451

Insider wrote:

Wat je vraag over de onderzoekscel van Martine Michel betreft: hierop mocht ik geen enkele reactie ontvangen, ondanks 800 pagina's bijgesloten bewijsmateriaal. Namen gebeurtenissen, foto's, reactie nihil. En dan durft men te beweren dat dit team zijn werk goed doet. Men kijkt naar onzin-dingen voor de bühne, echt onderzoeken is er niet bij, bang om zaken boven water te halen?

Bij dergelijke info is het vrij evident dat men aan een verhoor wordt onderworpen voor bevestiging van de overgemaakte stukken. Daaropvolgend de nodige kantschriften met de uit te voeren opdrachten. Kan u zich akkoord verklaren om samen met ons die stukken te overhandigen, Insider? Ik acht het te belangrijk dat daaraan geen aandacht is geschonken.

452

De bocht van 180° ... zelfs de daders hebben die nooit genomen. Verwondering doet leven ... maar niet in dit geval. Man, man, man ...

453

Heb iets gevonden. Jemig, wat is dit interessant. Blij dat ik bijna vakantie heb, aangezien ik dan meer tijd heb om hierin op te te gaan » www.stelling.nl

Wat heb je aan gerechtigheid als je de waarheid nooit zult kennen?

454

Slik... Wat lees ik nu toch weer?!
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achter … ~bca6814a/

Bied mijn excuses aan, had Van Haperen geen podium moeten geven. Heb nu meegedaan aan de verkoop van onzin. Zal proberen dit voortaan te voorkomen.

Wat heb je aan gerechtigheid als je de waarheid nooit zult kennen?

455

De toenmalige ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken over Peter van Haperen. https://www.tweedekamer.nl/downloads/do … riname.pdf

Case closed.

Wat heb je aan gerechtigheid als je de waarheid nooit zult kennen?

456

Vraag is of Vos en collega inderdaad ooit met hem gesproken hebben over de bende in 2012. Het krantenbericht dateert 2009. Interview onze WNP-leden en je zal misschien ook fantastische verhalen krijgen. Wat er van waar is, any guess is goed.

457

Over Prometheus;

De eerste aanzet tot deze cellenconstructie, de oprichting van Prometheus, is bedacht en besproken door een selectie van Belgische en Nederlandse deelnemers aan de Bilderberg-conferentie in Hotel 'La Réserve' te Knokke-Heist, 21-23 april 1972.

Het ging om een gemêleerde groep met een gezamenlijk verleden, ze waren allen afkomstig uit: het Bankwezen, Defensie en/of het verzet.

Zes van die deelnemers waren ook aanwezig bij de oprichting van Prometheus, en niet de minsten.


Baron Leon Lambert - Bank Lambert

Louis Camu -  verzetsstrijder en president van de Bank van Brussel

Baron Bernhard Snoy et d' Oppuers

Robert vande Putte – oud-minister en gouverneur Nationale Bank van België

Jo Meynen - oud-minister van Oorlog en commissaris bij de Nederlandse Bank en de Amrobank

Henry j. de Koster - toenmalig minister van Defensie in Nederland.


Prins Bernhard van Nederland was de chairman van de conferentie in Knokke. Hij was niet bij de oprichting van Prometheus aanwezig maar het zou me zeer verbazen als hij niet op de hoogte zou zijn van die plannen."
Van Haperen, franstalig forum

Eind jaren 70 begin jaren 80. Nog steeds deze groep "Bankwezen,Defentie en of Verzet. Dat bleek zeer duidelijk uit het interview dat we hadden met de kolonel van het leger.

Voor de concrete uitwerking werd een beroep gedaan op Bougerol die vaak omschreven werd als "de strateeg" achter de Bende. Niets is minder waar, want achter Bougerol ging een ganse "denktank" schuil . Deze Bougerol kreeg zelfs een "bureau " buiten het leger om bezoeken van burgers te faciliteren, dixit dezelfde kolonel.
Militairen werden vervangen door ex-militairen of huurlingen ( ook dikwijls ex militairen )die samen een groep "para -militairen " werden.

458

Eigenlijk zei Moureaux net hetzelfde als Gol die probeerde uit te leggen dat de CCC en de Bende van Nijvel twee takken van één boom waren.

Moureaux noemde het één generale staf:


".In maart 1990 stelde senator S. Moureaux echter eveneens:
«Op basis van de vele dossiers die ik heb gelezen en de vele
gesprekken die ik heb gehad, ben ik ervan overtuigd dat één
enkele generale staf de bende van Nijvel, de Westland New Post,
ik ga daar zeer ver in, ook de CCC gebruikt en gemanipuleerd
heeft om die kolonisering van het staatsapparaat tot stand te
brengen » https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/49/0573/49K0573008.pdf
pagina 54

Welke stappen heeft Bougerol ondernomen richting Bende van Nijvel

1) heeft hij Latinus aangenomen :
"Ook volgens de eerder genoemde
onderzoekscommissie moet hierbij allereerst worden gedacht aan het feit dat, ook al hebben er geen structurele
banden tussen het PlO, het FJ en de WNP bestaan, Bougerol wel in persoon sterke bindingen had met leden van
beide extreem-rechtse organisaties; zo werd in 1977 Latinus als inlichtingenagent door het PlO aangetrokken

2) Werd er voor gezorgd dat alle wapenexpertises wat betreft Bende van Nijvel bij Dery terechtkwamen.
"Een opmerkelijk detail, kennelijk ook volgens de onderzoekscommissie, is overigens dat Dery, inlichtingenofficier
van de SGRen tevens de wapendeskundige die zo'n belangrijke, maar soms ook erg omstreden, rol heeft gespeeld in
de ballistische onderzoeken met betrekking tot de overvallen en aanslagen van de «bende van Nijvel », vanaf het
begin deel heeft uitgemaakt van de militaire branche van
het PlO.
In het kader van bovenstaande  stel ik mij de vraag of het feit dat Bouhouche en Bulthot meer en meer invloed probeerden te krijgen in schutterskringen, en meer bepaald in de practical shooting ,louter toeval was of deel van het plan  uitmaakte.