Re: Christian Smets

De extremisten komen aan de macht. De wereld verandert. Zelfs hypermarkten zijn erbij betrokken. Leefde het kapitalisme van papa? En België?

222

Re: Christian Smets

Op 9 maart 1988 werd commissaris George Marnette verhoord door onderzoeksrechter (bij rechtbank van eerste aanleg) Jean-Claude Lacroix in Charleroi verhoord ivm het Bende dossier.

Marnette bevestigde dat hij, in (maart?) 1987, een dossier had geopend (dossier nr. 45.21.300/87) na een klacht van Dr. (psychiater) André Pinon tegen Christian Smets. Christian Smets zou doodsbedreigingen geuit hebben tegen Dr. Pinon.

Bron: professor Cyrille Fijnout, Nederlandse criminoloog & hoogleraar verbonden aan de Un. Tilburg & KU Leuven.
Dit staat in een rapport dat Fijnout schreef voor de Bende Commisie bis over de Roze Balletten (Pinon / Montaricourt / Fortuna...), gepubliceerd op 31 december 1996

Re: Christian Smets

Hoe het mogelijk is dat deze persoon tot zijn laatste dag met alles en iedereen heeft kunnen lachen gaat mijn pet te boven. Ik hoop dat Bouten 200% zeker was met zijn Mr. X; want deze past 250% in het profiel.

Terloops vraag ik me nu wel af als zoveel moorden zouden zijn gebeurd in naam van de Roze Baletten, hoe deze Dr. Pinon himself de jaren '80 heeft kunnen overleven. Niemand toch gevaarlijker mbt dossier Pinon dan ... Pinon?

224

Re: Christian Smets

tja, Smets was de minnaar van Mevr. Pinon. Misschien was het gewoon niet opportuun de vader van haar kinderen te vermoorden of laten vermoorden (bijvoorbeeld). Hiermee wil ik gewoon zeggen dat er persoonlijke redenen kunnen meespelen waar wij niets van afweten of niet aan denken.

225

Re: Christian Smets

Ik denk dat er rond Smets een aantal zaken zijn die lijken te correleren maar waar hij eigenlijk gewoon ‘ingerold’ is. De zaak Pinon was vooral een smerige echtscheiding. Ja, hij had een relatie met de echtgenote. Ja, die nam misschien deel aan sexfuiven. Dat is niet verboden en niets wijst erop dat er minderjarigen aanwezig waren. Much ado about nothing. Als Albert erbij betrokken was moest er zelfs niets betaald worden om een zogezegde tape te laten verdwijnen, in die tijd zou geen enkel journalist gepubliceerd hebben. Ik denk dat de pers overigens maar al te goed wist wat sommige royals en politici uitstaken.

Beroepshalve was Smets bezig met WNP maar vergeet niet dat Latinus initieel uit zijn hand at, hij wilde werken voor de VSSE en slaagde zelfs met glans voor het eerste deel van het wervingsexamen. Latinus was tipgever. Die WNP’ers, ik blijf erbij, dat was een fascistische scoutsclub. Ofwel hyperintelligent maar sociaal onaangepast (Latinus) ofwel mannen met een messiascomplex (Libert) ofwel halvegaren zoals Lammers en een paar anderen. Bouhouche heeft hen nog schietles gegeven maar besefte goed genoeg welk vlees hij in de kuip had en is nooit lid geweest. Ik vermoed dat Bouhouche wel rechts was maar vooral een scherp observator en herkenner van menselijke zwakheid die enkel voor zichzelf reed.

Alleen, de infiltratie in WNP en die ‘lessen’ dat was zoals Smets zelf toegaf daarna aan vrienden maar niet openbaar mocht zeggen van Raes en Gol ‘la connerie de ma vie’. Hij heeft daar m.i. een zaadje geplant in het hoofd van een aantal niet extreem nuchtere individuen dat wat ze deden ‘officieel’ was. Ik begrijp tot de dag van vandaag niet hoe iemand met zijn graad die beslist geen idioot was dat heeft kunnen doen. Het is nooit duidelijk geworden wie exact gezegd heeft dat Vermeulen en Arcoulin zogezegd communistische spionnen waren. Mogelijk was dat Barbier. Feit is dat Latinus het vuurwapen bezorgd heeft voor de ‘actie’ en daarna - nadat zijn carrièrekansen bij de VSSE weg waren - geklikt heeft.

Barbier zijn toenmalige partner was de ex van Vermeulen met wie hij 3 kinderen had en die niet kon verkroppen dat hij haar had laten zitten voor de 13 jaar oudere Arcoulin. Uit de akte van in beschuldigingstelling blijkt overduidelijk dat de partner van Barbier hem systematisch opzette tegen Vermeulen en Arcoulin. We weten hoe het is afgelopen, het enige onduidelijke aspect was wie de tweede dader was. Mijn geld staat - dodgy alibi of niet - op Lammers als meest waarschijnlijke kandidaat.

Op een bepaald ogenblik wordt echter duidelijk dat Latinus niet door het tweede deel van het examen zal raken en nooit zal werken voor de VSSE. Vanaf dat moment doet Latinus (die professioneel totaal infréquentable was en financieel afhing van zijn moeder ondanks een diploma als ingenieur) er alles aan om Smets en de VSSE in een kwaad daglicht te plaatsen.

Met de bende als zodanig was hij initieel niet bezig. Hij heeft ook kort voor zijn overlijden nog expliciet gewaarschuwd voor het ex-post interpreteren van zaken die toen gebeurden. Wij zien - of menen te zien - dat er verbanden zijn, maar indertijd ging het zeker in het begin om ogenschijnlijk losstaande gebeurtenissen.

Wat dacht hij zelf over de mogelijke daders? (Ex)rijkswachters die de boel leidden en geholpen werden door fascistische handlangertjes voor het vuile werk.

Het motief: afpersing van Delhaize. En het zal niet opgelost raken omdat het ordewoord kwam uit de top van de rijkswacht dat niemand van hun huidig of voormalig personeel erbij betrokken was, ongeacht wat.

Ik meen dat zijn theorie steek houdt maar zie één groot probleem: als Delhaize betaald heeft en de aanvallen stopten, waar is het geld? Bouhouche is arm en quasi vereenzaamd gestorven. Dat men in de Delhaize boekhouding niets vond qua sporen van betaling, dat betekent m.i. niets.

Ik weet niet bij de VSSE maar alvast bij de politie is het kader voor infiltratie en informantenwerking momenteel véél beter geregeld. Het is bv. niet meer mogelijk dat operationele speurders die werken op een zaak zelf informanten gaan runnen en betalen. Dat toelaten is de poorten van de hel openzetten, zoals we gemerkt hebben. De runners worden uiteindelijk gerund en worden zelf crimineel.

226

Re: Christian Smets

Wat hebben de verklaringen van Smets en Deprêtre nu al bijgebracht, behalve een schijnbaar zinvolle bezigheidstherapie voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Absurd dat men daar nu nog aandacht wil besteden. Verklaringen van bv. Deprêtre (een paar initialen big_smile) trekken wel een heleboel avonturiers aan die er dan allerlei verhaaltjes rond spinnen wetende dat de slachtoffers en hun nabestaanden een gemakkelijke prooi zijn.

227

Re: Christian Smets

X, hier wat meer over je scoutsgroepje en the one and only hyperintelligente maar sociaal onaangepaste Latinus, de oerversie van sociaal incapabele Michiel. En zelfs over de speurders die spoken zagen en onzin produceerden. (Dan speurders die spoken begonnen zien en - met respect - onzin begonnen produceren en zichzelf kaltgestellt hebben.) (Bihay en Balfroid om er maar 2 te noemen.)

Vanaf pagina 146 en uit Rogue Agents (David Teacher) » www.cryptome.org (PDF)

228

Re: Christian Smets

Fenix, bedankt. Ik zal het lezen en laten weten wat ik ervan maak.

229

Re: Christian Smets

Op het forum over de Bende wordt de naam van baron Franz Tilmans - zonder bewijs - naar voor geschoven. Volgens forumleden is dat een naam die al een tijdje rondzingt in Franstalige middens. Tilmans zou de bron - direct of indirect - van Smets geweest zijn. Tilmans zou Smets verteld hebben over die ‘racket’ vanuit de VS.

Tilmans was directeur van Cobepa en voorzitter van de Société Métallurgique Hainaut-Sambre. Hij was zowel voorzitter van Proeuropa als bestuurder van filmproductiebedrijf Valisa Films Production.

In 1978 kreeg Tilmans (1905-1991) de erfelijke en persoonlijke titel van baron. Tilmans werd op 19 mei 1905 in Gosselies bij Charleroi geboren.

Baron ingenieur Franz Tilmans is een katholiek industrieel en was actief tijdens de bezetting in de clandestiene netwerken van het gedemobiliseerde leger en in juni 1944 zelfs in Londen.

Tilmans bleef na de oorlog ook erg betrokken bij het leger. Zo is er een verslag van majoor Franz Tilmans aan de Militaire Commissie op 27 februari 1947. Tilmans werd later kolonel.

In 1967 vinden we Tilmans samen met Marcel le Clercq in de raad van bestuur van diverse ondernemingen. Le Clercq (1903-1996) speelde een beslissende rol in de ontwikkeling van Assubel. Hij was ook lange tijd voorzitter van Delhaize ‘De Leeuw’, waarin hij een van de acht familiale takken vertegenwoordigde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leidde Marcel le Clercq de ‘Groupement Céréales’, een sleutelorganisatie in de voedselbevoorrading.

In het Cegesoma archief is er een interview over het Belgische leger (29/12/1982) met kolonel baron Tilmans.

Hij was ook betrokken bij de oprichting van het Geniemuseum: een van de oprichters is immers baron Tilmans, Franz, dan gepensioneerd, en wonend in (een kasteel in) de rue du Château 1, 5530 Évrehailles. Dat is een plaats en deelgemeente van de Belgische gemeente Yvoir. Daar overleed Tilmans ook.

Hij was gehuwd met Céline Beetz. Zij was eerst gehuwd met Raoul Théophile Pauline Marie Napoléon Moreau, gescheiden. En opnieuw gehuwd op 4 december 1935, in Brussel, met Franz Tilmans.

In 1984 werd Tilmans benoemd tot Commandeur in de Leopoldorde door Boudewijn. Tilmans is dan adviseur van Paribas en Cobepa. Tilmans was ook actief bij de NV ETEC in Brussel. Hij was er voorzitter van de Raad van Bestuur.

Volgens de twee Bendecommissies werd die piste van racket onvoldoende onderzocht. In het verslag: “Van bij het begin werd het onderzoek georiënteerd alsof het om gewoon banditisme ging. Een aantal andere hypothesen werden a priori veronachtzaamd. Andere mogelijke hypothesen bestonden erin dat het om terrorisme, racketeering, internationale wapenhandel, drugverslaafden, en anderen kon gaan. Al deze hypothesen zijn onvoldoende of in het geheel niet onderzocht.” Er is nog tijd tot in 2025.

Bron: P-magazine

Re: Christian Smets

Christian Smets verborg een realiteit. Het was niet aan hem om licht te laten schijnen. Zijn domein was de schaduwen.