Re: Roger Beuckels

Tru Dat wrote:

Ik ben 100% zeker dat Beuckels niet de killer was! 100%.

Ook ik heb moeite met het feit dat Roger Beuckels de Killer van de bende zou zijn. Waarom? Op de eerste plaats is het een zeer magere bewijsvoering in het nieuwe boek om deze theorie te ondersteunen. De onderzoekers zullen vast elke persoon vanaf 1m80 en een huurlingen / strafblad verleden ondervraagd hebben, maar dit zegt niets an sich.

82

Re: Roger Beuckels

Ben wrote:

Beuckels ging inderdaad naar geheime bijeenkomsten en had extreem rechtse ideeën maar er is geen bewijs te vinden dat hij lid was van WNP.

Los van zijn eventueel lidmaatschap van WNP zouden Beuckels en Elnikoff wel zeer goede vrienden geweest zijn.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Roger Beuckels

Daar dit een topic is waar zware bewijslast nodig is, van waar haal jij deze info Ben? Zelf kan ik bitter weinig over deze persoon terugvinden.

Re: Roger Beuckels

Vergeet niet dat verschillende bronnen beweerden, o a. Reyniers, dat de Bende gekend was in 1987! In Londerzeel beweerde men dat bovenstaande "loslippigheid" er voor zorgde dat men de carrière van Reyniers om zeep geholpen heeft (en Peelos wou men gek verklaren). Hoe meer er boven komt, hoe meer ik begin te denken dat men zeer goed wist wie de Bende was. Dat feit op zich vind ik bijna even gruwelijk als de feiten zelf (het spelen met de emotie"s van de nabestaanden). Ik hoop echt dat ik ongelijk heb.

Re: Roger Beuckels

Ben wrote:

Er is al veel gezegd en geschreven over het verdwijnen van het dossier van Roger Beuckels. De reden hiervoor is echter heel banaal. Het dossier werd bewaard in Brugge waar ze op een bepaald moment last hadden van een schimmel in het archief. Het gevolg is dat het dossier van Roger Beuckels - samen met alle andere gerechtelijke dossiers uit die periode - werd vernietigd omdat het aangetast was door die schimmel.

Voilà. Zo simpel kan het soms zijn, maar de onderzoeksjournalist Bouten komt er niet achter, of verzwijgt het omdat het niet in zijn kraam past. Ik kan eraan toevoegen dat ik kan bevestigen wat Ben in het algemeen zegt over oude gerechtelijke dossiers. Dat oude dossiers na een x-aantal jaar worden vernietigd is eerder standaard dan uitzonderlijk, zo weet ik van mensen die de gerechtelijke wereld beroepshalve goed kennen. Papieren dossiers nemen veel plaats in, en op een zeker moment is de ruimte op, en oude afgesloten dossiers gaan dan het eerst voor de bijl.

Re: Roger Beuckels

De gelijkenis met de robotfoto is treffend, maar het is helaas geen unicum. Dit forum staat vol met foto's die sterk lijken op een of andere robotfoto. Werkelijk elke persoon met kort, zwart haar en een ietwat gelijkaardige gezichtsvorm lijkt al snel op de killer.

Bij het lezen van Bouten heb ik toch iets te veel het gevoel dat we met een schrijver zitten die al op voorhand voor zichzelf heeft uitgemaakt dat hij de Killer is, misschien omdat hij dat echt gelooft, misschien omdat hij gewoon een nieuwe verdachte nodig had om zijn nieuwste boek te verkopen. Het ene moment heb je het gevoel dat hij er zelf een schepje bovenop heeft gedaan om zijn argumenten wat aan te dikken, het andere moment krijg je het gevoel dat hij de dingen die niet in zijn kraam passen achterwege heeft gelaten en te snel en te veel ongenuanceerde conclusies trekt uit zaken die ook helemaal iets anders kunnen betekenen. Zij die altijd al sterk in de huurlingenpiste geloofd hebben, zullen het wat sneller slikken dan anderen. Ik vind vooral dat hij bijzonder weinig of zelfs geen concrete Bende-linken gevonden heeft, zeker als je weet dat het hier gaat om een man die blijkbaar wel openlijk over zijn gruwelijke daden als huurling schreef en op de koop toe dronk, wat mensen al snel nog loslippiger maakt.

Ik denk dat je over elke Belgische huurling uit de jaren 1960 een gelijkaardig verhaal van verdachtmakingen kan schrijven. Daar zijn verschrikkelijke dingen gebeurd, die mensen hadden bijna allemaal kennis van wapens en een drankprobleem en ja, velen zullen waarschijnlijk ook niet de meest politiek correcte, linkse rakkers geweest zijn, maar eerder sympathisanten van extreem-rechts. België is ook een klein land, je woont er al snel op een steenworp van een locatie die iets met de Bende te maken heeft. Wat Bouten dus beschrijft, is niet zozeer het profiel van iemand die zeker de killer van de Bende was, maar eerder het standaardprofiel van een huurling.

Het interessantste feit tot nu toe is de connectie met Christian Elnikoff.

87

Re: Roger Beuckels

Ja begot! 't Is em!

Ben wrote:

Fons Feyaerts (...) heeft me volgende informatie over de "zaak-Beuckels" doorgegeven. Het was niet mijn bedoeling dat mijn informatie over Roger Beuckels werd gepubliceerd.(...) Met de grote lijnen over de biografie van Beuckels in het boek van Bouten ben ik het min of meer eens. Niet met zijn conclusies.

Wel fijn dat deze man contact opneemt en een toelichting geeft. Ik vermoed dat er een haar in de boter zit voor wat betreft de toekomstige “samenwerking” tussen Fons en Guy. Blijkbaar is de Fons een beetje bezorgd voor zijn eigen reputatie door geassocieerd te worden met de Guy zijn boek.

En die “grote lijnen”, tsja, rijst dus de vraag wat is er waar van de gegevens over Beuckels en wat niet?

Als ik Fons’ info lees zou Beukels er dus zelf bij geweest zijn bij die beruchte “vergadering” met de Kemoularia. Als ik hem goed begrijp, en combineer met de elementen van Victor E Rosez, zou dat dan geweest zijn in 67 in Parijs? Victor E Rosez spreekt echter enkel over de Troye en een Zuid Afrikaan, die de Kemoularia hadden opgezocht in wat blijkbaar een poging was om geld trachten af te troggelen met het verhaal over Beukels. Zou het dan kunnen zijn dat de beschrijving in het notitieboekje van de Kemoularia misschien niet verwijst naar een eventuele aanwezigheid van Beukels, maar naar een beschrijving van hem door die twee anderen?

Twijfels genoeg daarover dus.

In ieder geval gebruikt Bouten in zijn boek het hele mistige verhaal in verband hiermee om te insinueren, uiteindelijk, dat Beukels betrokken was bij manipulatie in het Bougerol netwerk.

Django68 wrote:

(...) volgens Bouten (...) Mijn boek is een historische reconstructie

Sorry, maar dat vond ik toch een krasse uitspraak. (Niet van Django, maar van de auteur.)

Na summiere lezing van het UN rapport 2019 (» www.daghammarskjold.se) laatste verslag over een case met een onderzoek nog langer dan dat van de bende, zal het U duidelijk wezen dat er lichtjes verschil is tussen een historische reconstructie “type Bouten” en “type UN”. Ook effe kijken natuurlijk wat voor soort volk allemaal al niet betrokken geweest is bij dat UN onderzoek, zie ook annex A; welke staten rapporten hebben ingediend uit welke archieven, geclassificeerde en openbare.

En toch schrijven die niet; ’t was Beuckels! Hoe kan dat nu?

Vind dat trouwens ne machtige titel die ze daar bij de UN gebruiken voor de hoofdonderzoeker: “the Eminent Person”? Klinkt geweldiger dan “de woorvoerder van het Federaal Parket”.

Ter verduidelijking: lees het kaderke over de Cold Case Hammersjkold op Blz 49. Doe dan de moeite om het UN rapport 2019 es te summier door te nemen. Enkel de stukskes (search gebruiken) over “Beukel”, “Beuckels”, “de Troye” (dat volstaat al). Lees ook es de eindconclusies van dat rapport (de titels van de paragrafen zeggen het al). Dat kost u laat ons zeggen een kwartierke. Merk ook op hoe voorzichtig men conclusies formuleert, of zelfs “gegevens”; might be, plausible, if true, if valid, seems not to be the case, ...

Lees ook es dat document van de heer Victor E.Rosez, eveneens search gebruiken. Pakweg kwartierke? » www.scribd.com

Dan hebt ge al “een gedacht” over wat zeker is en wat niet. En lees dan es terug da kaderke op pag. 49.

coconut wrote:

Hier hebben we een faire beoordeling denk ik.

Dank U, maar ik vreesde al dat ik wat te fair was geweest. Heb, bij wijze van iets complexer puzzelplezier es alle statements over Beuckels op een rijtje gezet, en de argumentatie nagegaan, met dank ook aan de deze keer wel bruikbare index achteraan in het boek.

Resultaat; Hoed af voor de auteur! Mijn “buikgevoel” na “gewoon” uitgelezen te hebben; “Jaaaaa! 't Is em!” Wat ik nu weet: “Oooo gij schalkse Snaak! Ge hebt mij bij mijn p**je!”

Let wel; ik heb al geschreven dat de wens van een auteur is dat diens boeken verkocht worden, niet het schrijven van uiterst nauwkeurige onderzoeksverslagen! Bij deze auteur gaat ge niet zo makkelijk “foutjes” vinden. ’t Zou maar erg zijn, na zoveel jaaren ermee bezig te zijn. Maar, ook in verband met dat kaderke; wat staat er niet in dat er wel zou moeten bij staan! En waarom staat dat er niet in dat er wel zou moeten staan?

Ne mens komt nogal es tot rappe conclusies, waarbij hij echter heel wat onbewuste aannames maakt. Dat is een menselijke eigenschap waarop gerekend wordt, oa door spectaculaire documentairemakers, om een bepaalde thesis er door te krijgen. Je kan zulke onbewuste aannames provoceren door de volgorde waarin je bepaalde zaken laat zien (bij film of publiceren van foto’s) of schrijft (boeken).

Het aller aller strafste voorbeeld?

In het Cold Case kaderke op pag. 49 vermeldt de auteur “een Franse diplomaat”, samen met een erg onnauwkeurige, maar wel meer spectaculaire versie van de Case, waarin ook de naam Beuckels valt. Nadat natuurlijk al enkele pagina’s geschilderd werd hoe bloeddorstig die wel niet geweest is.

Op pag. 108 schrijft “Bouhouche” plots over “een Franse diplomaat” die behoorde tot zijn vaste makkers “ganzenpas oefenen en schieten in Leopoldsbsurg” maar waarvan hij echter net die naam niet wil noemen! (Verdacht! Verdacht!) Op pag. 81 staat die beruchte foto, een beetje verloren, want de tekst op die bladzijden gaat over iets anders. ’t Is de vierde kerel waar het over gaat, de heel erg grote man, die hier op het forum al wel eens werd verdacht “de reus” te zijn. De auteur weet dat ook wel. En merk op; je ziet zes mannen achtereen. “Bouhouche” somt er op blz 108 ... zeven op.

Die Franse diplomaat was Claude de Kemoularia, en je moet al een beetje ingelezen zijn om te beseffen dat hij het over die man heeft in zijn kaderke. Dus moet je fotokes van die man zoeken, helaas is op de beruchte ganzenpasfoto het gezicht heel moeilijk te zien. Maar met wat gezoek vind je wel dat de Kemoularia helemaaaal zo groot niet was, en al helemaal niet het type vent is dat in Leopoldsburg toen zou gaan vlammen. Had wel iets anders te doen denk ik.

Maar als je dus het Hammersjkold verhaal niet wat kent, dan ben je mogelijks vertrokken; ziede wel! “De Reus” was diene Franse diplomaat, en diene was al ne maat van “de killer” in '67! ’t was allemaal opgezet spel van de Fransen! (En de CIA!)

En waarom is dat zo uitgesmeerd? Omdat je tussen die kleine elementjes tientallen bladzijden hebt moeten doorlezen met details, namen, data, beweringen, adressen, insinuaties, schakels “linken”, mensen die “in beeld komen” (en weer uit beeld verdwijnen), enz...

Vandaar da’k liever elektronische versies koop. Kindlekes of zo. Heel wat rapper om opzoek en vergelijkingswerk te doen. Maar ik zal zeker niet de enige zijn hier?

Tot slot; ik heb drie dubbel plezier gehad aan dat boek! Ene keer toen ik opgewonden recht veerde, de vuist omhoog en al roepend "Ja begot, 't is em!” Dan uuuuuuuuuuuuuren puzzelplezier. En dan die leuke ontdekking “Gij schalkse knaap! Daar had ge mij nu es liggen zie!! ’t Is em alleen maar misschien.”

Maar ik zeg nog steeds “rep U gezwind naar de boekenwinkel”! Ik weet alleen nog altijd niet waar ze dat boek nu juist moeten leggen, bij de non fictie of de fictie.

Re: Roger Beuckels

Ik zie niet het verband Beuckels 1985 Delhaize Bende van Nijvel.

89

Re: Roger Beuckels

Omdat er geen verband is. Ook Delta zag geen verband na ondervraging van Beuckels en entourage. Beuckels is de zoveelste fantasie van psychopaat Bouten.

90

Re: Roger Beuckels

coconut wrote:

Vergeet niet dat verschillende bronnen beweerden, o a. Reyniers, dat de Bende gekend was in 1987! In Londerzeel beweerde men dat bovenstaande "loslippigheid" er voor zorgde dat men de carrière van Reyniers om zeep geholpen heeft (en Peelos wou men gek verklaren). Hoe meer er boven komt, hoe meer ik begin te denken dat men zeer goed wist wie de Bende was. Dat feit op zich vind ik bijna even gruwelijk als de feiten zelf (het spelen met de emotie"s van de nabestaanden). Ik hoop echt dat ik ongelijk heb.

Coconut, ik ken Londerzeel vrij goed en ken er ook oudere mensen die in die tijd 'gereputeerd' waren... Zou graag wat meer weten ivm die Rijkswachter.

Hardcore 4 life