41

Re: Huiszoeking Marie-Jeanne Callebaut

EricF wrote:

Bossi, suggereer je dat deze mail aan de grondslag ligt van de inbeslagname bij Callebaut?

Ik kan alleen meedelen dat het onderzoek ordentelijk verloopt. Dat er nog zoekingen zullen gebeuren met inbeslagnames ligt binnen mijn normale verwachtingen, Eric. Zelfs met één of meerdere nieuwe aanhoudingen.

42

Re: Huiszoeking Marie-Jeanne Callebaut

Een officieel Gmail-adres ... Nuff said! Moet in een keer denken aan T.U. ...

Re: Huiszoeking Marie-Jeanne Callebaut

Ludoke schreef in post 25 dat hij weduwe Palstermans iets gaf over "een verkrachter uit de groep Diane". Ludoke, kan je daar iets meer over zeggen zonder een naam te noemen of zelfs de plaats waar hij woonde. Bijvoorbeeld, zou je kunnen verduidelijken wat zijn functie was na de groep Diane?

Dat er stukken ontbraken in het dossier weet "men" al bijna zo lang als dat het dossier bestaat, dat kwam trouwens ook naar boven tijdens de commissie. Dat er vervalste getuigenissen in het dossier zitten weet ondertussen ook bijna iedereen. Dat mevrouw Palstermans weigerde mee te werken, hoe weten we dat zo zeker? Ik hoop dat de advocaten van de slachtoffers eens eindelijk actie gaan ondernemen, munitie genoeg denk ik dan. Wat de daders betreft, die staan op dit moment te dansen op het graf van de slachtoffers. Shame on you Belgium! (Once again.)

44

Re: Huiszoeking Marie-Jeanne Callebaut

Blij dat ik je hier terug zie Coconut! Ik vreesde ervoor dat je het forum voorgoed verlaten had.

Re: Huiszoeking Marie-Jeanne Callebaut

Voor degene die het bos door de bomen zien of juist niet zien. Een inventaris lijst van het dossier vanaf pagina 23, zie » www.dekamer.be (PDF). Nu de clou van de zaak, met dat dossier kom je er niet, we zijn trouwens 24 jaar later na die inventaris. Pas erna in 1997 heeft men de robotfoto's van de feiten in '85 naar buiten gebracht, dit gegeven zegt genoeg over de inhoud van het dossier.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Huiszoeking Marie-Jeanne Callebaut

Bedankt Jay, maar dat was wel het plan. Terug on topic en ere wie ere toekomt, Marie-Jeanne Callebaut die met haar dossier het onderzoek moet redden. Wat gaat het volgende zijn? Dat ze aan de slachtoffers vragen het op te lossen? De aanzet was al gegeven met "Wie staat er op de foto?" Ik denk niet dat ik daar nog veel aan toe te voegen heb.

47

Re: Huiszoeking Marie-Jeanne Callebaut

coconut wrote:

Dat mevrouw Palstermans weigerde mee te werken, hoe weten we dat zo zeker?

Omdat haar advocaat dat zegt:

(...) Enig probleem: de weduwe wilde haar dossier niet aan het parket geven. ‘Ze heeft totaal geen vertrouwen in het gerecht. Je zou voor minder. Ze zoeken al 35 jaar op foute sporen, en een oplossing van het raadsel lijkt niet in zicht’, zegt haar advocaat. ‘Bovendien zijn er nog andere advocaten die een volledige kopie hebben. Dat ze daar hun gerief gaan zoeken in plaats van bij een oud mensje op de sukkel.’

Bron » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

48

Re: Huiszoeking Marie-Jeanne Callebaut

Voor een inbeslagname van dossierstukken bij de advocaat strekt er zich een andere procedure daartoe. Die procedure is iets omslachtiger gezien de aanwezigheid is vereist van de Stafhouder van de Orde der Avocaten bij de balie alwaar de advocaat is ingeschreven.

Mogelijks moeten we nog Federaal Procureur Capelle informeren wie de verantwoordelijkheid draagt voor het verdwijnen van dossiers en dossierstukken. Men heeft gewoon Vos zijn PV te lezen en men komt uit bij Hoofdcommissaris Jean Luc Duterme.

Re: Huiszoeking Marie-Jeanne Callebaut

Ik moet hierbij terugdenken aan het verhaal van Kuros (en nog een paar andere Aalstenaars?)...

Iemand die geen inzage wil geven in de stukken die hij/zij bezit, kan dat weigeren om allerlei redenen. Bijvoorbeeld ‘geen vertrouwen hebben in het gerecht’. Maar bijvoorbeeld ook ‘stukken bezitten waarvan je niet wil dat anderen ze zien omdat je er zelf elementen in hebt aangebracht waarvan je niet wil dat speurders ze zien‘.

Re: Huiszoeking Marie-Jeanne Callebaut

Open brief aan CWB ... treurige realiteit » nl.socialisme.be