze gevangenen begonnen te martelen. Als je alles in overweging neemt, Inderdaad , die Y, kan je ook omschrijven als een meedogenloze, bloeddorstige Killer.

Dat boekt noemt “De goede moordenaar”, en de auteur was Jef Geraerts, waarvan men algemeen stelt dat hij dat drieluik “Gangreen” (waaronder het geweldige “Black Venus) schreef als een vorm van therapie, en daarbij geen blad voor de mond nam. Moet ik nu besluiten dat de Jef deel uitmaakte van de Bende en met zijn insider kennis nadien geweldige bestsellers wist te schrijven ?

Wat betreft de Memoires van Bouhouche zelfde probleem. Ik sluit niet uit dat hij het verhaal van “gevonden in postzak” heeft verzonnen om zijn ware bronnen te verhullen, en dat hij mogelijk authentieke stukken heeft bemachtigd. Maar toch besluipt me ook hier de nodige twijfel, en niet zozeer om eventueel hier en daar een “foutje”. Er zijn nogal wat parellellen met de brieven van Barbier aan Haquin uit de gevangenis, de memoires gaan ook dikwijls over vragen waar in Boek I van Bouten nog in vragende vorm een antwoord werd gegeven, en die hier “bevestigd” worden uit monde van Bouhouche. Heel af en toe komt de typische Bouten schrijfstijl boven, maar dat is een subjectief gegeven waar ik mogelijk iets zie dat er niet is. Tenslotte kreeg ik de subjectieve indruk dat Bouhouche raar genoeg nogal dikwijls uitwijdt over net die topics die ook hier op het forum nogal wat vragen opwierpen.

Belangrijkste ; na lezing weet je met echte zekerheid niet echt iets meer, behalven dan vermoedens en twijfels. Er staan een paar zeer cryptische opmerkingen in, waarbij je natuurlijk weer kan zeggen “zie je wel!”, maar die evengoed op totaal iets anders kunnen duiden.

Interessante zaken wel, maar ik durf er toch niet zomaar elementen uit gebruiken om zelf een redenering op te bouwen.

Toch een pluim voor Bouten ; voor wie echt plezier en voldoening beleeft in het vergevorderd natrekken en vergelijken van gegevens, heeft hij ons alweer voor jaren plezier gegeven.

Tot slot, ik wil niemand beinvloeden, en al zeker Bouten niet “afbreken” als auteur. Hij heeft me alleszins al maanden leesplezier bezorgd, wat de waarde van een boek voor mij toch wel bepaalt. En toegegeven, hij schrijft geen wetenschappelijk werk zoals een proefschrift of thesis, maar boeken die verkocht moeten worden. Moest hij al zijn gegevens uitgebreid verantwoorden en beargumenteren, geen kat die het nog zou willen lezen. Bovendien is hij één van de weinigen die zoveel “belanghebbenden” heeft geinterviewd, als geen ander dat hem nadeed. En dat is wel degelijk een enorm werk geweest en een verdienste. Dit nog los van het feit dat om in zulke milieu’s penibele vragen te gaan stellen, je toch wel over serieuze “Balls” moet beschikken.

Dus; verwacht je enkel zekere antwoorden voor welke hypothese dan ook (die van Bouten is voldoende gekend meen ik), die krijg je niet

Wil je leesplezier en nogal wat niet eerder gepubliceerde gegevens, waarvoor je bereidt bent om die allemaal verregaand na te checken; rep U gezwind naar de boekhandel.

Bedankt om deze analyse voor ons te maken. Hier hebben we een faire beoordeling denk ik.

Op 12/05/1965 schrijft Beuckels dat hij in het ziekenhuis ligt. Schotwonde in de schouder en in het been. Dat was de tweede keer dat hij een schotwonde in het been kreeg. Daarna "he was limping a little bit" (daarna hinkte hij een klein beetje).

"Bruggeling Roger Beuckels (1942-1991) was de beruchte killer van de Bende van Nijvel." Na 15 jaar onderzoek is ex-VRT-journalist Guy Bouten er 100 procent zeker van. Hij onthult een en ander in zijn nieuwe boek Bouhouche, Beijer, Beuckels en de anderen, het vierde al dat hij aan de Bende van Nijvel wijdt. "Beuckels was een meedogenloze huurling, die er prat op ging meer doden op zijn geweten te hebben dan er op het kerkhof van Assebroek begraven liggen."

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Ook net gelezen Django. Je was met net voor. smile Toch weer wat kleine brokjes extra informatie (toch voor mij, aangezien ik het boek van Bouten nog niet gelezen heb). Brugge is niet zo ver, misschien moet ik gewoon eens afspreken met Bouten zelf. smile

Ik ben 100% zeker dat Beuckels niet de killer was! 100%.

SY Tramontana no longer sailing, waiting for the new boat delivery SY furimmer.

En wat geeft jou die zekerheid?

80

Fons Feyaerts - die meegewerkt heeft aan Cold Case Hammarskjöld - heeft me volgende informatie over de "zaak-Beuckels" doorgegeven:

Het was niet mijn bedoeling dat mijn informatie over Roger Beuckels werd gepubliceerd. Het diende als basis voor de documentaire 'Cold Case Hammarsjkold' en een mogelijk vervolg op de documentaire. Voor 'Cold Case Hammarsjkold' probeerde ik te achterhalen waarom de gewezen huurling de beruchte valse verklaring heeft afgelegd. Een vraag waarop ik nooit het antwoord heb kunnen vinden. Het is tijdens die zoektocht dat ik ontdekte dat minstens 3 personen uit de entourage van Roger Beuckels werden ondervraagd door federale agenten over zijn mogelijke betrokkenheid bij de Bende van Nijvel.

Met de grote lijnen over de biografie van Beuckels in het boek van Bouten ben ik het min of meer eens. Niet met zijn conclusies. Enkele voorbeelden: Beuckels ging inderdaad naar geheime bijeenkomsten en had extreem rechtse ideeën maar er is geen bewijs te vinden dat hij lid was van WNP. En zijn verleden en de gelijkenis met de robotfoto zijn onvoldoende om hem voor 100% de 'killer' te noemen. Sommige personen die Roger Beuckels hebben gekend denken dat hij ertoe in staat is, anderen beweren het tegendeel.

In het belang van het mogelijke vervolg op documentaire en het onderzoek dat door de federale politie wordt gevoerd (zij zijn op de hoogte van al de gegevens) kan ik hier niet verder op ingaan. Wel wil ik 2 punten verduidelijken die betrekking hebben op de rol van Roger Beuckels in de documentaire 'Cold Case Hammarsjkold' en een discussie die daarover werd gevoerd op het forum.

1. Het klopt dat Susanne Williams in haar boek niet de naam Beuckels maar Beukels vermeldt. Die naam komt niet alleen voor in het boek maar staat in het VN verslag dat werd geschreven over de bewuste vergadering tussen de Belgische huurling en de Franse diplomaat de Kemoularia. Lange tijd is er naar de Belgische huurling piloot Beukels gezocht maar nooit gevonden, simpelweg omdat er geen huurling onder die naam actief was in Congo (en zeker niet als een piloot van een Fouga) en omdat de naam Beukels als familienaam niet bestaat. De beschrijving van de Kemoularia van Beukels komt wel overeen met Roger Beuckels: een gewezen huurling met een drankprobleem, wonende in Brussel en werkzaam in de bouwsector. Waarschijnlijk werd de naam van de huurling gewoon verkeerd genoteerd.

2. Op het forum wordt gesuggereerd dat een deel van research over Roger Beuckels fout is. De bron van die bewering is Victor Rosez. Waar het over gaat is het volgende: uit gesprekken met familie bleek dat Roger Beuckels aan de militaire school van Aarlen heeft gestudeerd. Aanvankelijk werd mij gezegd begin jaren '60. Uit documenten bleek die eerder: hij schreef zich reeds in 1959 in. Die rechtzetting werd niet door Victor Rosez gemaakt maar door mijzelf en aangezien mijn research toen niet (en vandaag nog niet) diende gepubliceerd te worden beschouw ik dit niet als een fout maar zorgvuldig controleren en herzien van de feiten.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube