" Om nog maar te zwijgen over de confrontatie die ze aangaan met gewapende RW ter plekke."

Welke gewapende rijkswacht ter plekke ?

coconut wrote:

" Om nog maar te zwijgen over de confrontatie die ze aangaan met gewapende RW ter plekke."

Welke gewapende rijkswacht ter plekke ?

de ordediensten aan de Delhaize Aalst bij het wegrijden van de parking

Bij mijn weten was de rijkswacht vertrokken voor de Bende er aan kwam............maar ik kan verkeerd zijn.


De raid van de Bende van Nijvel op de Delhaize in Aalst was een inside job van de rijkswacht. Dat zou blijken uit een nieuwe verklaring van een oud-rijkswachter.
De man vertelt hoe hij op 9 november 1985 het bevel moest geven om de bewaking aan het warenhuis een halfuur voor sluitingstijd af te blazen. Tot zijn eigen grote verbazing, omdat dit erg ongebruikelijk was. “Maar de orders kwamen van hogerhand.”Enkele minuten nadat de R4 van de rijkswacht vertrokken was, arriveerde de Golf GTI van de Bende. Volgens onze bronnen heeft de oud-rijkswachter dat twee weken geleden verklaard aan de federale politie.

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/ou … aab9fee4c/

34

De overval hoeft daarom niet specifiek door rijkswachters uitgevoerd zijn . De rijkswacht top gaf het bevel de weg vrij te maken voor een overval commando....,wie ze ook waren !

35

Ben wrote:

Vier mannen in een witte Golf een uur voor de overval op het warenhuis? Kan het niet zijn dat zij een Golf van de Rijkswacht heeft gezien? Er is namelijk op geen enkel moment sprake van een witte Golf die de daders gebruikt zouden hebben.

Hoe kom je daar nu bij over een Golf van de Rijkswacht in die periode? De Golf GTI's zijn pas in dienst gekomen na de bende overvallen. Om redenen dat de Rijkswachtbrigades over geen snelle voertuigen beschikten behoudens enkel de PVE's. PVE was destijds de afkorting van de Provinciale Verkeers eenheden. Omdat de Rijkswachtbrigades enkel over Ford Transit en Volkswagen minibussen beschikten waren deze ontoereikend om snelle achtervolgingen in te zetten. Vandaar de de Golf GTI's in dienst zijn gekomen van de Rijkswacht na de bende overvallen.

Die Golf GTI's zijn dan ook onder andere in dienst gekomen van de ABAN ploegen wat stond voor Anti banditisme ploegen die patrouilleerden in de Provincies. Voornamelijk identiteitscontroles uitvoerden en bijstand verleenden bij o.a. vechtpartijen en andere ernstige zaken ter ondersteuning of in bijstand van de vaststellende ploegen.

De jonge snaken van rijkswachters die in de Mobiele groepen vertoefden kregen ook niet de nodige opleiding tot het besturen van snelle voertuigen. Vandaar dat er veel Golf GTI's total loss werden gereden bij prioritaire opdrachten. Voor de Golf GTI's patrouilleerde men met de Ford Taunus en daarvoor met de anonieme Peugeot's 404 en herkenbaar aan de 2 meter antenne achteraan op het dak van het voertuig.

Het is door de snelle verplaatsingen van de Bende dat de Rijkswacht o.a. snelle voertuigen heeft gekregen. Om niet te zeggen dat de Rijkswacht iets heeft uitgelokt om nadien voordeel te halen. Maar dat is een andere materie. Hoewel ze ook afhingen van het Miniserie van Landsverdediging.

Ben wrote:

Vier mannen in een witte Golf een uur voor de overval op het warenhuis? Kan het niet zijn dat zij een Golf van de Rijkswacht heeft gezien? Er is namelijk op geen enkel moment sprake van een witte Golf die de daders gebruikt zouden hebben.

De witte golf kan gebruikt zijn voor ondersteunende functies zoals verkenningen of het transport van verkenners. Ik denk dan bvb aan  volgende scenario's :

- Is er geweten hoe Bouhouche en zijn kompaan in het café verzeild geraakt zijn ? met welke wagen waren zij daar ? of werden ze afgezet en later weer opgepikt ( door een derde wagen , de witte golf  ) ?
misschien waren ze te voet en gingen ze te voet terug naar een rendez-vous punt waar ze opgepikt werden door de witte golf ?

- Of was het voorzien in de bendeplannen om de witte golf te gebruiken als back-up wagen in het geval ze hun zwart exemplaar zouden kwijtspelen op de parking ( en ze door omstandigheden te voet zouden moeten gaan lopen door het park bvb  )

37

De witte golf kan misschien een persoonlijke auto geweest zijn van een van de medeplichtigen/daders waarmee een deel van de daders is aangekomen in een safehouse voor de start van de overval. Jammer dat er hier niet meer onderzoek naar gebeurd is.
Dergelijke getuigenissen kunnen van groot belang zijn, maar het kunnen ook 4 mensen geweest zijn die er niets mee te maken hadden waarvan er ene blond was.

Ik kan me niet voorstellen dat de daders echt uit dat bos vertrokken zijn om die aanval te gaan plegen. Hoe zouden ze daar dan geraakt zijn, elk met hun eigen wagen ? Iemand had die daar kunnen zien staan en de nummerplaten noteren.
Het enige dat ik me kan voorstellen is dat ze iemand opgepikt hebben die daar id buurt woont, maar als dat het geval zou zijn waarom dumpen ze dan al die sporen in hun "achtertuin".

38

Zal het dan misschien deze witte Volkswagen GTI geweest zijn?

https://www.bendevannijvel.com/forum/vi … hp?id=2149

39

Met alle respect voor ieders inbreng/denkpiste's/onderzoekswerk hier, maar ik kan me niet inbeelden dat de kleur van een wagen hier nu nog tot de grote ontknoping kan leiden.
Het antwoord op de bende-motieven, daders maar vooral beweegreden van de overvallen, dient men toch echt bij de nog levende machtsfiguren van weleer te zoeken, echter daar kunnen we hier middels dit forum met z'n allen spijtig genoeg het verschil niet maken ...
Albert Raes en company weten perfect hoe de vork aan de steel zit, echter zoals hij zelf in een interview vertelde : hij zwijgt zolang hij leeft. Als dat geen onderzoek waard is zou men dan denken ... en dan niet het soort ondervraging zoals op de toenmalige parlementaire commissie, een lachertje voor een heerschap ala Raes, Bougerol, enz
James' post in deze thread is op zich wel interessant en als voorbeeld zeker aan te moedigen, echter gaan wij als kleine garnalen hiermee geen potten breken in het bende-dossier...wat ik ten zeerste betreur. Dit forum had moeten bestaan ten tijde van de aanslagen, toen had een publiek onderzoek wel degelijk een verschil kunnen maken. Als je nu zelfs moet toekijken hoe de 3 leading/gerespecteerde/ervaren journalisten op de openbare omroep het verhaal over Bonkoffsky - en bevestigd door o.a. Van Damme drinkebroer van Bonkoffsky en door Chris Bonkoffsky's ex  - weglachen, dan weet je dat de hoop op de waarheid miniem wordt. Vanuit het oogpunt van de journalisten begrijp ik het natuurlijk wel : als de waarheid aan het licht komt, hebben ze niets meer om over te schrijven over de Bende ... Neem nu het boek van Guy Bouten : het dossier van de Bende bevat miljoenen pagina's en is daardoor te complex geworden om hierin nog een lijn te zien. Echter zijn boek haalt ook meer namen aan dan er in een gemiddelde gele gids staan...
Breng alle echte feiten die er toe doen in een Excel sheet, en het is vrij duidelijk waar de klepel hangt.
De achterneef van de kuisvrouw van de chauffeur die eens heeft gezien dat er ergens in een garage in Brussel een rode VW Golf stond, gaat geen potten breken ...
Maar goed, het is een hobby gelijk een ander denk ik dan zomaar.

Pas geregistreerd, Xavier?

En toch al zoveel te vertellen?

Je bent de zoveelste in een lange reeks nieuwe aanwinsten.

Wat is dit forum plots toch populair geworden. Dat zie je ook aan het aantal lezers vandaag.

Alleen Gloacoster heeft zich na mijn laatste post snel terug uitgelogd ...