11 (edited by echogain 10-08-2010 16:33)

Over de link met RAF en Action Directe

Deze groepen waren in de jaren 80 al lang geïnfiltreerd door de Duitse en Franse geheime diensten. Voor de RAF, Baader-Meinhof  is goed gedocumenteerd dat de extreem-rechtse BND en BKA er via stromannen aan de touwtjes trokken en de jonge rebellen voor hun kar spanden bij de uitvoering van een in werkelijkheid anti-linkse politieke agenda. De opleiding van de 'rebellen' bij de PLO bijvoorbeeld was in feite georganiseerd door de BND. Hun vliegtickets naar Libanon werden betaald door de BND.

Er bestaat een enge verbinding tussen Duits extreem-rechts/Nazi's en de Moslim Broederschap (PLO, Hamas...), die dateert uit WO II. De BND werd vlak na WOII gedurende vele jaren geleid door Hitlers generaal Gehlen. Aan het hoofd van BKA kwam de ex-Wehrmacht Dickopf, die daar werd geplaatst door François Genoud, Hitlers bankier en sponsor van de Moslim Broederschap in Egypte. Dickopf werd zelfs chef van Interpol! Begin de jaren 70 had Dickopf directe banden met de Black September terreurgroepen via zijn vriend Genoud, terwijl zijn politie-diensten net poogden hun gijzelaars vrij te krijgen!

Deze dualiteit blijft tot vandaag bestaan, bijvoorbeeld in het feit dat de EU miljoen Euro betaalt aan Hamas, dat de PLO vervangt als 'regering van Palestina' terwijl vaststaat dat dit een keiharde anti-westerse wahhabi terreurgroep is! De vroegste leden van de RAF, Baader-Meinhof, AD... 'terreurgroepen' waren destijds wel degelijk overtuigde anti-capitalistische actievoerders (en dus 'links'), maar na enkele jaren moesten ze teleurgesteld zelf toegeven dat ze door de geheime diensten bij de neus genomen waren en dus precies door hun gestuurde gewapende acties in de kaart hadden gespeeld van  het rechtse capitalistische pro-Amerikaanse establishment en van het leger-politie apparaat in Duitsland en Frankrijk.

De link RAF, AD met de CCC en de beweringen van de CCC-leden zijn dus perfect logisch.

Zie ondermeer:

 • 'Im Namen des Staates', Andreas von Bülow-Piper Verlag, München;

 • 'Verschlussache Terror. Wer die Welt mit Angst regiert', Gerhard Wisnewski, Knaur Verlag.

12

Willy wrote:

Ein de jaren '80 heb ik voor een Nederlandstalige  journalist de persknipsels van de Franstalige pers in België rond de Bende Van Nijvel vertaald en samen gevat. Niet dat de journalist geen Frans kende maar hij had er gewoon geen tijd voor. Heb van de redactie de de persmappen mee naar huis gekregen, en ben met de vertaling wel een tijdje zoet geweest.

Wat ik mij nog zeer goed herinner was dat in een aantal Franstalige dagbladen toen werd gesteld dat bij de ontmanteling van de CCC, er in hun arsenaal één kogelvrije vest werd terug gevonden die door de Bende van Nijvel werd gestolen bij Wittock-Van Landeghem.

Een heel interessant gegeven. Er zijn geruchten dat de kogelvrije vesten op de zwarte markt verkocht zijn geweest. Er zouden er minstens twee via Hage Maroun gepasseerd zijn. Vincent Louvaert (ik blijf over de arme man verder zeuren wink) zou dat toch beweerd hebben. De CCC moet ze dus niet gestolen hebben, maar kan ze ook gekocht hebben.

Ik denk dat het te ver gaat om de CCC zondermeer als "valse vlag" neer te planten. Destijds was er nu eenmaal een grote links-revolutionaire beweging in Europa met een bereidheid tot het plegen van aanslagen. Dat men vanuit zowel Oostblok als westerse geheime diensten probeerde te infiltreren en te manipuleren is natuurlijk logisch. Een False Flag operation is echter wat anders dan een "agentje" binnen hebben zitten. Enkele kort en vrij geciteerde passages uit het boek "Rood Verzetsfront":

De Belg Maurice Appelmans was een infiltrant bij Ligne Rouge en organisaties van sympathisanten en familieleden van politieke gevangenen die na de arrestatie van de CCC leden ook in diverse andere landen voet aan de grond probeerde te krijgen. De Knipselkrant (Nederlands links radicaal blad) heeft vele malen met hem vergadert over de publicatie van teksten van de CCC en te voeren solidariteitsacties met de gevangenen.

Het ging Appelmans in deze slechts om het vergaren van zoveel mogelijk namen en adressen van militanten. Hij was geen agent-provocateur in die zin dat hij aanzette tot militante acties. Volgens De Morgen zou ook ene Elisabeth Bové namens staatsveiligheid zijn geïnfiltreerd in de Ligne Rouge, echter dit berust op niets. Wel participeerde zij korte tijd bij Correspondances Revolutionnaires. Volgens Helmut Voigt (voormalig hoofd van een STASI afdeling) beschikte de STASI eind '88 over een zogenoemde "Inoffizieller mitarbeiter der Abwher mit Feindverbindung" rond de CCC.

Er kan best het nodige gebeurt zijn rond de CCC zoals via "spionnen" wapens en springstoffen leveren of aanslagen niet verhinderen zodat men er eigen voordeel uit kan halen. Een tactiek  die men af en toe ook nu in de oorlog tegen het moslimterrorisme ziet. Wellicht dat men hen een kogelwerend vest uit Temse in de maag splitsten om hen te kunnen linken aan de Bende (als er überhaupt een kogelwerend vest was)? Maar voor een echte False Flag operatie (organisatie en uitvoer of overname) ontbreekt vooralsnog het bewijs. In het interview hier op deze site gaat ook Carette in op deze stelling.

Boemerang wrote:

Er kan best het nodige gebeurt zijn rond de CCC zoals via "spionnen" wapens en springstoffen leveren of aanslagen niet verhinderen zodat men er eigen voordeel uit kan halen. Een tactiek  die men af en toe ook nu in de oorlog tegen het moslimterrorisme ziet.

Wat men dus ook beweert van 9/11. Amerikanen hadden een reden nodig om een oorlog te starten: olie-industrie onder handen nemen en wapenindustrie op volle toeren laten draaien.

15 (edited by Boemerang 28-08-2010 18:34)

club_le-happy-few wrote:

Wat men dus ook beweert van 9/11.

Ik doelde eigenlijk meer op de Europese situatie. In het geval van de "hofstadgroep" in Nederland bleken de leden hiervan al jaren te zijn geobserveerd door de AIVD. Twee leden bleken in een huis van de AIVD te wonen dat volgepropt was met hi-tech afluister en filmapparatuur. Men "vergat" eventjes om aan een arrestatieteam van de plaatselijke politie te melden dat de heren gewapend waren met handgranaten. Enkele agenten raakten dan ook gewond en cameraploegen mochten vanaf de eerste rang het hele spektakel vastleggen. De granaten zijn schijnbaar geleverd door Mohammed B.

Deze moordenaar van Theo van Gogh wordt door de advocaten van de andere hofstadleden als AIVD-informant bestempelt. De telefoontaps van Mohammed B. bleken "per ongeluk" gewist en hoewel men dus donders goed wist waar hij woonde, deed men huiszoeking op het verkeerde adres (bij de buren) en wist men pas enkele dagen later het juiste adres te vinden (na de schoonmaak?). Nog wat pershetze ertegenaan over Marokkaanse jeugd en Nederland was klaar voor de oorlog in Afghanistan en klaagde niet meer over de illegale oorlog in Irak.

Wereldwijde glorie voor de nu bij een NeoCon-denktank werkende Hirschi Ali en de opkomst van het "Mossad mannetje" Wilders. De States blij en Israel blij. Over de aanslagen in Madrid en Londen gaan soortgelijke verhalen op. Maar ook over 9/11 valt veel te zeggen. Naar mijn mening is dit een èchte full scale false flag operation. Echter we gaan zo helemaal "Off Topic".

Voor wat betreft de CCC kom ik in linkse literatuur niets tegen over een "false flag". Voor de RAF hetzelfde, daargelaten wat meer infiltranten en samenwerking met de DDR. (Hetgeen bij de veelal anti-totalitaire achterban niet goed viel.) Ook bekend is dat ontmaskerde infiltranten werden geliquideerd, hetgeen tegen een false flag spreekt. Bij de Brigade Rosso echter, was wel degelijk sprake van grootschalige infiltratie.

De raid op Vielsalm wordt toegeschreven aan de CCC, later werden meerdere wapens teruggevonden en een van de CCC'ers is op de kazerne gelegerd geweest. Pierre Carette claimt ook deze raid. Daartegenover staat de ene getuigenis van Dislaire. Ik heb echter het boek van Ganser alswel dat van Von Bulow (nog) niet gelezen. Is Dislaire de enige bron voor het spectaculaire verhaal over Amerikaanse Mariniers? Hebben die Mariniers niet eenvoudigere manieren om aan wapens te komen?

16 (edited by HeaDHuNTeR 29-08-2010 13:31)

club_le-happy-few wrote:

Wat men dus ook beweert van 9/11. Amerikanen hadden een reden nodig om een oorlog te starten: olie-industrie onder handen nemen en wapenindustrie op volle toeren laten draaien.

Om nog maar te zwijgen over de hele privacywet die aangepakt werd. Geheime diensten hebben daardoor vrijgeleide gekregen om alles en iedereen die de VS binnen of buiten wil zomaar te screenen. Tot op vandaag zelfs nog proberen de Amerikanen toegang te krijgen tot onze bankrekeningen.

17

HeaDHuNTeR wrote:

Om nog maar te zwijgen over de hele privacywet die aangepakt werd.  Geheime diensten hebben daardoor vrijgeleide gekregen om alles en iedereen die de VS binnen of buiten wil zomaar te screenen. Tot op vandaag zelfs nog proberen de Amerikanen toegang te krijgen tot onze bankrekeningen.

De meeste banken gebruiken Amerikaanse software. In de meestgebruikte programma's zijn 'backdoors' ingebouwd die de NSA/CIA toelaten de accounts onbemerkt te checken. Lees na 'PROMIS' software en 'ABACUS'. Microsoft, Google, Yahoo, Facebook etc. hadden nooit zo groot kunnen worden zonder 'akkoordje' met de CIA/NSA over het inbouwen van een discrete 'backdoor'. Lees het verhaal van het verboden internet crypto programma PGP Pretty Good Privacy.

Verder worden alle telecom verbindingen permanent afgeluisterd door het 'ECHELON' netwerk. 'Verdachten' worden door de CIA gewoon van de straat geplukt, waar ook ter wereld, zonder arrestatiebevel, zonder recht op verdediging, zonder dat zelfs de familie wordt verwittigd. Lees over de dictatoriale machten die de president zichzelf kan geven via de Executive Orders, die geheim kunnen blijven en later veranderd kunnen worden (!!). In de US is in de loop der jaren eerst onder Bush Sr en later onder Bush Jr een 'regeringssysteem' (COG, Continuity of Government) opgebouwd dat alles overneemt als  na een 'national emergency' de 'krijgswet' wordt afgekondigd. Wie mag die uitroepen? De president! Dan wordt de grondwet 'opgeschort'. De USA staan op de rand van fascisme. Enjoy capitalism!

18

Boemerang wrote:

Carette claimt ook deze raid.

Ik heb nog geen enkel interview met Carette gelezen waarin hij zegt dat hij of iemand anders die hij kent achter de overval in Vielsalm zit. Hij heeft het altijd heel cryptisch over "internationalistische revolutionairen" die de overval hebben gepleegd en de wapens hebben uitgedeeld aan verschillende linkse terreurorganisaties zoals de CCC, Action Direct en RAF. Maar op geen enkel moment neemt hij de verantwoordelijkheid op. De enige link is inderdaad dat wapen uit Vielsalm dat gevonden wordt in een appartement van de CCC en het feit dat Sassoye daar zijn legerdienst heeft gedaan.

Moesten de CCC achter de aanslag in Vielsalm zitten, dan zouden ze dat toevallig net op dezelfde dag gedaan hebben als de dag waarop de Special Forces van plan waren om een overval te plegen in Vielsalm.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

19 (edited by Boemerang 30-08-2010 19:13)

Ben wrote:

Ik heb nog geen enkel interview met Carette gelezen waarin hij zegt dat hij of iemand anders die hij kent achter de overval in Vielsalm zit. Hij heeft het altijd heel cryptisch over "internationalistische revolutionairen" die de overval hebben gepleegd en de wapens hebben uitgedeeld aan verschillende linkse terreurorganisaties zoals de CCC, Action Direct en RAF.

Dit is een contradictie, laat de toevoeging "heel cryptisch" weg en lees de zin dan eens opnieuw. (Dit bedoel ik niet zo cynisch als het zich in letters leest.) De (indirecte) claim van Carette:

 • Hij zegt te weten aan wie de wapens werden uitgedeeld (CCC, Action Directe en RAF). Aangezien hij "Mister CCC" was weet hij dan wie hem die wapens heeft gegeven.

 • Hij geeft aan meer te weten over de uitvoer (Het was nog lang geen eenvoudige zaak etc.). Dit riekt naar daderkennis maar hij kan het ook uit de krant hebben.

 • Hij schiet in verdediging als Vielsalm wordt toegeschreven aan anderen dan de "internationalistische revolutionairen".

Dat hij cryptisch blijft en snel van onderwerp verwisseld heeft wellicht te maken met dat hij zichzelf en/of de daders niet wil impliceren. Het interview is afgenomen in de gevangenis en ergens zegt hij in aanmerking te komen voor vrijstelling. Dan wil je niet opnieuw aangehouden worden. Vandaar misschien dat hij het niet "zomaar eventjes" bekent. Het is mij onbekend of het dossier Vielsalm tot een veroordeling/uitspraak heeft geleid in de rechtszaak CCC. Op deze site staat bij Gladio/Belgie-operatie Oesterling wel dat Dislaire in de zaak Vielsalm in staat van beschuldiging was gesteld en werd veroordeeld voor oplichting (in de zaak Vielsalm?). Later werd het dossier toegevoegd aan dat van de CCC.

De volgende info haal ik uit deze site:

 • Op de tijdlijn wordt Vielsalm toegeschreven aan de CCC.

 • Drie mannen dringen in de nacht van 12 mei de kazerne binnen en overmeesteren een persoon en schieten een ander neer.

 • Vijf kilometer verder laden zij spullen over in een Minerva Jeep en een Mercedes.

 • Gestolen zijn: 20 FAL, 3 Enfield, 5 Vigneron en 1 Falo (ongeveer wat 3 mannen kunnen dragen). In een box in Ukkel worden 5 FAL geweren teruggevonden. In een woning in Ukkel 1 FAL en het Falo machinepistool, ook vingerafdrukken van Action Directe leden. Tenslotte vindt men in de woning van Action Directe kopstukken in Vitry-aux-loges (Fr?) nog 1 wapen(?) terug. Acht teruggevonden wapens in de kringen van Action Directe en CCC dus (RAF onbekend).

 • Sassoye is op Vielsalm gelegerd geweest en wist dus hoe binnen te dringen en waar de wapens lagen.

Over Dislaire haal ik de volgende info van deze site:

 • Hij is o.a. een ex-Para, ex-Huurling, meervoudig bankrover, fraudeur en oplichter. Ten tijde  is hij voortvluchtig na een bankoplichterij van 11 miljoen (Bfr of Euro?).

 • Hij spreekt van 12 Amerikaanse Special Forces, van 24 Belgische commando's, van een tiental ex-Para's waaronder hij (ondanks zijn strafblad) en van een X aantal GLADIO agenten. Zeg zo'n beetje 50 man die bivakkeren in een bos en rondrijden in een Volvo, een vrachtwagen en een autobus.

 • Vooralsnog is hij de enige bron voor dit verhaal (Heeft iemand het boek van Ganser gelezen? Zijn er documenten of andere verklaringen?).

Dit is nogal wat anders dan die andere verklaring (3 man, Minerva, Mercedes). Wie kent hier het principe van Ockham's Razor? Er zijn echter twee getuigen die weten of het Terroristen op "sportschoenen" waren of een grote groep in het bos bivakkerende militairen. Eén overmeesterde en één-ogige ex-Ardeense Jager die zich van mij wel hier op het forum mogen melden om ons te vertellen hoe het werkelijk zit. wink

Overigens even zeggen dat ik er niet op uit ben om de CCC te vrijwaren of Gladio onderuit te halen! Ik probeer slechts logisch te redeneren en weet dat er in de wereld van geheime diensten niets tè ver gaat maar het is ook een feit dat zij (nog steeds) geen kans onbenut lieten (laten) om buitenparlementair links slecht af te schilderen (ook via Le soir, BBC of De morgen). Echter als morgen iemand met meer dan alleen de verklaring van Dislaire op de proppen komt stel ik gaarne mijn voorlopige conclusie rond de CCC inzake Vielsalm bij.

20

Je zou inderdaad kunnen denken dat hij zoiets zegt omdat hij nog in de gevangenis zit en in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. Maar kijken we even verder, dan zien we dit staan op de website van de CCC:

Cette action a été menée par des combattants révolutionnaires internationalistes au bénéfice exclusif du mouvement révolutionnaire européen.

Lijkt wel een letterlijke vertaling van hetgeen Carette heeft gezegd. Ze draaien dus steeds rond de pot. In plaats van met veel trots aan te kondigen dat de CCC de overval gepleegd heeft, zijn het dus altijd die mysterieuze internationale revolutionaire. Voor mij komt dat over dat ze absoluut geen enkel idee hebben wie die wapens heeft gestolen.

En over operatie Oesling:

Il n’y a jamais eu l’ombre du moindre militaire US dans cette affaire, peut-être y avait-il des manœuvres militaires en cours la même nuit dans la même région, nous en ignorons tout. (Er is nooit enig verband geweest met Amerikaanse militairen in deze affaire, misschien waren er militaire oefeningen diezelfde nacht en in dezelfde buurt, maar wij weten van niets).

Bron » www.cellulescommunistescombattantes.be Dit is een link naar een PDF-bestand, Vielsalm is punt 32.

Boemerang wrote:

Het is mij onbekend of het dossier Vielsalm tot een veroordeling/uitspraak heeft geleid in de rechtszaak CCC.

Dat weet ik dus ook niet en dat zou ik graag weten. Zijn de CCC'ers veroordeeld voor deze actie of niet? Het is natuurlijk de vraag of men ooit het wapen heeft gevonden waarmee geschoten is die nacht? Dat is toch een belangrijk gegeven in deze zaak.

Marlais - die in de jaren '80 commandant was van de Ardenese jagers in Vielsalm - zegt het volgende over de overval: "Mais Oesling était un leurre, een valstrik. De Amerikaanse Special Forces en de Belgische militairen die eraan deelnamen zaten daar enkel als 'couverture'. Ze zouden alleen tussenbeide komen in het geval er iets misliep. Intussen maakte een speciaal commando van de gelegenheid gebruik om mijn kazerne aan te vallen. Ze werden vervoerd door twee auto’s en een jeep."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube