Re: Verjaring

Ik heb een groot twijfel. De verjaring is moeilijk te ondersteunen als het niet bewezen is dat de daders verantwoordelijk zijn voor alle feiten.

312

Re: Verjaring

» www.tvoost.be/nieuws/

Beste Meester

U zegt in het interview: "na ... zullen we het dossier kunnen lezen en zeggen wat we weten". Mijn excuses dat ik er u attent op maak dat u denkt  het eeuwige leven te bezitten. Indien ik mij niet vergis bent u van het jaar 1947 en bent u dus nu 75 jaar. Ik heb u ook een paar keer horen zeggen dat u het dossier nog nooit gelezen hebt. Hoe denk u nog ooit te kunnen zeggen wat u weet? De tijd dringt Meester Vermassen. Zeer binnen kort zal men u een seniel oud mannetje gaan noemen. Dat laatste zuig ik niet uit mijn duim, ik heb het al mee gemaakt wat betreft Hilde Geens, op facebook wordt zij nu al door Robert Beijer een seniel oud vrouwtje genoemd. Hilde is slechts 2 jaren ouder dan u Meester Vermassen.

Nogmaals mijn excuses dat ik u zo met de neus op de feiten druk.

vriendelijke groeten
Ik wens u nog een heel lang leven en dat gespaard mag blijven van elke vorm van dementie.

Re: Verjaring

Meester Vermassen droomt van een betere wereld.

Re: Verjaring

Bestaat er ook zoiets als een petitie tegen verlenging van de verjaringstermijn, aangezien bij vrijgave van het dossier er eindelijk kwaliteit en doortastendheid op kan worden losgelaten. Dit was en is een zaak die kan worden betiteld als ‘de zwaarste criminele feiten in België na het einde van de Tweede Wereldoorlog’, zonder dat die door de Belgische autoriteiten maar op een moment op die waarde is geschat. Dat minister Van Quickenborne zou willen aansturen op verlenging van de verjaringstermijn, noem ik een gotspe of doorploegen op een letterlijke en figuurlijke dodenakker.

Re: Verjaring

Helemaal eens, weetjewel.

Re: Verjaring

Ik bedoel: Helemaal mee eens.

317

Re: Verjaring

Wij kunnen en mogen hier een mening over neerschrijven maar ik vind dat die er niet toe doet. Het is aan de slachtoffers om hier over te beslissen. Ik ben het niet eens met jou weetjewel. U verwacht na de verjaring eindelijke kwaliteit en doortastendheid. Ik ben niet overtuigd van het feit dat er nu en zelfs toen geen kwaliteit was en zelfs doortastastendheid. Neem nu bijvoorbeeld een Willy Acke. Uit zijn schriftjes weten we dat die man zijn onderzoek wel degelijk van zeer goede kwaliteit was. En zou gebrek aan kwaliteit echt het probleem zijn dan zie ik niet in waarom er geen kwaliteit kan toegevoegd worden aan het huidige onderzoek. Het is toch al jaren duidelijk tegen welke muren er gebotst werd. Om te beginnen zijn er wetswijzigingen nodig zoals dit in Italie gedaan werd. ( in verband met classificatie en declassificatie van documenten. ) Maar als we het kwaliteit hebben, welke kwaliteiten of expertises zijn er volgens jou nodig om de zaak op te lossen. Ik kijk uit naar jullie antwoorden.

318

Re: Verjaring

Etienne1420 wrote:

Ik heb een groot twijfel. De verjaring is moeilijk te ondersteunen als het niet bewezen is dat de daders verantwoordelijk zijn voor alle feiten.

De opdrachtgever kunnen dat wel zijn hé, dat zijn ook daders.

Maar bon dat is het grootste probleem niet wel dat men één dossier niet laat verjaren en andere dossiers wel. Dat gaat in tegen het gelijkheidsbeginsel. Dat is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent. Je kan dat moeilijk rijmen hier als men het ene dossier (waar ook benadeelden kunnen zijn) niet laat verjaren en een ander dossier telkens blijft verlengen.

Re: Verjaring

Een wetsaanpassing zal moeilijk zijn te motiveren. De zaak van de Bende van Nijvel bewijst dat verjaring verlengen vruchteloos kan zijn. De magistraten zijn het beu van deze zaak. Wet is niet genoeg.

320

Re: Verjaring

Kurasowa, daar zeg je zoiets....gelijkheidsbeginsel, had ik nog niet aan gedacht. Maar is het niet zo dat indien de feiten van Aalst kunnen gelinkt worden aan andere feiten deze laatste ook niet verjaard zijn. Jij was jurist niet? We hadden hier toch ook nog een terreurspecialist dacht ik? We zoeken dus nog iemand met specialisatie spionage/ contraspionage.

» www.youtube.com

(En dan is er natuurlijk nog de huidige politieke toestand. Stel, stel dat de inhoud van bovenstaand fillmpje zou kunnen kloppen.Dan moeten wij Belgie toegeven dat we jaren lang een Russische spion laten begaan hebben. En dat hij er voor gezorgd heeft dat belangrijke Belgische dossiers nooit opgelost geraakten.)

Of hebben we hier  een meester oplichter nodig die zijn trukendoos wil openen?

"Lobbyman Eric Van de Weghe, gewezen undercoverman en superinformant van Belgische en Amerikaanse politie- en inlichtingendiensten, is erin geslaagd om baron Benoît de Bonvoisin circa tien miljoen frank lichter te maken. Van de Weghe bracht de baron het hoofd op hol door hem voor te spiegelen dat hij consul van de Verenigde Staten kon worden in Parijs. Ondertussen verkocht de informant voor grof geld valse documenten over Belgen die zogenaamd in contact stonden met de KGB"