51

Dat was naar aanleiding van uw post 41 in dit topic.

52

Dat was niet Cobra zijn forum. Maar het forum werd wel gesaboteerd. Misschien maar goed ook.

53

Ben wrote:
dim wrote:

Asjemenou?!

Zeg dat wel, en het wordt nog beter:

Fievez was in de jaren tachtig adjudant bij de rijkswacht en een echte wapenspecialist. Zijn naam stond in de agenda van Bouhouche. Hij onderhield ook nauwe contacten met Beijer en heeft op zijn aanraden een akte van de valse verklaringen van wapenhandelaar Dekaise opgesteld. Daarbij was het de bedoeling enkele speurders van de BOB van Waver in diskrediet te brengen die in het Bendeonderzoek het spoor volgden naar extreemrechts en naar een groep wapenhandelaars die connecties hadden met de CIA en de Mossad.

(...) Dekaise was woedend (op de speurders van de Waverse BOB) maar Bob Beijer stak hem een handje toe en overhandigde hem een envelop met het rijkswachtlogo en daarin twee pistoollopen, die eerder door Bouhouche in beslag waren genomen bij Marchetto, een vriend van Dekaise. Het volstond dat de Waverse wapenhandelaar beweerde dat de speurders Bihay en Balfroid hem hiermee willen omkopen. De BOB'er Pierre Fievez bood zich na een tip van Beijer aan om de klacht te registreren en stelde een pv op.

Districtcommandant majoor Mouthy verwijderde Bihay en Bakfroid uit de BOB en degradeerde hen tot straatgendarm. Meteen was men twee lastposten kwijt.

Guy Bouten beweert in zijn boek (De Bende van Nijvel en de CIA) dat Fievez als spion was aangeworven door de CIA, net zoals Bouhouche en Beijer.

Nu stel ik mijzelf de vraag hoe zo iemand zo'n functie kan krijgen in een onderzoek waarin hij zelf bijna een verdachte is?


Triolet van het gerechtelijke detachement heeft Bihay en Balfroid op verzoek van de auditeur-generaal ondervraagd in verband met de lopen.

Uit dat onderzoek bleek dat Daniël Dekaise en Robert Beijer hadden samen gespannen. Rijkswachter Antiges gaf in een verhoor op 16 december 1988 uitleg omtrent de verhoudingen tussen de heren Daniël Dekaise, Robert Beijer, Madani Bouhouche en kolonel Fastrez, waaruit bleek dat ze samen een complot hadden opgezet om van rijkswachters Bihay en Balfroid af te geraken via een zaak over uitgewisselde lopen.

Dekaise gaf toe dat de lopen, laders en wapens afkomstig waren van een inbeslagname in de zaak Marchetto. Marchetto was een jeugdvriend was van Dekaise.

Uit een andere verklaring achter gesloten deuren bleek dat de huiszoeking bij Marchetto verricht werd door ...

...Madani Bouhouche, die destijds rijkswachter was!

54

Tiens wrote:
Ben wrote:

Zeg dat wel, en het wordt nog beter:

Fievez was in de jaren tachtig adjudant bij de rijkswacht en een echte wapenspecialist. Zijn naam stond in de agenda van Bouhouche. Hij onderhield ook nauwe contacten met Beijer en heeft op zijn aanraden een akte van de valse verklaringen van wapenhandelaar Dekaise opgesteld. Daarbij was het de bedoeling enkele speurders van de BOB van Waver in diskrediet te brengen die in het Bendeonderzoek het spoor volgden naar extreemrechts en naar een groep wapenhandelaars die connecties hadden met de CIA en de Mossad.

(...) Dekaise was woedend (op de speurders van de Waverse BOB) maar Bob Beijer stak hem een handje toe en overhandigde hem een envelop met het rijkswachtlogo en daarin twee pistoollopen, die eerder door Bouhouche in beslag waren genomen bij Marchetto, een vriend van Dekaise. Het volstond dat de Waverse wapenhandelaar beweerde dat de speurders Bihay en Balfroid hem hiermee willen omkopen. De BOB'er Pierre Fievez bood zich na een tip van Beijer aan om de klacht te registreren en stelde een pv op.

Districtcommandant majoor Mouthy verwijderde Bihay en Bakfroid uit de BOB en degradeerde hen tot straatgendarm. Meteen was men twee lastposten kwijt.

Guy Bouten beweert in zijn boek (De Bende van Nijvel en de CIA) dat Fievez als spion was aangeworven door de CIA, net zoals Bouhouche en Beijer.

Nu stel ik mijzelf de vraag hoe zo iemand zo'n functie kan krijgen in een onderzoek waarin hij zelf bijna een verdachte is?


Triolet van het gerechtelijke detachement heeft Bihay en Balfroid op verzoek van de auditeur-generaal ondervraagd in verband met de lopen.

Uit dat onderzoek bleek dat Daniël Dekaise en Robert Beijer hadden samen gespannen. Rijkswachter Antiges gaf in een verhoor op 16 december 1988 uitleg omtrent de verhoudingen tussen de heren Daniël Dekaise, Robert Beijer, Madani Bouhouche en kolonel Fastrez, waaruit bleek dat ze samen een complot hadden opgezet om van rijkswachters Bihay en Balfroid af te geraken via een zaak over uitgewisselde lopen.

Dekaise gaf toe dat de lopen, laders en wapens afkomstig waren van een inbeslagname in de zaak Marchetto. Marchetto was een jeugdvriend was van Dekaise.

Uit een andere verklaring achter gesloten deuren bleek dat de huiszoeking bij Marchetto verricht werd door ...

...Madani Bouhouche, die destijds rijkswachter was!

En hoe ging het verder met Bihay en Balfroid? Bihay en Balfroid werden beiden overgeplaatst naar een verkeerseenheid. Ze hadden geen idee in welke slangenkuil ze beland waren.  Vooral Balfroid werd naïviteit verweten rond het rapport over Devlieghere van de Staatsveiligheid. Ja, Bihay en Balfroid waren op zoek naar de waarheid, maar eindigden als verkeersagent.