De Bende Van Nijvel is gevormd door de wapens en de kogels die de feiten verbonden.
Maar of dat verhaal correct of volledig is, is dus uiteraard hoogst twijfelachtig.

De bewijsstukken in de gevonden zakken te Ronquière waren in stukjes gezaagd en minutieus verdeeld over die zakken. Blijkbaar een normale gang van zakken eh zaken in het gangstermilieu aldus een speurder van Delta die hierover in de Bendecommissie aan de tand gevoeld werd.

De wapens wezen niet op getrainde snipers. Die zouden machinegeweren gebruiken. De Bende van Nijvel had een voorkeur voor riotguns: lompe, zware en onzuivere jachtwapens. De loop van hun geweren zaagden ze handmatig af en hun patroonhouders, samen met een aantal wapens teruggevonden in het kanaal Brussel-Charleroi, kwamen niet uit de vakhandel maar waren eigen knutselwerkjes.

Er is meer dat eerder duidt op rauw volk dan op koele, goed voorbereide professionals. De Bende van Nijvel leek niet in staat om auto’s op een normale manier te stelen en reed zich tijdens een vlucht ooit vast in het spitsverkeer. Ze presteerde het om, bij een van de inbraken, haar toch al opvallende Saab fout te parkeren op een fietspad. Met een beetje pech was die weggesleept – terwijl de bende een eindje verderop een bloedbad aanrichtte. (Bron)

Op de website van VRT-nieuws lees je:

Wat is het belang van die vondst in het Bende-onderzoek?
Dat belang is erg groot. De vondst in het kanaal was van doorslaggevende betekenis voor het Bende-onderzoek. Er werden immers wapens gevonden die rechtstreeks konden worden gelinkt aan feiten van 1982-1983 én 1985. Daarmee kon worden aangetoond dat dezelfde Bende in beide periodes actief was.

Het belang van de inhoud van de wonderbaarlijke vondst in Ronquières is relatief en anderzijds zeer belangrijk. “Relatief” omdat in april 1986 de link al werd gemaakt tussen de feiten in Eigenbrakel, Overijse en Aalst en voor de vondst te Ronquières werd er begin november 1986 ook al de link gemaakt met de wapendiefstal in Dinant.
Anderzijds is de vondst ondertussen zeer belangrijk geworden omdat niemand in 1986 de onwaarschijnlijke technische vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek inzake het DNA-onderzoek -en de nieuwe mogelijkheden daarvan- kon inschatten.

Niet hij (of zij) die deze bonte verzameling in het water gooide, niet hij of zij die exact de locatie aan de duikers wist te tonen. Niet hij of zij die daarvoor deze wapens en andere bewijsstukken hanteerde.

En ook niet de forumgebruiker(s) die beweert/beweren dat deze DNA-stalen opeens uit de lucht komen vallen. In die zin is -wat niemand toen ooit kon vermoeden- deze vondst wel erg belangrijk.

In 1986 was het “waarom” van deze vondst minder aan de orde. Iedereen dacht toen dat de Bende snel opgerold zou geraken. Het tegendeel bleek waar. Vandaag (allez, een tijdje geleden) heeft het federaal parket duiding gegeven waarom deze vondst noodzakelijk was. Waarom minstens 1 zak zeker moest kunnen gevonden worden. Waarom jullie hier vandaag dit forum en dit topic lezen.

“Wat is het belang van die vondst in het Bende-onderzoek?
Dat belang is erg groot. De vondst in het kanaal was van doorslaggevende betekenis voor het Bende-onderzoek. Er werden immers wapens gevonden die rechtstreeks konden worden gelinkt aan feiten van 1982-1983 én 1985. Daarmee kon worden aangetoond dat dezelfde Bende in beide periodes actief was.”

“Doorslaggevende betekenis”? Ik noem die woorden in de hiervoor genoemde context, misplaatst en de dood in de pot. Er kon tot nu toe helemaal niet worden aangetoond dat dezelfde bende - Bende van Nijvel - in beide periodes actief was, als ik zo vrij mag zijn.

Dat het dezelfde bende was die in beide periodes actief was, trek ik in twijfel. Het op 09-11-1986 in een zak in de zwaaikom van Ronquières gevonden, op 13-03-1982 bij wapenhandelaar Cattai te Dinant gestolen jachtgeweer, een Centaure kaliber 10, kan zijn vermengd met zaken die, in tegenstelling tot die Centaure, wel in verband kan worden gebracht met de uitvoerders een of meer van de ons bezighoudende feiten die zijn gepleegd na 13-03-1982. Mijns inziens ligt het veel meer voor de hand dat degenen die onder andere die Centaure in die zwaaikom hebben gegooid of hebben laten gooien, naar de buitenwereld toe die suggestie hebben willen wekken. Kortom, de zaak luistert nauwer dan de ‘zakkengooiers’ en/of hun achtermannen de politie en justitie wilden laten geloven.

Een van de redenen waarom ik denk dat de groep(en) daders in 1982/1983 in wezen los staat (staan) van de groep(en) daders in 1985, vormt de volgende opmerking van Robert Beijer aan het adres van Guy Bouten, in verband met de wapenvondst in de zwaaikom van Ronquières, op 06-11-1986: "Ze hebben de wapens door elkaar gehaald".

Ik interpreteer de woorden van Beijer als volgt: als wapens toebehoren aan een bende, dan zie ik niet in dat diezelfde bende die wapens door elkaar kan halen. Met andere woorden: een of meer lieden hebben  - bijvoorbeeld middels diefstal - wapens van meerdere bendes in zakken bijelkaar gebracht, welke wapens zijn gedumpt in de zwaaikom van Ronquières.

Ik denk ok dat de eerste golf andere uitvoerders en opdrachtgevers heeft gekend. Is maar een gevoel, gebaseerd op volgende argumentjes:
* de lange pauze van bijna 2 jaar tussen de eerste golf en de tweede golf.
* de tweede golf is vele malen gewelddadiger, veel meer doden, kinderslachtoffers, lijkt meer op terrorisme dan eerste golf omdat de verhouding geweld - buit buitengewoon is. Ook de manier waarop de GTI uit Dieteren gestolen werd verschilt van de eerdere manieren om aan voertuigen te geraken.
* als ik me niet vergis werden 3 zakken met wapens in de zwaaikom gedumpt. In elk van deze 3 zakken zaten netjes elementen van beide golven van overvallen. Dus zelfs als men maar 1 zak zou gevonden hebben zou er door de vinders een link gelegd worden met de beide golven van misdaden toegeschreven aan BvN. Het lijkt erop dat het expliciet de bedoeling was beide misdaadgolven aan elkaar te linken. Welke bandiet doet dit ?
* Is de timing van de tweede golf gekozen? Eigenbrakel en Overijse gebeuren 2 weken voor de nationale parlementsverkiezingen. Aalst gebeurt middenin de formatieronde. Er waren rijkswachters aanwezig in de stemlokalen (stel U voor!) tijdens de verkiezingen van 13 oktober '85.

Ik ga vooral voor wat door u is aangehaald onder punt twee en drie, Lode Jare.

56

Is er al iets meer geweten over de zak die uit het kanaal gevist werd door de privé duiker (ben zijn naam kwijt) . Ik bedoel de zak waarin " iets zoals buizen " stak en overhandigd werd aan 3 onbekenden met een witte R4 ? Ik ben toch wel benieuwd naar de werkelijke inhoud van deze zak .

@Lode Jaere: Welke bandiet doet dit?
Deze persoon weet er meer van.

Maar je begeeft je op glad ijs met je vraagstelling.
Het is blijkbaar volkomen normaal dat bandieten dit doen.
Nochtans vermoeden vele forumgebruikers hier dat minstens 1 van de 2 die uiteindelijk verantwoordelijk waren voor het vinden van deze "normale" vondst  boter op het hoofd heeft, ik ben daarin niet de enigste.


Zoals bv de elementen door FreCR hier in een -onvolledig- lijstje geplaatst voor wat de betrokkenheid van ex-speurder Achten in het onderzoek van de Bende Van Nijvel betreft...

Of de terechte vraag van KENNIZ05 ...waarom François Achten (opgelet voor de naamgenoot!) zijn verklaring pas in het najaar 1986 doorspeelde, terwijl er al een gemediatiseerde duik gebeurde in '85. "Als zijn motivatie was dat 'Walen niet kunnen zoeken', waarom deelde hij dit dan niet onmiddellijk?"

Of zoals BOSSI hier terecht over zegt: "Dewelke (François Achten bedoelt hij hier) aanvankelijk bij een vroegere confrontatie ontkende (dat hij die bewuste PV's overhandigde aan Vermeersch). Waarbij nadien is gebleken dat V.P. wel degelijk de waarheid heeft gesproken.

Of zoals LACK OF A BETTER NAME opmerkt: "Lhost plaatst P.V. in de deltacel.
Niet zo veel later gebeurt de ontdekking mbt de zakken.
Toeval zeker? En nog toevalliger dat na de reportage een huiszoeking volgt bij Lhost om daarna P.V te komen ondervragen.

Het verhaal rammelt dus, zoals KENZA letterlijk zegt.
Sommigen zoals DJOOP maken dan al het proces van François Achten, maar dat is natuurlijk niet aan ons en ook voorbarig. 
Anderen zoals AUBANEL deden dan weer een originele poging om Vermeersch overstag te laten gaan...

Glad ijs.
Sommige forumgebruikers hier lezen bovenstaande absoluut niet graag omwille van duidelijk persoonlijke redenen.
"Ik wantrouw je posts, die altijd in dezelfde richting gaan : slaafs geloofwaardigheid geven aan de speculaties van het Parket van Charleroi, hoe onwaarschijnlijk die ook mogen zijn.  Het lijkt wel alsof jij een journalist bent die niet neen gezegd heeft tegen een contract met de Staatsveiligheid, zoals Lars Bové dat wel deed. Wat Ronquières betreft : als het Federaal Parket op VTM een 'dijkwachter' (Jef Goossens) opvoert die duidelijk staat te liegen, dan is voor mij de maat vol."

... die duidelijk staat te liegen...

Enkele van zijn verklaringen roepen ook heel wat vragen op.
Zo beweerde Vermeersch dat hij primitieve proeven had ondernomen door zakken in het kanaal te gooien om te zien hoe die door de stroming konden afdrijven.
Alleen bleken de zakken, zoals hij ze beschreef, in 1986 niet te bestaan.
En hoe wist hij waarmee hij ze moest vullen om tot de plaats te komen waar hij de duikers liet zoeken, op enige afstand van de plaats waar ze in het water werden gegooid?
Op een bepaald ogenblik voegde Philippe Vermeersch er toch aan toe dat er ook inlichtingen waren binnengelopen.
Maar daar is hij nooit verder op ingegaan.

Of samengevat: Vermeersch heeft zijn verklaringen verschillende keren moeten wijzigen om uiteindelijk tot de boutade te komen dat het op basis van de pv's was -en dus niet zijn eerdere proefnemingen met virtuele zakken- dat hij exact de plaats van de wonderbaarlijke vondst kon aantonen.

Voorts een eerdere verklaring van Philippe Vermeersch was de volgende:

"Die pv’s hebben we nooit gekregen, maar in oktober 1986 komen ze wel in mijn bezit. Uit die pv’s kon ik afleiden dat er niet goed gezocht werd. Zo staat er op papier dat men niet in het water ging, maar op een bootje gezeten heeft omdat er te veel stroming was.”Vermeersch had dus de pv's niet euhm wel eh niet euhm jawel dan toch in zijn bezit.
En daardoor kon hij eruit citeren dat er NIET in het water gedoken geweest geworden is in 1985.
Blijkbaar stond er toch iets anders in deze pv's want nadien heeft hij deze verklaring moeten wijzigen en werd het:


Ik vermoed dat het gaat in de richting van het niet gepast inzetten van iemand die de duiksport als hobby beoefent. Elke politiedienst kan een beroep doen op de gespecialiseerde diensten van het leger. Die mensen werken zeer goed. Iedereen kan er trouwens een beroep op doen. Vandaar dat wij besloten hebben die zaak grondig te laten doorzoeken en niet door iemand die zomaar eens op de bodem voelt en vertrekt.

Dus dan bleek er opeens toch wel een duiker in het water geweest te zijn volgens Philippe Vermeersch.

Raar toch hee?

  • Wij hebben in 1986 laten duiken in de zwaaikom omdat daar enkel gedregd was vanop een bootje volgens een pv en omdat er NIET gedoken was...

  • Ah nee, het is basis van proefnemingen met zakken die ik in het water liet vallen dat ik exact wist waar we moesten gaan duiken

  • Of nee, wacht eens even, het is op basis van pv's dat ik wist dat er WEL was gedoken maar dat er niet goed was gedoken

  • Momentje... zo zit het.  Ik heb pv's ontvangen van mijn collega waardoor ik wist dat er daar niet goed was gedoken.  Hoe, hij beweert van niet? Momentje opnieuw...

  • Jawel, hij herinnert het zich opnieuw dat hij mij die pv's gegeven had...

Het geheugenverlies slaat blijkbaar erg toe....
"Voor de maand om was, moest substituut Willy Acke zich verantwoorden waarom ze in godsnaam daar waren gaan duiken.
Toen al kon niet meer achterhaald worden wanneer Delta de kopie van het proces-verbaal met de verhoren van de twee dumpinggetuigen in handen had gekregen."

Temeer omdat, nogmaals:
"De parlementaire onderzoekscommissie naar de Bende in 1997 zich ook al af vroeg op basis waarvan de cel Dendermonde eigenlijk besloten had om opnieuw te gaan zoeken op een plaats waar al gezocht was? Welke nieuwe informatie hadden zij dan wel en waar zit die informatie in het dossier vervat in een PV? Professoren Fijnaut en Verstraeten hadden in hun monnikenwerk bij het doorploegen van het volumineuze dossier immers geen enkel rechterlijk bevel tot dreggen teruggevonden."

O wee als je bovenstaande durft te onderschrijven Lode Jaere en Cº, o wee als je nog maar hetzelfde durft te denken als forumgebruiker MEROVINGER.

Nochtans drongen zijn eigen collega's (!) van de cel Delta aan op een confrontatie tussen beide eerder vernoemde speurders:

Op 2 mei 2012 zegt Achten aan de speurders van de cel Delta zich niets meer te herinneren over de omstandigheden waarin hij 26 jaar geleden de informatie al dan niet gaf. Maar diezelfde avond verlaat hij de politiegebouwen nadat hij een verklaring ondertekende waarin hij zei nooit dat proces verbaal te hebben gegeven. Dat leidde tot veel consternatie bij de cel Delta. Zij dringen aan op een confrontatie tussen Philippe V. en François A. Die confrontatie komt er veel later ook en daarin komt François A. terug op zijn verklaring en bevestigt opnieuw de versie van de cel Delta.

Zoals Bossi dus nogmaals bevestigde, Achten is dan op zijn verklaring terug gekomen.

"Wantrouwen dus, ja. Tegenover die Goossens en tegenover een Trobken dat het blijkbaar als zijn missie beschouwt om met de grootst mogelijke ijver een integere speurder aan het kruis te nagelen. Waarom, vraag ik mij af?"
Waarom maakt een modale forumgebruiker zich daar zo druk in, kan je je afvragen?@Lode Jaere: Het lijkt erop dat het expliciet de bedoeling was beide misdaadgolven aan elkaar te linken
Inderdaad, ook dat is al vaak ter sprake gekomen door andere forumgebruikers hier.
En met veel meer details met elementen die hier op het forum overal aangehaald worden:
Bijvoorbeeld THE END even voor kerstdag 2012, 9 jaar geleden...

Hebben modale forumgebruikers de kennis en de expertise om een uitsluitsel te geven over het wam beide misdaadgolven aan elkaar moeten gelinkt worden?  Of waarom niet?  Ik zal dat in het midden laten.
Misschien moeten we hier Paul Ponsaers even citeren, hij buigt zich al meer dan dertig jaar over het dossier van de Bende van Nijvel en was coauteur van het eerste boek over de Bende in 1988, ‘De Bende. Een documentaire’.
Zijn grondige kennis van zaken stelt ons in staat om met hem door alle schijnmanoeuvres en manipulaties heen te kijken.

"Ik probeer te vertrekken vanuit een heel simpele vaststelling:
elke normale misdaadbende is erop uit te vermijden dat het ene misdrijf in verband wordt gebracht met het andere.
Dat is een eenvoudige, evidente regel uit het milieu.
Een wapen waarmee één keer is geschoten, is 'verbrand'.
Hier zie je knal het omgekeerde.
Bij de vondst van de Bende-wapens in Ronquières in november 1986 werden in verschillende zakken alle materiële sporen samengebracht: kogelhulzen, stukjes van kogelvrije vesten die in 1983 waren gestolen in Temse, de babykoffer en de cheques van de Delhaize in Aalst, wapens die waren gestolen in 1982.
Bewijsstukken waren zelfs in stukjes gezaagd en minutieus verdeeld over die zakken.
...
"Ongeacht of de zakken daar nu in november 1985 of een jaar later zijn gedropt, is de essentiële vraag: waarom stak de Bende dat materiaal samen?
Waarom zoveel moeite om de eigen misdrijven te signeren?
Je moet de realiteit proberen te lezen: men wil het doen voorkomen dat het gaat om één bende met één en hetzelfde objectief."

En...

"De premie die Delhaize uitloofde (250.000 euro, DDC) was groter dan de totale buit van de Bende. Waarom is er dan geen enkele onder de uitvoerders die iets heeft gelost?"

En...

"Men is altijd schroomvallig geweest in het onderzoeken van de piste die naar de RIJKSWACHT wees.
De Bende heeft aanslagen gepleegd op rijkswachters en ingebroken bij de Groep Diane: men had moeten uitvlooien waarom ze het zo op de rijkswacht had gemunt."
Waarom zijn de onderzoekers daar niet voluit in gegaan?
"Sommige speurders zijn op de rem gaan staan, uit valse solidariteit.
Als u iets verontrustends hoort over een collega bij Humo, zult u die misschien ook in bescherming nemen of verwittigen.
Vergeet niet dat de rijkswacht zichzelf beschouwde als het belangrijkste korps van het land.
Veel rijkswachters vonden dat dat blazoen geen smet mocht oplopen."

En nog zijn er die dat vinden.

Waw Trobken dank voor dit uitvoerig betoog met ettelijke verwijzingen, zeer snel ook, precies flink getriggerd smile

Trobken wrote:

"Men is altijd schroomvallig geweest in het onderzoeken van de piste die naar de RIJKSWACHT wees.
De Bende heeft aanslagen gepleegd op rijkswachters en ingebroken bij de Groep Diane: men had moeten uitvlooien waarom ze het zo op de rijkswacht had gemunt."

De meeste mensen die oordelen over BvN zullen zeggen dat RW zelf betrokken was, dat lijkt de teneur bij de mensen die zich die periode nog herinneren.

Als je het specifiek over de aanslag op Vernaillen en de diefstal van de HK-wapens hebt is toch duidelijk dat het B&B waren die zich vernederd voelden door het korps (degradatie tot straatflik door Vernaillen) en er een vulgair en dodelijk spelletje van maakten het korps op hun beurt te vernederen? Of ben ik te simplistisch en ook verkeerd?

De aanslag op Vernaillen en de diefstal bij SIE worden ook niet beschouwd als feiten van de Bende van Nijvel (als de moord op Mendez etc.).

Wie er van uit gaat dat de wapens MOESTEN gevonden worden op dat moment moet zich dan afvragen hoe het zou geëvolueerd zijn mochten de wapens nooit gevonden zijn?

Want, is die wapenvondst niet de doodsteek van gans de boel, voila, nu geraken ze er nooit meer aan uit, hou U nu maar in stilte bezig tot de verjaring?

60

Sorry, maar  die lange quotes steeds maken het lezen hier niet makkelijker.