241

Re: Eddy Vos

De Fabeltjeskrant met vooral op het einde ssssst.

242

Re: Eddy Vos

Voor zover ik het kan beoordelen - hij is zeker en vast veel beter geplaatst - denk ik dat wat Eddy Vos zegt vrij plausibel is. Alleen vraag ik me af waarom hij zó zeker is dat de 'killer' dood is. Hij moet daar toch een element hebben dat niet publiek beschikbaar is om zoiets te stellen.

Grootste open punt wie/hoe werd de 'eerste golf' gerecupereerd? Of anders gezegd: hoe werden de personen uit de eerste golf die niet vast zaten door het nieuwe management overtuigd om mee te draaien? En wie zaten in het nieuwe management? Ik denk dat dat toch 'externen' waren aan de eerste golf.

Volgens mij hebben Eddy Vos en anderen een kort lijstje van personen van wie ze overtuigd zijn van de betrokkenheid. Maar sommigen kunnen niet meer vervolgd worden voor bepaalde feiten, anderen zijn dood en tegen de rest is er geen bewijs. En dat zal nu niet meer komen ook.

243

Re: Eddy Vos

Ik heb tot vandaag nul, nul resultaat gezien.

244

Re: Eddy Vos

Nee, maar dat kan je niet alle politiemensen, rijkswachters en magistraten die erop gewerkt hebben verwijten.

Ja, er hebben beslist uitgebluste koerspaarden in de teams gezeten, ja, de top van de rijkswacht heeft het voor een stuk bewust naar de vaantjes laten draaien, sommige magistraten waren niet de scherpste messen in de lade, sommige experts werkten niet echt wetenschappelijk en ordelijk, een paar corrupte of zeer twijfelachtige speurders zijn met hun tengels aan bewijsmateriaal geweest etc.

Maar ik blijf geloven dat de meeste politiemensen echt wel geprobeerd hebben.

Er is geen resultaat omdat alles gebeurde in verschillende arrondissementen, verschillende taalgebieden, verschillende manieren van werken...en dan begonnen de parketten-generaal zich ermee te moeien.

En last but not least: de smeerlappen die al die mensen vermoord hebben of erbij betrokken waren hebben echt verschillende keren hoerenchance gehad. Geen planning, dom geluk. Neem Nijvel: als de arriverende combi dadelijk versterking had gevraagd, als wachtmeester Morue niet de ongelooflijke pech had gehad om quasi dadelijk te worden getroffen bij het uitstappen, als hij zijn Uzi had gebruikt in plaats van de 7.65 mm, als ze een paar meter anders hadden gestopt ... als, als, als ... maar het is niet zo gelopen.

245

Re: Eddy Vos

Even een korte hypothese: Zowel Christian Smets als Eddy Vos gaan ervan uit dat de overvallen in 1985 kaderden in de piste van racketeering. Enkele van de belangrijkste verdachten hadden vergevorderde plannen in die richting. Er is ook sprake van verschillende bendes die verschillende motieven hadden en die tijdens de eerste golf actief waren.

Eddy Vos en andere speurders denken aan een gemeenschappelijk wapendepot. Beijer liet zich tijdens een in interview met Guy Bouten ontvallen: 'On a melangé les armes'. De vraag van één miljoen: wie beheerde dat depot? Het feit dat wapens afkomstig van de diefstal bij Mendez bij de bende Haemers aangetroffen werden ondersteunt die denkrichting. De vraag stellen is ze beantwoorden.

Van dezelfde verdachten die bezig waren met plannen tot afpersen is geweten dat ze verschillende garageboxen en andere opslagplaatsen huurden. Nogmaals diezelfde verdachten hadden contacten bij de onderzoekers of waren sterker nog zelf bij het onderzoek betrokken zoadat ze van het prille begin af aan het onderzoek in de soep konden laten lopen. Ik kan er naast zitten maar denk niet ver.

246

Re: Eddy Vos

Wat Beijer zegt daar zou ik mee opletten als het niet objectief en onafhankelijk van hemzelf kan bewezen worden. Die laat zich niets toevallig ontglippen, alles heeft een doel. Bob is een pro en een koele analyticus, ook nu nog. Bouten is sensatiebelust, ik twijfel er niet aan dat Beijer hem kon bespelen als een piano indien hij dat wilde.

Ik denk deels volgens de lijnen die je schetst maar m.i. liep alles door elkaar op een bepaald moment. Bouhouche had de wapens van Mendez gepikt en verkocht die aan wie geld had zonder te veel op te letten en na te denken, hij was karakterieel bijna het tegengestelde van Beijer. Maar bedenk: ze werden voor zover bekend niet bij bendefeiten gebruikt. De wapens die verdwenen bij het SIE ook niet. Ik denk dat iemand dat een onacceptabel risico vond.

Hypothetisch: stel dat de oorspronkelijke afpersingsbende besloot om door te zetten, wat was hun link met sommige personen die tot de borains gerekend werden of in hun omgeving bewogen en die mogelijk betrokken waren bij de eerste golf? Welke 2 protagonisten zaten na Van Camp even met een serieus probleem totdat een getuige afgedreigd werd en in Beersel de achterbank van de gepikte golf gedropt werd terwijl zij vastzaten? Wie huurde in Elsene/Etterbeek nog boxen en had een serieuze pedigree, behalve het ARI-afpersingsteam? Wie werd gezien in de buurt van de Delhaize van Aalst, op wiens fototoestel stonden er afbeeldingen van de omgeving? Er zijn te veel toevalligheden rond sommige personen.

Maar bewijs het maar eens.

Re: Eddy Vos

Wie kan slimmer zijn dan een rijkswachter? Niet zijn paard. Zijn collega.

kenza wrote:

Ik heb tot vandaag nul, nul resultaat gezien.

Dat kan nog komen. Per vergissing. Waarom richtte Eddy Vos zich naar de Franstalige pers? Is er een probleem met de pers in het Nederlands?

248

Re: Eddy Vos

Hierbij een heel boeiend artikel, vandaag op het Franstalige forum » www.rtbf.be

Re: Eddy Vos

Zeer interessant artikel. Als je de Borains ziet als een soort satellietbende waar Bouhouche af en toe een beroep op deed, wordt de eerste golf op veel vlakken glashelder.

De VW Santana wees ook altijd al in die richting, vond ik. Gebruikt in Maubeuge en bij Dekaise. De diefstal van de auto en zowel de aanloop naar als de nasleep van de overval op Dekaise speelden zich af in en rond Elsene, de safe-zone van Bouhouche. Ook de winkel van Dekaise was bekend terrein voor Bouhouche. Viel uit de toon: de tussentijdse overval in Maubeuge. Dat was niet het terrein van Bouhouche, maar bijvoorbeeld wel van enkele Borains. Vooral Adriano Vittorio was erg actief in de streek van Maubeuge.

250

Re: Eddy Vos

Het is de eerste keer dat Vos in zijn kaarten laat kijken. Dat Bouhouche en Beijer spilfiguren in deze zaak waren is quasi een zekerheid; In alle (serieuze) bendeliteratuur wordt ook in die richting gewezen. De overige pistes: WNP etc. ... zijn veeleer dwaalsporen. Wie welke rol speelde is niet duidelijk. Misschien weten de speurders het misschien niet. Ook al weet men hoe de vork in de steel zit na 40 jaar valt er niet veel meer te bewijzen. De meeste hoofdrolspelers zijn dood en degenen die nog leven zullen nooit spreken.