1

(116 replies, posted in Wagens)

Ik heb nooit anders beweerd. U beweert op basis van die kegel nog een (derde) schutter te vermoeden aan de kant van het DATS station. Quod Non. U lijkt zelfs niet eens te beseffen dat ik in de quote die U aanhaalde zelfs niet beweer dat daar een huls van de RG1 lag. In die cursus begrijpend lezen die Tiens U aanraadde staat vast wel uitgelegd wat de "voorwaardelijke wijze" inhoudt.

2

(116 replies, posted in Wagens)

Maggiore wrote:

Dat betekent dus dat de Saab 900 turbo niet kon geparkeerd staan zoals voorgesteld op het schema van The End » Forum

De Saab 900 turbo stond dus dwars (of schuindwars) geparkeerd achter de metalen magazijndeur waar een rechthoekige opening werd gemaakt met een snijbrander met de neus gericht naar het magazijn.

Dat klopt, The End heeft op één of ander manier dit gegeven gemist. De Saab stond ter hoogte van de combi, met de neus in de richting van het DATS station. De Mercedes aan de ander knat van de deur, met de koffer in de richting van het DATS tankstation. De Saab moet enigszins schuin gestaan hebben, want op de foto's van de vondst in Eigenbrakel is de linker achterbank volgeladen met buit. Er moet dus plaats tussen de muur en de Saab geweest zijn om nog te kunnen laden op de linker achterbank, anders zou dat heel omslachtig geweest zijn. Het klopt met het gegeven dat er bloedspatten gevonden zij  op de rechter achterflank van de Saab. Moest die bijvoorbeeld naast de Mercedes ergens gestaan hebben zou dit onmogelijk geweest zijn. De rechterkant is deze met de vuldop.


Maggiore wrote:

En wie nog wat verder kijkt dan zijn/haar neus lang is ziet ook dat er aan de rechterzijde van de politiecombi juist achter de open rechterdeur een verkeerskegel werd geplaatst (waar te nemen onder de open rechterdeur).

Dat zou dus kunnen betekenen dat er 2 schutters actief waren vanaf de zijde van het DATS station.
Met betrekking tot de potentiële schutter links en ver achter de combi merk ik op dat er ook LR.22 munitie (long riffle) werd gebruikt.

Ik heb helaas maar een doodnormale neus.

Iedereen ziet die kegel, maar tenzij U over de schets van het labo Brussel beschikt, die de overtuigingsstukken ter plaatse in kaart brachten, weet U ook niet wat er bij die kegel te zien is. Morue heeft zowiezo van vlakbij een genadeschot met de riotgun gehad, logischerwijze ook ergens nabij het open portier. Aan die kegel zou dus een Cal 12 huls gelegen kunnen hebben. Als het klopt wat ik vermoedde, dat men Morue eerst een genadeschot wou geven met de .22LR, en hij dit afweerde met zijn arm waardoor de kogels in zijn voorarm terechtkwamen, zouden daar dus ook twee hulzen .22LR bij kunnen liggen. Tenslotte, het afschamschot op Lacroix werd logischerwijze ook aan dat open portier afgevuurd. Dus ook nog eens een 7,65mm huls, als ze met zijn eigen pistool geschoten hebben tenminste. Tot zover die kegel aan het voorportier.

Wat betreft de meer achterwaartse kegel, voor het silhouet van de rijkswachter : ook daar is geen "bewijs" dat er een tweede schutter zou geweest zijn. Alhoexel het moeilijk is om op foto's afstanden te schaten, het perspectief kan best misleidend zijn, lijkt deze wel degelijk op dezelfde hoogte te liggen als de derde zwarte pijler. Dat is 14,5 meter verwijderd van de rechterkant van het deurkader van de dubbele deur en niet zover van waar de lichamen van Dewit en Fourez werden verstopt, de karretjes zijn trouwens goed te zien achter de rijkswachter. Aan die kegel kan dus ook braaksel gevonden zijn, of de sjaal van Dewit, waarmee een dader zich zou proper gemaakt hebben. Of een .22LR of een 7,65mm huls, afgeschoten tijdens de moordpartij op dat koppel.

Of, inderdaad, een cal12 huls afgeschoten door een dader die daar stond. Maar dan wel een RG2 huls, want van de RG1 is er geen gevonden. En zelfs als daar een RG1 huls had gelegen, en onze schoppende procureur had die weggeschopt, dan had men die op een betonnen parking alsnog gevonden, alleen niet meer op zijn aanvankelijke lokatie.

Trouwens als daar alleen een RG1 huls had gelegen, en de Procureur had die weggeschopt, dan had daar geen kegel gestaan dacht ik zo. Misschien is het wel een RG2huls, die aanvankelijk veel dichter en achter de combi lag, en onze voetballende procureur heeft die geschopt naar waar die kegel op de foto staat. Misschien moeten we de VAR beelden es opvragen.

Maar het is dus in de verste verte geen "bewijs" dat er een tweede RG schutter daar heeft gevuurd. Het is zelfs geen aanwijzing, want we weten niet wat er aan die kegel lag.

En als daar een RG2 huls ligt, is dat dus weer es wel een bewijs dat de Mercedes schutter zich verplaatst heeft. Een wapen kan immers niet tegelijk op twee verschillende plaatsen zijn.

Tenslotte beschrijft Wezel dat er eerst vanaf de Mercedes werd gewchoten, dan vanuit het gat in de deur, dan vanachter de Combi door dezelfde schutter die eerst van aan de Mercedes had gevuurd, en tenslotte verschillende schoten dicht bij Morue, omgeving open deur van de combi.

3

(72 replies, posted in Foto's)

Xenophon wrote:

De deur stond open, zie je dat raampje? Wat daar doorheen ging stopte niet 2 cm verder.

Klopt als een bus. Trouwens er staat op die foto nog een veelzeggend detail. The End had ooit een theorie waarbij hij deze foto gebruikte om te staven dat er ook een schutter aan de bestuurderszijde van de combi het vuur had geopend, want volgens hem was die deur dicht toen de eerste schoten werden gevuurd.

Doch, op deze foto iets moeilijker te zien, er zijn er duidelijker, er is één projectiel door de spiegel gegaan, die vast aan de motorkap zit, en dan door het kleine raampje van de geopende deur. Trek een lijn door het midden van dat kapot geschoten raampje, dan door het gat in de spiegel en je komt uit waar de schutter toen stond. Dat zullen de forensische mannen dan ook wel gedaan hebben. De Mercedes moet ongeveer gestaan hebben ter hoogte van de tweede "kegel", met zijn passagierszijde ongeveer parallel met de chauffeurszijde van de combi.

Maggiore wrote:

Aan de achterkant bovenaan rechts en ter hoogte van het rechterachterlicht zijn gaten van een kogelinslagen waar te nemen. Die lijken mij toch niet van een riotgun te komen (en zeg nu a.u.b. niet dat die kogelinslag aan het achterlicht komt vanuit de opening in de magazijndeur).

Het "gat" bovenaan rechts valt niets over te zeggen zonder foto die dichterbij genomen is. Ook vergroten heeft geen zin. Het kan evengoed een vlekje in de foto zijn.

Het gat aan het achterlicht is bij vergroting duidelijk wel een kogelgat. Je zeiet de zilverkleurige randen rond het gat waar de verf afspringt bij een impakt. Ik zou nog niet durven beweren dat dat een .45 impact is, zelfs ballistisch deskundigen zouden dat zo op het zicht nog niet durven beweren.

Maar als de schutter inderdaad van achter die combi nog geschoten heeft op Morue, en je ziet duidelijk waar die moet gelegen, gezeten hebben, dan durf ik best wel een beredeneerd gokje wagen; het is de impact van de uiterst linkse ballet van een salvo van 9. Die ballen hebben een kalilber van ongeveer 9 mm en dat gat lijkt zo op het eerste zicht toch wel zo iets te zijn. En de impakt is pal op de ronding van de carroserie. Als dit de uiterst linkse ballet was van een schot van 9, waar kwamen die 8 andere baletten dan terecht?

De forensische lieden zullen dat wel nagegaan hebben, mogelijk zelfs het vervormde projektiel gevonden. Mogelijk is dat dan de reden waarom werd besloten dat een riotgun schutter van achter de camionette gevuurd had. Er zijn enkel hulzen gevonden van de RG2, en die kan niet op twee plaatsen geweest zijn op hetzelfde ogenblik, dus heeft de schutter zich verplaatst. Ergo: van de Mercedes naar achter de camionette. Wat weer klopt met het verhaal van Lacroix.

Waar de schutter stond? Positie van de fotograaf, naar links opschuiven tot je in het verlengde van de zijflank van de combi staat.

Vuur!

Tot zover deze voor mijn doen erg korte post.

4

(1,133 replies, posted in 1983)

Fenix wrote:

Ik heb al duizend en één keer voor mezelf de conclusie gemaakt ik stop er mee.

Absoluut niet doen Fenix! Ik schaar me 100% achter wat je schrijft over je motivatie, dat houdt iedereen scherp, en laat toe de eigen mening aan een extra kritische blik te onderwerpen, al dan niet opgezweept door een post van jou.

Ik wou helemaal geen zware kritiek uiten op uw persoon, maar ik kon even geen beter voorbeeld bedenken om duidelijk te maken hoe ik omga met informatie. Dus, mijn excuses mocht je die indruk hebben! Je "overzicht" zoals je zelf zegt is de moeite waard.

Zo blijf ik toch wel degelijk een beetje gewrongen met mijn conclusies aangaande Nijvel/Diable Amoureux en hoe dit dan kan rijmen met vele pertinente opmerkingen mbt andere gebeurtenissen die ook uit uw totaal overzicht blijken. Je kan nu éénmaal niet helemaal alleen alle gebeurtenissen mbt de Bende in nauwkeurig detail uitvlooien en in kaart brengen. Ik heb me dan ook enkel op bepaalde deelaspecten toegelegd. In het verleden zijn nog forumleden die deelgebieden ongelooflijk sterk hebben in kaart gebracht.

Zo levert ieder zijn deeltje

En een enorm kritisch forumlid, dat nooit aflaat en inderdaad, steeds weer met een algeheel overzicht afkomt is ook nodig!

Dank U wel, meer kan ik daar dus ook niet op zeggen.

5

(1,133 replies, posted in 1983)

Maggiore wrote:

Gaat U anders maar rustig door met uw lange posten.

Dank U, dat is uitermate vriendelijk van uw persoon. Dat ga ik dus nu eens uitgebreid doen ook.

Maggiore wrote:

Behalve Lacroix kan niemand "getuigen" wat u schrijft.

Dat klopt inderdaad als een bus. Ik veronderstel dat ik dan aan de getuigenis van Linda Van Huffelen ook maar geen waarde moet toekennen? En wat met de getuigenis van David over de dood van zijn vader, moeder en zus? Mij zijn immers geen andere getuigenissen bekend over die moord. (Die zullen er wel zijn, maar die zijn niet publiek bekend, om maar te zeggen.)

Alle gekheid op een stokje, de getuigenis van Lacroix bestaat, en die kan je NIET naast je neerleggen. Of Lacroix vertelde zo goed en zo kwaad als hij kon wat hem was overkomen, en daar kunnen door stress, droefheid, schaamte, etc wel wat kleine foutjes inzitten - het zou verbazend en eigenlijk onmenselijk zijn als het niet zo was - of Lacroix loog dat het kletterde.

Heeft iemand voor dit laatste serieuze onomstotelijk bewezen aanwijzingen? Of gaan we één van de slachtoffers van de Bende dan zomaar verdenken van wat eigenlijk een zware beschuldiging is? Gaan we het woord van gangsters zoals de Borains zwaarder laten doorwegen dan dat van deze Rijkswachter? Zelfs als hun verklaringen bewezen vol fouten, fantasieën en dergelijke zitten en ze deze herhaaldelijk introkken?

Ik heb wel degelijk de mentale oefening gedaan om het gebeuren aan de Colruyt te proberen reconstrueren zonder de getuigenis van Lacroix; dan zit je dus met niets meer. Ook met wat de Borains daarvan vertellen zit je met niets om die schietpartij te reconstrueren. Dan eindigt de analyse en begint het speculeren of bij sommigen zelfs het fantaseren.

Natuurlijk is het zo dat de getuigenis van Lacroix cruciaal en uniek is. Maar het is ook een feit dat er geen enkele, maar dan ook geen enkele aanwijzing is die toelaat om het getuigenis van Lacroix compleet te negeren. Schrijf dan filmscenario’s of een roman of zo.

Maar alle elementen samengelegd, de getuigenissen, forensische sporen en bekende verslagen van het gerecht, en na die te wikken en te wegen wat betreft hun waarde in termen van betrouwbaarheid en zekerheid blijft ik in “mijn schets" geloven als “meest waarschijnlijk”.

En ik ben best bereid mijn mening aan te passen in het licht van nieuwe elementen die na wikken en wegen onomstotelijk, zwaarwichtig en cruciaal blijken te zijn.

Xenophon wrote:

De deuren van die combi gaven geen dekking tegen '0' of '00' hagelpatronen noch tegen munitie zwaarder dan .22. Een voertuigdeur is zowat de slechtst mogelijke dekking aan een wagen.

Klopt als een zweer. Mogelijk is één inslag in het rechterachterportier zelfs een doorgangsschot via het rechtervoorportier, de impact is ovaal ipv rond.

Maar ook met die kennis kan je iets besluiten: er zijn drie impakten op dat voorportier zichtbaar, en waarschijnlijk er los door gegaan gezien het kaliber en de kleine afstand (volgens mij zo’n 6,5 meter). Maar die impakten zijn ter hoogte van het torso van een persoon die achter dat portier stond. Waarom heeft Morue dan enkel impakten .45 in de enkels?

Omdat Morue reeds op de grond lag, en er geschoten werd op Lacroix die achter die deur was verdwenen? Lacroix lag misschien echter al met zijn bovenlichaam in de camionette, dus ook buiten het traject van die kogels?

Xenophon wrote:

De daders hebben geluk gehad.

Voorbeeld 1: Ik vermoed zelfs dat het rare gat in het kofferdeksel van de Mercedes ook ontstaan is tijdens de schietpartij in Nijvel. De dader aan de Mercedes heeft daar vermoedelijk één van zijn eerste schoten los door die openstaande koffer geschoten, vermoedelijk met de Plomb nr0.

Die koffer stond immers open toen de schutter aan de Mercedes op Lacroix en de combi schoot. In een uitvergroting die een forumlid ooit eens publiceerde van dat gat zie je zelfs aan de randen de hagelkorrels afgetekend, klaarblijkelijk kleinere, van het Plomb nr0 type.

Als dat gat afkomstig is van hagel is het onmogelijk dat dat afgevuurd werd met de koffer dicht, gezien de grootte en de exacte lokatie van dat gat in die koffer. En er is maar één moment geweest waarvan we weten dat die koffer openstond. Was het niet Lacroix die getuigde dat hij bij aankomst de reflektie van hun koplampen zag in de gevarendriehoek aan de binnenkant van de openstaande koffer van de Mercedes?

Er hadden maar es een aantal hagelkorreltjes op een stuk staal moeten terugketsen in het gelaat van onze killer. Recht in zijn oog bijvoorbeeld.

Voorbeeld 2: De Mercedes schutter heeft, volgens Wezel, de combi langs de chauffeurszijde omschreden om dan ergens van achter de combi nogmaals op Morue te schieten Als hij dat deed betekent dit dat hij deels door de vuurlijn van de schutter in de deur is gelopen. En zelfs op het ogenblik dat hij passeerde aan de chauffeurszijde van die camionette is hij niet echt “gedekt”; een .45 schot los door de ruit bijvoorbeeld, of afgeketst op het staal van het binnenwerk.

Zelfs als hij deze beweging uitvoerde nadat alles stil was geworden - Lacroix bewegingloos deels in de combi en Morue zieltogend op de beton - dan is het nog enorm gewaagd om es door de vuurlijn van een collega schutter te gaan lopen. Je kan onmogelijk weten of die nog schoten gaat afvuren, en al helemaal niet in welke richting.

Voorbeeld 3: Toen Mercedes man gepositioneerd achter de achterzijde van die combi op de neerzittende of liggende Morue schoot kwam er hoogst waarschijnlijk één schot met 9 baletten terecht boven de tankdop van de geparkeerde Saab.Iets meer naar links en hij had zijn kompaan in het deurgat geraakt.

Spectator Of Life wrote:

Vergeef me de kinderlijke vergelijking maar een half wapenmagazijn mee sleuren voor een simpele inbraak klinkt als met drie zwemzakken naar het water gaan om daar gewoon wat bij de rand te zitten. Je hebt veel moeite gedaan om de feiten te reconstrueren, de dingen die je daar schrijft wil ik ook niet betwisten vermits ik minder tijd heb besteed aan dit aspect, maar het lijkt me gevaarlijk om van daaruit tot vaststaande conclusies te komen.

Natuurlijk is het U vergeven beste Spectator, ook ik was er immers oorspronkelijk vast overtuigd dat ja, Nijvel, de moordpartij van Nijvel was “het bewijs” dat het over een hele ploeg ging. En ik zou dat es rap gaan bewijzen door dat heel gedetailleerd te gaan bekijken zie! Groot echter mijn verbazing toen bleek dat mijn analyse eigenlijk het tegendeel bleek te ondersteunen.

Maar inderdaad, ik was er zelf niet bij, dus is mijn mening dienaangaande te klasseren als “meest waarschijnlijk”. Ik verander dat graag in het licht van elementen die onomstotelijk, niet dubieus, en bewezen zijn. Die zijn er tot op heden niet.

Ik vermoed dat er zeer waarschijnlijk slechts drie daders waren, die inderdaad belachelijk waren overbewapend. De redenen waarom ik dit geloof (en dat is niet noodzakelijk het evangelie voor mij) heb ik in een eerdere post reeds aangehaald » Forum

Dus in “mijn schets” (mooie uitdrukking trouwens die ik graag overneem) is er geen sprake van een hoopje klungels die aan die poort maar wat staan te prutsen.

Merk op; deze schets sluit niet uit dat er mogelijk inderdaad enkele Borains in de nabije omgeving de wacht aan het houden waren, en die onmiddellijk het hazenpad kozen toen ze eindelijk beseften waarin ze waren terecht gekomen en dat die drie “anderen”, de “echten” zoals Fenix zo mooi uitdrukt, echt bereid waren mensen met grof wapengeweld meteen neer te leggen.

Fenix wrote:

In Overijse zei een gangster; "Wij waren het niet die op dat kind geschoten hebben" (ken de juiste bewoording niet meer). Hetgeen ook een tweede groep veronderstelde.

Dat is niet volledig accuraat Fenix, juister zou zijn; in een artikel in de Humo schreef men ooit dat de Onderzoeksrechter zei dat...

Ik onthoud dat deze uitsprak zou kunnen juist zijn, maar in zo een cruciale gegevens zou ik toch wel willen weten of de onderzoeksrechter dat daadwerkelijk zo heeft gezegd, of de journaliste diens woorden niet heeft verdraaid en of er ergens anders bevestiging te vinden is dat (leden van) de bende van Haemers daar inderdaad aanwezig waren. Het is immers een cruciaal informatiestukje in de theorie dat de Bende Haemers aanwezig was in Overijse. Dan zou ik daar graag 200% zeker van zijn. Het zou je maar gebeuren, als advocaat dan, dat je die theorie in de rechtbank met die uitspraak tracht te staven en de tegenpartij haalt je los onderuit door onomstotelijk te bewijzen dat die uitspraak zo nooit is gebeurd.

Maggiore wrote:

De verlichting waar te nemen ter hoogte van de metalen deur met de opening is zeker niet van die aard dat men kon waarnemen wat er zich in die opening bevond. Het is zelfs twijfelachtig of men de opening gemaakt met de snijbrander wel duidelijk kon waarnemen. En als men er de flashlight van het fototoestel bij wegdenkt is het al helemaal niet klaar genoeg. Ook de politiecombi stond niet goed geplaatst om de opening in de deur te verlichten. Zelfs niet gedeeltelijk.

U vergeet het essentiele woordje te vermelden dat ik gebruikte, nl “deels verlicht”. De foto die U erbij post is mij zeker wel bekend, ik heb hem ook wel degelijk bekeken. Deels betekent voor mij “halfduister”. Het was daar niet pikkedonker en dat gat was genoeg verlicht om er alleszins beweging in op te merken. In Lacroix’ getuigenis was dat gat trouwens één van de eerste zaken die hen opviel, en de reden waarom ze beiden beseften dat ze met een betrapping op heterdaad zaten. Bovendien is het zo dat een beweging, zelfs in een eerder duistere opening, heel makkelijk word opgemerkt.

Vlak vooraleer Morue uitstapte kan het bijna niet anders dan dat hij specifiek naar die opening keek, want de dader aan de Mercedes schoot pas toen ze al uitgestapt waren. Ergo: er lag daar niemand te wachten.

Ergens in mijn achterhoofd behoud ik het scenario dat een schutter achter dat gat, uit het zicht zat te wachten tot Mercedes man het vuur opende, om dan, net zoals Mercedes man, uit zijn dekking te komen, een schietpositie in te nemen achter dat gat en het vuur te openen op Morue. Maar dan is het nog nagenoeg onmogelijk dat Morue nog steeds niet was geraakt toen Lacroix verscheen aan de achterzijde van de Combi. Zeker niet als de allereerste schoten degene waren op de deur van de combi. Die zouden hem vol in de borst hebben geraakt.

Ik denk: beide daders binnen in de Colruyt verrast door de schoten van Mercedes man, één neemt zijn .45, legt zich in het deurgat en vuurt op de enkels van Morue die neervalt, en vuurt dan verschillende schoten op de voorbijflistende Lacroix waarvan drie in het portier.

Maar tenzij één van de daders het hier es perfect komt uitleggen wanneer hij op wie geschoten heeft, zullen we dat inderdaad nooit helemaal zeker weten.

6

(1,133 replies, posted in 1983)

Maggiore wrote:

Het is Eddy Vos die ons wil laten geloven dat ze Lacroix in leven hebben gelaten om versterking te roepen, niet ik of enig ander forumlid..

Mijn post was dan ook niet “tegen” U gericht. Wel is het zo dat om de zoveel tijd de omstandigheden waarop Morue het leven liet hier weer es worden aangehaald om daar dan allerlei wilde theoriën aan te koppelen. Ik heb er vroeger al es een uitgebreide post aan geweid maar ik ben zeker dat over enkele weken de hele discussie weer van voor af aan begint. Meestal dan door forumisten die geen idee hebben van hoeveel schoten er werden afgevuurd, door wie van waar enz.

Het halve wapenmagazijn dat de daders wel degelijk bij zich hadden is totaal irrelevant voor waarom Morue stierf en Lacroix niet. Zoals ik reeds beargumenteerde is het cruciale element namelijk WIE het wapen hanteerde waarmee op Lacroix werd geschoten. Ik verwijs naar mijn vorige post.

Ik blijf geloven dat de daders deels verrast werden door de aankomst van de combi met rijkswachters. Cruciaal hierin is het feit dat Morue NIET schoot, noch met zijn Uzi, noch met zijn pistool. Nochthans stond Morue achter zijn combideur op zo’n zes meter van dat uitgesneden gat in de deur. Dat gat was deels verlicht, er waren immers meerder lampen boven aan het magazijn die ’s nachts brandden en zoals de combi stond geplaatst moeten de koplampen dat gat ook deels verlicht hebben.

Waarom schoot Morue dan niet, als daar een dader in dat gat klaarlag? En waarom werd Morue pas geraakt nadat Mercedes-man al 4 keer op Lacroix had geschoten met zijn riotgun, nadat Lacroix al om de rechterachterhoek van de combi was aangekomen, en Morue hem had toegeroepen om versterking op te roepen? En als Morue dan toch het doelwit was, en Lacroix niet, waarom werd dan eerst vier keer op Lacroix geschoten, en initieel totaal niet op Morue?

Omdat er initieel geen schutter aanwezig was in dat opengesneden gat. Omdat de andere daders binnen in het magazijn nog buit aan het verzamelen waren, zich een hoedje schrokken toen ze de riotgun schoten van hun kompaan hoorden, waarop één van hen vlug vlug zijn .45 nam en van in dat gat dan toch met zijn .45 schoot op het voor hem enige zichtbare doelwit. Dat was dan Morue.

Dus lag men niet te wachten op toesnellende rijkswachters na opzettelijk het alarm te hebben laten afgaan. Ze werden verrast. Ze lagen niet te wachten op toesnellende rijkswachtcombis en dus ook niet op Morue.

Morue heeft noch met zijn Uzi, noch met zijn pistool geschoten. Feit. Omdat hij, tot hij werd geraakt, niets zag om op te schieten. Zelfs als we veronderstellen dat zijn Uzi blokeerde, hij heeft evenmin zijn pistool getrokken en daarmee gevuurd naar een eventuele schutter, zo’n zes meter verder in een verlicht deurgat. Ook was hij niet versteend van angst, want hij had de tegenwoordigheid van geest om de plots verschijnende Lacroix nog toe te roepen dat hij versterking moest oproepen, net voor hij werd neergeschoten en neerviel.

Ik meen te weten waarom Vos nu ineens met de theorie komt aandraven dat ze “opzettelijk Lacroix hebben laten leven om versterkingen te lokken”. Ik denk zelfs dat hij zelf niet gelooft wat hij daar beweert. Vos kent de pappenheimers van de pers na al die jaren wel, en weet best wat ze van hem verwachten. Hijzal ook wel alle boeken ondertussen gelezen hebben en leest ook hier meer dan waarschijnlijk mee. Na de eerste deugddoende rustperiode van zijn pensioen zal hij zich ondertussen al wel stierlijk vervelen en maar al te blij zijn dat hij nog eens een serieuze spectaculaire boom kon opzetten over de Bende.

7

(1,133 replies, posted in 1983)

Enkele jaren geleden heb ik eens de moeite genomen om, op basis van de beschikbare foto’s, een schets op schaal te maken van de plaatsing van de voertuigen en schutters ten tijde van het vuurgevecht met de rijkswachters aan de Colruyt. Dat heeft bloed zweet en tranen gekost, maar het is mogelijk. De ondertussen verbannen The End had ook jaren gespendeerd om zelfs een 3D model te maken, ook dat was zeer welgekomen. Doe zelf de oefening en dan kan U meespreken over wat daar nu juist wel of niet kan gebeurd zijn.

De inslagen en bloedvlekken op de combi zijn duidelijk zichtbaar en zelfs een leek kan het verschil zien tussen 9 gaten dicht bij elkaar van een riot gun, en één enkel gat van een zwaar kaliber pistool. De nota van Wezel en de akte van beschuldiging van het proces Borains beschrijven wanneer welke schoten gevuurd zijn, en in bepaalde gevallen zelfs waar men hulzen gevonden heeft en/of inslagen. Het is dus mogelijk, maar vraagt wel tijd en inspanning om dit allemaal in kaart te brengen.

Duidelijk is ook dat de getuigeis van Lacroix cruciaal is, vooral voor wat betreft de plaatsing van de Mercedes en de Saab en het algemene verloop van het vuurgevecht.

Lacroix, van het ogenblik dat hij uitstapte, tot het ogenblik dat de daders naderbij konden komen omdat Lacroix niet meer vuurde, is steeds in dekking geweest. De schutter aan de Mercedes kon hem dus niet raken, de schutter in het uitgesneden deurgat ook niet.

Morue bevond zich in dekking achter zijn openstaande deur, enkel zijn enkels waren ongedekt. Hij viel neer toen hij door .45 kaliber kogels in de enkel(s) werd geraakt. Dat was vlak nadat Lacroix om de achterkant van de combi was gekomen, en Morue hem had toegeroepen om hulp te vragen via de radio.

Duidelijk te zien aan de bloedvlek, viel Morue buiten de dekking van het portier op het beton, duidelijk zichtbaar voor de schutter aan de Mercedes EN de schutter aan het deurgat. Het is dan ook logisch dat er twee wapens begonnen schieten op het enige zichtbare doel: Morue. Lacroix lag dan immers al dood te spelen in de camionette, ook afgedekt door het openstaande portier.

Er is een volle lader kal.45 afgevuurd op Morue en de camionette. Ik vermoed dat de daders dan nog eens met een riotgun vanuit dat deurgat geschoten hebben op de zieltogende Morue. Vandaar al die riotgun wonden.

Hij had ook 2 kogels .22 in de voorarm. Volgens mij heeft de killer, die ook van aan de Mercedes voorheen vuurde op Lacroix, Morue op het einde van nabij een schot in het hoofd willen geven. Die heeft waarschijnlijk ter bescherming zijn arm opgeheven. En toen was de lader van het pistool.22 van de killer leeg (tel maar de .22 schoten voorheen op mvr Dewit ). Zijn laatste schot in de riotgun (opnieuw tel maar de voorafgaande schoten) heeft hij dan op het hoofd van Morue afgevuurd. En dan waren de wapens van de killer leeg. Het is niet noodzakelijk zo dat hij extra munitie bij de hand had. Die was er misschien wel, maar mogelijk in de Saab.

Eén van de andere aanwezigen heeft  dan mogelijk het beructe "schamschot" op Lacroix geschoten. Mogelijk één van de minder bloeddorstige daders. Mogelijk degene die heeft moeten braken bij het zien van de toegetakelde lijken van Dewit-Fourez. (Vinden van braaksel expliciet vermeld door onderzoeksrechter Wezel.) Eén die er zich vlug van af wou maken.

In ieder geval, een schampschot zoals beschreven in het geval van Lacroix is mogelijk. Sterker nog, het had zich al voorgedaan: bij de dood van agent Haulotte in Waver werd in diens haardos een sterk vervormd 9mm projectiel gevonden. Hij was erdoor geraakt, maar niet door verwond. De kogel had eerst zijn rechterschouderstuk geraakt en was afgeketst. (Bron: Bendecommissie I, p99)

Men heeft Lacroix niet opzettelijk laten leven om de versterking te lokken. De daders hebben namelijk niet op die versterking gewacht. Feit. Toen de versterking arriveerde aan de Colruyt waren ze zeer waarschijnlijk al in Eigenbrakel, 7,5 Km verderop, of was zelfs de schietpartij aan de Diable al achter de rug.

Men kan moeilijk volhouden dat ze Lacroix opzettelijk lieten leven, om dan een beetje gaan rond te toeren in de hoop dat ze “ergens” politie of rijkswacht tegenkomen op een willekeurige lokatie om het daar dan tot een schietpartij te laten komen in de hoop dat ze er goed vanaf komen. In zo een theorie zijn er veel te veel onzekerheden en elementen waar men totaal geen controle over heeft dan dat ook maar iemand het zou wagen zoiets te plannen, laat staan het dan ook nog uit te voeren. Ze hadden maar één schietgrage Rijkswachter moeten tegenkomen, goed gewapend met zijn eigen 9 mm pistool, met dumdum munitie en getraind in practical shooting. Bouhouche was er zo ene, en ik ben zeker dat hij niet de enige was. Versterkingen lokken is enkel voorstelbaar indien ze dat konden doen op een daarvoor geschikt terrein, waar ze in het voordeel waren en van waar ze makkelijk konden wegvluchten. De lokatie aan de Diable voldoet zelfs niet eens aan deze voorwaarden en ze hebben daar waarschijnlijk erg veel geluk gehad.

Men zou kunnen denken dat de inbraak in de Colruyt tot doel had rijkswachters te lokken, maar ook dat lijkt niet waarschijnlijk. De daders hadden de Saab en de Mercedes zodanig kunnen plaatsen dat ze de camionette van drie tot vier kanten tegelijk onder vuur hadden kunnen nemen en dan waren zowel Lacroix als Morue reeds van bij het uitstappen allebei meteen doodgeschoten. Dat is overduidelijk NIET gebeurd, er is initieel maar van twee kanten op de camionette geschoten.

Hoe ik de beschikbare feiten, kogelgaten, verslagen en foto’s ook draai of keer, ik kom steeds weer bij hetzelfde resultaat  uit: de daders werden verrast toen de combi opdook, er was maar één schutter buiten die weliswaar meteen onmiddellijk en met bruut vuurgeweld reageerde.

De verhalen als zou Morue in verlof geweest zijn, ziek, dat hij een speciaal onderzoek voerde, zou ik eerst toch graag uit betrouwbare bronnen bevestigd zien, vooraleer er allerlei conclusies aan gaan te verbinden. Tot dan beschouw ik het als indianenverhalen, zoals er ondertussen al zovele zijn.

Dat Lacroix niet meer van zich liet horen, en zelfs geen contact opnam met de familie, vind ik helemaal niet verdacht. De man schaamde zich waarschijnlijk dood. Het zal je maar overkomen, twee burgers doodgeschoten, je collega aan flarden geschoten en jijzelf, als enige overlevende, weet zelfs niet echt opmerkelijke details te vertellen die het onderzoek vooruit helpen.

Ik geef toe, ik heb ook wel eens gedacht dat er iets niet klopte met het verhaal van Lacroix. Maar feit is dat de forensische sporen overeenkomen met de hoofdlijnen van zijn verhaal. Eveneens niet uitgesloten is dat Lacroix zich mogelijk minder dapper gedragen heeft dan hij verklaarde. Maar daar zijn geen aanwijzingen voor en dus is dat slechts speculatie.

De daders hebben daar aan de Colruyt twee burgers afgemaakt en een rijkswachter. En dan zouden ze één kroongetuige opzettelijk in leven laten “om de versterking te lokken” , waar ze dan wel niet eens op wachten.

Dat geloof ik niet.

En blijven proberen rechthoekige blokken in cirkelvormige gaten te willen wringen omdat men nu éénmaal niet wil geloven dat er plausibele redenen zijn waarom Morue gestorven is zoals hij is gestorven, helpt niemand verder.

8

(1,133 replies, posted in 1983)

Ben wrote:

Het verschil is dat Morue vermoord werd tijdens het vuurgevecht. Lacroix hield zich voor dood en er werd achteraf nog één schot op hem gevuurd, om hem af te maken. Dat mislukte echter.

Inderdaad. Zodra Morue neerviel, verloor hij de dekking van zijn portier en lag hij in de vuurlijn van de schutter aan de Mercedes en de schutter(s) in de opengesneden deur. Lacroix is steeds in dekking gebleven tot het moment dat hij zich voor dood in de combi liet vallen en de schutters naderbij konden komen. Een perfect logische gang van zaken.

9

(1,133 replies, posted in 1983)

Xenophon, dank je voor je gedetailleerde antwoord. Ik snap nu waarom je aan 4 daders dacht. Het is inderdaad ingewikkeld.

Ikzelf baseer me op volgende bronnen : de nota van onderzoeksrechter Wezel (ik weet niet of je die gelezen hebt), de akte van beschuldiging van het proces Borains, de in de media beschikbare foto’s. Dit zijn volgens mij primaire bronnen. Daar voeg ik wel het ballistisch overzichtsschema aan toe dat Boemerang ooit heeft gepubliceerd. Al wat in boeken en media is verschenen lees ik wel, maar is “te controleren en te bevestigen” wat mij betreft.

Voor wat betreft de 7,65mm huls teruggevonden in de Mercedes; deze zou volgens Wezel afkomstig zijn van een schot op mvr Dewit door een dader die op haar schoot van aan de chauffeurszijde terwijl zij aan de passagierszijde uit het voertuig vluchtte. Te Nijvel dus.

Hierbij de originele tekst;

“Mme Dewit, assise à la place du convoyeur, s’appercoit du drame et sort du véhicule au moment ou le tueur de son mari se présente à hauteur de la porte ouverte du conducteur. Cet auteur tire mais rate Mme Dewit; la douille 7,65mm étant éjectée a droite dans le Mercedes.”

Wat dus betekent dat er ter hoogte van de Diable maar bewijsstukken zijn van één schutter aan de Mercedes, nl de man die schoot met de RG2.

In de Saab werd achteraf inderdaad 1 cartouche Cal12, 1 patroon en 2 hulzen 357/38 en 1 patroon 9mm gevonden. Het probleem is echter dat we niet kunnen weten sinds wanneer die al in die wagen lagen, mogelijk al van voor de overval te Nijvel zelfs.

Voor mij, toch voor wat betreft het gebeuren aan De Diable, is het meest overtuigend de foto van de teruggevonden Saab, waarbij de lading op de achterbank te zien is. Onmogelijk volgens mij om daar meer dan één man bij te proppen op de achterbank. Dus zijn er daar maximaal drie man vertrokken met de Saab, waarvan één de man aan de Mercedes was.

Voor wat betreft het gebeuren aan de Colruyt te Nijvel zijn er geen sluitende bewijzen over het aantal aanwezigen. Lacroix heeft er alleszins maar één gezien, en kon er minstens één vermoeden, mogelijk meer, achter het uitgesneden deurgat.

Blijft natuurlijk het feit van sporen van 5 handvuurwapens en 1 Riotgun in Nijvel. Hierbij mogen we best vermoeden dat de 2de Riotgun daar ook was, maar niet werd gebruikt. Voor drie man een bijna belachelijke “overbewapening”; twee met elk twee handvuurwapens, één met één handvuurwapen. Twee van hen hadden dan ook nog eens een riotgun.

Toch is dit niet helemaal uitgesloten, indien men enkele aannames maakt;

Zoals op het Franstalige forum Chronos argumenteerde dat het zou kunnen gaan om criminelen die onder geen enkele omstandigheid gepakt wilden worden en dus op voorhand besloten hadden het uit te vechten met aanwezige politie of Rijkswacht. Vandaar dat ze zich op een vuurgevecht hadden voorzien.

Gezien de nadelige karakteristieken van sommige van de handvuurwapens is het best mogelijk dat sommigen een tweede handvuurwapen bij zich droegen. Zoals aan de Colruyt gebeurde, is het mogelijk dat een Riotgun dader dit wapen niet altijd bij de hand heeft, om de handen vrij te hebben bijvoorbeeld tijdens het overladen van buit.

Het .22 pistool is een ideaal wapen om in relatieve stilte en op korte afstand moorden te plegen maar in een vuurgevecht is het echter niet noodzakelijk de betere keuze. Dwars door een deur ga je er niet mee schieten. Best mogelijk dus dat deze man als tweede wapen een 9 mm of een .45 pistool mee had.

De .38/357 Magnum is een trommelrevolver, als die leeg is is het in geval van nood sneller een tweede wapen te trekken dan bij te laden. Dus ook deze man zou daarom een tweede wapen bij zich gehad kunnen hebben.

Het FN 7,65mm pistool is een notoir onbetrouwbaar wapen. De teruggevonden volle patronen van zowel Lacroix, als van de 7,65 mm nr 1 wijzen volgens mij op haperingen, waarbij de schutter meteen de slede naar achter trekt, de volle patroon wordt uitgeworpen, en een volgende wordt geladen (normale reaktie van opgeleide schutters bij een hapering). Die patronen zijn dus niet “verloren”, maar werden uitgeworpen bij een hapering, twee maal in het geval van Lacroix, en twee maal in het geval van een Bende dader tijdens het vuren aan de DATS pompen. Het zou dus kunnen dat ook deze dader dus nog een tweede handvuurwapen bezigde, en de 7,65mm gebruikte omdat die ook “stiller” is dan de handkanonnen zoals de 357 Magnum en de .45.

Natuurlijk is bovenstaande ook maar speculatie. Volgens mij echter wel een mogelijkheid die aanduidt dat er inderdaad niet meer dan drie daders hoeven te zijn geweest, weliswaar zwaar bewapend. Het aantal wapens is dus zeker geen eenduidig bewijs dat er meer dan drie daders betroken zijn geweest in Nijvel.

10

(116 replies, posted in Wagens)

edd wrote:

Wat vreemd is; je ziet kogelinslagen van buiten de auto in, zo'n 9 stuks. Echter ook 2 inslagen vanuit de auto (uit de kofferbak?) naar buiten.

Ben wrote:

Dat is waarschijnlijk een gevolg van de schietpartij aan het Colruyt-warenhuis waar de Saab geparkeerd stond met zijn kofferdeksel open.

Twee van de gaten zijn inderdaad duidelijk van binnen in de kofferbak naar buiten, te zien aan de gekartelde randen, op andere foto’s beter zichtbaar.

Ik vermoed zeer sterk dat de Saab in Nijvel zodanig geparkeerd stond dat die kofferbak zich tussen het gat in de deur en Rijkswachter Morue bevond. Twee schoten mogelijk afgevuurd van uit het deurgat, dwars door de kofferbak van de Saab en dan in de combi. Dit zouden dan doorgangsschoten moeten zijn van Cal .45. Spijtig dat er geen foto's zijn van de linker achterzijde van de Saab.

In de nota van onderzoeksrechter Wezel staat bovendien zwart op wit dat het 6de schot (balettes) van de riotgun werd afgevuurd van achter de rechter achter hoek van de combi, gericht op Morue, maar terechtkwam in de rechter achtervleugel van de Saab. Dit is consistent met wat we zien op de foto: er zijn negen gaten net boven de vuldop, duidelijk afkomstig van grove jachthagel. Vergelijk dit schotbeeld met de inslagen op het linkerportier van de rijkswachtcombi en die net boven de radiotor, beiden beschoten met een patroon Cal12 met 9 hagelbollen. De spreiding is min of meer hetzelfde en dus ook de afstand waarop werd geschoten.