Re: Boek: Het complot van de stilte

Ze wil graag Philippe De Staerke voor de rechter zien verschijnen. Ook dat is geen verrassing, een kwart van haar vorig boek wijdt ze aan alles wat te maken heeft met de clan De Staerke.

Re: Boek: Het complot van de stilte

Django68 wrote:

Vandaag staat er een heel boeiend interview met Hilde Geens in Humo. Naar aanleiding van haar nieuwe boek 'Het complot van de stilte' » Nieuws

Wat een opluchting, toch niet de diamanten van Jan Palsterman. Geen Staatsgreep  maar ... Staatsbelang blijf ik toch weerhouden gezien de hoofdrolspeler.

In het wilde weg schieten: een crossfire zoals aan de Diable Amoureux lijkt me toch niets voor ongetrainde beginnende gangsters.

Chanteerbare personen: misschien toch personen die in de confituur gerold hebben of erger (Waren roze balletten geen verzinsels van de ene of andere vrouw in't kader van een echtscheiding (debat Werf Aalst van 18/11/2015).

Ook interessant om te herbeluisteren (interview Hilde Geens TV Oost dd. 17/06/2018, "Stop met het verspreiden van wilde veronderstellingen"). Ik geloof ook in een proces beste Hilde. Ik bereid me daar nu al mentaal op voor en samen met mij vele andere nabestaanden. Bij leven en welzijn zou ik graag het volledige proces volgen en de betichten en journalisten met opgeheven hoofd recht in de ogen kijken, vooral de journalisten die mijn vader afgeschilderd hebben als een trafikant.. Nog 3 jaar en dat weet ik of ik mijn zelf toegekende titel van Staatswees of Orpheline d'Etat moet inleveren.

Re: Boek: Het complot van de stilte

Ik vind het een zeer interessant boek.

14

Re: Boek: Het complot van de stilte

Staan er dan nieuwe zaken in?

Re: Boek: Het complot van de stilte

Er wordt vooral dieper ingegaan op de drugstafiek voorafgaand aan de Bende (NBD / BIC / DEA). En de voorgeschiedenis van vele figuren bij Rijkswacht en crimminelen die achteraf in het dossier van de Bende ook weer verschijnen.

16

Re: Boek: Het complot van de stilte

In de Humo werd het afgeschilderd alsof de zaak opgelost is, is de zaak opgelost? of herhaalde Hilde voorgaande theorieën in haar boek?

17

Re: Boek: Het complot van de stilte

Ik heb het boek eergisteren binnen gekregen via bol.com en direct gestart met lezen. Op dit moment heb ik zo'n 100 blz gelezen en dit gaat vooralsnog over drugshandel, Farcy, Leon Francois, NDB en BIC.

18

Re: Boek: Het complot van de stilte

"Bende van Nijvel heeft met drugs en de Rijkswacht te maken" schrijft Hilde Geens in nieuw boek » Nieuws

19

Re: Boek: Het complot van de stilte

De inhoudstafel

https://i69.servimg.com/u/f69/15/00/61/71/hig1111.jpg

20

Re: Boek: Het complot van de stilte

Het uitstekende boek 'Complot van de Stilte' ging ook al in het parlement, in de commissie voor justitie op 9 maart 2022, over de tongen hoor.

Vraag van Stefaan Van Hecke aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het onderzoek naar de Bende van Nijvel" (55025683C):

Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, het is een belangrijk dossier waar al veel over is gesproken in de Kamer. Het is een dossier dat mij al zeer lang bezighoudt. Ik probeer ook alle boeken die daarover verschijnen te lezen en dat zijn er heel wat.

Recent is er echter een boek verschenen van iemand die het dossier wellicht het beste kent en dus een absolute autoriteit is. Heel haar leven heeft zij als journaliste over deze zaak geschreven. Ze is 76 jaar en het nieuwe boek Het complot van de stilte is uitgebracht. Daarin legt ze een sterke link – die link is in andere publicaties al een stukje naar voren gebracht – tussen de aanslagen van de Bende van Nijvel en de zaak-François. Ze heeft ontdekt dat zeer veel personen die opduiken in de zogenaamde zaak-François van de jaren 70, ook opduiken in het dossier over de Bende van Nijvel. Er wordt gesproken over criminelen die beschermd worden door de rijkswacht en speurders die doelbewust falen in het onderzoek naar de bendeleden. Veel speurders en magistraten zouden door een corrupt verleden chanteerbaar zijn geworden waardoor ze onbetrouwbaar werden binnen het bendeonderzoek. Verschillende van die speurders duiken ook in dat onderzoek op. In het boek worden meerdere pionnen binnen de rijkswacht en speurders genoemd en wordt hun link met de criminele wereld in detail omschreven. Het boek is een zeer gedetailleerde informatiebron en legt enkele nieuwe vermoedelijke pistes bloot over de reden van het falen van het bendeonderzoek.

Vandaar heb ik de volgende concrete vragen. Staan er in het boek elementen die nieuw zijn voor het onderzoek en het federaal parket, dat enkele jaren geleden het onderzoek heeft overgenomen? Worden deze elementen meegenomen in het bendeonderzoek?

Mijn tweede vraag of er door het federaal parket ook onderzoek wordt gedaan naar de fouten binnen het onderzoek van de jaren 80?

Ten derde, werpt de informatie uit het boek een nieuw licht op de zaak en brengt het ook nieuwe onderzoekspistes aan het licht, of zijn er onderzoekspistes die reeds gekend waren door het federaal parket en die reeds onderzocht werden? Ik weet dat u niet in detail kunt antwoorden op vragen over lopende onderzoeken, dus probeer ik me te beperken tot een aantal elementen van dit zeer delicate onderzoek waarvan ik hoop dat u er iets over kunt zeggen.

Minister Vincent Van Quickenborne: Mijn antwoord op uw eerste en derde vraag is als volgt. Het boek van mevrouw Geens is inderdaad verschenen op 22 februari 2022 en telt 500 pagina's. De inhoud van het boek wordt momenteel bestudeerd. De onderzoekers en het federaal parket hebben mij beloofd dat indien er nieuwe
elementen in het boek staan, hiermee rekening zal worden gehouden en deze zullen worden bekeken bij het beoordelen van de gevolgde onderzoeksstrategie.

Op uw tweede vraag kan ik u het volgende antwoord geven. Een onderzoek naar het onderzoek van de jaren 80 tot nu is niet het voorwerp van het strafrechtelijk onderzoek. U weet dat er reeds een aantal parlementaire onderzoekscommissies zijn geweest. In het huidige onderzoek concentreert justitie zich momenteel op het bovenhalen van de waarheid, en dit door de verantwoordelijken voor deze feiten te ontmaskeren.

Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Dank u wel, mijnheer de minister. Ik vermoed dat de speurders veel elementen van het dossier kennen, maar ik denk dat een blik van een externe persoon die een aantal verbanden legt, ook zeer nuttig kan zijn voor de speurders, die geconfronteerd werden met een dossier van honderdduizenden pagina's. Ik hoop dat het boek kan bijdragen tot het verder uitdiepen van een aantal onderzoekspistes en mogelijkerwijze tot het vinden van de waarheid. Er is tijd tot 2025.

De journaliste, de auteur van het boek, heeft haar hoop uitgedrukt – en denkt ook – dat er tegen 2025 mogelijk nog een proces komt. Zelf koester ik die hoop ook. Ze hoopt dat ze er zelf nog een verslag over zal kunnen maken, want ze is al 76 jaar oud. Misschien is het ook wel de laatste strohalm. De komende jaren zijn cruciaal om het dossier af te kunnen ronden en voor de rechter te brengen. Ik denk dat we er allen reikhalzend naar uitkijken. We zullen het dossier verder blijven opvolgen. Ik ben benieuwd of het nieuwe onderzoekspistes oplevert.