781

Re: Philippe De Staerke

Nee die man kwam vroeger altijd in het Brusselse met uitgaan. De Staerke was knettergek en voor niemand bang. Al stonden er 20 grote jongens, dan nog zou hij er alleen op af gaan. Puur aan zijn mimiek (de manier waarop hij naar een slachtoffer sprong) is hij herkend. Dat ging op een manier van "aan de kant anders bent u verzekerd van een groot probleem!" In ieder geval zeer identiek en typisch iets voor hem.

club_le-happy-few wrote:

Die oude jeugdvriend die hem zaterdag zogezegd gezien heeft. Heeft men die getuigenis serieus nagetrokken? En vanwaar was die jeugdvriend afkomstig? Uit het Aalsterse?

782

Re: Philippe De Staerke

Het is ongehoord dat die gast al bij 40 jaar met de voeten van de slachtoffers speelt.. Er zijn daders van misdaden die veroordeeld zijn op basis van veel minder aanwijzingen dan er tegen hem zijn. Els Clottemans om maar iemand te noemen. Hij geeft enkel toe dat hij gekozen is op basis van zijn dossier, omdat hij nooit praat.

In een interview met Hilde Geens naar aanleiding van haar laatste boek noemde ze De Staerke en Beijer op de vraag wie in beschuldiging zou moeten gesteld worden mocht het ooit tot een proces komen.

783

Re: Philippe De Staerke

Dat vind ik eigenlijk heel straf gezien haar vorige uitspraken.

784

Re: Philippe De Staerke

De Staerke sprak volgens mij de waarheid in die uitgebreide bekentenis die hij opstuurde naar Panorama. Dat moet hij in een opwelling gedaan hebben en het was ook veel te gedetailleerd om zomaar een verzinsel geweest te kunnen zijn.

Heel dat verhaaltje dat hij nadien ophing dat het 'was om een assisenzaak uit te lokken' slaat absoluut nergens op vooral om 2 redenen:

- Iemand die écht onschuldig is zou het nooit in zijn hoofd halen om zo iets (Aalst, wat een buitengewoon gruwelijke aanslag was) te bekennen. Dat bestaat niet , een onschuldige krijgt zo iets niet over zijn lippen.

- Als het tot een assisenzaak was gekomen dan was hij hoogstwaarschijnlijk veroordeeld geweest. Zoals enkele anderen al aangaven: er zijn in assisenzaken al mensen met veel minder bewijslast tegen zich veroordeeld. Er zijn hopen aanwijzingen die in de richting van De Staerke wijzen: meer als genoeg om een jury hem te doen veroordelen hoor.

785

Re: Philippe De Staerke

Volgens Hilde Geens in haar laatste boek werd er door de huidige cel opnieuw volop op het spoor De Staerke ingezet toen een tipgever (Beijer)  de aandacht afleidde met de tip dat de wapenvondst in Ronquières gemanipuleerd werd. Daardoor ging voor de zoveelste keer in dit dossier kostbare tijd verloren.

786

Re: Philippe De Staerke

Wel, daaraan kan je ook dit koppelen:

P-51 wrote:

@Fenix : zie "Beetgenomen" pagina 424 : HG citeert Walter De Bock : "Het verhaal van de bende van Nijvel moet helemaal herschreven worden". Ze snapte het toen niet, misschien nu wel.

Wat Walter De Bock hiermee bedoelde?
Het hele "Bende"-verhaal hangt met natte pap van het ballistiek onderzoek aan elkaar.
Daartoe was ook die 'vondst' in Ronquières nodig.


Manipulatie? 
Het was Delta zelf die dit woord in de mond nam:

Kapitein Schot, de coordinator van de Bendecel in Charleroi, situeerde tijdens zijn getuigenis de pressies op Dery om expertises te vervalsen in de periode rond 1987-'88 en vulde dit aan. Hij sprak hierbij expliciet over manipulaties van Dery in het Bendeonderzoek. Dery stelde valse pv's en expertiseverslagen op, en lanceerde zo een valse onderzoekspiste naar kubieke kogelhulzen: `Een ander voorbeeld van valse pistes is dat van de kubusvormige kogelhulzen. In februari 1991 herlas een onderzoeker aandachtig de proces-verbalen en de ballistische onderzoeksresultaten over de feiten in Hoeilaart, waarbij twee rijkswachters werden neergeschoten. Hij ontdekte een fout wat betreft de hulzen die als kubusvormig werden omschreven. Vervolgens ontdekte hij een hele reeks dwalingen. Hij wendde zich tot FN in Herstal voor verdere inlichtingen omtrent dit soort hulzen. Wat hem daar werd verteld, klopte helemaal niet met het rapport, dat was opgesteld door een college van drie ballistische experts. Een magistraat gaf hem de toelating deze experts te ondervragen. De twee eerste die hij ging opzoeken vertelden dat ze de hulzen in kwestie nooit hadden gezien. Ze hadden het rapport dat door de derde expert werd opgesteld, trouwens niet ondertekend. Uiteindelijk belandde de onderzoeker bij die derde expert, díe een meer dan wazige uitleg gaf over de kogelhulzen die weinig kubusvormig bleken te zijn. Dit betekent dat men van meet af van een vals gegeven was vertrokken, vermits we in het begin zochten naar kubusvormige hulzen. Op de vraag wie deze expert was, antwoordde Schot: "Het gaat hier om Claude Dery, die reeds overleden is."


Taxichauffeur Giannakis, iemand?

787

Re: Philippe De Staerke

Giannakis is de man die door Bouhouche met hollow point munitie onder vuur werd genomen.
Figuren als Bouhouche, Beijer en Dery hebben het onderzoek vakkundig om zeep geholpen. Telkens wanneer De Starecke in nauwe schoentjes kwam te staan werden de speuders weer op een zijspoor gezet.
Ik vraag me af, na zoveel jaar, wat kunnen de huidige speurders nog bereiken? Er is niets meer waar ze zeker van kunnen zijn. Behalve de manipulties van Beijer. Ze kunnen hem op zijn minst aanklagen voor obstructie van het onderzoek.

788

Re: Philippe De Staerke

"Figuren als Bouhouche, Beijer en Dery hebben het onderzoek vakkundig om zeep geholpen."

Daar lijkt het inderdaad wel op Django68.
Maar ik blijf erbij dat Daniel Dekaise een sleutelrol kan spelen in dit dossier.
Deze man weet veel meer. En volgens mij niet alleen als slachtoffer. Zijn Omerta is bij kans groter, dan die van Philippe De Staercke.

789

Re: Philippe De Staerke

Dekaise weet volgens mij ook meer en heeft samen met (alweer) Beijer geprobeerd om de speurders die op het goede spoor zaten in discrediet te brengen. Hij zal na al die jaren niet meer spreken maar van Beijer is het bewezen dat hij op zijn minst het onderzoek gesaboteerd heeft.

790

Re: Philippe De Staerke

Tiens wrote:

Taxichauffeur Giannakis, iemand?

zie voor meer info hieromtrent

https://www.bendevannijvel.com/forum/vi … 539#p56539

https://www.bendevannijvel.com/forum/vi … 047#p20047

https://www.bendevannijvel.com/forum/vi … 351#p70351