1,061

De vondst in Ronquières is 1 grote valstrik.

Citaat:
"Er zijn dankzij de stukken uit Ronquières ook geen nieuwe dingen aan het licht gekomen, hè? Die vondst heeft NIETS opgeleverd, behalve extra spanningen. Je krijgt dus de indruk dat de onderzoekers in een bepaalde richting werden geduwd."

Duiding: In april 1986 werd al de link gemaakt tussen de feiten in Eigenbrakel, Overijse en Aalst en in november 1986 werd ook de link gemaakt met de wapendiefstal in Dinant.


Ander citaat:
"Je moet de realiteit proberen te lezen: men wil het doen voorkomen dat het gaat om één bende met één en hetzelfde objectief."

En dit met de hulp van de vele experten:
"De commissie plaatst vraagtekens bij de rol van de experten in ballistiek die in het dossier van de Bende van Nijvel zijn opgetreden. Ze verwijst onder meer naar de houding van de expert Tombeur en zijn verslag over de aanslag op de heer Vernaillen. In een eerste verslag schrijft de expert dat het wapen van Bouhouche zeker werd gebruikt, om vervolgens in de volgende verslagen op deze stelling terug te komen. Geconfronteerd met deze vaststelling rijst de vraag welke waarde er aan een expertiseverslag gehecht kan worden. Ook de deskundigheid, de antecedenten en de dubieuze relaties van de heer Dery werden meermaals in vraag gesteld. De ADIV heeft de commissie het persoonlijk dossier van Claude Dery (ref. V/83035) bezorgd. Dat dossier omvat 64 kopieën en in total 23 stukken.

Geen enkel document uit het ADIV-dossier van Claude Dery verwijst van ver of dichtbij naar de capaciteiten en de opleiding van de heer Dery als deskundige in de ballistiek.

Het dossier bestaat vooral uit voorgedrukte formulieren inzake de veiligheidscertificaten, alsook een aantal persknipsels. Meerdere getuigen hebben an de commissie verklaard dat de deskundige Dery door het criminele milieu onder druk werd gezet.'

1,062

Door de ballistiek wist men al dat de aanslagen met elkaar verbonden waren. Natuurlijk is er de factor Derry waarvan we niet weten hoe correct zijn rapporten zijn en waar hij mogelijk interventies deed of zelfs rapporten vervalste.

1,063

Django68 wrote:

Volgens Hilde Geens in haar laatste boek komt de tip over een tipgever die naar de wapenvondst leidde van niemand minder dan Robert Beijer. Rond 2010 boog de cel zich opnieuw over het spoor De Staercke. Door de interventie van Beijer werd weer voor jaren kostbare tijd verloren

Correct. 
Beijer probeert de tijd te rekken tot na de verjaring van het dossier van 'de Bende Van Nijvel'.
Hij manipuleert reeds zijn hele leven.
Een laffe psychopaat, die geen zier geeft om een ander en voor wie een mensenleven niks betekent.

Om na de verjaring uit te pakken met zijn tweede boek, dat hij al lang belooft uit te brengen, met een bekentenis van zijn onbestrafte misdaden gerelateerd aan 'de Bende van Nijvel'?
Net zoals hij inmiddels en na de verjaring van de feiten toegegeven heeft dat hij het was die -samen met enkele anderen- de woning van -toen majoor- Vernaillen onder vuur nam en waarbij zijn echtgenote blijvend voor het leven gehandicapt werd?
Net zoals Madani Bouhouche na de verjaring van de feiten toegaf dat hij mede verantwoordelijk was voor de beruchte diefstal van topwapens van het SIE?


De voorbeelden van liegen, bedriegen en manipulatie van Robert Beijer en Madani Bouhouche zijn talrijk, reeds van in het "prille begin".
Zo loog en liegt Bob Beijer (samen met zijn kompaan Madani Bouhouche) over het beruchte afluisterincident van hun collega Besbrugge die op dat moment Gérald Lafaurie ondervraagde.
Madani Bouhouche was daar NIET bij, in tegenstelling tot wat beiden daarover beweren.
(maar betrokken was hij allicht wel)
Het rapport van majoor Paul Marchoul en de getuigenis van Arsène Pint leggen duidelijk uit waarom dan ook Madani Bouche zijn bekende straf kreeg, en dit was NIET voor zijn vermeende betrokkenheid tot het afluisterincident.
En waarom zowel Bouhouche als Beijer hierover liegen.

En uiteraard liegt Beijer ook WAAROM hij Besbrugge wou afluisteren. 
Omdat hij Besbrugge niet betrouwde, hij kwam immers van het corrupte NDB, aldus Beijer.
Uiteraard.   
Terloops... Beijer werd niet belaagd door een Joegoslavische huurmoordenaar in dienst van Bruno Farcy, de -volgens Beijer corrupte- Besbrugge wél.

Opvallend ook hoe makkelijk de media dit overnam, je leest overal dat Beijer én Bouhouche uit de rijkswacht werden gezet omwille van dit afluisterincident en dan in de criminaliteit terecht kwamen met hun detectivebureau ARI. 
Niets is minder waar, Madani Bouhouche stal bijvoorbeeld al op 22 mei 1981 een som van 3.000.000 BEF van de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel door middel van valse verantwoordingsstukken, om maar 1 misdaad van dit duo te noemen.On topic,  Zoekactie Ronquières: 1985-1986

...uit een artikel van Paris Match op 23 februari 2019 en wat Django68 aanstipte wie de speurders op het verkeerde been zette over de "wonderbaarlijke vondst":

Wat gebeurde er in de nacht van 10 op 11 november 1985?
25 jaar lang heeft justitie voor lief genomen dat de Bende Van Nijvel de aanwijzingen die ze in Ronquières hadden gevonden, hebben gedumpt de dag nadat ze de Delhaize in Aalst hadden overvallen. Nu trekt de onderzoeksafdeling deze zekerheid in twijfel. Maar wat kan men dan doen met de twee gedetailleerde getuigenissen en de materiële elementen die de aanwezigheid van de daders aan de oevers van het kanaal in de nacht van 10 op 11 november 1985 bevestigen? Dit alles is opgetekend in het beroemde verslag van de BOB van Soignies, dat de volgende dag ter plaatse ging.

Het eerste verslag is afkomstig van een vrouw uit de buurt, die is opgevangen naar aanleiding van een anoniem telefoontje dat zij naar het politiebureau van Braine-le-Comte had gepleegd. Het tweede verslag werd gegeven door Frank Olivier, de voormalige eigenaar van een frituur in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar de moordenaars hun wapens en buit zouden hebben gedumpt. Beiden beschrijven dezelfde nachtelijke beweging van drie personen en twee voertuigen in de nacht van 11 november om ongeveer 12.30 uur. Ze beschrijven allebei hetzelfde type auto en Frank Olivier specificeert zelfs dat één van hen een Volkswagen Golf GTI is. Zij melden ook dat de achterkant van de voertuigen uitkijkt op het kanaal waar de figuren aan het werk zijn. De vrouw voegde eraan toe dat zij op een gegeven moment een donkere plastic zak op het wateroppervlak zag drijven. De andere getuige gaf een beschrijving van het trio.
Zijn Frank Olivier en de bewoner geloofwaardig of worden ze voor de gek gehouden? In ieder geval bevestigen de aanwijzingen die de rijkswachters van Soignies, die op 12 november 1985 de omgeving van de plaats hebben geïnspecteerd, hebben gevonden, de beweringen van de getuigen. Die dag ontdekten zij zeven strips die uit patroonhouders waren gescheurd, waarvan vier Legia 12 kaliber. Twee van deze dragen het productienummer 24Q35. Maar wat zou er een jaar later uit het water komen? Dozen Legia 12 kaliber patronen, waarvan één met het opschrift 24Q35. Vastgesteld werd dat zij afkomstig waren van dezelfde partij, die op 24 maart 1982 door de firma Stacchini, een onderaannemer van de FN in Herstal, was vervaardigd.


Als het inderdaad de Bende Van Nijvel was die nacht, is het dan denkbaar dat zij naar dat punt kwamen om alleen maar repen patroonhulzen op de oever te strooien zonder iets in het water te gooien?


En omgekeerd...

...als er door de mededaders geweten was dat er compromitterend materiaal in 1985 gedumpt werd,
en je verkrijgt interne informatie uit eerste hand dat er opnieuw zal gedoken worden op deze specifieke plek,
hoe kan je dan ongezien dit materiaal weg moffelen zonder zelf dagenlang en zeer opvallend te moeten dreggen/duiken ter plekke?

1,064

Red Rooster wrote:

On topic,  Zoekactie Ronquières: 1985-1986

...
Het eerste verslag is afkomstig van een vrouw uit de buurt, die is opgevangen naar aanleiding van een anoniem telefoontje dat zij naar het politiebureau van Braine-le-Comte had gepleegd. Het tweede verslag werd gegeven door Frank Olivier, de voormalige eigenaar van een frituur in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar de moordenaars hun wapens en buit zouden hebben gedumpt...

Die Frank OLIVIER, van Franse oorsprong, heeft hetzelfde familienaam dan de prostituée die woonde op de 404 Alsembergsesteenweg. Die mevrouw Olivier werkte in de "Victor Hugo" voor een andere Franse "Madam" die in Lasnes woonde... De "Victor Hugo"  lag op de chaussée de Charleroi niet ver van de "Diable Amoureux". Veel toevalighedden, nee?

1,065

Frank Olivier, uitbater van "La petite bouffe" was een Bretoen.

1,066

Ik denk niet dat het feit dat twee personen die zijdelings met de bende te maken hebben dezelfde naam dragen iets hoeft te betekenen.

1,067

Zou het kunnen dat de bende twee keer wapens in de zwaaikom heeft gedumpt? in '85 en '86? Het blijft een vreemd verhaal. Beijer liet zich ooit ontvallen ' on a melangé les armes' Misschien hebben er 2 of meer verschillende bendes op verschillende tijdstippen hun wapens daar laten verdwijnen. De bende De Staercke gebruikte die plaats ook om hun wagens en wapens te laten verdwijnen.

1,068

Django68 wrote:

Zou het kunnen dat de bende twee keer wapens in de zwaaikom heeft gedumpt? in '85 en '86? Het blijft een vreemd verhaal. Beijer liet zich ooit ontvallen ' on a melangé les armes' Misschien hebben er 2 of meer verschillende bendes op verschillende tijdstippen hun wapens daar laten verdwijnen. De bende De Staercke gebruikte die plaats ook om hun wagens en wapens te laten verdwijnen.

En volgens informant ´Oscar´ werden er ook al wapens gedumpt in 1983.....

1,069

Boemerang wrote:

Parkhotel Kortrijk, 5 oktober 2010. Philippe Vermeersch maakte als lid van de BOB van Aalst deel uit van de Delta-cel van Dendermonde. Het grijze haar in een staartje, om de hals een gouden ketting, eerder tenger gebouwd, rokershoest. Hij benadrukt voor de zoveelste keer dat dankzij hem in november 1986, één jaar na de bloedige overval op de Delhaize van Aalst, twee zakken met bendevoorwerpen uit het kanaal Brussel-Charleroi werden opgevist. Hij was maandenlang de persoonlijke ondervrager van Johnny de Staerke (*Philippe), die verdacht werd van deelname aan de slachtpartij in de Delhaize van Aalst. Vermeersch is er honderd procent van overtuigd dat de gangster betrokken was bij de bende. Pas na een grondige herlezing van het dossier - en niet dankzij een tip van het milieu zoals hier en daar werd beweerd - besloot de Delta-cel opnieuw te dreggen in de kanaalkom van Ronquiéres waar toen toevallig een Duits schip met speciale dregapparatuur in de buurt lag.

Bron: Guy Bouten, De Bende van Nijvel en de CIA (p. 243)

Dessalniettemin: Vermeersch deelde een informant (of kreeg een informant toegespeeld?) met Yves Zimmer van de GP-Brussel. Deze informant zat in de omgeving van De Staerke. Valt dit in verband te brengen met de Brusselse GP'er Marnette (de "buddy" van Zimmer) van wie wordt gezegd dat hij een tip kreeg dat er wat in Aalst ging gebeuren en die vlak na de overval in een burger-Golfje met zwaailicht in Denderwindekke (of Denderleeuw?) is gezien? Hij zou zich, op weg naar Aalst, omgedraaid hebben toen hij over de politieradio hoorde dat er een aanslag op de Delhaize was geweest.

Overigens waren ook Francis Dossogne en Georges Vandycke informanten van Zimmer, ze waren ook bevriend en deelden hun politieke opvattingen. De hele bups, inclusief Marnette en Reyniers, kwam dan weer bij club Jonathan over de vloer. De 100% zekerheid die Vermeersch geeft over dat er iets in het kanaal lag doet, ondanks zijn ontkenning, vermoeden dat er idd via een informant (al dan niet via Zimmer) heeft aangegeven dat er bewijsmateriaal gedumpt was.

En niet veel later is het bonje tussen Delta en de GP-Brussel, Delta-speurder kolonel Eric Sack had het in de tweede bendecommissie over de 'etterbuil die moest worden weggesneden', en hij noemde de toenmalige commissarissen Yves Zimmer, Georges Marnette en Reyniers.

Er is eind 1985 wél iets gevonden in het Kanaal van Charleroi.
Een exclusief handboek, voorbehouden aan een strenge selectie specialisten bij rijkswacht en het leger.
Dit dankzij de getuigenis van een handelaar, die iemand iets zag weg gooien vanuit een auto. Nee, niet de eerder hier genoemde Frank Olivier.


Het parket zal allicht wel redenen hebben om dit tot vandaag te verzwijgen.
Idem dito voor de plotselinge publieke bevraging van die foto van de man met het wapen en waarom Bonkoffsky voor 100% zeker niet “de reus” (van de Bende van Nijvel) was…Ter herinnering en in relevantie hierop:
https://m.gva.be/cnt/dmf20190506_04379617

Hoop op gerechtigheid.

1,070

Kijk daar heb je nu een punt Tiens; er zijn bepaalde elementen die de speuders achterhouden om het geheim van het onderzoek niet in gevaar te brengen. Wat ook logisch is. We weten niet wat er achter de schermen allemaal gebeurt maar de mediastilte rond het onderzoek lijkt me geen slecht iets. Ik hoop dat de dag aanbreekt waarop Beijer, De Staercke en anderen die met de bende te maken hebben en die nog in leven zijn een toontje lager zullen zingen...